Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Mikołaj Pyczak Program COOPERATION 7. Programu Ramowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Mikołaj Pyczak Program COOPERATION 7. Programu Ramowego."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Mikołaj Pyczak mikolaj.pyczak@kpk.gov.pl mikolaj.pyczak@kpk.gov.pl Program COOPERATION 7. Programu Ramowego. Konkursy w obszarze priorytetu Transport. Możliwości uczestnictwa w projektach badawczych. www.kpk.gov.pl

2 7. Program Ramowy UE 2007-2013 Informacje ogólne www.kpk.gov.pl

3 www.kpk.gov.pl Budżety kolejnych Programów Ramowych mld euro

4 www.kpk.gov.pl 7. Program Ramowy UE 2007-2013 obszary Cooperation 32 413 Ideas 7 510 People 4 750 Capacities 4 217 Euratom 2 751 JRC 1 751 53 372 mln euro

5 7. Program Ramowy UE struktura obszarów Transport (including Aeronautics) (4 160) 53 372 mln euro COOPERATION (32 413) Health (6 100) Food, Agriculture and Biotechnology (1 935) Information and Communication Technologies (9 050) Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies (3 475) Energy (2 350) Environment (including Climate Change) (1 890) Transport (including Aeronautics) (4 160) Socio-economic Sciences and the Humanities (623) Security and Space (Space 1 430, Security 1 400) IDEAS (7 510) PEOPLE (4 750) CAPCITIES (4 217) Research Infrastructures (1 715) Research for the benefit of SMEs (1 336) Regions of Knowledge (126) Research Potential (340) Science in Society (330) Coherent development of research policies (70) Activities of International Co-operation (180) Non-linear actions of the JRC (1 751) Euroatom (2 751) TOTAL: 53 372 mln euro www.kpk.gov.pl

6 Obszar „COOPERATION” Transport i Aeronautyka w 7. Programie Ramowym www.kpk.gov.pl

7 www.kpk.gov.pl Aeronautyka – tematyka konkursów w 2007 roku Pierwsze konkursy (FP7-AAT-2007-RTD-1 i FP7-AAT-2007-TREN-1):  The Greening of Air Transport Green Aircraft Ecological Production and Maintenance Green Air Transport Operations  Increasing Time Efficiency Aircraft Systems and Equipment for Improved Aircraft Throughput Time Efficient Air Transport Operations  Ensuring Customer Satisfaction and Safety Passenger Friendly Cabin Passenger Friendly Air Transport Operation Aircraft Safety Operational Safety  Improving Cost Efficiency Aircraft Development Cost Aircraft Operational Cost Air Transport System Operational Cost  Protection of Aircraft and passengers Aircraft Safety Operational Safety  Pioneering the Air Transport of the Future Breakthrough Technologies Step Changes in Air Transportation Ogłoszenie konkursów: 22 grudnia 2006 Zamknięcie konkursów: 3 maja 2007

8 www.kpk.gov.pl Aeronautyka – tematyka przyszłych konkursów Aeronautyka – tematyka przyszłych konkursów Aeronautyka:  The Greening of Air Transport  Increasing Time Efficiency  Ensuring Customer Satisfaction and Safety  Improving Cost Efficiency  Protection of Aircraft and passengers  Pioneering the Air Transport of the Future Tematy badawcze kolejnego konkursu ustalane będą w 2007 roku. Możliwe jest zgłaszanie propozycji obszarów zainteresowań ! Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=5973 Planowane ogłoszenie kolejnego konkursu w priorytecie Aeronautyka rok 2008

9 www.kpk.gov.pl Transport powierzchniowy– tematyka konkursów w 2007 roku Transport powierzchniowy – konkurs FP7-SST-2007-RTD-1:  The greening of surface transport The greening of products and operations Environment- friendly and efficient industrial processes  Encouraging and increasing modal shift and decongesting transport corridors Logistics and intermodal transport Interoperability and Safety  Ensuring sustainable urban mobility New transport and mobility concepts High quality public transport  Improving safety and security Integrated safety and security for surface transport systems  Strengthening competitiveness Competitive industrial processes Competitive surface transport products and services  Cross-cutting activities for implementation of the sub-theme programme Stimulating participation of Small and Medium Size Enterprises Stimulation Research with International Cooperation Partner Countries Raising awareness of potential job opportunities in the surface transport sectors Stimulating radical technological changes The "Future maritime policy„ and surface transport research International cooperation with developing countries on passenger public transport Ogłoszenie konkursu: 22 grudnia 2006 Data zamknięcia: 5 czerwca 2007

10 www.kpk.gov.pl Transport powierzchniowy– tematyka konkursów w 2007 roku Transport powierzchniowy – konkurs FP7-SST-2007-TREN-1:  Encouraging and increasing modal shift and decongesting transport corridors Logistics and intermodal transport Maritime and inland waterway transport Ensuring sustainable urban mobility Innovative strategies for clean urban transport Ogłoszenie konkursu: 22 grudnia 2006 Data zamknięcia: 28 czerwca 2007 Ogłoszenie konkursu: 22 grudnia 2006 Data zamknięcia: 5 czerwca 2007 Planowane ogłoszenie kolejnych konkursów – rok 2008

11 www.kpk.gov.pl Transport powierzchniowy – tematyka przyszłych konkursów Transport powierzchniowy:  Clean and energy efficient gasoline and diesel power trains  Electric power-trains and hybrid technology  Hydrogen and fuel cells for all surface transport modes  Holistic noise and vibration abatement  Preventive and emergency interventions to protect marine, coastal and land environments  Efficient interfaces between transport modes  Improved services in terminals  Intelligent highways  New vehicle concepts for the delivery of goods  Efficient urban freight delivery systems  Information based safety systems  Advanced and cost effective infrastructure construction and monitoring concepts  Innovative product and system concepts  Competitive transport operations Tematy badawcze kolejnego konkursu ustalane będą w 2007 roku. Możliwe jest zgłaszanie propozycji obszarów zainteresowań ! Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=5972 Planowane ogłoszenie kolejnego konkursu w priorytecie Transport powierzchniowy rok 2008

12 ICT (Information and Communication Technologies): ICT for Intelligent Vehicles and Mobility Services Konkurs FP7-ICT-2007-1 - OTWARTY Data zamknięcia 8 maja 2007 Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne: EU/USA coordinated call “impact of nanoparticles on health and environment” Rapid manufacturing concepts for small series industrial production Production technologies and equipment for micro-manufacturing Multifunctional materials for the future vehicles Konkursy FP7-NMP2007-LARGE-1 Konkursy FP7-NMP2007-SMALL-1 Konkursy FP7-NMP2007-SME-1 1szy ETAP ZAMKNIĘTY Data zamknięcia 4 maja 2007 Dołączanie do projektów w drugim etapie: FP7-NMP2007-LARGE-1 – przed 4.10.2007 FP7-NMP2007-SMALL-1 – przed 13.09.2007 FP7-NMP2007-SME-1 – przed 4.10.2007 Środowisko (transport jako źródło zanieczyszczeń środowiska): Megacities and regional hot-spots air quality and climate European cohort on air pollution Konkurs FP7-ENV-2007-1 - ZAMKNIĘTY Data zamknięcia 2 maja 2007 Energia: Fuel Cells Biofuel use in transport Conversion technologies for zero emission power generation Innovative strategies for clean urban transport Konkurs FP7-ENERGY-2007-1-RTD ZAMKNIĘTY Data zamknięcia 3 maja 2007 Energia: Innovative strategies for clean urban transport Konkurs FP7-ENERGY-2007-2-TREN OTWARTY Data zamknięcia 28 czerwca 2007 Bezpieczeństwo: Intelligent urban environment observation system Security of critical infrastructures related to mass transportation Integrated protection of rail transportation Detection of abnormal behaviour of vehicles & threats, both in wide and small land areas Main port security system (including containers) Surveillance in wide maritime areas through active and passive means Konkurs FP7-SEC-2007-1 - OTWARTY Data zamknięcia 31 maja 2007 Zagadnienia transportu i aeronautyki w innych priorytetach obszaru „COOPERATION”

13 Typy projektów www.kpk.gov.pl

14 www.kpk.gov.pl Kryteria oceny wniosków Kryteria oceny wniosków www.kpk.gov.pl 1.Doskonałość naukowo technologiczna - trafność koncepcji i jakość celu projektu, - nowa wiedza ponad ‘state of the art’, - jakość i efektywność metodologii i towarzyszącego jej planu pracy 2.Jakość i efektywność wdrażania i zarządzania - adekwatność struktury zarządzania - jakość konsorcjum - uzasadnienie doboru środków (budżet, grupa badawcza, wyposażenie) 3.Potencjalne korzyści – rozwój, promocją, wykorzystanie wyników - wkład na poziomie europejskim - adekwatność planu promocji i wykorzystania wyników, - zarządzanie własnością intelektualną

15 www.kpk.gov.pl Wysokość dofinansowania Działania badawczo-rozwojowe lub innowacyjne – do 50% (ale dla organizacji publicznych non-profit, szkół średnich i wyższych, instytucji badawczych i MŚP do 75%) Działania wdrożeniowe – do 50% Frontier research, działania koordynujące, wspomagające – do 100% Zarządzanie – do 100%

16 Obszar „CAPACITIES” Badania na rzecz MŚP w 7. Programie Ramowym www.kpk.gov.pl

17 www.kpk.gov.pl Informacje ogólne Informacje ogólne Cele projektów realizowanych w ramach obszaru „Możliwości” - Wzmocnienie „możliwości innowacyjnych” MŚP - Zwiększenie wkładu MŚP w rozwój rynków i produktów opartych na nowych technologiach - Zwiększenie nakładów na badania - Lepsze wykorzystanie wyników projektów badawczych i zdobytej wiedzy - Zmniejszenie luki pomiędzy badaniami i innowacjami Dwa typy projektów realizowane w ramach programu „Możliwości”: Badania na rzecz MŚP Ukierunkowane głównie na MŚP o małym i średnim potencjale badawczym, jak również na te o wysokim potencjale, w których występuje potrzeba outsourcingu działalności badawczej. Celem projektów jest tworzenie nowej wiedzy lub rezultatów o widocznym potencjale, w celu poprawy istniejących i wytwarzania nowych produktów, procesów i usług dla MŚP. Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP Odbiorcami projektów są stowarzyszenia działające na rzecz MŚP. Celem projektów są wstępne problemy badawcze, problemy technologiczne związane z rozwojem i implementacją zagadnień legislacyjnych oraz problemy związane z całymi sektorami przemysłowymi

18 www.kpk.gov.pl Tematyka projektów Tematyka projektów Obszary tematyczne konkursów Realizowane projekty mają charakter oddolny. W przeciwieństwie do priorytetów badawczych obszaru „COOPERATION” projekty mogą nawiązywać do dowolnych zagadnień badawczych (brak narzuconej tematyki !). W ramach programu „CAPACITIES” firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie badań na własne potrzeby !! Otwarte konkursy FP7-SME-2007-1 „Badania na rzecz MŚP” Data zamknięcia konkursu: 4 września 2007 FP7-SME-2007-2 „Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP” Data zamknięcia konkursu: 1 czerwca 2007

19 www.kpk.gov.pl Transport i Aeronautyka przykłady dobrych praktyk z 6 PR.

20 www.kpk.gov.pl Polskie jednostki B+R w projektach 6. PR. - Aeronautyka Polskie jednostki B+R w projektach 6. PR. - Aeronautyka AkronimTytułInstrumentCzas trwania ECO-ENGINESEnergy Conversion in EnginesNoE2004-2008 NACRENew Aircraft Concepts ResearchIP2004-2009 ExtreMatNew Materials for Extreme EnvironmentsIP2004-2009 MCMACMModern Composite Materials Applied in Aerospace, Civil and Mechanical Engineering: Theoretical Modelling and Experimental Verification ToK2005-2009 FUSIONFundamental studies of transport in Inorganic NanostructuresSTREP36 months ADLANDAdaptive Landing Gears for Improved Impact AbsorptionSTREP2003-2006 AERONET IIICoordination Action Aircraft Emissions and Reduction Technologies Scratch IVServices for CollaboRative SMEs Aerospace Technical research, IVSSA HISACEnvironmentally friendly high speed aircraftSTREP UFASTUnsteady effects of shock wave inducedseparationSTREP ERA_NETAir transport NetCA SAFE PIPESSafety assessment and lifetime management of industrial piping systemsSTREP2005-2008 UPWINDIntegrated wind turbine designIP2006-2011 AEROCHINAPromoting scientific cooperation between Europe and China in the field of multiphysics modeling, simulation, experimentation and design methods in aeronautics SSA2005-2007

21 www.kpk.gov.pl Duży i mały przemysł projektach 6. PR. - Aeronautyka Duży i mały przemysł projektach 6. PR. - Aeronautyka AcronymTitleCompany CASTCrashworthiness of Helicopter on Water: Design of Structures using Advanced Simulation Tools PZL Swidnik MALVINAModular Avionics for Light Vehicles in AeronauticsPZL Swidnik COCOMATIncreasing safety and MATerial exploitation of COmposite airframe Structures by accurate simulation of Collapse PZL Swidnik FRIENDCOPTE R Integration of technologies in support of a passenger and environmentally FRIENDdly heliCOPTER PZL Swidnik HELISAFE TAHELIcopter Occupant SAFety Technology ApplicationPZL Swidnik ADVICEAutonomous Damage Detection and Vibration Control SystemsPZL Swidnik SPIDER-WINSupply Information Dynamic Exchange and Control by Web-based Interaction NetworkPZL Swidnik KMM-NoEAdvanced Multicomponent MAterials for Durable and Safe StructuresPZL Swidnik AVALONMultifunctional textile structures driving new production and organizational paradigms by textile SME. Interpretation Across high-added-VALue SectOrs for knowledge-based product/service creatioN PZL Swidnik ADLANDAdaptive Landing Gears for Improved Impact AbsorptionPZL Mielec CESARCoste Effective Small AircraftPZL Mielec MagFormingMagnesium Forming technologies development for the aeronautic industryULTRATECH Rzeszow FILMFREENovel digital radiography technologyWSK Rzeszow NEWACNickel Alloy Machining OptimizationWSK Rzeszow VITALNew Aero Engine ConceptsWSK Rzeszow

22 www.kpk.gov.pl Transport i Aeronautyka przykłady projektów z udziałem MŚP z Polski

23 www.kpk.gov.pl Projekt MAGFORMING Development of New Magnesium Forming Technologies for the Aeronautics Industry Projekt MAGFORMING Development of New Magnesium Forming Technologies for the Aeronautics Industry Cel projektu: Rozszerzenie istniejącego stanu wiedzy, dotyczącego obróbki plastycznej stopów kutego magnezu do zastosowań w przemyśle aeronautycznym. Cel projektu ma być osiągnięty poprzez opracowanie narzędzi i metodologii dla technologii przemysłowych oraz przeprowadzenie studiów wykonalności opracowanej technologii na potrzeby sektora aeronautycznego. Polskim partnerem projektu jest MŚP – Ultratech Sp. z o.o Wysokość dofinansowania projektu z Komisji Europejskiej: 1,89 miliona € Projekt ADLAND Adaptive Landing Gears for Improved Impact Absorption Cele projektu: To develop a concept of adaptive shock-absorbers To develop technology for actively controlled shock-absorbers applicable in landing gears (MR fluid-based or piezo- valve-based) To design, produce and test in flight the chosen full-scale model of the adaptive landing gear Polskim partnerem przemysłowym jest PZL Mielec Wysokość dofinansowania projektu z Komisji Europejskiej: 1,77 miliona €

24 www.kpk.gov.pl Możliwości wsparcia dla młodych naukowców

25 www.kpk.gov.pl Możliwości wsparcia dla młodych naukowców Możliwości wsparcia dla młodych naukowców Krajowy Punkt Kontaktowy oferuje różne możliwości wspierania uczestnictwa w projektach badawczych 7. Programu Ramowego: Organizacja szkoleń, dni informacyjnych, spotkań brokerskich Możliwość uzyskania informacji nt. źródeł finansowania projektów badawczych w Programach Ramowych Szkolenia z zakresu przygotowywania wniosków projektowych (zagadnienia finansowe, merytoryczne przygotowywanie wniosków, zarządzanie projektem) Możliwość spotkań z potencjalnymi koordynatorami projektów, uczestnictwo w spotkaniach brokerskich i biznesowych Dołączanie do przygotowywanych projektów Duża liczba projektów w każdym konkursie, do których poszukiwani są partnerzy (10-15 w każdym konkursie) Pomoc merytoryczna w dołączaniu do konsorcjów (zagadnienia finansowe…) Wsparcie w przygotowywaniu wniosków projektowych Identyfikacja potrzeb i pomysłów na wnioski projektowe Wsparcie w przygotowywaniu wniosku Poszukiwanie partnerów i dołączanie do konsorcjum Wsparcie w organizowaniu spotkań konsorcjum Inne Oprócz powyższych narzędzi wsparcia, KPK uczestniczy (jako koordynator i partner) w projektach wspierających, których celem jest pomoc oraz zwiększanie udziału polskich naukowców w projektach 7. PR. Wsparcie projektu obejmować może: Przygotowywanie wniosków projektowych Wsparcie finansowe dot. uczestnictwa w spotkaniach konsorcjów projektowych, konferencjach tematycznych, spotkaniach brokerskich Konsultacje projektowe

26 www.kpk.gov.pl Możliwości wsparcia dla młodych naukowców - projekty pomocowe Możliwości wsparcia dla młodych naukowców - projekty pomocowe Projekt DonQ Air Cel: wsparcie dla MŚP z sektora aeronautycznego lub powiązanych Działania: -Identyfikacja i analiza potrzeb technologicznych w MŚP, Identyfikacja pomysłów na wnioski projektowe -Przygotowanie 5 pełnych projektów i złożenie we właściwych konkursach 7. PR. -Dołączanie MŚP do przygotowywanych projektów -Organizacja szkoleń i dni informacyjnych z zakresu możliwości pozyskiwania funduszy na działalność badawczą Strona internetowa projektu: http://www.kpk.gov.pl/donqair/http://www.kpk.gov.pl/donqair/ Projekt EURO-TRANS Days Cel: wsparcie dla MŚP z sektora transportu powierzchniowego Działania: Organizacja dwóch międzynarodowych konferencji (Warszawa październik 2007, Paryż luty 2008) połączonych ze spotkaniami brokerskimi i B2B. Umożliwienie wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy biznesowej i wsparcie w tworzeniu wniosków projektowych. Strona informacyjna i rejestracja dostępne są pod adresem: http://eurotransdays.ircnet.luhttp://eurotransdays.ircnet.lu

27 Możliwości wsparcia dla młodych naukowców - projekty pomocowe Możliwości wsparcia dla młodych naukowców - projekty pomocowe www.kpk.gov.pl Projekt HUNPOL Trans Cel: wspieranie uczestnictwa węgierskich i polskich organizacji badawczych transportu powierzchniowego w 6. Programie Ramowym UE. Podejmowane działania będą sprzyjać pogłębieniu współpracy naukowo- badawczej między Polską a Węgrami oraz innymi państwami członkowskimi i krajami trzecimi. Strona internetowa projektu: http://www.kpk.gov.pl/hunpol-trans/http://www.kpk.gov.pl/hunpol-trans/ Projekt AUTO-IN Cel: wsparcie dla MŚP z sektora motoryzacyjnego lub powiązanych Działania: -Identyfikacja i analiza potrzeb technologicznych w MŚP, Identyfikacja pomysłów na wnioski projektowe -Wsparcie w przygotowaniu wniosków projektowych -Dołączanie MŚP do przygotowywanych projektów Strona internetowa projektu: http://www.auto-in-fp7.orghttp://www.auto-in-fp7.org W ramach projektu AUTO-IN, Krajowy Punkt Kontaktowy poszukuje partnerów do trzech przygotowywanych projektów

28 www.kpk.gov.pl Poszukiwanie partnerów do projektów Tytuł projektu: Development of standards, recycling and reusing methods applied to insulating panels for isothermal transport Cele projektu: Design of environmental friendly insulating panels Develop alternative uses for panel materials and components Design insulating panels for reusing and remanufacturing Specifications to allow testing for reusing/remanufacturing from panel residues Increase the value and quality of the materials to ease recovery Poszukiwani partnerzy R&D: Component design and simulation capabilities. Knowledge of polymeric, adhesive and fiber materials. Testing and validating facilities, component and material characterization. Recycling experience Więcej informacji: http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=6312http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=6312

29 www.kpk.gov.pl Poszukiwanie partnerów do projektów Tytuł projektu: Industrial implementation of Plastic-Rubber components by using a simplified and lower cost manufacturing process Cele projektu: Material Characterization and Bi-Component Joint Analysis Redesign of Metal-Rubber components into Plastic-Rubber Selecting injection technologies and facilities Design of injection molds Component manufacturing Characterization and validation of new components Industrial implementation Poszukiwani partnerzy R&D: Component design and simulation capabilities. Knowledge of Plastics and rubbers. Testing and validating facilities, component and material characterization Więcej informacji: http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=6313http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=6313

30 www.kpk.gov.pl Poszukiwanie partnerów do projektów Tytuł projektu: Industrial implementation of silicone rubber to replace conventional rubber Cele projektu: Redesign of conventional rubber components into silicone Rubber Selecting injection technologies and facilities Material Study: Characterization and Simulation Parameters Design of injection molds Component manufacturing Characterization and validation of new components Industrial implementation Poszukiwani partnerzy R&D: Component design and simulation capabilities. Knowledge of Silicone and convectional rubbers. Testing and validating facilities, component and material characterization Więcej informacji: http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=6312http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=6312

31 www.kpk.gov.pl Poszukiwanie partnerów do projektów Tytuł projektu: Adaptive Distributed Intelligent Fleet Management (ADIFMan) Cele projektu: Objective 1: Dynamic & overall optimisation of all routes of a given vehicle fleet Approach: adaptive vehicle route optimisation; on-line, real-time 24 hours active and decentralised system; all vehicles wireless on-line with other vehicles in close proximity Objective 2: Decision support Approach: smart 2D/3D user interfaces for drivers & customers; presentation of alternative routes, timing, load and load distributions secure interaction with driving user Objective 3: Dynamically adaptive, scalable middle ware Approach: distributed virtual reality middle ware for managing the shared enterprise data distributed data management with minimal networking scalability through load distribution and avoiding central servers Poszukiwani partnerzy: Transportation company interested in on-line & real-time fleet route & capacity optimisation Więcej informacji: http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=6347http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=6347

32 www.kpk.gov.pl Tytuł projektu: The Development of an Advanced Independent Rear Suspension (IRS) System for Heavy Vehicles Cele projektu: The “SafeDrive” project aims to overcome the disadvantages of rigid axle suspensions by developing an independent trailing arm suspension with an innovative, novel, low energy need, system allowing both active and passive constant camber to ground in roll, as well as active stability control. This IRS will be designed for a standard rear axle, driven, twin wheel (12.00 R20) tyre arrangement that can take a load at ground of 11 tonnes. The system will also monitor, prevent and correct driver attempts to exceed safe stability limits. The overall system will allow for a greater safety (increased stability/increased tyre/road friction/human error compensation) of buses and trucks, while lowering the noise and vibration passed on to the frame. Poszukiwani partnerzy: An LE (Large Enterprise) lorry manufacturer / An LE bus manufacturer Więcej informacji: http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=6348http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=6348 Poszukiwanie partnerów do projektów

33 www.kpk.gov.pl Tytuł projektu: Safe and Sustainable Cryogenic Structures of Transport Cele projektu: Objectives: To investigate and apply the fracture criteria as the materials come from the plastic state to the brittle one in the cryogenic environment; to evaluate the mechanical properties of both separate layers and interfaces of composites; To apply defined criteria for the effective evaluation of exploitation reliability; To formulate the recommendations of sustainability assessment for the composite materials and structures used in cryogenic environment Targets: Materials Combination Metal/Composite: Metals – aluminium and aluminium alloys, copper; Composites – carbon-fiber, glass-fiber. Structures: Cryogenic containers, pipes, pressure vessels Poszukiwani partnerzy: Duży przemysł, MŚP, jednostki badawcze Więcej informacji: http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=6355http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=6355 Poszukiwanie partnerów do projektów

34 www.kpk.gov.pl Tytuł projektu: Stand-alone renewable power system for homestead and car Cele projektu: Sizing, optimizing and compatibility of subsystems of the stand-alone renewable power system with Redox type electrochemical power storage, Development of the power system, Adaptation of electromobile, Installation of the whole power system, Experimental research of the system in natural conditions. Poszukiwani partnerzy: Research and development institution specialized in light-duty transport Companies for electromobile adaptation (SMEs specialized in repair of electromobiles) Companies specialized in power storage and charging systems Companies specialized in installation of renewable power systems (WT and PV) End user from other country having considerable resources of solar energy Więcej informacji: http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=6356http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=6356 Poszukiwanie partnerów do projektów

35 W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o wypełnienie zgłoszenia „Expression of Interest” dostępnego na stronie: http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=6356 i przesłanie na adres: mikolaj.pyczak@kpk.gov.pl http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=6356 www.kpk.gov.pl

36 www.kpk.gov.pl Przydatne adresy Przydatne adresy www.kpk.gov.pl Strona Krajowego Punktu Kontaktowego http://www.kpk.gov.pl Siódmy Program Ramowy http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://ec.europa.eu/research/fp7 Konkursy http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage Konkurs dla ekspertów https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome

37 www.kpk.gov.pl Dziękuję za uwagę Mikołaj Pyczak Krajowy Punkt Kontaktowy mikolaj.pyczak@kpk.gov.pl 22 828 74 83 w. 159 mikolaj.pyczak@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Mikołaj Pyczak Program COOPERATION 7. Programu Ramowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google