Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fotografia w szkole opracowała Joanna Bojarska. Elementy istotne dla fotografii Kompozycja obrazu (właściwe rozplanowanie płaszczyzny obrazu) Kompozycja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fotografia w szkole opracowała Joanna Bojarska. Elementy istotne dla fotografii Kompozycja obrazu (właściwe rozplanowanie płaszczyzny obrazu) Kompozycja."— Zapis prezentacji:

1 Fotografia w szkole opracowała Joanna Bojarska

2 Elementy istotne dla fotografii Kompozycja obrazu (właściwe rozplanowanie płaszczyzny obrazu) Kompozycja obrazu (właściwe rozplanowanie płaszczyzny obrazu) Światło (oświetlenie planu zdjęciowego lub wykorzystanie światła naturalnego) Światło (oświetlenie planu zdjęciowego lub wykorzystanie światła naturalnego) Barwa i jej znaczenie Barwa i jej znaczenie Ostrość obrazu (głębia ostrości) Ostrość obrazu (głębia ostrości) Używane obiektywy (kąty widzenia obiektywów) Używane obiektywy (kąty widzenia obiektywów) Walory estetyczne Walory estetyczne

3 Fotografia a kształtowanie człowieka Poczucie estetyki Poczucie estetyki Wyobraźnia Wyobraźnia Wrażliwość Wrażliwość Etyka Etyka Dokładność (precyzja) Dokładność (precyzja) Cierpliwość i konsekwencja Cierpliwość i konsekwencja

4 Fotografia w edukacji medialnej Rozwijanie zainteresowań uczniów fotografią (konkursy, wystawy prac) Rozwijanie zainteresowań uczniów fotografią (konkursy, wystawy prac) Kształtowanie twórców i odbiorców pod względem artystycznym (fotografia a inne sztuki piękne) Kształtowanie twórców i odbiorców pod względem artystycznym (fotografia a inne sztuki piękne) Podnoszenie kompetencji technicznych (obsługa sprzętu fotograficznego, obsługa programów komputerowych służących do obróbki i prezentowania materiału) Podnoszenie kompetencji technicznych (obsługa sprzętu fotograficznego, obsługa programów komputerowych służących do obróbki i prezentowania materiału)

5 Fotografia dydaktyczna 1. Każdy obraz fotograficzny wykorzystywany w procesie kształcenia, spełniający określone wymagania. 2. Obraz fotograficzny, który: jest środkiem realizacji określonego celu kształcenia; jest środkiem realizacji określonego celu kształcenia; jest prawidłowo skonstruowany, tzn. ma właściwie dobrane i celowo uporządkowane elementy wizualne; jest prawidłowo skonstruowany, tzn. ma właściwie dobrane i celowo uporządkowane elementy wizualne; jest skuteczny dydaktycznie, tzn. ułatwia zapamiętanie, zrozumienie i zastosowanie przekazywanych informacji; jest skuteczny dydaktycznie, tzn. ułatwia zapamiętanie, zrozumienie i zastosowanie przekazywanych informacji; został specjalnie przygotowany do spełnienia powyższych założeń. został specjalnie przygotowany do spełnienia powyższych założeń.

6 Zadania fotografii w procesie dydaktycznym i wychowawczym Wywoływanie u ucznia pozytywnej motywacji Wywoływanie u ucznia pozytywnej motywacji Dostarczanie uczniowi informacji dotyczących realizacji zadania przed nim postawionego Dostarczanie uczniowi informacji dotyczących realizacji zadania przed nim postawionego Rozwijanie odpowiednich cech osobowości Rozwijanie odpowiednich cech osobowości Ukazywanie obszarów praktycznego zastosowania teorii i twierdzeń naukowych Ukazywanie obszarów praktycznego zastosowania teorii i twierdzeń naukowych

7 Gatunki fotografii dydaktycznej Fotografia ilustrująca określoną rzeczywistość (ilustratywna) Fotografia ilustrująca określoną rzeczywistość (ilustratywna) Fotografia kształtująca nową wiedzę (informacyjna) Fotografia kształtująca nową wiedzę (informacyjna) Fotografia rozwijająca umiejętność problemowego myślenia (problemowa) Fotografia rozwijająca umiejętność problemowego myślenia (problemowa) Fotografia kształtująca określone umiejętności praktycznego działania (instruktażowa) Fotografia kształtująca określone umiejętności praktycznego działania (instruktażowa) Fotografia uogólniająca treść nauczania Fotografia uogólniająca treść nauczania Fotografia przedstawiająca treść zadania do rozwiązania (kontrolująca) Fotografia przedstawiająca treść zadania do rozwiązania (kontrolująca) Fotografia przedstawiająca optymalne rozwiązanie problemu (weryfikująca) Fotografia przedstawiająca optymalne rozwiązanie problemu (weryfikująca) Fotografia wprowadzająca w temat zajęcia (wprowadzająca) Fotografia wprowadzająca w temat zajęcia (wprowadzająca) Fotografia kierująca tokiem działania (kierująca) Fotografia kierująca tokiem działania (kierująca) Fotografia kształtująca ocenę rzeczywistości, faktów, zdarzeń, stosunek do innych ludzi (wychowawcza) Fotografia kształtująca ocenę rzeczywistości, faktów, zdarzeń, stosunek do innych ludzi (wychowawcza)

8 Fotografia w bibliotece szkolnej Tworzenie strony internetowej biblioteki lub podstrony w ramach strony internetowej szkoły Tworzenie strony internetowej biblioteki lub podstrony w ramach strony internetowej szkoły Gazetki i wystawki tematyczne Gazetki i wystawki tematyczne Prowadzenie kroniki szkolnej i/lub kroniki biblioteki Prowadzenie kroniki szkolnej i/lub kroniki biblioteki Tworzenie plakatów promujących szkołę Tworzenie plakatów promujących szkołę Organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem ICIM-u Organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem ICIM-u

9 Bibliografia Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. 10 uzup. i popr., Warszawa 2007, ISBN 978-83- 89501-78-3, s. 332 Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. 10 uzup. i popr., Warszawa 2007, ISBN 978-83- 89501-78-3, s. 332 Hallada M., Fotografia elementem edukacji medialnej i procesu kształcenia. W: Biblioteka w Szkole 2009 nr 2, s. 3-7 Hallada M., Fotografia elementem edukacji medialnej i procesu kształcenia. W: Biblioteka w Szkole 2009 nr 2, s. 3-7

10 Dziękuję Dziękuję


Pobierz ppt "Fotografia w szkole opracowała Joanna Bojarska. Elementy istotne dla fotografii Kompozycja obrazu (właściwe rozplanowanie płaszczyzny obrazu) Kompozycja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google