Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja i szkolenie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja i szkolenie"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja i szkolenie
MAH OFFICE Prezentacja i szkolenie

2 Schemat komunikacji MAH (serwer danych) Serwer listy raportów i danych
nazwa użytkownika i hasło parametry raportu Baza danych MAH firmy https lista i dostępne parametry dane raportu układ raportu Windows (komputer lokalny) Excel .NET Framework MAH Office

3 Instalacja Sprawdzenie wymagań Instalacja .NET Framework
Windows 2000/XP Microsoft Excel 2000/XP/2003 polski lub angielski Instalacja .NET Framework Instalacja wersji językowej zgodnej z wersją Windows Do pobrania z Instalacja MAH Office Pobranie z Usunięcie wersji poprzedniej (Dodaj/usuń programy w Panelu Sterowania) Instalacja programu Ponowne uruchomienie Excela

4 Uruchomienie Nowa grupa w menu Excela
Pytanie o pobranie listy raportów z serwera

5 Lista dostępnych raportów
Zawiera informacje o dostępnych raportach oraz parametrach niezbędnych do ich wygenerowania Lista jest przechowywana na serwerze, gdzie może być zmieniana przez operatorów systemu Pobranie definicji z serwera następuje po wybraniu polecenia z menu lub przy pierwszym uruchomieniu; na podstawie listy tworzone są pozycje w menu W obecnej wersji nie jest automatycznie wykrywana dostępność nowszej wersji listy!

6 Nazwa użytkownika i hasło
Nazwa użytkownika postaci firmaX0000 Nazwy i hasła dostarczane przez centralę firmy Te same do innych serwisów (np. MAH Server.NET) Na podstawie nazwy i hasła określane są lista dostępnych raportów baza danych serwera, z której będą pobierane dane zakres wyświetlanych danych (filtrowanie względem podwładnych) Nazwa i hasło są pamiętane do zamknięcia Excela Osobne podsystemy na serwerze dostarczają listę raportów i bazę danych – stąd czasami pytanie dwukrotne o nazwę użytkownika i hasło

7 Pobieranie listy raportów
Polecenie menu MAH | MAH Office | Aktualizuj listę raportów Pytanie o nazwę użytkownika i hasło Komunikat o poprawnym pobraniu danych i nowa lista lub Komunikat o błędzie (o błędach za chwilę) Pobranie listy nie wymaga autoryzacji (o tym też za chwilę)

8 Generowanie raportu Wybór raportu z pozycji menu MAH
Podanie nazwy użytkownika i hasła Ustalenie parametrów generowania raportu Kontrolki daty i listy wyboru [nie wybrano] – dotyczy wszystkich naraz

9 Pobieranie raportu Przesłanie żądania wykonania raportu do serwera
Następuje autoryzacja (o autoryzacji za chwilę) Przekazywanie danych do arkusza (tworzony jest nowy arkusz) Wypełnianie arkusza można przerwać przyciskiem Anuluj Możliwe komunikaty o błędach

10 Jeszcze o aktualizacjach
Lista dostępnych raportów oraz ich parametry są aktualizowane tylko na życzenie przez odpowiednie polecenie menu Układ generowanego raportu (kolumny, ich formatowanie, zawartość, kolory etc.) jest przekazywany razem z danymi tego raportu po żądaniu jego generowania – zmiana układu raportu przez operatorów systemu nie wymaga aktualizacji listy raportów, zmiany są widoczne natychmiast

11 Autoryzacja Program umożliwia bezpośredni dostęp do danych, z czego wynika konieczność dodatkowego zabezpieczenia dostępu – autoryzacja komputera Autoryzacja polega na sprawdzeniu czy żądanie wykonania raportu z komputera może być obsłużone Dla każdego z raportów z listy jest ustalane indywidualnie, czy podlega autoryzacji czy nie – w praktyce dotyczy to wszystkich raportów

12 Schemat autoryzacji Przekazanie poprzez centralę
Użytkownik odczytuje klucz MAH Office dla swojego komputera: MAH | MAH Office | Klucz licencyjny... Użytkownik wybiera raport. MAH Office odczytuje klucz i generuje klucz niejawny. Przekazanie poprzez centralę firmy do operatora systemu klucza w postaci jawnej: XXXXX Razem z żądaniem wygenerowania raportu przesyłany jest klucz w postaci niejawnej: YYYYY Operator generuje klucz niejawny na podstawie przesłanego klucza System weryfikujący sprawdza istnienie klucza w bazie autoryzacji Zapisanie klucza w postaci niejawnej: YYYYY DOPISANIE DO LISTY AUTORYZACJA PRZY WYKONANIU Baza autoryzacji kluczy

13 Uwagi o autoryzacji Klucz autoryzacji jest tworzony na podstawie pewnych cech opisujących komputer; do tych cech należą nazwa użytkownika komputera oraz używane karty sieciowe Zmiana niektórych z tych cech zmienia wartość klucza – podczas autoryzacji wysyłany jest inny klucz niejawny! Odmowa autoryzacji! Każdy z użytkowników systemu może mieć kilka kluczy autoryzacyjnych – np. w sytuacji, gdy korzysta z Internetu w różnych miejscach i używa w związku z tym różnych kart sieciowych

14 Komunikaty błędów Należy czytać komunikaty o błędach 
Ostatnia linijka zawiera właściwy opis błędu – w razie konieczności rozwiązania problemu z pomocą operatora systemu należy podać jej treść

15 Najczęstsze błędy Brak połączenia z Internetem
Błędy typu Nie można rozpoznać nazwy zdalnej albo Połączenie zostało zamknięte. Sprawdzić połączenie z Internetem. Serwer danych nie działa Sprawdzić w przeglądarce adres (koniecznie https) Brak autoryzacji Komunikat Niezarejestrowany egzemplarz programu. Sprawdzić czy nie zmienił się klucz, ewentualnie zarejestrować. Konieczność pobrania nowszej wersji Zmiany wprowadzone w układzie raportu bądź liście raportów mogą wymagać wprowadzenia nowej wersji programu. Sprawdzić numer wersji poleceniem MAH | MAH Office | O programie... Ewentualnie pobrać nową wersję z

16 Pliki tymczasowe Parametry niektórych raportów pozwalają wybrać wartość z listy (np. numer przedstawiciela, nazwa regionu) Listy są tworzone przy pierwszym wywołaniu danej planszy (informacja Proszę czekać. Trwa przygotowywanie planszy parametrów) Zawartość list jest przechowywana w plikach na komputerze lokalnym Pliki te można skasować poleceniem MAH | MAH Office | Wyczyść pliki tymczasowe Spowoduje to wyczyszczenie lokalnych list i ich ponowne generowanie przy wywołaniu planszy parametrów


Pobierz ppt "Prezentacja i szkolenie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google