Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup."— Zapis prezentacji:

1 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Paweł Bartoszewski Gówny Specjalista Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego Poznań, 14.05.2014 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska; powołany w okresie zmian ustrojowych 1989 roku; państwowa osoba prawna; ok. 550 pracowników, w tym ponad 200 inżynierów; unikatowy na skalę światową kluczowy element systemu funduszy ekologicznych i filar ochrony środowiska;

3 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Doświadczenia - banki Kolektory słoneczne  450 mln na dotacje w latach 2010-2014  Wykonane instalacje: 59 tys. (w tym 48 wspólnot)  Dotacja: 396,7 mln zł (88% budżetu)  Łączna powierzchnia kolektorów: 415 tys. m 2 Domy energooszczędne  300 mln na dotacje w latach 2013-2022  6 banków wybranych w naborze  65 złożonych wniosków (49 umów)  7 projektów deweloperskich  27 domów, dotacja: 810 tys. zł

4 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Doświadczenia Jednostki samorządu terytorialnego  Przydomowe oczyszczalnie i przyłącza kanalizacyjne WFOŚiGW  KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii  Usuwanie wyrobów zawierających azbest  Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

5 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Prosument - Cel Efekt ekologiczny: ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł poprzez zakup i montaż małych lub mikroinstalacji oze do produkcji ciepła lub energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Zwiększenie produkcji energii - 360 000 MWh/rok Ograniczenie emisji CO 2 - 165 000 Mg/rok Wskaźniki realizacji

6 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Parametry programu Okres wdrażania: 2014 – 2020 (umowy do 2018 r.) Budżet : 600 mln zł:  150 mln zł – dotacje  450 mln zł – niskooprocentowane pożyczki / kredyty Transza pilotażowa: 300 mln zł na lata 2014-2015

7 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Formy dofinansowania CzęśćFormaBudżet 2014-2015 Minimalna kwota wniosku do NF Informacje o formie dofinansowania 4a) dla samorządów 100 mln zł1 mln zł Wnioski zbiorcze składane przez JST do NF 4b) poprzez banki 100 mln zł--- Środki udostępnione przez NFOŚiGW dla banków 4c) poprzez WFOŚiGW 100 mln zł1 mln zł Środki udostępnione przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW

8 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Odbiorcy pomocy CzęśćWniosek składaWniosek przyjmuje Odbiorca pomocy 4a)JSTNFOŚiGW Osoba fizyczna Wspólnota mieszkaniowa Spółdzielnia mieszkaniowa 4b) BankiNFOŚiGW Osoba fizyczna Wspólnota mieszkaniowa Spółdzielnia mieszkaniowa Banki 4c) WFOŚiGWNFOŚiGW Osoba fizyczna Wspólnota mieszkaniowa Spółdzielnia mieszkaniowa WFOŚiGW

9 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Rodzaje przedsięwzięć  produkcja energii elektrycznej  produkcja ciepła i energii elektrycznej  budynki istniejące  budynki nowe potrzeby mieszkaniowe beneficjenta (> 50% powierzchni budynku)  mikroinstalacje  małe instalacje

10 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Rodzaje przedsięwzięć cd. Ź ródło ciepła do 300 kWt kotły na biomasę pompy ciepła kolektory słoneczne Źródło energii elektrycznej, kogeneracja do 40 kWe systemy fotowoltaiczne małe elektrownie wiatrowe mikrokogeneracja Instalacje hybrydowe

11 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych Struktura dofinansowania Pożyczka: oprocentowanie:1% okres: ≤ 15 lat karencja:≤ 6 m-cy realizacja:≤ 18 / 24 m-ce Dotacja: 20% kotły na biomasę, pompa ciepła, kolektory słoneczne 40% fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja (od 2016 r. odpowiednio 15% i 30%)

12 w w w. n f o s i g w. g o v. p l przedsięwzięcie nie zakończone przed złożeniem wniosku jeden budynek – jedno dofinansowanie instalacje łączone:  poziom dotacji - średnia ważona proporcjonalnie do mocy  koszt każdego z urządzeń - min. 20% łącznych kosztów dopuszczalna pomoc publiczna - de minimis podatek dochodowy od dotacji nabór w trybie ciągłym wyłączenie innych środków publicznych Warunki dofinansowania

13 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Budynek mieszkalny – przeznaczony i wykorzystywane na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.  Wykorzystanie średnioroczne budynku, np.: 80% powierzchni przez 3 miesiące (1/4 roku) wykorzystane na cele gospodarcze = 25% wykorzystania średniorocznego. Dopuszczenie pomocy publicznej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w tym agroturystyka):  zgodność pomocy z regulacjami unijnymi  zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis Agroturystyka

14 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Maksymalny koszt I. Maksymalny koszt kwalifikowany dla budynku: dla osób fizycznych (bez mikrobiogazowni) a) jedno źródło OZE100 tys. zł b) kilka źródeł OZE150 tys. zł dla Spółdzielni/Wspólnot mieszkaniowych (+ mikrobiogazownie) a) jedno źródło OZE300 tys. zł b) kilka źródeł OZE450 tys. zł II. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla instalacji zał. 3 do programu, pkt III

15 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Warunki techniczne 1.Projektowanie instalacji uprawnienia projektanta obliczenie uzysku energii 2.Dobór urządzeń wysoka jakość instalowanych urządzeń (normy, certyfikaty) zakres kosztów kwalifikowanych instalacja liczników energii gwarancja producenta urządzeń – 5 lat 3.Montaż instalacji uprawnienia instalatora pisemna umowa z wykonawcą – gwarancja uzysków rękojmia wykonawcy - 3 lata

16 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Plan wdrażania Początek naboru wniosków dla JST - Część 4 a) 26.05.2014 Ogłoszenie naboru wniosków dla WFOŚiGW – Część 4c)05/06.2014 Ogłoszenie naboru wniosków dla banków - Część 4 b) - po przyjęciu zmian legislacyjnych

17 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Dziękuję za uwagę Paweł Bartoszewski Główny Specjalista tel. 22 45 90 861 p.bartoszewski@nfosigw.gov.pl Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego NFOŚiGW


Pobierz ppt "W w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup."

Podobne prezentacje


Reklamy Google