Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kody binarne Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kody binarne Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej."— Zapis prezentacji:

1 Kody binarne M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej

2 Kod liczbowy Kodem liczbowym to kod, który liczbom dowolnego systemu będzie przyporządkowywał słowa kodowe w postaci zerojedynkowej. Przykłady – Naturalny kod binarny – Kody BCD – Kody alfanumeryczne ASCII EBCDEC Unicode 2

3 Wprowadzenie Dwójkowy system liczbowy oraz kody - reprezentują informacje w układach cyfrowych Proces przekształcania informacji jednego rodzaju postaci na inną postać nazywamy kodowaniem. 3

4 Kodowanie to przyporządkowanie poszczególnym obiektom zbioru kodowanego, odpowiadających im elementów zwanych słowami kodowanymi. Każdemu słowu kodowanemu musi odpowiadać dokładnie jeden element kodowany. A B C 111 010 100 001 Zbór (obiektów) elementów kodowanych Zbór słów kodowanych reprezentowanie Literze C mogą odpowiadać dwa słowa kodowe. Nie przeszkadza to w poprawnym przetwarzaniu inf. (choć stanowi pewne utrudnienie procesu kodowania). Sytuacja odwrotna jest niedopuszczalna, bo uzyskane w procesie kodowania słowo kodowe 001 byłoby niejasne - nie wiadomo byłoby, czy wynik odpowiada np. literze A czy B.

5 5 Sposoby opisywania kodów Opis słownyWzór Tabelka przekodowująca Ciąg znaków Postacie informacji kodowanej Tekst (ciąg znaków) Wartości logiczne lub liczby Polecenia do wykonania przez komputer (instrukcje dla procesora)

6 Porównanie systemów 2,8,10,16 System dziesiętnySystem szesnastkowySystem binarnySystem ósemkowy 0 0 000000 1 1 000101 2 2 001002 3 3 001103 4 4 010004 5 5 010105 6 6 011006 7 7 011107 8 8 100010 9 9 100111 10 A 101012 11 B 101113 12 C 110014 13 D 110115 14 E 111016 15 F 111117 6

7 Kod 1 z n Kod 1 z n to kod gdzie w słowie o długości n bitów tylko jeden bit jest wyróżniony. O wartości liczby decyduje pozycja wyróżnionego bitu. Kod 1 z n jest kodem pozycyjnym, bezwagowym. Stosuje się dwa sposoby wyróżniania: – bit wyróżniony to 1 (reszta ustawiona na 0) – bit wyróżniony to 0 (reszta ustawiona na 1) –tzw. negacja kodu 1 z n. 7

8 Kod 1 z 10 Wartość dziesiętnaWartość binarnaKod 1 z 10 Negacja kodu 1 z 10 000000000000001 1111111110 100010000000010 1111111101 200100000000100 1111111011 300110000001000 1111110111 401000000010000 1111101111 501010000100000 1111011111 601100001000000 1110111111 701110010000000 1101111111 810000100000000 1011111111 910011000000000 0111111111 8

9 Kod BCD Kod BCD (Binary-Coded Decimal czyli dziesiętny zakodowany dwójkowo) to sposób zapisu cyfr dziesiętnych przy użyciu 4 bitów. Liczbę dziesiętną rozbijamy na cyfry i każdą z nich zamieniamy oddzielnie na kod BCD. Kod BCD jest obecnie stosowany głównie w urządzeniach elektronicznych z wyświetlaczem cyfrowym (np. w kalkulatorach, miernikach cyfrowych) i w zastosowaniach finansowych informatyki (ujednoznacznia zapis części ułamkowych kwot i ułatwia dziesiętne zaokrąglanie). 9

10 Kod BCD – zestawienie cyfr Wartość dziesiętnaWartość binarna 00000 10001 20010 30011 40100 50101 60110 70111 81000 91001 10

11 Kod BCD – ilość cyfr 10 cyfr możemy zapisać za pomocą 4 bitów. 11 Tak naprawdę wystarczyłoby 3,3 bita. W praktyce mamy ogromna ilość potencjalnych kodów BCD.

12 Zapis kodu BCD w arytmetyce komputerowej 12 Użycie czterech najmłodszych bitów Spakowane BCD 4 starsze są wtedy ustawiane na jakąś konkretną wartość (np. 1111 jak w EBCDIC, 0011 jak w ASCII, czy 0000), zapis dwóch cyfr w każdym bajcie (starsza na starszej jego połówce, a młodsza na młodszej) 1111ABCDA1B1C1D1A2B2C2D2A1B1C1D1A2B2C2D2 Większe bezpieczeństwo tak przechowywanych liczb Możliwość oznaczenia sposobu kodowania i znaku liczby Większa pojemność danych Wiele mikroprocesorów (w tym rodzina Intel 8080) może dodać i odjąć liczby BCD w wersji spakowanej

13 Kody binarne 13

14 Kod Graya Kod Graya jest kodem refleksyjnym tzn. dwie kolejne liczby różnią się tylko jednym bitem. Jest również kodem cyklicznym, gdyż ostatni i pierwszy wyraz tego kodu także spełniają tę zasadę. Używa się go w przetwornikach analogowo- cyfrowych, szczególnie w systemach gdzie występują po sobie kolejne wartości np. czujniki położenia/obrotu. 14

15 Rozbudowa kodu Graya Rozszerzanie kodu Graya o 1 bit przeprowadza się wg algorytmu: 1.Dopisz te same słowa kodowe, ale w odwrotnej kolejności (odbicie lustrzane) 2.Do początkowych wyrazów dopisz bit o wartości zero, natomiast do odbitych lustrzanie bit o wartości 1. Konwersja z kodu binarnego na kod Graya 1.przesunąć liczbę w postaci binarnej o jeden bit w prawo (podzielić przez 2) 2.wykonać operację XOR na odpowiednich bitach liczby i wyniku dzielenia przez 2. Konwersja z kodu Graya na kod binarny 1.Kolejne cyfry naturalnego kodu binarnego wyznacza się iteracyjnie, od najbardziej znaczącej, w oparciu o odpowiednią cyfrę kodu Graya i poprzednio wyznaczoną cyfrę kodu naturalnego: 2.przyjmij pierwszą (najbardziej znaczącą) cyfrę kodu naturalnego równą pierwszej cyfrze kodu Graya 3.każdą kolejną cyfrę oblicz jako różnicę symetryczną (XOR) odpowiedniej cyfry kodu Graya i poprzednio wyznaczonej cyfry kodu naturalnego. 15

16 Porównanie kodów z kodem Graya System dziesiętnyKod binarnyKod Graya 00000 10001 200100011 3 0010 401000110 501010111 601100101 701110100 810001100 910011101 1010101111 1110111110 1211001010 1311011011 1411101001 1511111000 16

17 17

18 18

19 2. Kod ASCII (Amerykański standardowy kod dla wymiany informacji) Jest to kod służący do kodowania tekstów i przesyłania ich pomiędzy urządzeniami. Koduje on oprócz znaków alfa numerycznych tak zwane znaki sterujące do sterowania transmisją i pracą drukarki. Kod ten jest w postaci tabeli zawierającej kodowane obiekty i odpowiadające im słowa kodowane.

20 Znaki w PC jak i większości komputerów zapisane są jednym Bajtem, co oznacza że może ich być aż 256. Właściwe ASCII (techniczne) składa się z 128 znaków od 0 do 127, a znaki od 128 do 255 nazywane są rozszerzonymi znakami ASCII, stanowią pewien Nieoficjalny standard, zwane znakami IBM (istnieją urządzenia nie obsługujące drugiej polówki) Zestaw znaków ASCII o kodach od 0 do 127 dzieli się na dwie części pierwsza o kodach od 0 do 32, druga od 32 do 127 są to litery i znaki przestankowe Od 0 do 32 znajdują się znaki sterujące, maja specjalne znaczenie, kiedy komp. porozumiewa się Z drukarką musi jej powiedzieć co i jak ma wydrukować (kiedy kończy się wiersz, a kiedy strona)

21 Pierwsze 32 kody nie są używane do przekazywania danych, zapewniają natomiast polecenia, sygnały kontrolne i sterujące.


Pobierz ppt "Kody binarne Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google