Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unijna kampania na rzecz zwiększenia świadomości praw konsumenta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unijna kampania na rzecz zwiększenia świadomości praw konsumenta."— Zapis prezentacji:

1 Unijna kampania na rzecz zwiększenia świadomości praw konsumenta

2 Najważniejsze informacje o kampanii Zorganizowana przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości kampania ma podnieść świadomość praw konsumenta Kraje-adresaci kampanii: Bułgaria, Cypr, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Polska, Portugalia i Włochy Główne grupy docelowe: – konsumenci (zwłaszcza w wieku 18-25 i 60+) – przedsiębiorcy handlowi (zwłaszcza mikro- i mali przedsiębiorcy)

3 Cele kampanii Podniesienie wśród konsumentów oraz mikro- i małych przedsiębiorców handlowych świadomości obowiązujących w całej UE przepisów dotyczących kupna i sprzedaży towarów i usług Informowanie obu tych grup o ich określonych prawach i obowiązkach oraz wyjaśnianie skutków tego stanu rzeczy i sposobów egzekwowania tych praw Podniesienie świadomości na temat ustawodawstwa unijnegow zakresie objętym kampanią (np. dyrektywa w sprawie praw konsumentów) Zachęcanie przedstawicieli grup docelowych do zapoznania się z sekcją Twoja Europa w portalu EUROPA pod adresem www.europa.eu/youreurope www.europa.eu/youreurope

4 Dlaczego teraz? Kampania zbiega się w czasie z przyjęciem nowej unijnej dyrektywy w sprawie praw konsumentów, która do 13 czerwca 2014 r. wejdzie w życie we wszystkich państwach członkowskich. Główne cele dyrektywy: – Ujednolicenie ustawodawstwa państw członkowskich, aby wszyscy konsumenci w UE mieli te same prawa – Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących m.in. przejrzystości cen, zwrotów pieniędzy, możliwości odstąpienia od umów sprzedaży – Przyjęcie wspólnych zasad ułatwiających przedsiębiorcom działalność handlową w Europie

5 Ustawodawstwo Unii Europejskiej Dyrektywa w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (99/44/WE) – Towary konsumpcyjne muszą być zgodne z umową sprzedaży; sprzedawca jest odpowiedzialny za wszelki brak zgodności w tym zakresie przez okres dwóch lat Dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (93/13/EWG) – Konsumenci nie są związani nieuczciwymi postanowieniami umów zawartych z profesjonalnym sprzedawcą Dyrektywa dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych (2005/29/WE) – Konsumenci są chronieni przed reklamą wprowadzającą w błąd oraz agresywnymi praktykami handlowymi Dyrektywa w sprawie praw konsumentów (2011/83/UE) – Określa m.in. wymogi informacyjne dotyczące umów zawieranych na odległość i umów innych niż zawierane na odległość, prawo do odstąpienia od umowy oraz zasady dotyczące dostaw i opłat

6 Główne przesłanie i pięć najważniejszych praw konsumenta Główne przesłanie: „Unia Europejska wzmacnia pozycję konsumentów” Pięć najważniejszych praw konsumenta: – Prawo do uczciwej reklamy – Prawo do naprawy albo wymiany wadliwych towarów – Prawo do zawierania umów bez nieuczciwych klauzul – Prawo do zwrotu w ciągu 14 dni towarów zakupionych przez Internet – Prawo do bezpłatnej pomocy ze strony Europejskich Centrów Konsumenckich w przypadku problemów z zagranicznymi przedsiębiorcami handlowymi

7 Główne przesłanie dla przedsiębiorców handlowych Unijne akty prawne precyzują obowiązujące konsumentów i przedsiębiorców handlowych zasady kupna i sprzedaży towarów i usług Korzyści dla przedsiębiorców – jasno określone obowiązki – większe zaufanie konsumentów, zwłaszcza w przypadku zakupów dokonywanych za granicą lub przez Internet

8 Cztery najważniejsze prawa przedsiębiorców handlowych Prawo do odmowy zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania zwrotu lub potwierdzenia odesłania sprzedanego towaru Prawo do rekompensaty z tytułu spadku wartości zwróconych towarów z widocznymi śladami używania Prawo przedsiębiorcy handlowego, który uzyskał znak jakości, do złożenia skargi przeciwko konkurentowi, który korzysta z tego znaku bez odpowiedniej zgody Prawo do zmiany postanowień umowy, o ile konsument zostanie o tym fakcie wcześniej poinformowany i uzyska możliwość wypowiedzenia takiej umowy


Pobierz ppt "Unijna kampania na rzecz zwiększenia świadomości praw konsumenta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google