Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Interpretacja danych teledetekcyjnych Sensory lotnicze i satelitarne. Różnice i podobieństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Interpretacja danych teledetekcyjnych Sensory lotnicze i satelitarne. Różnice i podobieństwa."— Zapis prezentacji:

1 Interpretacja danych teledetekcyjnych Sensory lotnicze i satelitarne. Różnice i podobieństwa.

2 Podziały danych teledetekcyjnych Według: - rozdzielczości naziemnej, - rozdzielczości spektralnej, - szerokości zakresów spektralnych, - wysokości wykonywania zdjęć, - geometrii wewnętrznej, - sposobu zapisu obrazu, -Większość z tych kryteriów dotyczy właściwości sensora teledetekcyjnego

3 Gęstość optyczna, określająca stopień zaczernienia na negatywie, związana jest z natężeniem reakcji fotochemicznych. Natężenie tych reakcji zależy w sposób logarytmiczny od ilości energii padającej na film fotograficzny, tzn. że jednostkowy przyrost gęstości optycznej nie jest związany prostoliniowo z jednostkowym wzrostem wartości promieniowania elektromagnetycznego. W przypadku sensorów cyfrowych relacja ta ma charakter prostoliniowy.

4 Cechy geometryczne zdjęć dla GIS Rozdzielczość naziemna: 1 m 4 m 16 m

5 Krzywe spektralne a dane teledetekcyjne

6 Cechy geometryczne zdjęć lotniczych pozyskanych kamerami lotniczymi Oś fotografowania Geometria zdjęcia lotniczego oparta jest na rzucie środkowym. Każdy punkt odfotografowany na zdjęciu jest rejestrowany dzięki promieniowaniu padającemu na błonę fotograficzną pod różnym kątem mierzonym względem osi fotografowania.

7 Zdjęcie lotnicze - PHARE

8 Zdjęcie lotnicze wykonane na filmie lotniczym

9

10 Kamera fotograficzna RC mm 210 mm Standardowy wymiar 23 x 23 cm Najczęściej stosowane ogniskowe: 152 mm i 210 mm; pole widzenia odpowiednio 94° i 56°, odfotografowana powierzchnia w 1: ,29 km 2 a w 1: ,06 km 2 Zdolność rozdzielcza 150 cykli/mm

11

12 Kamera RMK TOP 15/30

13 Kompensacja zmazu

14 Problemy technologiczne dotyczące kamer cyfrowych Są dużo droższe, jest ich mało Matryce CCD nie mogą osiągnąć pojemności informacyjnej zdjęć wykonywanych na filmach (45000 x pikseli, w 24 bity RGB ~ 6Gb) Problemem jest również zapis i przetworzenie obrazu z dużej macierzy prostokątnej Z kolei przetwarzanie obrazów pozyskanych z macierzy liniowych wymaga stworzenia nowego oprogramowania

15 Kamera cyfrowa

16 Pas obrazu z kamery cyfrowej ADS-40

17 UltraCAM D (Vexcel Corporation)

18

19 The UltraCamD system collects up to images in a single aerial mission. At 20cm pixel size and with a forward overlap of of 60% of uninterrupted imaging, 2700 clicks represent 6 hours of data coolection at 20% forward overlap. Every point on the ground will be on at least 3 images; or at 1.3 images per second, the system collects for each ground point 20 images at a forward overlap of 95%.

20 UltraCAM D (Vexcel Corporation)

21 Kamera cyfrowa DIMAC Możliwość instalacji cztery zsynchronizowanych modułów CCD Sensor x 5440 pikseli Fizyczny wymiar piksela: 9 x 9 mikronów Do 16 bit na kanał barwny 24 bit RGB : 68 Mb, 48 bit RGB : 130 Mb ISO : 50, 100, 200, 400, Format: 48.9 x 36.7 mm Ogniskowe : 60, 80, 100, 120, 150 mm Rozdzielczość naziemna od 5cm do 1 m.

22

23 Rozdzielczość naziemna 1 m satelitarnego obrazu cyfrowego w zakresie panchromatycznym odpowiada zdjęciom lotniczym wykonanym w 1:25000 i zeskanowanym z dokładnością 700 dpi (2,5 powiększenie optyczne), Rozdzielczość w kanałach spektralnych (zakresy: czerwony, zielony i niebieski) jest niższa (IKONOS 4 m) większość obrazów satelitarnych jest rejestrowana w sposób cyfrowy, co zapewnia lepszą jakość obrazu (ostrość), bezpośrednia liniowa relacja pomiędzy DN a energią EM możliwość wykonywania powtarzalnych zobrazowań w okresie kilkunastu dni możliwość wykonywanie modeli stereoskopowych Cechy wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych

24

25

26

27 Cechy geometryczne zdjęć satelitarnych (1) Kąt pola widzenia: Sensor IKONOSA – 1° Sensor QuickBird2 – 2° OrbView3 – 2° EROS 1A – 2° KVR-1000 – 14° Kamera lotnicza 210 mm – 56° Kamera lotnicza 150 mm – 94°

28 Cechy geometryczne zdjęć satelitarnych (2) Rozdzielczość naziemna (PAN) wybranych sensorów satelitarnych: KH-12 – 10 cm (wojskowy) QuickBird2 – 0,61 m IKONOS – 1 m OrbView3 – 1m EROS 1A – 1,8 m KVR-1000 – 2 m KFA-3000 – 2 m SPOT 5 – 5 m (2,5 m) SPOT 1,2 i 3 – 10 m (PAN) IRS-1C – 5,8 m CORONA – 7-10 m Landsat 4 i 5 – 30 m Landsat 7 ETM– 15 m (P) ASTER – 15 m MODIS – 250 m, 500 m, 1000 m

29 Landsat - single 7 (7) m

30 Landsat - RGB 654 (6) m, (5) m, (4) m

31 Obraz hiperspektalny R(2.34) G(1.51) B(0.69)

32 Obraz hiperspektalny

33 Pojemność informacyjna Do zapisania informacji o odbitym promieniowaniu elektromagnetycznym dla pojedynczego piksela wymagane jest zarezerwowanie odpowiedniej ilości pamięci: Zdjęcie panchromatyczne – bitów Zdjęcie kolorowe – bitów Zdjęcie wielospektralne (LandsatETM)- 56 bitów Zdjęcie hiperspektralne (AVIRIS) – 224 x 16 bitów (3584)

34 Sensory hiperspektralne

35

36 Przykłady

37


Pobierz ppt "Interpretacja danych teledetekcyjnych Sensory lotnicze i satelitarne. Różnice i podobieństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google