Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

opracowała Joanna Bojarska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "opracowała Joanna Bojarska"— Zapis prezentacji:

1 opracowała Joanna Bojarska
Fotografia w szkole opracowała Joanna Bojarska

2 Elementy istotne dla fotografii
Kompozycja obrazu (właściwe rozplanowanie płaszczyzny obrazu) Światło (oświetlenie planu zdjęciowego lub wykorzystanie światła naturalnego) Barwa i jej znaczenie Ostrość obrazu (głębia ostrości) Używane obiektywy (kąty widzenia obiektywów) Walory estetyczne

3 Fotografia a kształtowanie człowieka
Poczucie estetyki Wyobraźnia Wrażliwość Etyka Dokładność (precyzja) Cierpliwość i konsekwencja

4 Fotografia w edukacji medialnej
Rozwijanie zainteresowań uczniów fotografią (konkursy, wystawy prac) Kształtowanie twórców i odbiorców pod względem artystycznym (fotografia a inne sztuki piękne) Podnoszenie kompetencji technicznych (obsługa sprzętu fotograficznego, obsługa programów komputerowych służących do obróbki i prezentowania materiału)

5 Fotografia dydaktyczna
Każdy obraz fotograficzny wykorzystywany w procesie kształcenia, spełniający określone wymagania. Obraz fotograficzny, który: jest środkiem realizacji określonego celu kształcenia; jest prawidłowo skonstruowany, tzn. ma właściwie dobrane i celowo uporządkowane elementy wizualne; jest skuteczny dydaktycznie, tzn. ułatwia zapamiętanie, zrozumienie i zastosowanie przekazywanych informacji; został specjalnie przygotowany do spełnienia powyższych założeń.

6 Zadania fotografii w procesie dydaktycznym i wychowawczym
Wywoływanie u ucznia pozytywnej motywacji Dostarczanie uczniowi informacji dotyczących realizacji zadania przed nim postawionego Rozwijanie odpowiednich cech osobowości Ukazywanie obszarów praktycznego zastosowania teorii i twierdzeń naukowych

7 Gatunki fotografii dydaktycznej
Fotografia ilustrująca określoną rzeczywistość (ilustratywna) Fotografia kształtująca nową wiedzę (informacyjna) Fotografia rozwijająca umiejętność problemowego myślenia (problemowa) Fotografia kształtująca określone umiejętności praktycznego działania (instruktażowa) Fotografia uogólniająca treść nauczania Fotografia przedstawiająca treść zadania do rozwiązania (kontrolująca) Fotografia przedstawiająca optymalne rozwiązanie problemu (weryfikująca) Fotografia wprowadzająca w temat zajęcia (wprowadzająca) Fotografia kierująca tokiem działania (kierująca) Fotografia kształtująca ocenę rzeczywistości, faktów, zdarzeń, stosunek do innych ludzi (wychowawcza)

8 Fotografia w bibliotece szkolnej
Tworzenie strony internetowej biblioteki lub podstrony w ramach strony internetowej szkoły Gazetki i wystawki tematyczne Prowadzenie kroniki szkolnej i/lub kroniki biblioteki Tworzenie plakatów promujących szkołę Organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem ICIM-u

9 Bibliografia Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. 10 uzup. i popr., Warszawa 2007, ISBN , s. 332 Hallada M., Fotografia elementem edukacji medialnej i procesu kształcenia. W: Biblioteka w Szkole 2009 nr 2, s. 3-7

10 Dziękuję 


Pobierz ppt "opracowała Joanna Bojarska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google