Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe polecenia systemu DOS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe polecenia systemu DOS"— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe polecenia systemu DOS

2 Co to jest system operacyjny DOS?

3 System operacyjny DOS jest zbiorem poleceń realizujących poszczególne zadania.
Dzielą się one na: polecenia wewnętrzne – podczas pracy zawarte w pamięci operacyjnej komputera (RAM) polecenia zewnętrzne – zawarte na dysku systemowym w oddzielnych plikach o rozszerzeniach COM i EXE (są to oddzielne programy realizujące dane zadanie)

4 Polecenia wewnętrzne

5 Polecenia wewnętrzne ver – wersja systemu operacyjnego
set – definiowanie nowych wartości zmiennych systemowych exit – powrót do aplikacji, z której nastąpiło przejście /np.. powrót do Windows/ cls – czyszczenie ekranu

6 Polecenia wewnętrzne /katalog/
zmiana dysku bieżącego: C:\>A: przejście na dysk A: A:\> nowe zgłoszenie systemu MD (MKDIR) – twórz katalog A:\>MD BAZA katalog tworzony jako gałąź bieżąca A:\>MD A:\BAZA\DANE katalog tworzony jako gałąź katalogu głównego

7 Polecenia wewnętrzne /katalog/
DIR - wyświetlenie katalogu: C:\>DIR wyświetlenie zawartości katalogu dysku C: C:\>DIR DANE wyświetlenie zawartości katalogu DANE CD – zmiana katalogu A:\>CD BAZA zmiana katalogu na katalog podrzędny A:\>CD A:\BAZA\DANE zmiana katalogu na określony A:\BAZA\DANE>CD.. powrót do katalogu BAZA

8 Polecenia wewnętrzne /katalog/
RD (RMDIR) - usuń katalog: C:\>RD DANE usunięcie katalogu DANE z dysku C: C:\>RD \BAZA\DANE usunięcie podkatalogu DANE z katalogu BAZA MOVE – zmiana nazwy katalogu A:\>MOVE BAZA DANE zmiana nazwy katalogu BAZA na DANE

9 Polecenia wewnętrzne /plik/
copy – kopiowanie pliku, lub grupy plików: C:\>copy C:\DANE\ala.txt C:\BAZA skopiowanie pliku ala.txt z katalogu DANE do katalogu BAZA C:\>copy C:\DANE\*.* C:\BAZA skopiowanie wszystkich plików z katalogu DANE do katalogu BAZA type – wyświetlenie zawartości pliku C:\>type C:\BAZA\ala.txt wyświetlenie zawartości pliku ala.txt z katalogu BAZA

10 Polecenia wewnętrzne /plik/
del – usuwanie pliku, lub grupy plików: C:\>del C:\DANE\ala.txt usunięcie pliku ala.txt z katalogu DANE C:\>del C:\DANE\*.* usunięcie wszystkich plików z katalogu DANE ren – zmiana nazwy pliku C:\>ren C:\BAZA\ala.txt dane.dat zmiana nazwy pliku ala.txt z katalogu BAZA na dane.dat

11 Polecenia zewnętrzne

12 Polecenia zewnętrzne /plik/
attrib – atrybuty plików C:\>attrib lista atrybutów plików zapisanych na dysku C: C:\>del C:\DANE\*.* usunięcie wszystkich plików z katalogu DANE edit – edytor tekstowy /tworzenie plików tekstowych/ C:\>edit dane.dat utworzenie pliku tekstowego o nazwie dane.dat

13 Polecenia zewnętrzne /plik/
find – wyszukiwanie informacji w plikach C:\>find „tekst” dane.txt poszukiwanie wyrażenia „tekst” w wewnątrz pliku dane.txt move – przeniesienie pliku do innego katalogu, zmiana nazwy pliku lubkatalogu C:\>move *.txt c:\DANE przeniesienie wszystkich plików tekstowych do katalogu DANE C:\>move DANE INFO zmiana nazwy katalogu DANE na INFO

14 Polecenia zewnętrzne /plik/
print – drukuje wskazany plik lub pliki C:\>print dane.txt druk jednego pliku C:\>print *.txt druk wszystkich plików tekstowych (txt) sort – porządkowanie dowolnego pliku ASCII w kolejności alfabetycznej C:\>sort dane.txt /R/+n /R oznacza, że plik ma zostać uporządkowany w odwrotnej kolejności /od litery Z do litery A/ /+n (liczba)oznacza kolumnę od której następuje sortowanie

15 Polecenia zewnętrzne /plik/katalog/
undelete – odzyskanie usuniętego pliku C:\ola\ala>undelete usuwany plik ma zmienioną pierwszą literę, jeśli wydamy polecenie undelete, to musimy wpisać poprawną literę na początku pliku xcopy – kopiowanie plików i katalogów wraz z podkatalogami C:\>xcopy A: C:\DANE skopiowanie zawartości dyskietki A: do katalogu DANE na dysku C:

16 Polecenia zewnętrzne deltree – usuwanie katalogu wraz z gałęziami diskcopy – kopiowanie dysku UWAGA: Kopiować dane tylko na dysk pusty, ponieważ kopiowanie następuje z jednoczesnym wymazaniem poprzednich danych z dysku docelowego!!!

17 Polecenia zewnętrzne fdisk – tworzenie partycji na twardym dysku
format – formatowanie dysku C:\>format A: help – bieżąca pomoc – informacja o składni i zakresie działania danego polecenia C:>help polecenie C:>polecenie /?

18 Polecenia zewnętrzne scandisk – sprawdzenie dysku i naprawa błędów
tree – drzewo katalogowe C:\>tree A: unformat – odtworzenie sformatowanego dysku


Pobierz ppt "Podstawowe polecenia systemu DOS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google