Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały do zajęć laboratoryjnych „Technologia informacyjna” mgr Aleksander Burek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały do zajęć laboratoryjnych „Technologia informacyjna” mgr Aleksander Burek."— Zapis prezentacji:

1 Materiały do zajęć laboratoryjnych „Technologia informacyjna” mgr Aleksander Burek

2 System Operacyjny Definicja: To program, który nadzoruje prace wszystkich urządzeń systemu komputerowego i tworzy środowisko, w którym pracują inne programy, np. gra komputerowa, edytor tekstu Funkcje: – Zapewnia obsługę dialogu pomiędzy użytkownikiem, a komputerem – Nadzoruje wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami systemu komputerowego – Organizuje zapis informacji na dysku – Zarządza pamięcią operacyjną – Ułatwia tworzenie i uruchamianie innych programów – Sygnalizuje błędy Zadanie: wykorzystując pomoc systemy Windows określ nazwę i wersje systemu operacyjnego na którym pracuje Twój komputer

3 Budowa okna – Pasek tytułu – Zamykanie okna – Maksymalizacja – Przywrócenie okna do poprzednich rozmiarów – Zmiana położenia i rozmiaru okna – Minimalizacja – Przełączanie się pomiędzy oknami – Pasek menu – Pasek narzędzi – Pasek adresu – Pasek stanu – Krawędzie okna – Pasek przewijania

4 Ćwiczenia 1)Odszukaj wśród aplikacji systemowych program Notatnik, następnie uruchom go. Spraw, aby okno programu przyjęło maksymalne rozmiary dopasowane do wielkości ekranu. Za pomocą klawisza Minimalizacja schowaj program Książka adresowa do paska zadań. 2)Odszukaj wśród aplikacji systemowym program WordPad, następnie uruchom go. 3)Przełącz się do programu Książka adresowa wykorzystując obszar „aktywne okna” 4)Spraw aby oba okna obu programów znalazły się obok siebie i miały podobne rozmiary

5 Zarządzanie oknem – Menu Widok – Umiejętność wyświetlania ikon w różnej postaci – Sortowanie ikon wg szczegółów

6 Ćwiczenia 1.Otwórz dowolne okno i wyświetl zawartość tego okna, tak aby były widoczne tylko szczegóły: nazwa, data utworzenia, data modyfikacji, autor 2.W tym samym oknie zmień sposób wyświetlania ikon w taki sposób, aby były one posegregowane według daty utworzenia, w sposób rosnący 3.Jaka jest nazwa najnowszego pliku, podać jego datę modyfikacji 4.Nie zamykając okna z zadania 3 otwórz kolejne okno o nazwie „Mój komputer”, zmień sposób wyświetlania ikon w tym oknie na miniatury

7 Struktura systemu operacyjnego – Dysk fizyczny, partycje – Foldery – Poruszanie się po strukturze folderów

8 Struktura systemu operacyjnego Ćwiczenie: – otwórz okno Mój Komputer – Wyświetl zawartość folderu Ecdltest, który znajduje się pod adresem: K:/aburek/Test modul 2/Egzamin/Ecdltest/ – za pomocą przycisku „wstecz” wróć do okna aburek – Wyświetl zawartość folderu Odpowiedź, który znajduje się pod adresem: K:/aburek/Moduł 2 i 7/Test Internet/Odpowiedź – Wybierając odpowiednie pole z paska adresu przejdź do folderu aburek

9 Tworzenie folderów Utwórz Następującą strukturę folderów:

10 Struktura systemu operacyjnego – Pliki – Rodzaje – Tekstowe (txt, doc, wri, pdf, rtf, i inne..) – Graficzne (bmp, gif, jpg, tif, png, i inne..) – Muzyczne (wav, mp3, i inne..) – Multimedialne (avi, mpg, mov, ppt, i inne..) – Bazy danych (mdb, db, dbf, i inne..) – Skompresowane (zip, rar, i inne..) – Internetowe (htm, eml, i inne..) – Arkuszy kalkulacyjnych (xls, xlt, i inne..) – Informacyjne (ini, hlp, i inne..) – właściwości, otwórz za pomocą

11 Struktura systemu operacyjnego – Powstawanie plików na przykładzie pracy z wybranymi aplikacjami (Notatnik, Wordpad, Word, Paint, Narzędzie do wycinania): Imie.txt, Nazwisko.rtf, odpowiedz.doc, Screen.bmp Atrybuty plików i folderów – ukryty – tylko do odczytu Właściwości plików i folderów

12 Ćwiczenie 1.Otwórz plik odpowiedż.doc znajdujący się na dysku F następnie po słowach Numer testu wpisz dowolne dwie cyfry. W następnej linijce (przechodzimy do niej za pomocą klawisza Enter) wpisz swój numer albumu. 2.Zapisz plik, ale nie zamykaj go (polecenie: Zapisz) 3.Zaznacz na Pulpicie ikony Mój komputer oraz Moje dokumenty, wykonaj następnie zrzut ekranu i wklej go do pliku odpowiedź.doc tak, aby znalazł się pomiędzy słowami Numer testu 2.7, a wpisanym numerem albumu 4.Zapisz plik odpowiedź.doc w lokalizacji: F;\Pory roku\Wiosna (polecenie: Zapisz jako)

13 Praca z danymi – Kopiowanie (menu edycja: kopiuj; wklej) – Przenoszenie (menu edycja: wytnij;wklej) – Usuwanie (menu plik: usuń) – Zmiana nazwy (menu plik: zmień nazwę) – Tworzenie skrótu pliku/katalogu (menu plik: utwórz skrót)

14 Utwórz na dysku Foldery i pliki Na dysku F foldery: – Pory roku – Zima – Wiosna Pliki: – Imie.txt (na dysku F) – Nazwisko.rtf (na dysku F) – Screen.bmp (zawierający screen pulpitu – na dysku F) – Odpowiedz.docx (na dysku F w folderze Wiosna)

15 Ćwiczenia 1.Skopiuj pliki Nazwisko.rtf i Screen.bmp z folderu głównego F: do folderu Zima (F:\Pory roku\Zima) 2.Przenieś plik Odpowiedź.doc z katalogu Wiosna do katalogu Zima 3.Usuń plik Screen.bmp z folderu głównego F: 4.Zmień nazwę pliku Imie.txt na Moje_Imie.txt 5.Zmień nazwę folderu Wiosna na Lato 6.Utwórz skrót do Folderu Zima i umieść go w folderze głównym F: 7.Skopiuj zawartość pliku Screen.bmp i wklej go do pliku odpowiedź.doc 8.Sprawdź rozdzielczość pliku screen.bmp

16 Miejsce odpadów – kosz systemowy – Przywracanie plików – Opróżnianie Kosza

17

18

19 Ćwiczenie 1.Usuń plik Moje_Imię.txt znajdujący się na dysku J: 2.Przywróć plik posługując się Koszem systemowym 3.Opróżnij pozostałą zawartość Kosza

20 Gdzie to jest? - wyszukiwanie Wyszukiwanie pod względem nazw i rozszerzeń. Przykłady: *.* wyświetla wszystkie pliki o dowolnej nazwie i rozszerzeniu.txt wyświetla wszystkie pliki z rozszerzeniem txt, o dowolnej nazwie a wyświetla wszystkie pliki zaczynające się na lit a *at* wyświetla wszystkie pliki zawierające w nazwie litery at *at*.txt wyświetla wszystkie pliki zawierające w nazwie słowa at i mające rozszerzenie txt Wyszukiwanie plików pod względem zawartości

21 Ćwiczenia Wykorzystując zawartość folderu Ecdltest (k:\aburek\Modul2i7\Test modul 2\Egzamin\Ecdltest) wykonaj następujące polecenia: 1.Określ całkowitą liczbę plików znajdujących się w folderze Ecdltest 2.Ile plików z rozszerzeniem txt znajduje się w folderze Ecdltest ? 3.Odszukaj na dysku plik circular.rtf i podaj jego lokalizacje 4.Określ całkowitą liczbę plików znajdujących się w folderze Ecdltest, których nazwa zaczyna się słowami Test o dowolnym rozszerzeniu 5.Określ całkowitą liczbę plików z rozszerzeniem txt znajdujących się w folderze Ecdltest, których rozmiar wynosi co najmniej 12KB 6. Określ całkowitą liczbę plików z rozszerzeniem rtf znajdujących się w folderze Ecdltest i jego podfolderach, które były modyfikowane 2 3.0 2.200 9 7.Podaj nazwy plików, które zawierają w swojej treści słowo the

22 Praca z dyskiem – Ogólne informacje o dysku – oczyszczanie dysku (akcesoria/narzędzia systemowe) – opcje kompresji i indeksowania

23

24 Praca z dyskiem – Sprawdzanie błędów – Defragmentacja dysku

25 W menu start wpisz: Zarządzanie komputerem naciśnij enter

26

27 Praca z dyskiem – Tworzenie kopi zapasowej (Panel sterowania/system – kopia zapasowa/przywracanie) – Formatowanie

28

29 Archiwizacja danych – Kopiowanie – Kreator kopii zapasowej lub przywracania (Panel sterowania/system – kopia zapasowa/przywracanie) – Kompresja i dekompresja danych

30 Ćwiczenie 1.Na dysku F: załóż folder o nazwie Archiwum 2.Wykorzystując właściwą aplikacje systemu Windows wykonaj kopie zapasową dowolnego pliku. Kopie zapasowa należy zapisać w lokalizacji F:\Archiwum 3.Usuń plik który był podstawą do stworzenia kopii zapasowej 4.Wykorzystując właściwą aplikacje systemu Windows przywróć usunięty plik

31 Ćwiczenie – Utwórz na dysku F: plik o nazwie klawiatura.doc oraz folder o nazwie Archiwum – Za pomocą aplikacji Kreator tworzenia kopii zapasowej utwórz kopie pliku klawiatura.doc i zapisz go w folderze Archiwum – Usuń plik klawiatura.doc z dysku F: – Za pomoca aplikacji Kreator tworzenia kopii zapasowej odzyskaj plik klawiatura.doc

32 Kompresja danych – Nadanie atrybutu kompresji – Aplikacje Winzip; Winrar – Polecenie dodaj do „nazwa_pliku.rar” – Polecenie wypakuj tutaj oraz wypakuj do „nazwa folderu” – Dodanie kolejnych plików do archiwum – Wypakowanie wybranych elementów z archiwum – Polecenie dodaj do archiwum – Wybór formatu archiwum (zip lub rar) – Wybór metody kompresji – Rozmiar woluminów – Opcje archiwizacji (usuń pliki po zarchiwizowaniu, archiwum SFX, dane naprawcze, testowanie zarchiwizowanych plików, blokada archiwum) – Archiwizacja z hasłem – Zmiana nazwy domyślnej archiwum – Zmiana lokalizacji tworzonego archiwum

33 Ćwiczenie 1.Nadaj atrybut kopresji plikowi o nazwie zegar.bmp; zwróć uwagę na rozmiar pliku przed i po wykonaniu kompresji 2.Za pomocą aplikacji WinRar skompresuj plik statek.bmp (zastosuj ustawienia domyślne) 3.Do skompresowanego pliku statek.rar dodaj plik zegar.bmp 4.Wypakuj zawartość pliku statek.rar do folderu Statek 5.Wykorzystując WinRar skompresuj plik statek.bmp tworząc samorozpakowujące się archiwum (SFX), wybierz najlepszą metodę kompresji, zabezpiecz archiwum hasłem: tajne 6.Wykorzystując WinRar skompresuj plik kot.bmp określając rozmiar woluminum na 50 kb, dodaj dane naprawcze. Plik należy zarchiwizować do folderu Koty 7.Wypakuj plik statek.exe do folderu Koty 8.Z archiwum nero.rar wypakuj wyłącznie plik o nazwie druk.prn do folderu kompresja 9.Zaznacz całą zawartość folderu Kompresja z wyłączeniem folderu „Koty” i utwórz skompresowane archiwum o nazwie wszystko.zip

34 Wirusy komputerowe – Definicja i rodzaje – Niezbędne moduły programu antywirusowego – Skanery On-Line – www. mks.com.pl/ skaner / www. mks.com.pl/ skaner / – http://www.pandasoftware.com/activescan/activescan/ asc http://www.pandasoftware.com/activescan/activescan/ asc

35

36 Drukowanie – Instalacja drukarki – Drukowanie dokumentu, drukowanie do pliku, preferencje drukowania na przykładzie aplikacji Word – Zmiana drukarki „domyślnej” – Wstrzymanie, wznowienie, anulowanie, usunięcie polecenia wydruku

37

38

39

40

41

42

43


Pobierz ppt "Materiały do zajęć laboratoryjnych „Technologia informacyjna” mgr Aleksander Burek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google