Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam! Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwa łę. Psalm 115,1 Opracował: www.apeterko.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam! Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwa łę. Psalm 115,1 Opracował: www.apeterko.pl."— Zapis prezentacji:

1 Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam! Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwa łę. Psalm 115,1 Opracował: www.apeterko.pl www.nonnobis.eu

2 Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Ś wi ą tyni Salomona TEMPLARIUSZY powsta ł w 1118 roku kiedy Hugo de Payens, rycerz z Szampanii i jego 6 towarzyszy z ł o ż yli przed Gormondem de Picquigny, patriarch ą Jerozolimy ś luby ubóstwa, czysto ś ci, pos ł usze ń stwa i walki za wiar ę wed ł ug regu ł y cysterskiej W 1120 Baldwin II przekazuje Templariuszom Ś wi ą tyni ę Jerozolimsk ą

3 Rycerze/zakonnicy zobowiązali się bronić pielgrzymów i chronić szlaki pielgrzymkowe.

4 Członkowie Zakonu dzielili się na cztery grupy: braci-rycerzy braci służebnych serwientów (fratres servientes armigerii), kapelanów służby i rzemieślników W zakonie mogli również służyć rycerze na określony czas, po którym wracali do życia świeckiego, bracia żonaci

5 Templariusze, wyznawali zasadę “obyczajnego i skromnego ubierania się". Zakazane było jakiekolwiek zdobienie rynsztunku wojennego. Nawet, gdy rycerz posiadał miecz lub hełm ze złotymi lub srebrnymi okuciami, musiał je zaczernić. Surowo zakazane było posiadanie złotych ostróg, będącymi wyróżnieniem szlachectwa. Choć oręż i strój Templariuszy odznaczał się skrajną prostotą i wręcz ascetyzmem, to jednak pod względem bojowym był najwyższej, jakości.

6 POCZĄTKI SYSTEMU BANKOWEGO

7 Dług Króla Francji Filipa IV Pięknego przekraczał wartość jego Królestwa, Skarbnik Zakonu zażądał w ramach gwarancji wydania francuskich klejnotów koronnych – korony, berła i jabłka. Król poczuł się dotknięty. Wpadł na pomysł, że kiedy zostanie templariuszem, długi zostaną mu darowane, a Skarbiec Świątyni otworzy się dla niego. Bracia jednak, pozostając wiernymi Regule odmówili królowi prawa wstąpienia do Zakonu. BŁOGOSŁAWIONY BENEDYKT XI FILIP IV PIĘKNY Piątek 13 października 1307 roku Jacques de Molay KLEMENS V Niewola Awiniońska

8 Dokument z Chinion z 1312 roku oddala zarzuty 18.03 1314 śmierć Wielkiego Mistrza Jacques de Molay w 1853 r. Zakon Templariuszy został uznany przez Cesarza Napoleona III jako zakon rycerski. 22 września 1990 Pierwszym Protektorem Duchowym Patriarcha Antiochii Maximos V Hakim, 27 kwietnia 1994 delegacja OMCTH została podjęta na audiencji przez św Jana Pawła II, papieża. Do Polski Templariusze wrócili w 2004 roku, a ukonstytuowali się pod koniec roku 2007 11 kwietnia 1705 roku wielkim mistrzem został książę Filip Orleański, syn Ludwika XIV. W czasie Rewolucji Francuskiej Wielki Mistrz Templariuszy, książę de Cosse-Brisac, został ścięty, bracia rozproszeni. Wg Karty Larmeniusa do 1804 roku 23 Wielkim Mistrzów

9 1. – komandorie zlokalizowane, z zachowanymi reliktami zabudowy, 2. – komandorie o nieznanej bliżej lokalizacji, 3. – miejsca domniemanych komandorii, 4. – mazowieckie posiadłości – wsie zakonu o nieustalonym statusie Henryk Brodaty w 1226 roku nadał Zakonowi Oleśnicę Małą. Siedzibą Preceptorii Polski, Ziem Słowiańskim i Nowej Marchii, czyli obecnej Brandenburgii były Chwarszczany w Ziemi Lubuskiej, które Zakonowi zostały nadane przez księcia Władysława Odonica. KATOWICE

10 Werner Rind, KGCTJ Wielki Komandor Generalny Wielki Przeor Niemiec. dr Asfa-Wossen Asserate, Jego Wysokość Książę Etiopii Protektor Królewski OMCTH. Krzysztof Kurzeja, GCTJ Wielki Przeor Polski Wielce Błogosławiony Patriarcha Grzegorz III Laham Protektor Duchowy OMCTH OMCTH jest międzynarodową federacją organizacji nawiązujących duchowością i tradycją do średniowiecznych Templariuszy z Przeoratami w Polsce, Niemczech i we Włoszech www.nonnobis.eu

11 podejmujemy dzieła apostolatu laickiego. prowadzimy dzieła pobożne w Ziemi Świętej w postaci szpitali w Nablusie i Betlejem oraz sierocińca w Betlejem. wspieramy chrześcijan, a zwłaszcza katolików w Ziemi Świętej i krajach Lewantu. wspieramy ubogich, inwalidów oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Obecne zadania ZAKONU TEMPLARIUSZY

12 czynnie wspieramy ewangelizację peregrynując po parafiach z przekazanymi Relikwiami:

13 Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam! Psalm 115,1 Dzi ę kuje za uwag ę


Pobierz ppt "Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam! Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwa łę. Psalm 115,1 Opracował: www.apeterko.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google