Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia Informacyjna mgr Władysław Czaja Zespół Szkół Łączności w Gdańsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia Informacyjna mgr Władysław Czaja Zespół Szkół Łączności w Gdańsku."— Zapis prezentacji:

1 Technologia Informacyjna mgr Władysław Czaja Zespół Szkół Łączności w Gdańsku

2 System dziesiętny ma 10 cyfr: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 System dwójkowy (binarny) ma 2 cyfry: 0,1 2013-11-05 Jednostki informacji i kodowanie znaków2

3 Zapis dowolnej liczby w tym systemie składa się tylko z dwóch cyfr: 0,1 Jest systemem pozycyjnym podobnie jak system dziesiętny – oznacza to, że idąc poziomo od strony prawej do strony lewej rezerwujemy kolejne miejsca dla kolejnych cyfr, z których zbudowana będzie cała liczba W systemie dwójkowym mamy do czynienia z kolejnymi potęgami 2 ( w systemie dziesiętnym są to kolejne potęgi 10) 2013-11-05 Jednostki informacji i kodowanie znaków3

4 2 0 =1 2 1 =2 2 2 =4 2 3 =8 2 4 =16 2 5 =32 2 6 =64 2 7 =128 2 8 =256 10 0 =1 10 1 =10 10 2 =100 10 3 =1000 10 4 =10000 10 5 =100000 10 6 =1000000 10 7 =10000000 10 8 =100000000 2013-11-05 Jednostki informacji i kodowanie znaków4

5 0 = 0 2 1 = 1 2 2 = 10 2 3 = 11 2 4 = 100 2 5 = 101 2 6 = 110 2 7 = 111 2 8 = 1000 2 9 = 1001 2 10 = 1010 2 11 = 1011 2 12 = 1100 2 13 = 1101 2 14 = 1110 2 15 = 1111 2 16 = 10000 2 17 = 10001 2 18 = 10010 2 19 = 10011 2 20 = 10100 2 21 = 10101 2 22 = 10110 2 23 = 10111 2 24 = 11000 2 25 = 11001 2 26 = 11010 2 27 = 11011 2 28 = 11100 2 29 = 11101 2 30 = 11110 2 31 = 11111 2 32 = 100000 2 2013-11-05 Jednostki informacji i kodowanie znaków5

6 2= 2 1 = 10 2 4 = 2 2 = 100 2 8 = 2 3 = 1000 2 16 = 2 4 = 10000 2 32 = 2 5 = 100000 2 1 = 2-1= 1 2 3 = 4-1=11 2 7 = 8-1=111 2 15 =16-1=1111 2 31 = 32-1=11111 2 2013-11-05 Jednostki informacji i kodowanie znaków6

7 Czy wiesz jak zapisać w systemie dwójkowym liczby 64, 128, 256, 512, 1024 itd.? Czy wiesz jak zapisać w systemie dwójkowym liczby 63, 127, 255, 511, 1023 itd.? 2013-11-05 Jednostki informacji i kodowanie znaków7

8 Elementarną jednostką informacji jest bit Bit może przyjmować jedną z dwóch wartości oznaczanych zwykle symbolicznie jako 0 i 1 2013-11-05 Jednostki informacji i kodowanie znaków8

9 Zapis elektryczny: prąd płynie (1) lub prąd nie płynie (0) Zapis magnetyczny: namagnesowanie dodatnie (1) lub namagnesowanie ujemne (0) Zapis optyczny: pochłanianie światła (1) lub odbicie światła (0) 2013-11-05 Jednostki informacji i kodowanie znaków9

10 W pokoju hotelowym zainstalowany jest czujnik pożarowy. Czujnik ten łączy się z centralką za pomocą przewodu. Jeśli w pomieszczeniu jest normalna temperatura, to czujnik nie przesyła przewodem prądu. Zinterpretujmy to jako stan 0 - brak pożaru. Jeśli jednak wykryty zostanie ogień, to czujnik prześle przewodem prąd elektryczny. Zinterpretujmy to jako stan 1 - pożar. Czujnik i centralka komunikują się za pomocą informacji jednobitowej. Ich język składa się tylko z dwóch symboli: 0 - brak pożaru, 1 - pożar Na identycznej zasadzie mogą pracować inne proste urządzenia: czujnik zamkniętych okien lub drzwi, czujnik włączenia świateł w samochodzie, urządzenie włączania oświetlenia nocnego, itp… Zaczerpnięto z artykułu: http://www.eioba.pl/a2148/kody_binarne http://www.eioba.pl/a2148/kody_binarne 2013-11-05 Jednostki informacji i kodowanie znaków10

11 ASCII [aski] (ang. American Standard Code for Information Interchange) – w tłumaczeniu na język polski oznacza to: Amerykański Standardowy Kod do Wymiany Informacji 7-bitowy kod przyporządkowujący liczby z zakresu 0-127 literom (alfabetu angielskiego), cyfrom, znakom przestankowym i innym symbolom oraz poleceniom sterującym. Przykładowo litera "a" jest kodowana liczbą 97, a znak spacji - 32. Zobacz tabelę ASCII http://www.calculla.pl/pl/tabela_ascii http://www.calculla.pl/pl/tabela_ascii 2013-11-05 Jednostki informacji i kodowanie znaków11

12 Słowo 'American' w nazwie kodu ASCII sugeruje, że stworzony on został do kodowania amerykańskich znaków. Powstał problem innych alfabetów wykorzystujących "nie amerykańskie" znaki. Dodano więc dodatkowo jeden bit tworząc 8-bitowy system zwany Extended ASCII. Ma on podwójną liczbę możliwych znaków (256) od 0 do 255. Pierwsza połowa (0-127) to zwykłe ASCII. W drugiej połowie (128-255) dodano niestandardowe znaczki, symbole, obcojęzyczne litery. To niby czyni ten kod uniwersalnym. 2013-11-05 Jednostki informacji i kodowanie znaków12

13 Brak jest jednoznacznego ulokowania niestandardowych znaków, bo kod jest gęsty. Każdej kombinacji ośmiu bitów odpowiada już jakiś ustalony symbol i nie ma gdzie upchać dodatkowych znaków. Nietrudno zauważyć że 255-128=127 co jest liczbą za skromną jak na potencjalną ilość różnych obcojęzycznych liter i graficznych symboli. Konsekwencją jest że na innych klawiaturach i systemach z innymi pakietami językowymi ta sama kombinacja liczb da różne znaki. 2013-11-05 Jednostki informacji i kodowanie znaków13

14 2013-11-05 Jednostki informacji i kodowanie znaków14

15 01000001 – A - 65 01100001 – a – 97 01001011 – K - 75 01101011 – k – 107 Zauważ zmianę bitu na 3. pozycji – dla komputera zmiana wielkości litery to zmiana 1 bitu 2013-11-05 Jednostki informacji i kodowanie znaków15

16 Podstawową jednostką pamięci jest bajt (przy przechowywaniu danych w postaci zwykłego tekstu jeden bajt odpowiada jednemu znakowi) 1 bajt jest równy 8 bitów (innymi słowy bajt składa się z 8 bitów) 1B = 8b 2013-11-05 Jednostki informacji i kodowanie znaków16

17 J. Wałaszek: Informacja i jej przetwarzanie: http://edu.i- lo.tarnow.pl/inf/utils/010_2010/0002.php http://edu.i- lo.tarnow.pl/inf/utils/010_2010/0002.php J. Wałaszek: Pozycyjne systemy liczbowe http://edu.i- lo.tarnow.pl/inf/utils/010_2010/0202.php http://edu.i- lo.tarnow.pl/inf/utils/010_2010/0202.php J. Wałaszek: System uzupełnień do podstawy - U2 http://edu.i- lo.tarnow.pl/inf/utils/010_2010/0203.php http://www.eioba.pl/a2148/kody_binarne 2013-11-05 Jednostki informacji i kodowanie znaków17

18 Witold Sikorski ECDL – Podstawy technik informatycznych i komunikcyjnych, Moduł 1 2013-11-05 Jednostki informacji i kodowanie znaków18


Pobierz ppt "Technologia Informacyjna mgr Władysław Czaja Zespół Szkół Łączności w Gdańsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google