Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bilans Kapitału Ludzkiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bilans Kapitału Ludzkiego"— Zapis prezentacji:

1 Bilans Kapitału Ludzkiego
Bilans zapotrzebowania na pracowników a możliwości ogólnopolskiego i zachodniopomorskiego rynku pracy dr Marcin Kocór, UJ Szczecin, 10 czerwca 2014

2 PRELEGENCI Prelegent: dr Marcin Kocór – Uniwersytet Jagielloński, ekspert BKL Moderator: Monika Dawid-Sawicka - PARP Paneliści: Andrzej Przewoda – Dyrektor WUP w Szczecinie Wanda Grochowska-Skonieczna – Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu Jolanta Bogutyn-Przybyszewska – Dyrektor UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Mirosław Rommel - HR Manager NordGlass Sp. z o.o. Michał Szostkowski - Dyrektor HR Cargotec Poland Sp. z o.o.

3 Plan prezentacji O projekcie Zapotrzebowanie na pracowników
Wymagania wobec kandydatów Trudności ze znalezieniem kandydatów

4 PROJEKT

5 Popyt Podaż Edukacja Struktura projektu Ludność w wieku produkcyjnym
Pracodawcy Oferty pracy Podaż Ludność w wieku produkcyjnym Bezrobotni Uczniowie i studenci Edukacja Analiza kierunków kształcenia Firmy i instytucje szkoleniowe

6 Badania pracodawców Badania realizowano:
I edycja: 17 sierpnia – 10 grudnia 2010 r. II edycja: 29 marca – 29 czerwca 2011 r. III edycja: 22 lutego – 31 maja 2012 r. IV edycja: 5 marca – 22 czerwca 2013 r. Próba była losowa, warstwowana ze względu na województwo, wielkość zatrudnienia oraz branżę działalności. Przeprowadzono około wywiadów i ankiet z pracodawcami (przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi). Główną techniką badań był wywiad telefoniczny wspomagany wywiadami osobistymi i ankietą internetową.

7 POSZUKIWANIE PRACOWNIKÓW

8 Potrzeby zatrudnieniowe pracodawców
Pracodawcy deklarujący poszukiwanie nowych pracowników: Liczba poszukiwanych osób do pracy: Większą gotowość zatrudnienia nowych osób wskazywali: Bardziej innowacyjni Pracodawcy zatrudniający większą liczbę pracowników Krócej działający na rynku 2010 16% 2011 17% 2012 2013 14% 2010 2011 2012 2013 5% 4% -15% 2010 33 708 2011 39 112 2012 30 499 2013 33 994 14% -28% 10% Zachodniopomorskie Sytuacja województwa zachodniopomorskiego wyglądała praktycznie identycznie jak w całej Polsce  zapotrzebowanie na pracowników: 2010 – 17%, 2011 – 19%, 2012 – 17%, 2013 – 14%. W zachodniopomorskim zmniejszył się popyt na pracowników deklarowany przez pracodawców branż przemysłowe i górniczej oraz budowlanej i transportowej. Wzrósł natomiast w branży opieki zdrowia i pomocy społecznej.

9 Zmiana struktury popytu pracowników
Najczęściej poszukiwanymi kategoriami zawodowymi byli: robotnicy wykwalifikowani, monterzy i operatorzy: w 2010 – 40% zapotrzebowania, w 2011 i w 2012 – 47%, w 2013 r. – 48%. specjaliści: w 2010 – 40% popytu, w 2011 – 27%, w 2012 – 39% i w 2013 r. – 29% (włączając techników i średni personel). sprzedawcy i pracownicy usług: w % zapotrzebowania, w %, w % a w 2013 r. – 24%. Wiosną 2013 r. mimo, że deklarowano podobne zapotrzebowanie na robotników, to zmniejszyła się znacznie liczba takich osób poszukiwanych do pracy – najwięcej, o 1/4 w przypadku robotników budowlanych i o 1/3 jeśli chodzi o elektryków. Zmniejszyła się również w tym okresie liczba pracowników poszukiwanych do zawodów specjalistycznych.

10 Popyt na pracowników w Zachodniopomorskim
Grupa zawodowa 2010 2011 2012 2013 Kierownicy 12 3 1 Specjaliści 42 6 18 Technicy i średni personel 16 14 20 Pracownicy biurowi 8 Prac. Usług i sprzedawcy 19 23 Robotnicy wykw. 29 36 39 28 Operatorzy i monterzy 15 13 Robotnicy niewykw. 7 N 116 119 157 193 Pomiędzy 2012 i 2013 rokiem zwiększyła się liczba poszukiwanych pracowników we wszystkich kategoriach z wyłączeniem operatorów i monterów oraz techników i personelu średniego szczebla. Systematycznie od wiosny 2011 r. zwiększała się liczba osób poszukiwanych do zawodów specjalistycznych.

11 Popyt na pracowników w Zachodniopomorskim
Najbardziej poszukiwane zawody w województwie wiosną 2013 r. to: Księgowy Barman Murarz Technik handlowiec Pomoc kuchenna Przedstawiciel handlowy pracownik fizyczny Sprzedawca Sprzedawca w branży przemysłowej Kierowca samochodu ciężarowego

12 Bilans popytu i podaży pracowników
Województwo SPEC ŚRED BIUR USŁU ROBW OPER ROBN dolnośląskie -3,0 -3,2 -2,1 12,8 -8,1 -3,9 7,5 kujawsko-pomorskie -6,9 9,4 -0,2 0,9 -10,3 -8,6 15,7 lubelskie -1,3 4,0 3,4 0,4 -3,7 -14,4 11,7 lubuskie 1,5 -7,6 7,6 9,0 -9,2 -10,9 9,6 łódzkie -2,8 1,8 0,6 -1,9 -11,1 -3,6 17,1 małopolskie -5,3 0,0 -6,4 -11,9 16,2 mazowieckie -0,1 -6,5 5,5 14,0 opolskie 6,8 6,2 -6,1 -12,6 1,3 12,6 podkarpackie -7,3 8,7 -9,0 -9,6 16,4 podlaskie -7,2 3,8 7,1 0,3 -18,1 -0,8 15,0 pomorskie -6,8 -6,7 6,5 -5,2 -3,3 12,1 śląskie -11,2 -3,4 3,6 7,8 -9,5 -2,2 14,8 świętokrzyskie 4,6 22,3 -27,9 1,0 8,9 warmińsko-mazurskie -1,6 10,4 18,7 wielkopolskie -4,5 12,2 -18,5 -1,1 -2,3 zachodniopomorskie 5,8 1,7 -5,0 -9,7 Kraj ogółem -5,5 2,8 4,3 -9,4 -5,4

13 Bilans popytu i podaży pracowników
SPEC SRED BIUR USLU ROBW OPER ROBN 2010 -9,1% -0,5% 0,6% 9,3% -1,4% -4,9% 8,0% 2011 -0,6% -2,8% 5,8% 3,4% -7,3% -4,7% 8,3% 2012 -7,4% -0,2% 5,0% 11,7% -13,3% -4,4% 8,5% 2013 -5,5% 2,8% 4,3% -9,4% -5,4% 12,6% Wartości ujemne oznaczają niedobory pracowników a dodatnie nadpodaż pracowników Systematyczne niedobory dotyczyły specjalistów oraz wykwalifikowanych zawodów robotniczych – gdzie cały czas brakuje odpowiednich osób do pracy. Nadpodaż występowała w mniej specjalistycznych zawodach pracowników biurowych, sprzedawców i pracowników usług oraz robotników niewykwalifikowanych.

14 WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

15 Ogólne wymagania stawiane kandydatom
Deklaracje pracodawców Oferty pracy

16 Wymagania kompetencyjne
KIER SPEC SRED BIUR USLU ROBW OPER ROBN Ogół INT 1-9 3,34 3,1 3,14 3,02 3,08 2,26 2,46 2,28 2,76 10-49 3,07 3,15 3,04 3,06 2,19 2,38 2,21 2,71 50+ 3,3 3,05 2,93 3 2,02 2,22 2,07 2,75 SAM 3,13 3,03 2,86 2,57 2,32 2,29 2,63 3,17 3,01 2,59 2,47 2,35 2,33 2,03 2,6 3,24 2,69 2,13 1,98 1,87 DYS 2,79 2,53 2,45 2,42 2,73 2,55 2,44 2,56 2,43 1,78 2,64 2,18 2,9 2,49 2,48 2,12 2,14 FIZ 1,17 1,2 1,5 1,22 1,93 1,52 1,35 1,41 1,12 1,88 2,37 1,9 1,34 1,38 1,79 2,41 2,4 2,34 1,74 KOG 2,54 1,82 1,45 1,37 1,91 2,85 2,67 1,59 1,3 1,28 0,77 1,83 2,88 2,8 2,09 1,44 1,03 1 0,68 1,96 KOM 0,74 0,69 0,31 1,57 2,78 2,65 1,39 0,58 0,63 0,22 1,51 2,95 2,66 1,61 0,51 0,43 1,89 MAT 1,62 2,08 1,8 1,56 1,33 1,24 0,98 1,54 2,94 1,66 1,18 0,48 2,58 1,46 0,97 0,92 KIE 2,91 1,14 1,09 1,01 1,11 0,73 1,04 1,32 1,23 0,87 0,45 3,16 1,02 0,5 0,41 0,33 TCH 0,46 0,56 0,72 0,55 1,65 0,99 0,81 0,53 0,64 0,67 0,79 0,39 1,49 BIU 1,67 2,1 0,25 0,26 0,21 0,89 1,95 0,16 0,82 1,97 1,47 1,6 1,94 0,2 1,06 ART 0,75 1,21 0,84 0,49 1,15 0,76 1,1 0,6 0,29 0,85 0,65 0,18 0,38 0,66 0,9 0,32 0,47 0,27 N 178 1718 1288 605 1851 2543 1276 456 9915 Dla pracodawców najbardziej przydatne były kompetencje : samoorganizacyjne Interpersonalne dyspozycyjność W przypadku zawodów robotniczych dużą wagę przykładano do kompetencji fizycznych. Z kolei w zawodach umysłowych liczyły się kompetencje kognitywne, komputerowe i matematyczne.

17 Wymagania kompetencyjne w Zachodniopomorskim
Kompetencje KIER SPEC SRED BIUR USLU ROBW OPER ROBN Ogół Samoorganizacyjne 77 52 43 81 51 59 53 Interpersonalne 4 63 17 29 18 25 Zawodowe 30 19 1 46 49 31 32 Komputerowe 70 10 14 Fizyczne 3 8 9 6 11 Techniczne 21 7 23 16 Językowe 22 2 20 Kognitywne 13 [Kwalifikacje] 15 Dyspozycyjne [Inne] 5 Artystyczne Kierownicze 71 Biurowe Matematyczne N 124 72 94 136 68 27 575 Spontaniczne deklaracje pracodawców z Zachodniopomorskiego. Dane procentowe.

18 PROBLEMY REKRUTACYJNE

19 Problemy ze znalezieniem pracowników
Wiosną 2013 roku nie tylko mniej pracodawców szukało nowych pracowników, ale ci szukający doświadczali większych trudności w znalezieniu odpowiednich osób Problemy rekrutacyjne dotyczyły zawodów, które były jednocześnie najbardziej poszukiwane: robotników wykwalifikowanych, sprzedawców i pracowników usług oraz specjalistów. Więcej problemów w znajdowaniu odpowiednich pracowników mieli pracodawcy mniejsi, szczególnie ci z podmiotów mikro (do 10 osób). 2010 75% 2011 2012 76% 2013 78%

20 Problemy rekrutacyjne w Zachodniopomorskim
Do zawodów najtrudniejszych do znalezienia w 2013 r. w województwie należały: 7212 Spawacze i pokrewni Księgowy Murarz Pomoc kuchenna Kucharz Technik handlowiec Szef kuchni (kuchmistrz) Sprzedawca Dekarz Posadzkarz

21 Powody utrudnień Powodem utrudnień rekrutacyjnych było głównie niespełnienie oczekiwań pracodawców, takich jak: odpowiednich kompetencji (43% wskazań) doświadczenia (24% wskazań) motywacji do pracy (20% wskazań)

22 Braki kompetencyjne KIER SPEC SRED BIUR USLU ROBW OPER ROBN Ogółem ZAW 55 41 52 26 48 75 56 SAM 65 24 30 19 35 20 45 36 28 INT 2 14 31 43 4 18 TCH 13 3 5 9 17 11 12 KOG 1 7 21 KOM 10 KWA JĘZ 8 15 FIZ Inne DYS 6 22 ART KIE 16 BIU MAT 33 N 160 108 46 127 250 86 37 713 Pracodawcy najbardziej narzekali na brak kompetencji, które były jednocześnie najbardziej przez nich pożądane: zawodowych – specyficznych na danym stanowisku samoorganizacyjnych interpersonalnych

23 Niedopasowanie kompetencyjne
SPEC SRED BIUR USLU ROBW OPER ROBN Komputerowe -0,53 -0,2 -0,79 0,04 0,3 0,22 0,29 Kognitywne -0,38 -0,26 0,08 0,11 0,25 0,52 0,37 Artystyczne -0,19 0,44 -0,13 -0,17 -0,22 -0,16 Interpersonalne -0,11 -0,21 0,45 0,07 0,41 Samoorganizacyjne -0,03 -0,06 -0,1 0,01 0,26 Matematyczne 0,06 0,03 -0,02 0,15 Biurowe -0,18 -0,43 0,1 -0,12 Techniczne -0,01 -0,25 0,13 Kierownicze 0,18 -0,46 Fizyczne 0,62 0,43 0,17 -0,35 -0,57 -0,85 Niedopasowanie kompetencyjne = różnice w poziomie posiadanych i wymaganych kompetencji. Wartości ujemne oznaczają, że wymagania przewyższają samoocenę, wartości dodatnie – że samoocena przewyższa wymagania. Widoczna jest prawidłowość, że wymagania specyficzne dla danych zawodów są wyższe niż samoocena posiadanych w danym zakresie kompetencji pracowników.

24 Podsumowanie Wiosną 2013 roku dało się zauważyć zmniejszenie potrzeb zatrudnieniowych, które dotknęło szczególnie branży budowlanej. Dekoniunktura ta w mniejszym stopniu dotyczyła sytuacji województwa zachodniopomorskiego. Pomimo mniejszego popytu na pracowników, pracodawcy wciąż wymagali od kandydatów tego samego: przede wszystkim odpowiedniego doświadczenia, kwalifikacji i wykształcenia. Do najbardziej liczących się kompetencji zdaniem pracodawców cały czas należały ich trzy kategorie: zawodowe, samoorganizacyjne i interpersonalne. W 2013 roku było również więcej pracodawców narzekających na trudności w znalezieniu odpowiednich osób do pracy.

25 Dziękuje za uwagę bkl.parp.gov.pl dr Marcin Kocór


Pobierz ppt "Bilans Kapitału Ludzkiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google