Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kody binarne Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kody binarne Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej."— Zapis prezentacji:

1 Kody binarne Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej

2 Kod liczbowy Kodem liczbowym to kod, który liczbom dowolnego systemu będzie przyporządkowywał słowa kodowe w postaci zerojedynkowej. Przykłady – Naturalny kod binarny – Kody BCD – Kody alfanumeryczne ASCII EBCDEC Unicode 2

3 Wprowadzenie Dwójkowy system liczbowy oraz kody - reprezentują informacje w układach cyfrowych Proces przekształcania informacji jednego rodzaju postaci na inną postać nazywamy kodowaniem. 3

4 Kodowanie to przyporządkowanie poszczególnym obiektom zbioru kodowanego, odpowiadających im elementów zwanych słowami kodowanymi. Każdemu słowu kodowanemu musi odpowiadać dokładnie jeden element kodowany. A B C Zbór (obiektów) elementów kodowanych Zbór słów kodowanych reprezentowanie Literze C mogą odpowiadać dwa słowa kodowe. Nie przeszkadza to w poprawnym przetwarzaniu inf. (choć stanowi pewne utrudnienie procesu kodowania). Sytuacja odwrotna jest niedopuszczalna, bo uzyskane w procesie kodowania słowo kodowe 001 byłoby niejasne - nie wiadomo byłoby, czy wynik odpowiada np. literze A czy B.

5 5 Sposoby opisywania kodów Opis słownyWzór Tabelka przekodowująca Ciąg znaków Postacie informacji kodowanej Tekst (ciąg znaków) Wartości logiczne lub liczby Polecenia do wykonania przez komputer (instrukcje dla procesora)

6 Porównanie systemów 2,8,10,16 System dziesiętnySystem szesnastkowySystem binarnySystem ósemkowy A B C D E F

7 Kod 1 z n Kod 1 z n to kod gdzie w słowie o długości n bitów tylko jeden bit jest wyróżniony. O wartości liczby decyduje pozycja wyróżnionego bitu. Kod 1 z n jest kodem pozycyjnym, bezwagowym. Stosuje się dwa sposoby wyróżniania: – bit wyróżniony to 1 (reszta ustawiona na 0) – bit wyróżniony to 0 (reszta ustawiona na 1) –tzw. negacja kodu 1 z n. 7

8 Kod 1 z 10 Wartość dziesiętnaWartość binarnaKod 1 z 10 Negacja kodu 1 z

9 Kod BCD Kod BCD (Binary-Coded Decimal czyli dziesiętny zakodowany dwójkowo) to sposób zapisu cyfr dziesiętnych przy użyciu 4 bitów. Liczbę dziesiętną rozbijamy na cyfry i każdą z nich zamieniamy oddzielnie na kod BCD. Kod BCD jest obecnie stosowany głównie w urządzeniach elektronicznych z wyświetlaczem cyfrowym (np. w kalkulatorach, miernikach cyfrowych) i w zastosowaniach finansowych informatyki (ujednoznacznia zapis części ułamkowych kwot i ułatwia dziesiętne zaokrąglanie). 9

10 Kod BCD – zestawienie cyfr Wartość dziesiętnaWartość binarna

11 Kod BCD – ilość cyfr 10 cyfr możemy zapisać za pomocą 4 bitów. 11 Tak naprawdę wystarczyłoby 3,3 bita. W praktyce mamy ogromna ilość potencjalnych kodów BCD.

12 Zapis kodu BCD w arytmetyce komputerowej 12 Użycie czterech najmłodszych bitów Spakowane BCD 4 starsze są wtedy ustawiane na jakąś konkretną wartość (np jak w EBCDIC, 0011 jak w ASCII, czy 0000), zapis dwóch cyfr w każdym bajcie (starsza na starszej jego połówce, a młodsza na młodszej) 1111ABCDA1B1C1D1A2B2C2D2A1B1C1D1A2B2C2D2 Większe bezpieczeństwo tak przechowywanych liczb Możliwość oznaczenia sposobu kodowania i znaku liczby Większa pojemność danych Wiele mikroprocesorów (w tym rodzina Intel 8080) może dodać i odjąć liczby BCD w wersji spakowanej

13 Kody binarne 13

14 Kod Graya Kod Graya jest kodem refleksyjnym tzn. dwie kolejne liczby różnią się tylko jednym bitem. Jest również kodem cyklicznym, gdyż ostatni i pierwszy wyraz tego kodu także spełniają tę zasadę. Używa się go w przetwornikach analogowo- cyfrowych, szczególnie w systemach gdzie występują po sobie kolejne wartości np. czujniki położenia/obrotu. 14

15 Rozbudowa kodu Graya Rozszerzanie kodu Graya o 1 bit przeprowadza się wg algorytmu: 1.Dopisz te same słowa kodowe, ale w odwrotnej kolejności (odbicie lustrzane) 2.Do początkowych wyrazów dopisz bit o wartości zero, natomiast do odbitych lustrzanie bit o wartości 1. Konwersja z kodu binarnego na kod Graya 1.przesunąć liczbę w postaci binarnej o jeden bit w prawo (podzielić przez 2) 2.wykonać operację XOR na odpowiednich bitach liczby i wyniku dzielenia przez 2. Konwersja z kodu Graya na kod binarny 1.Kolejne cyfry naturalnego kodu binarnego wyznacza się iteracyjnie, od najbardziej znaczącej, w oparciu o odpowiednią cyfrę kodu Graya i poprzednio wyznaczoną cyfrę kodu naturalnego: 2.przyjmij pierwszą (najbardziej znaczącą) cyfrę kodu naturalnego równą pierwszej cyfrze kodu Graya 3.każdą kolejną cyfrę oblicz jako różnicę symetryczną (XOR) odpowiedniej cyfry kodu Graya i poprzednio wyznaczonej cyfry kodu naturalnego. 15

16 Porównanie kodów z kodem Graya System dziesiętnyKod binarnyKod Graya

17 17

18 18

19 2. Kod ASCII (Amerykański standardowy kod dla wymiany informacji) Jest to kod służący do kodowania tekstów i przesyłania ich pomiędzy urządzeniami. Koduje on oprócz znaków alfa numerycznych tak zwane znaki sterujące do sterowania transmisją i pracą drukarki. Kod ten jest w postaci tabeli zawierającej kodowane obiekty i odpowiadające im słowa kodowane.

20 Znaki w PC jak i większości komputerów zapisane są jednym Bajtem, co oznacza że może ich być aż 256. Właściwe ASCII (techniczne) składa się z 128 znaków od 0 do 127, a znaki od 128 do 255 nazywane są rozszerzonymi znakami ASCII, stanowią pewien Nieoficjalny standard, zwane znakami IBM (istnieją urządzenia nie obsługujące drugiej polówki) Zestaw znaków ASCII o kodach od 0 do 127 dzieli się na dwie części pierwsza o kodach od 0 do 32, druga od 32 do 127 są to litery i znaki przestankowe Od 0 do 32 znajdują się znaki sterujące, maja specjalne znaczenie, kiedy komp. porozumiewa się Z drukarką musi jej powiedzieć co i jak ma wydrukować (kiedy kończy się wiersz, a kiedy strona)

21 Pierwsze 32 kody nie są używane do przekazywania danych, zapewniają natomiast polecenia, sygnały kontrolne i sterujące.


Pobierz ppt "Kody binarne Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google