Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieci komputerowe. Definicja sieci komputerowej jest to grupa komputerów połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieci komputerowe. Definicja sieci komputerowej jest to grupa komputerów połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów."— Zapis prezentacji:

1 Sieci komputerowe

2 Definicja sieci komputerowej jest to grupa komputerów połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów komputerówdanychzasobów

3 Konieczne komponenty sieci Serwer - komputer o dużej mocy obliczeniowej oraz oprogramowaniu niezbędnym do przechowywania aplikacji realizujących usługi sieciowe i danych użytkowników. Stacje robocze (terminale), na których instalowane jest oprogramowanie sieciowe nazywane klientem. Media do transmisji danych - kable, światłowody, fale radiowe. Osprzęt sieciowy - karty sieciowe, modemy, routery, koncentratory (huby), przełączniki (switche), access pointy.routery Zasoby sieciowe - wspólny sprzęt, programy, bazy danych. Oprogramowanie sieciowe - to programy komputerowe, dzięki którym możliwe jest przesyłanie informacji między urządzeniami sieciowymi Protokoły sieciowe

4 Standardy budowy sieci Ethernet - najpopularniejszy standard w sieciach lokalnych, obejmuje on specyfikację kabli oraz przesyłanych nimi sygnałów. Token ring - metoda tworzenia sieci LAN opracowana przez firmę IBM.LAN IBM FDD – standard oparty na technologii światłowodowej. ArcNet – standard opierający się na tym samym typie kart sieciowych i kablach typu koncentryk.

5 Przykłady zasobów sieciowych urządzenia, dyski, drukarki oprogramowanie bazy danych, foldery, pliki, komunikaty

6 Rodzaje sieci - ze względu na architekturę: dedykowane, klient- serwer, w których jeden z komputerów (tzw. serwer sieciowy) odgrywa rolę nadrzędną i nadzoruje pracę sieci (domena) serwer równorzędne, inaczej "peer to peer„ (skrót P2P), w których wszystkie komputery mają jednakowe uprawnienia P2P

7 Rodzaje sieci - ze względu na topologię gwiazda - komputery są podłączone do jednego punktu centralnego koncentratora (koncentrator tworzy fizyczną topologię gwiazdy, ale logiczną magistralę) lub przełącznika (jedna z częstszych topologii fizycznych Ethernetu) gwiazda koncentratoraEthernetu – gwiazda rozszerzona - posiada punkt centralny (podobnie do topologii gwiazdy) i punkty poboczne (jedna z częstszych topologii fizycznych Ethernetu) Ethernetu szyna (magistrala) - komputery współdzielą jedno medium kablowe szyna (magistrala) pierścień - komputery są połączone pomiędzy sobą odcinkami kabla, tworząc zamknięty pierścień (np. topologia logiczna Token Ring)Token Ring – pierścień podwójny - komputery są połączone dwoma odcinkami kabla (np. FDDI) FDDI sieć (ang. mesh) - oprócz koniecznych połączeń sieć zawiera połączenia nadmiarowe; rozwiązanie często stosowane w sieciach, w których jest wymagana wysoka bezawaryjność hierarchiczna - budowa podobna do drzewa binarnego

8 Topologia gwiazdy Zawiera serwer i łączący do niego pozostałe elementy sieci hub – (inaczej koncentrator), znajdujący się w jednym wspólnym punkcie.

9 Topologia magistrali obecnie coraz rzadziej spotykana topologia sieci komputerowych, charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali

10 Topologia pierścienia - Token RingToken Ring komputery są połączone pomiędzy sobą odcinkami kabla tworząc zamknięty pierścień, gdy kabel jest dublowany, mamy pierścień podwójny – większa niezawodność

11 Rodzaje sieci ze względu na odległość między komputerami sieci lokalne - LAN - Local Area Network – ogranicza się do jednego budynku lub kilku pobliskich budynków, np. szkolna sieć komputerowa sieci rozległe – WAN - Wide Area Network – wykracza poza miasto, to np. Internet. Połączenia w takich sieciach mogą być realizowane przez linię telefoniczną MAN – miejska sieć komputerowa, np. łódzka

12 Przykładowe rozwiązanie LAN Najczęściej używaną technologią jest Ethernet (za pośrednictwem kart sieciowych) z zastosowaniem kabli miedzianych lub światłowodów Ethernet

13 Internet – sieć sieci Internet to globalny system informacyjny spełniający następujące warunki – jest logicznie połączony w jednorodną sieć adresową opartą na protokole IP (Internet Protocol),IP – jest w stanie zapewnić komunikację przy użyciu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol),TCP/IP – dostarcza, lub wykorzystuje publicznie usługi wyższego poziomu oparte na komunikacji i związanej z nią infrastrukturze.


Pobierz ppt "Sieci komputerowe. Definicja sieci komputerowej jest to grupa komputerów połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google