Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej"— Zapis prezentacji:

1 M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej
Kody binarne Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej

2 Kod liczbowy Kodem liczbowym to kod, który liczbom dowolnego systemu będzie przyporządkowywał słowa kodowe w postaci zerojedynkowej. Przykłady Naturalny kod binarny Kody BCD Kody alfanumeryczne ASCII EBCDEC Unicode

3 Wprowadzenie Dwójkowy system liczbowy oraz kody - reprezentują informacje w układach cyfrowych Proces przekształcania informacji jednego rodzaju postaci na inną postać nazywamy kodowaniem.

4 Kodowanie to przyporządkowanie poszczególnym obiektom zbioru kodowanego, odpowiadających im elementów zwanych słowami kodowanymi. Każdemu słowu kodowanemu musi odpowiadać dokładnie jeden element kodowany. Zbór (obiektów) elementów kodowanych Literze C mogą odpowiadać dwa słowa kodowe. Nie przeszkadza to w poprawnym przetwarzaniu inf. (choć stanowi pewne utrudnienie procesu kodowania). Sytuacja odwrotna jest niedopuszczalna, bo uzyskane w procesie kodowania słowo kodowe 001 byłoby niejasne - nie wiadomo byłoby, czy wynik odpowiada np. literze A czy B. Zbór słów kodowanych reprezentowanie A 111 001 B 010 C 100

5 Sposoby opisywania kodów
Opis słowny Wzór Ciąg znaków Tabelka przekodowująca Postacie informacji kodowanej Wartości logiczne lub liczby Polecenia do wykonania przez komputer (instrukcje dla procesora) Tekst (ciąg znaków)

6 Porównanie systemów 2,8,10,16 System dziesiętny System szesnastkowy
System binarny System ósemkowy 0000 00 1 0001 01 2 0010 02 3 0011 03 4 0100 04 5 0101 05 6 0110 06 7 0111 07 8 1000 10 9 1001 11 A 1010 12 B 1011 13 C 1100 14 D 1101 15 E 1110 16 F 1111 17

7 Kod 1 z n Kod 1 z n to kod gdzie w słowie o długości n bitów tylko jeden bit jest wyróżniony. O wartości liczby decyduje pozycja wyróżnionego bitu. Kod 1 z n jest kodem pozycyjnym, bezwagowym. Stosuje się dwa sposoby wyróżniania: bit wyróżniony to 1 (reszta ustawiona na 0) bit wyróżniony to 0 (reszta ustawiona na 1) –tzw. negacja kodu 1 z n.

8 Kod 1 z 10 Wartość dziesiętna Wartość binarna Kod 1 z 10
Negacja kodu 1 z 10 0000 1 0001 2 0010 3 0011 4 0100 5 0101 6 0110 7 0111 8 1000 9 1001

9 Kod BCD Kod BCD (Binary-Coded Decimal czyli dziesiętny zakodowany dwójkowo) to sposób zapisu cyfr dziesiętnych przy użyciu 4 bitów. Liczbę dziesiętną rozbijamy na cyfry i każdą z nich zamieniamy oddzielnie na kod BCD. Kod BCD jest obecnie stosowany głównie w urządzeniach elektronicznych z wyświetlaczem cyfrowym (np. w kalkulatorach, miernikach cyfrowych) i w zastosowaniach finansowych informatyki (ujednoznacznia zapis części ułamkowych kwot i ułatwia dziesiętne zaokrąglanie).

10 Kod BCD – zestawienie cyfr
Wartość dziesiętna Wartość binarna 0000 1 0001 2 0010 3 0011 4 0100 5 0101 6 0110 7 0111 8 1000 9 1001

11 Kod BCD – ilość cyfr 10 cyfr możemy zapisać za pomocą 4 bitów.
Tak naprawdę wystarczyłoby 3,3 bita. W praktyce mamy ogromna ilość potencjalnych kodów BCD.

12 Zapis kodu BCD w arytmetyce komputerowej
Użycie czterech najmłodszych bitów Spakowane BCD 4 starsze są wtedy ustawiane na jakąś konkretną wartość (np jak w EBCDIC, 0011 jak w ASCII, czy 0000), zapis dwóch cyfr w każdym bajcie (starsza na starszej jego połówce, a młodsza na młodszej) 1111ABCD A1B1C1D1A2B2C2D2 Większe bezpieczeństwo tak przechowywanych liczb Możliwość oznaczenia sposobu kodowania i znaku liczby Większa pojemność danych Wiele mikroprocesorów (w tym rodzina Intel 8080) może dodać i odjąć liczby BCD w wersji spakowanej

13 Kody binarne

14 Kod Graya Kod Graya jest kodem refleksyjnym tzn. dwie kolejne liczby różnią się tylko jednym bitem. Jest również kodem cyklicznym, gdyż ostatni i pierwszy wyraz tego kodu także spełniają tę zasadę. Używa się go w przetwornikach analogowo-cyfrowych, szczególnie w systemach gdzie występują po sobie kolejne wartości np. czujniki położenia/obrotu.

15 Rozbudowa kodu Graya Rozszerzanie kodu Graya o 1 bit przeprowadza się wg algorytmu: Dopisz te same słowa kodowe, ale w odwrotnej kolejności (odbicie lustrzane) Do początkowych wyrazów dopisz bit o wartości zero, natomiast do odbitych lustrzanie bit o wartości 1. Konwersja z kodu binarnego na kod Graya przesunąć liczbę w postaci binarnej o jeden bit w prawo (podzielić przez 2) wykonać operację XOR na odpowiednich bitach liczby i wyniku dzielenia przez 2. Konwersja z kodu Graya na kod binarny Kolejne cyfry naturalnego kodu binarnego wyznacza się iteracyjnie, od najbardziej znaczącej, w oparciu o odpowiednią cyfrę kodu Graya i poprzednio wyznaczoną cyfrę kodu naturalnego: przyjmij pierwszą (najbardziej znaczącą) cyfrę kodu naturalnego równą pierwszej cyfrze kodu Graya każdą kolejną cyfrę oblicz jako różnicę symetryczną (XOR) odpowiedniej cyfry kodu Graya i poprzednio wyznaczonej cyfry kodu naturalnego.

16 Porównanie kodów z kodem Graya
System dziesiętny Kod binarny Kod Graya 0000 1 0001 2 0010 0011 3 4 0100 0110 5 0101 0111 6 7 8 1000 1100 9 1001 1101 10 1010 1111 11 1011 1110 12 13 14 15

17

18

19 2. Kod ASCII (Amerykański standardowy kod dla wymiany informacji) Jest to kod służący do kodowania tekstów i przesyłania ich pomiędzy urządzeniami. Koduje on oprócz znaków alfa numerycznych tak zwane znaki sterujące do sterowania transmisją i pracą drukarki. Kod ten jest w postaci tabeli zawierającej kodowane obiekty i odpowiadające im słowa kodowane.

20 Właściwe ASCII (techniczne) składa się z 128 znaków
Znaki w PC jak i większości komputerów zapisane są jednym Bajtem, co oznacza że może ich być aż 256. Właściwe ASCII (techniczne) składa się z 128 znaków od 0 do 127, a znaki od 128 do 255 nazywane są rozszerzonymi znakami ASCII, stanowią pewien Nieoficjalny standard, zwane znakami IBM (istnieją urządzenia nie obsługujące drugiej polówki) Zestaw znaków ASCII o kodach od 0 do 127 dzieli się na dwie części pierwsza o kodach od 0 do 32, druga od 32 do 127 są to litery i znaki przestankowe Od 0 do 32 znajdują się znaki sterujące, maja specjalne znaczenie, kiedy komp. porozumiewa się Z drukarką musi jej powiedzieć co i jak ma wydrukować (kiedy kończy się wiersz, a kiedy strona)

21 Pierwsze 32 kody nie są używane do przekazywania danych, zapewniają natomiast polecenia, sygnały kontrolne i sterujące.


Pobierz ppt "Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google