Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia Informacyjna mgr Władysław Czaja Zespół Szkół Łączności w Gdańsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia Informacyjna mgr Władysław Czaja Zespół Szkół Łączności w Gdańsku."— Zapis prezentacji:

1 Technologia Informacyjna mgr Władysław Czaja Zespół Szkół Łączności w Gdańsku

2 System dziesiętny ma 10 cyfr: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 System dwójkowy (binarny) ma 2 cyfry: 0, Jednostki informacji i kodowanie znaków2

3 Zapis dowolnej liczby w tym systemie składa się tylko z dwóch cyfr: 0,1 Jest systemem pozycyjnym podobnie jak system dziesiętny – oznacza to, że idąc poziomo od strony prawej do strony lewej rezerwujemy kolejne miejsca dla kolejnych cyfr, z których zbudowana będzie cała liczba W systemie dwójkowym mamy do czynienia z kolejnymi potęgami 2 ( w systemie dziesiętnym są to kolejne potęgi 10) Jednostki informacji i kodowanie znaków3

4 2 0 =1 2 1 =2 2 2 =4 2 3 =8 2 4 = = = = = = = = = = = = = = Jednostki informacji i kodowanie znaków4

5 0 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Jednostki informacji i kodowanie znaków5

6 2= 2 1 = = 2 2 = = 2 3 = = 2 4 = = 2 5 = = 2-1= = 4-1= = 8-1= =16-1= = 32-1= Jednostki informacji i kodowanie znaków6

7 Czy wiesz jak zapisać w systemie dwójkowym liczby 64, 128, 256, 512, 1024 itd.? Czy wiesz jak zapisać w systemie dwójkowym liczby 63, 127, 255, 511, 1023 itd.? Jednostki informacji i kodowanie znaków7

8 Elementarną jednostką informacji jest bit Bit może przyjmować jedną z dwóch wartości oznaczanych zwykle symbolicznie jako 0 i Jednostki informacji i kodowanie znaków8

9 Zapis elektryczny: prąd płynie (1) lub prąd nie płynie (0) Zapis magnetyczny: namagnesowanie dodatnie (1) lub namagnesowanie ujemne (0) Zapis optyczny: pochłanianie światła (1) lub odbicie światła (0) Jednostki informacji i kodowanie znaków9

10 W pokoju hotelowym zainstalowany jest czujnik pożarowy. Czujnik ten łączy się z centralką za pomocą przewodu. Jeśli w pomieszczeniu jest normalna temperatura, to czujnik nie przesyła przewodem prądu. Zinterpretujmy to jako stan 0 - brak pożaru. Jeśli jednak wykryty zostanie ogień, to czujnik prześle przewodem prąd elektryczny. Zinterpretujmy to jako stan 1 - pożar. Czujnik i centralka komunikują się za pomocą informacji jednobitowej. Ich język składa się tylko z dwóch symboli: 0 - brak pożaru, 1 - pożar Na identycznej zasadzie mogą pracować inne proste urządzenia: czujnik zamkniętych okien lub drzwi, czujnik włączenia świateł w samochodzie, urządzenie włączania oświetlenia nocnego, itp… Zaczerpnięto z artykułu: Jednostki informacji i kodowanie znaków10

11 ASCII [aski] (ang. American Standard Code for Information Interchange) – w tłumaczeniu na język polski oznacza to: Amerykański Standardowy Kod do Wymiany Informacji 7-bitowy kod przyporządkowujący liczby z zakresu literom (alfabetu angielskiego), cyfrom, znakom przestankowym i innym symbolom oraz poleceniom sterującym. Przykładowo litera "a" jest kodowana liczbą 97, a znak spacji Zobacz tabelę ASCII Jednostki informacji i kodowanie znaków11

12 Słowo 'American' w nazwie kodu ASCII sugeruje, że stworzony on został do kodowania amerykańskich znaków. Powstał problem innych alfabetów wykorzystujących "nie amerykańskie" znaki. Dodano więc dodatkowo jeden bit tworząc 8-bitowy system zwany Extended ASCII. Ma on podwójną liczbę możliwych znaków (256) od 0 do 255. Pierwsza połowa (0-127) to zwykłe ASCII. W drugiej połowie ( ) dodano niestandardowe znaczki, symbole, obcojęzyczne litery. To niby czyni ten kod uniwersalnym Jednostki informacji i kodowanie znaków12

13 Brak jest jednoznacznego ulokowania niestandardowych znaków, bo kod jest gęsty. Każdej kombinacji ośmiu bitów odpowiada już jakiś ustalony symbol i nie ma gdzie upchać dodatkowych znaków. Nietrudno zauważyć że =127 co jest liczbą za skromną jak na potencjalną ilość różnych obcojęzycznych liter i graficznych symboli. Konsekwencją jest że na innych klawiaturach i systemach z innymi pakietami językowymi ta sama kombinacja liczb da różne znaki Jednostki informacji i kodowanie znaków13

14 Jednostki informacji i kodowanie znaków14

15 – A – a – – K – k – 107 Zauważ zmianę bitu na 3. pozycji – dla komputera zmiana wielkości litery to zmiana 1 bitu Jednostki informacji i kodowanie znaków15

16 Podstawową jednostką pamięci jest bajt (przy przechowywaniu danych w postaci zwykłego tekstu jeden bajt odpowiada jednemu znakowi) 1 bajt jest równy 8 bitów (innymi słowy bajt składa się z 8 bitów) 1B = 8b Jednostki informacji i kodowanie znaków16

17 J. Wałaszek: Informacja i jej przetwarzanie: lo.tarnow.pl/inf/utils/010_2010/0002.php lo.tarnow.pl/inf/utils/010_2010/0002.php J. Wałaszek: Pozycyjne systemy liczbowe lo.tarnow.pl/inf/utils/010_2010/0202.php lo.tarnow.pl/inf/utils/010_2010/0202.php J. Wałaszek: System uzupełnień do podstawy - U2 lo.tarnow.pl/inf/utils/010_2010/0203.php Jednostki informacji i kodowanie znaków17

18 Witold Sikorski ECDL – Podstawy technik informatycznych i komunikcyjnych, Moduł Jednostki informacji i kodowanie znaków18


Pobierz ppt "Technologia Informacyjna mgr Władysław Czaja Zespół Szkół Łączności w Gdańsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google