Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 7. PROGRAM RAMOWY UE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE ANDRZEJ SIEMASZKO KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 7. PROGRAM RAMOWY UE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE ANDRZEJ SIEMASZKO KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE."— Zapis prezentacji:

1 1 7. PROGRAM RAMOWY UE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE ANDRZEJ SIEMASZKO KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

2 A.Siemaszko 2 7 PROGRAM RAMOWY 6 głównych celów: Creating European centres of excellence through collaboration between laboratories Integrated project, networks of excellence, targeted projects Launching European technological initiatives Technological platform - forum, research agenda elaboration and implementation (IPs, JETI) Stimulating the creativity of basic research through competition between teams at European level European Research Council Making Europe more attractive to the best researchers Marie Curie, transfer of knowledge, mobility Developing research infrastructure of European interest TENs, GEANT Improving the co-ordination of national research programmes ERA-NET, Article 169, variable geometry

3 A.Siemaszko 3 EUROPEJSKIE PLATFOTMY TECHNOLOGICZNE Platformy Technologiczne to inicjatywa zdefiniowana przez Radę Europejską wiosną 2003 jako fora grupujące najważniejsze publiczne i prywatne instytucje odpowiedzialne za rozwój technologiczny, wspierających działania związane z Europejską Inicjatywa dla Rozwoju. Kluczowa rola w pracach Platformy Technologicznej jest zarezerwowana dla przemysłu, ale zgodnie z zasadą partnerstwa, uczestniczą w niej także przedstawiciele społeczności naukowców i finansów, reprezentanci rządu i samorządów, użytkownicy i organizacje społeczne.

4 A.Siemaszko 4 TECHNOLOGY PLATFORMS: RATIONALE Contribute to competitiveness (Lisbon goal) Stimulate more effective RTD (esp. in private sector) Boost R&D performance Develop the ERA and increase investments in R&D - 3% target The European Initiative for Growth Concentrate efforts and overcome fragmentation Positive Impact on other Community policies

5 A.Siemaszko 5 EUROPEJSKIE PLATFOTMY TECHNOLOGICZNE l Kluczowe zadania Platform: l rozwój wspólnej długoterminowej wizji rozwoju priorytetowych obszarów techniki przez kluczowych przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych l rozwój koherentnej dynamicznej strategii dla realizacji powyższej wizji l umocnienie lub uzyskanie przodującej pozycji konkurencyjnej w światowej gospodarce

6 A.Siemaszko 6 TECHNOLOGY PLATFORMS: GENERAL CONCEPT Integrating stakeholders around: Common, innovative and long-term vision toward development of specific research programme and implementation of its results for the technology concerned Mobilisation of critical mass of research and technology effort Elaboration of Strategic Research Agenda (SRA)

7 A.Siemaszko 7 TECHNOLOGY PLATFORMS: STAKEHOLDERS Industry (including SMEs) emracing the whole production and supply chain Public authorities policy makers and funding agencies, promoters and consumers of technologies Research community research institutes and the academic comunity, both public and private Financial community banks (EIB & EIF), venture capital, insurance, etc. Civil society, including users and consumers

8 A.Siemaszko 8 TECHNOLOGY PLATFORMS: SOURCES OF FINANCING No unique solution for all sectors Mobilisation of wide variety of public and private funding: Instruments of EU Framework Programmes: 6FP – Coordination Actions, Support Specific Actions, Integrated Projects and Networks of Excellence 7FP - launch large-scale Joint European Technological Initiatives (JETI) (public-private partnerships, Art.171) Structural funds National, regional and private research funding EIB, EUREKA and others

9 A.Siemaszko 9 New technologies leading to radical change in a sector, if developed and deployed appropriately and in time: HYDROGEN AND FUEL CELLS (H/FC) l NANOELECTRONICS (ENIAC) l NANOMEDICINE ( proposal stage ) l GAS COOLED REACTORS ( proposal stage) EUROPEJSKIE PLATFOTMY TECHNOLOGICZNE cooperating Polish Technology Platforms

10 A.Siemaszko 10 Reconciliation of different policy objectives with a view to sustainable development: l PLANT GENOMICS AND BIOTECHNOLOGY l WATER SUPPLY AND SANITATION l PHOTOVOLTAICS SUSTAINABLE CHEMISTRY SUSTAINABLE BENEFITS FROM RENEWAL FORESTRY RESSOURCES (proposal stage) l GLOBAL LIVESTOCK DEVELOPMENT PARTNERSHIP l ROAD TRANSPORT (ERTRAC) l RAIL TRANSPORT (ERRAC) MARITIME TRANSPORT (ACMARE) cooperating Polish Technology Platforms EUROPEJSKIE PLATFOTMY TECHNOLOGICZNE

11 A.Siemaszko 11 New technology based public goods or services with high entry barriers, uncertain profitability, but high economic and social potential: l MOBILE AND WIRELESS COMMUNICATIONS l INNOVATIVE MEDICINES FOR EUROPE EUROPEJSKIE PLATFOTMY TECHNOLOGICZNE

12 A.Siemaszko 12 Ensuring the development of the necessary technology breakthroughs to keep at the leading edge of technologies in high-technology sectors which have significant strategic and economic importance for Europe: l EMBEDDED SYSTEMS (ARTEMIS) AERONAUTICS (ACARE) l EUROPEAN SPACE TECHNOLOGY (proposal stage) cooperating Polish Technology Platforms EUROPEJSKIE PLATFOTMY TECHNOLOGICZNE

13 A.Siemaszko 13 Renewal, revival or restructuring of traditional industrial sectors: l STEEL l TEXTILES AND CLOTHING (high level group stage) l MANUFACTURING TECHNOLOGIES (high level group stage) l BUILDING FOR A FUTURE EUROPE (proposal stage) cooperating Polish Technology Platforms EUROPEJSKIE PLATFOTMY TECHNOLOGICZNE

14 A.Siemaszko 14 polskie platformy technologiczne l CELE l docelowy współudział w Europejskich Platformach Technologicznych l zgodność z polskimi priorytetami gospodarczymi l strategiczne programy badawcze l ambitny plan działań l pełne uczestnictwo kluczowych partnerów l mobilizacja istotnych środków prywatnych i publicznych l stworzenie odpowiedniej struktury zarządzającej

15 A.Siemaszko 15 polskie platformy technologiczne w priorytetowych sektorach gospodarczych l CELE l aktywny udział w Europejskich Platformach Technologicznych i w europejskich Strategicznych Programach Badawczych l przygotowanie krajowego strategicznego, ambitnego programu badawczego nakierowanego na potrzeby polskich przedsiębiorstw l integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych l mobilizacja istotnych środków prywatnych i publicznych l optymalne wykorzystanie funduszy strukturalnych l promocja i lobbing na korzyść sektora l stworzenie odpowiedniej struktury zarządzającej

16 A.Siemaszko 16 POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA LOTNICTWA

17 A.Siemaszko 17 POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA BUDOWNICTWA


Pobierz ppt "1 7. PROGRAM RAMOWY UE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE ANDRZEJ SIEMASZKO KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google