Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaczyn cementowy i beton: pory i perkolacja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaczyn cementowy i beton: pory i perkolacja"— Zapis prezentacji:

1 Zaczyn cementowy i beton: pory i perkolacja

2 Reprezentacja mikrostuktury 3D
Obliczanie doświadczalnie mierzalnych własności Element losowaości w mikrostrukturze zaczynu i betonu .

3 Pewne podobieństwa  amorficzne półprzewodniki
Periodic to Amorphous

4 Beton: materiał kompozytowy
Beton jest przetwarzany poprzez mieszanie, następnie twardnie na skutek chemicznej hydratacji. Podstawowe własności zaczynów z cementów portlandzkich są związane z żelem C-S-H. Pomimo tego struktura oraz skład chemiczny fazy C-S-H budzą szereg dyskusji. Główne składniki cementu: C3S, C2S, C3A, C4A. Skład fazowy cementu jest przedewszystkim zdeterminowany przez równowagi układów trójskładnikowych: C-S-A i C-A-F.

5 C-S-H, nm bet, mmon 1 3 2 4 zaczyn, m budowla, m

6 Układ C-S-H Układ C-S-H jest głównym produktem hydratacji cementu portlandzkiego i jest w pierwszym rządzie odpowiedzialny za wytrzymałość betonu. Na poziomie atomowym struktura C-S-H jest całkiem dobrze poznana. Na poziomie 1  100 nm struktura nie jest jeszcze wyjaśniona w sposób zadowalający.

7 Model Jenningsa Hamlin Jennings oraz Steve Johnson, 1986, American
Ceramic Society Journal Propozycja modelu 3-D dla zaczynu cementowego, plus hydratacja

8 Pory w betonie i EIS Złożona struktura porowata betonu
Zmienne własności roztworu wypełniającego pory Ukształtowanie i wielkość porów Dla EIS zasadniczą rolę odgrywają jednak właściwości cieczy porowej Przepływ prądu przez otulenie do zbrojenia odbywa się trzema rodzajami ścieżek.

9 CCP – ciągłe ścieżki przewodzenia
DCP – nieciągłe ścieżki przewodzenia ICP – ścieżki izolatora

10 Najmniejszą impedancję mają CCP
DCP mają większą impedancję ze względu na punkty nieciągłości Ścieżki ICP mają znikomy udział w przepływie prądu Obwód zastępczy dla betonu

11 Widmo Nyqista dla modelu betonu dla danych:
RCP= 120 kV, RCCP= 600 kV, Cmat = 6 pF, and CDP= 0.9 nF Pojemność matrycy betonowej jako całości

12 Single size circle, allowed to freely overlap

13 Teoria perkolacji p = 0,3 p = 0,6

14 Jakie jest prawdopodobieństwo, że istnieje ścieżka od początku układu do nieskończoności?

15 Najprostrzy przykład Istnieje krytyczna watość prawdopodbieństwa:
p = pc = 1/2 !!!

16 What is Percolation Theory?
Quantify the connectivity of random “structures” that were randomly being built up or taken apart. Random process parameterized in some way. Call parameter “p,” could be time, volume fraction, number of events, etc. Value of p where a change of connectivity occurs is called the percolation threshold, pc

17 Example of percolation
Throw down circular discs randomly on a planar region, allow to overlap. Call region phase 1, discs phase 2. At what area fraction of phase 2 will phase 2 percolate? Answer: pc (2) = 0.68  0.01 (via computer simulation)

18 White 0.78 Gray 0.22

19 White 0.61 Gray 0.39

20 White 0.40 Gray 0.60

21 White 0.30 Gray 0.70

22 Overlapping spheres: 2-D slice of 3-D model Red = 0.40 Unconnected in 2-D, but connected in 3-D

23 10:1 prolate ellipsoids 7 % volume fraction Percolated!


Pobierz ppt "Zaczyn cementowy i beton: pory i perkolacja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google