Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Interpretacja danych teledetekcyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Interpretacja danych teledetekcyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Interpretacja danych teledetekcyjnych
Sensory lotnicze i satelitarne. Różnice i podobieństwa. Dodając przymiotni „przyrodniczy” zawęża się zakres zastosowań teledetekcji, do tego co nas, jako przyrodników interesuje.

2 Podziały danych teledetekcyjnych
Według: rozdzielczości naziemnej, rozdzielczości spektralnej, szerokości zakresów spektralnych, wysokości wykonywania zdjęć, geometrii wewnętrznej, sposobu zapisu obrazu, Większość z tych kryteriów dotyczy właściwości sensora teledetekcyjnego Czyli można używać określania zdjęcia z przymiotnikami lotniczy i satelitarny, które w tym wypadku mówią o tym na jakim typie pojazdów latających zainstalowano sensor, urządzenie zapisujące obraz fotograficzny.

3 Gęstość optyczna, określająca stopień zaczernienia na negatywie, związana jest z natężeniem reakcji fotochemicznych. Natężenie tych reakcji zależy w sposób logarytmiczny od ilości energii padającej na film fotograficzny, tzn. że jednostkowy przyrost gęstości optycznej nie jest związany prostoliniowo z jednostkowym wzrostem wartości promieniowania elektromagnetycznego. W przypadku sensorów cyfrowych relacja ta ma charakter prostoliniowy.

4 Cechy geometryczne zdjęć dla GIS
Rozdzielczość naziemna: 1 m 4 m 16 m

5 Krzywe spektralne a dane teledetekcyjne

6 Cechy geometryczne zdjęć lotniczych pozyskanych kamerami lotniczymi
Oś fotografowania Geometria zdjęcia lotniczego oparta jest na rzucie środkowym. Każdy punkt odfotografowany na zdjęciu jest rejestrowany dzięki promieniowaniu padającemu na błonę fotograficzną pod różnym kątem mierzonym względem osi fotografowania.

7 Zdjęcie lotnicze - PHARE
zdjęcia lotnicze wykonuje się specjalnymi kamerami, które zapewniają wysoką jakość zdjęć. Zdjęcia lotnicze są wykonywane są w standardowym formacie 23 x 23 cm.

8 Zdjęcie lotnicze wykonane na filmie lotniczym
zdjęcia lotnicze wykonuje się specjalnymi kamerami, które zapewniają wysoką jakość zdjęć. Zdjęcia lotnicze są wykonywane są w standardowym formacie 23 x 23 cm.

9

10 150 mm 210 mm Kamera fotograficzna RC-30
Standardowy wymiar 23 x 23 cm Najczęściej stosowane ogniskowe: 152 mm i 210 mm; pole widzenia odpowiednio 94° i 56°, odfotografowana powierzchnia w 1: ,29 km2 a w 1: ,06 km2 Zdolność rozdzielcza 150 cykli/mm Czyli można używać określania zdjęcia z przymiotnikami lotniczy i satelitarny, które w tym wypadku mówią o tym na jakim typie pojazdów latających zainstalowano sensor, urządzenie zapisujące obraz fotograficzny.

11

12 Kamera RMK TOP 15/30

13 Kompensacja zmazu

14 Problemy technologiczne dotyczące kamer cyfrowych
Są dużo droższe, jest ich mało Matryce CCD nie mogą osiągnąć pojemności informacyjnej zdjęć wykonywanych na filmach (45000 x pikseli, w 24 bity RGB ~ 6Gb) Problemem jest również zapis i przetworzenie obrazu z dużej macierzy prostokątnej Z kolei przetwarzanie obrazów pozyskanych z macierzy liniowych wymaga stworzenia nowego oprogramowania

15 Kamera cyfrowa Jedną z cech promieniowania elektromagnetycznego jest długość fali, czyli odległość pomiędzy dwoma wierzchołkami fali.

16 Pas obrazu z kamery cyfrowej ADS-40
Czyli można używać określania zdjęcia z przymiotnikami lotniczy i satelitarny, które w tym wypadku mówią o tym na jakim typie pojazdów latających zainstalowano sensor, urządzenie zapisujące obraz fotograficzny.

17 UltraCAM D (Vexcel Corporation)

18 UltraCAM D (Vexcel Corporation)

19 UltraCAM D (Vexcel Corporation)
The UltraCamD system collects up to images in a single aerial mission. At 20cm pixel size and with a forward overlap of of 60% of uninterrupted imaging, 2700 “clicks” represent 6 hours of data coolection at 20% forward overlap. Every point on the ground will be on at least 3 images; or at 1.3 images per second, the system collects for each ground point 20 images at a forward overlap of 95%.

20 UltraCAM D (Vexcel Corporation)

21 Kamera cyfrowa DIMAC http://www.dimac-camera.com/technical.html
Możliwość instalacji cztery zsynchronizowanych modułów CCD Sensor x 5440 pikseli Fizyczny wymiar piksela: 9 x 9 mikronów Do 16 bit na kanał barwny 24 bit RGB : 68 Mb, 48 bit RGB : 130 Mb ISO : 50, 100, 200, 400, Format: 48.9 x 36.7 mm Ogniskowe : 60, 80, 100, 120, 150 mm Rozdzielczość naziemna od 5cm do 1 m.

22

23 Cechy wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych
Rozdzielczość naziemna 1 m satelitarnego obrazu cyfrowego w zakresie panchromatycznym odpowiada zdjęciom lotniczym wykonanym w 1:25000 i zeskanowanym z dokładnością 700 dpi (2,5 powiększenie optyczne), Rozdzielczość w kanałach spektralnych (zakresy: czerwony, zielony i niebieski) jest niższa (IKONOS 4 m) większość obrazów satelitarnych jest rejestrowana w sposób cyfrowy, co zapewnia lepszą jakość obrazu (ostrość), bezpośrednia liniowa relacja pomiędzy DN a energią EM możliwość wykonywania powtarzalnych zobrazowań w okresie kilkunastu dni możliwość wykonywanie modeli stereoskopowych

24

25

26

27 Cechy geometryczne zdjęć satelitarnych (1)
Kąt pola widzenia: Sensor IKONOSA – 1° Sensor QuickBird2 – 2° OrbView3 – 2° EROS 1A – 2° KVR-1000 – 14° Kamera lotnicza 210 mm – 56° Kamera lotnicza 150 mm – 94°

28 Cechy geometryczne zdjęć satelitarnych (2)
Rozdzielczość naziemna (PAN) wybranych sensorów satelitarnych: KH-12 – 10 cm (wojskowy) QuickBird2 – 0,61 m IKONOS – 1 m OrbView3 – 1m EROS 1A – 1,8 m KVR-1000 – 2 m KFA-3000 – 2 m SPOT 5 – 5 m (2,5 m) SPOT 1,2 i 3 – 10 m (PAN) IRS-1C – 5,8 m CORONA – 7-10 m Landsat 4 i 5 – 30 m Landsat 7 ETM– 15 m (P) ASTER – 15 m MODIS – 250 m, 500 m, 1000 m

29 Landsat - single 7 (7) m

30 Landsat - RGB 654 (6) m, (5) m, (4) m

31 Obraz hiperspektalny R(2.34) G(1.51) B(0.69)

32 Obraz hiperspektalny MOŻNA SOBIE ZADAC PYTANIE DLECZEGO NIE REJESTROWAĆ ODBITEGO PROMIENIOWANIA W PELNYM ZAKRESIE

33 Pojemność informacyjna
Do zapisania informacji o odbitym promieniowaniu elektromagnetycznym dla pojedynczego piksela wymagane jest zarezerwowanie odpowiedniej ilości pamięci: Zdjęcie panchromatyczne – bitów Zdjęcie kolorowe – bitów Zdjęcie wielospektralne (LandsatETM)- 56 bitów Zdjęcie hiperspektralne (AVIRIS) – 224 x 16 bitów (3584)

34 Sensory hiperspektralne

35 Sensory hiperspektralne

36 Przykłady

37 Przykłady


Pobierz ppt "Interpretacja danych teledetekcyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google