Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w procesie mianowania Koordynatora

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w procesie mianowania Koordynatora"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w procesie mianowania Koordynatora

2 Planowane zmiany w procesie szkolenia Lidera
Obecny proces szkolenia Lidera Planowane zmiany w procesie szkolenia Lidera Od K9_2014 zmiany w procesie mianowania Koordynatora Od K14_2014 zmiany w procesie szkolenia Koordynatora Od K16_2014 zmiany w procesie szkolenia Menedżera INWESTYCJA W ROZWÓJ Spotkanie D1 Mianowanie i szkolenie wstępne Program LS, korzyści, przywileje Szkolenie z Prospectingu Kalendarz, Planowanie Rozwoju (LOA 0-1 LS) D2 „Złota Recepta” – 5 Czynników Sukcesu Twoja Zwycięska Strategia, Raporty (LOA 2 LS) D3 Coaching KK i LS, Rozmowa coachingowa Twoja Zwycięska Strategia, Tajniki demonstracji (LOA 3-4 LS) D4 Budowanie zespołu Motywowanie innych Zarządzanie grupą Spotkania grupowe Nova Szansa, Rozwój LS (LOA 5-6 LS) Teren Praktyczne doskonalenie umiejętności W ciągu 2 tygodni od D1 (LOA1-2 LS) W ciągu 2 tygodni od D2 (LOA2-3 LS) W ciągu 2 tygodni od D3 (LOA3-4-5 LS) W ciągu 2 tygodni od D4 (LOA LS) Do tej pory w procesie wdrożenia nowego Lidera realizowaliśmy 4 standardowe spotkania rozwojowe D1-D4, w których Liderzy skupieni byli głównie na przekazywaniu wiedzy i spotkaniach 1:1. Zebrany feedback z terenu podczas spotkań focusowych z OMS i LS pokazał, że realizowane były głównie spotkania D1 w mniejszym stopniu D2, a D3 i D4 sporadycznie. Powodem braku realizacji tego typu spotkań był: - brak zrozumienia potrzeb i celu prowadzenia tych spotkań przez Liderów - niedopasowanie procesu i materiałów do wymagań lokalnych - brak przygotowania i przeszkolenia Liderów do prowadzenia spotkań (brak wspólnej pracy w terenie z Liderem Nadrzędnym) Przeprowadzenie Lidera przez obecny standard dawało nam przede wszystkim możliwość przekazywania mu wiedzy. Natomiast standard ten nie ułatwiał zweryfikowania umiejętności i nie wspomagał rozwoju kompetencji podczas pracy w terenie.

3 Zmiany w procesie mianowania Koordynatora
Od K9_2014 zmiany w procesie mianowania Koordynatora INWESTYCJA W ROZWÓJ Spotkanie D1 Mianowanie i szkolenie wstępne Program LS, korzyści, przywileje Szkolenie z Prospectingu Kalendarz, Planowanie Rozwoju (LOA 0-1 LS) D2 „Złota Recepta” – 5 Czynników Sukcesu Twoja Zwycięska Strategia, Raporty (LOA 2 LS) D3 Coaching KK i LS, Rozmowa coachingowa Twoja Zwycięska Startegia, Tajniki demonstracji (LOA 3-4 LS) D4 Budowanie zespołu Motywowanie innych Zarządzanie grupą Spotkania grupowe Nova Szansa, Rozwój LS (LOA 5-6 LS) Teren Praktyczne doskonalenie umiejętności W ciągu 2 tygodni od D1 (LOA1-2 LS) W ciągu 2 tygodni od D2 (LOA2-3 LS) W ciągu 2 tygodni od D3 (LOA3-4-5 LS) W ciągu 2 tygodni od D4 (LOA LS) Do tej pory w procesie wdrożenia nowego Lidera realizowaliśmy 4 standardowe spotkania rozwojowe D1-D4, w których Liderzy skupieni byli głównie na przekazywaniu wiedzy i spotkaniach 1:1. Zebrany feedback z terenu podczas spotkań focusowych z OMS i LS pokazał, że realizowane były głównie spotkania D1 w mniejszym stopniu D2, a D3 i D4 sporadycznie. Powodem braku realizacji tego typu spotkań był: - brak zrozumienia potrzeb i celu prowadzenia tych spotkań przez Liderów - niedopasowanie procesu i materiałów do wymagań lokalnych - brak przygotowania i przeszkolenia Liderów do prowadzenia spotkań (brak wspólnej pracy w terenie z Liderem Nadrzędnym) Przeprowadzenie Lidera przez obecny standard dawało nam przede wszystkim możliwość przekazywania mu wiedzy. Natomiast standard ten nie ułatwiał zweryfikowania umiejętności i nie wspomagał rozwoju kompetencji podczas pracy w terenie.

4 Zmiany w procesie mianowania Koordynatora
Obecny proces mianowania Nowy proces mianowania Główny cel spotkania Uzyskanie zgody na udział w Programie Liderzy Sprzedaży i podpisanie kontraktu Uzyskanie zgody na udział w Programie Sukces jest w Tobie i podpisanie kontraktu Rodzaj spotkania 1:1 1:1 Termin spotkania Najlepiej w II tygodniu kampanii poprzedzającej kampanię startu Najlepiej w II tygodniu kampanii poprzedzającej kampanię startu Czas trwania mianowania ok.60 min ok.60 min Kolejne kroki po mianowaniu Kontynuacja spotkania i przejście do szkolenia wstępnego (D1) Umówienie się na Kontakt Rozwojowy max. do 3 dni po mianowaniu i przeprowadzenie szkolenia wstępnego D1. Zadanie dla Kandydata – stworzenie Listy osób, które może zaprosić do AVON

5 Zmiany w procesie mianowania Koordynatora
Materiały szkoleniowe Obecny proces mianowania Nowy proces mianowania Przewodnik Buduj doskonałe podstawy Przewodnik Witaj w Programie Sukces jest w Tobie Zastosowanie: 1. Mianowanie Koordynatora 2. Szkolenie wstępne Koordynatora Zastosowanie: Mianowanie Koordynatora

6 Zmiany w procesie mianowania Koordynatora
Materiały szkoleniowe K9_2014 Przewodnik Witaj w Programie Sukces jest w Tobie Zastosowanie: Mianowanie Koordynatora 1 Przewodnik D1 Buduj doskonałe podstawy wykorzystujemy nadal do szkolenia Koordynatora. (od K9_2014 aktualizacja przewodnika - usunięcie stron dotyczących mianowania Koordynatora) 2 Zastosowanie: Szkolenie wstępne Koordynatora Usunięte strony Str. 3,5,6,8,10,12,13,15

7 Zmiany w procesie mianowania Koordynatora K9_2014
INWESTYCJA W ROZWÓJ Spotkanie Mianowanie Koordynatora Przedstawienie oferty firmy dopasowanej do potrzeb kandydata Podpisanie umowy Zadanie dla Kandydata – stworzenie Listy osób, które może zaprosić do AVON D1 Wprowadzenie do PATD szkolenie z Prospectingu Kalendarz, Planowanie Rozwoju (LOA 0-1 LS) D2 „Złota Recepta” – 5 Czynników Sukcesu Twoja Zwycięska Strategia, Raporty (LOA 2 LS) D3 Coaching KK i LS, Rozmowa coachingowa Twoja Zwycięska Strategia, Tajniki demonstracji (LOA 3-4 LS) D4 Budowanie zespołu Motywowanie innych Zarządzanie grupą Spotkania grupowe Nova Szansa, Rozwój LS (LOA 5-6 LS) Teren Praktyczne doskonalenie umiejętności W ciągu 2 tygodni od D1 (LOA1-2 LS) W ciągu 2 tygodni od D2 (LOA2-3 LS) W ciągu 2 tygodni od D3 (LOA3-4-5 LS) W ciągu 2 tygodni od D4 (LOA LS) Nowy Przewodnik Witaj w Programie Sukces jest w Tobie wraz z Listą Zadań dołączony będzie do pakietu obecnych materiałów Obecny Przewodnik D4 Ciesz się sukcesem dostępny będzie w wersji elektronicznej na Strefie LS

8 Nowe narzędzie wspierające zaplanowanie i weryfikację działań szkoleniowych
LISTA ZADAŃ

9 AVON Corportate Template 2013
4/6/2017 Lista zadań To zbiór rekomendowanych działań w terenie z nowym Koordynatorem, których realizacja zapewnia rozwój kluczowych umiejętności (PATD) Wskazuje wiedzę oraz umiejętności, które powinien zdobywać (posiadać) Lider Podrzędny w określonej kampanii współpracy (LOA) Jest narzędziem dla LN/OMS do zweryfikowania etapów szkolenia Nowego Lidera i ustalenia dalszych celów szkoleniowych (OMS monitoruje proces wdrożenia Nowego Lidera podczas rozmów SAFE) Uniwersalna dla Lidera Podrzędnego i Lidera Nadrzędnego Lista zadań dołączona będzie do przewodnika dla Koordynatora Speaker Name

10 Lista zadań Lider Nadrzędny uzupełnia daty realizacji aktywności w Liście Zadań po zakończeniu każdej kampanii dla każdego Koordynatora, którego szkoli i rozwija Każdy Lider Podrzędny uzupełnia swoja Listę Zadań, dzięki czemu na bieżąco śledzi swój proces szkolenia Lista Zadań omawiana jest podczas spotkań SAFE z OMS lub/i z Liderem Nadrzędnym Lista Zadań może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej

11 Zmiany w procesie certyfikacji PATD

12 Obecny proces certyfikacji
Ogólne warunki certyfikacji ZNAWCA PATD COACH PATD MASTER COACH PATD Udział w szkoleniach „w klasie” PATD Demonstracja w terenie 4 aktywności: Prospecting pośredni Mianowanie KK Spotkanie 1 lub 2 lub 3 Dowolny Kontakt Rozwojowy (D1-4) Certyfikat Znawcy PATD Demonstracja udzielania informacji zwrotnej do min. 4 aktywności: Prospecting pośredni Mianowanie KK Spotkanie 1 lub 2 lub 3 Dowolny Kontakt Rozwojowy (D1-4) Certyfikat Coacha PATD Demonstracja udzielania informacji zwrotnej COACHOWI do min. 4 aktywności: Prospecting pośredni Mianowanie KK Spotkanie 1 lub 2 lub 3 Dowolny Kontakt Rozwojowy (D1-4)

13 Zmiany w procesie certyfikacji PATD
Od kampanii 09/2014 mianowanie Koordynatora wg nowego przewodnika Witaj w Programie Sukces jest w Tobie Pozostałe zasady certyfikacji pozostają bez zmian.

14 Pomocne materiały MATERIAŁY SZKOLENIOWE
Prezentacja szkoleniowa PPT (OMS) Skrypt dla prowadzącego mianowanie (OMS, LS) Nagrany Webcast Mianowanie Koordynatora TOP Liderzy webcast


Pobierz ppt "Zmiany w procesie mianowania Koordynatora"

Podobne prezentacje


Reklamy Google