Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowa Wymiana Pracowników – IRSES Program Ludzie w 7PR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowa Wymiana Pracowników – IRSES Program Ludzie w 7PR"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowa Wymiana Pracowników – IRSES Program Ludzie w 7PR
Jak przygotować wniosek? Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE Politechnika Gdańska Anna Wiśniewska Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 Wniosek składamy w dwóch częściach:
IRSES: konkurs 2010 Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2010-IRSES Budżet konkursu: mln EUR „find a call” Termin ogłoszenia konkursu: 25. listopada 2009 Dokumenty: Work Programme PEOPLE 2010 Guide for Applicants for IRSES Electronic Proposal Submission System (EPSS) Termin składania wniosku: 25. marca o godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli Wstępne ogłoszenie wyników: czerwiec 2010 Podpisanie pierwszych kontraktów: październik 2010 Wniosek składamy w dwóch częściach: A – formularze administracyjne B – część merytoryczna

3 EPSS Rejestracja IPPT NR PIC: 999454439
PIC SEARCH:

4 IRSES - EPSS https://www.epss-fp7.org/epss/
Co-ordinator username : N9A6PEYC99

5 IRSES-Part A: FORM A1 Szczegóły w https://www.epss-fp7.org/epss/
Panele tematyczne: CHE SOC ECO ENG ENV LIF MAT PHY Szczegóły w Guide for applicants

6 Sprawdź jaka jest oficjalna nazwa instytucji!
IRSES-Part A: FORM A2 Sprawdź jaka jest oficjalna nazwa instytucji!

7 IRSES-Part A: FORM A4

8 IRSES-Part A: Abstract
Ćwiczenie 2: Ocena przykładowych abstraktów Projekt nr 1: NIE (24,0) Projekt nr 2: TAK (74,6) Projekt nr 3: TAK (97,1) Projekt nr 4: TAK (90,3) Projekt nr 5: TAK (87,6) Projekt nr 6: TAK (70,1) Projekt nr 7: TAK (96,2) Projekt nr 8: NIE (42,5) Cel: opis projektu w pigułce (max znaków) Zawartość: - cel projektu: badawczy i długofalowa współpraca; - skład konsorcjum; - działania; - oczekiwane rezultaty.

9 IRSES - PART B B1 Quality of the Exchange Programme
B 1.1 Objectives and relevance of the joint exchange programme B 1.2 Scientific quality of the partners B 1.3 Complementarities/synergies between the partners B2 Transfer of Knowledge B 2.1 Quality and mutual benefit of the transfer of knowledge B 2.3 Adequacy and role of staff exchanged with respect to the transfer of knowledge B3 Implementation B 3.1 Capacities (expertise/human resources/facilities/infrastructure) to achieve the objectives of the planned cooperation B 3.2 Appropriateness of the plans for the overall management of the exchange programme B4 Impact B 4.1 Relevance of the proposed partnership to the area of collaboration and for the ERA B 4.2 Potential to develop lasting collaboration with the eligible Third Country partners. B5 Ethical issues

10 ! Przestrzegać liczby stron i innych formalności
IRSES -PART B max.30 stron + spis treści, część dot. etyki, strona początkowa i końcowa, aneksy zalecany język: angielski czcionka: 11 marginesy: 15 mm kolor: czarno-biały (eksperci otrzymują wersję czarno-białą) numeracja stron: page X of Y nagłówek: akronim projektu Część B załączona w formacie PDF – Adobe wersja 5 lub wyżej ! Przestrzegać liczby stron i innych formalności

11 IRSES - Kryteria oceny - 25% 1 3 30% 2 15% 4 Kryterium Próg: Waga [%]
Kolejność Quality of the Exchange Programme - 25% 1 Transfer of Knowledge 3 30% 2 Implementation 15% 4 Impact Wnioski, które nie uzyskały co najmniej 70% możliwych punktów nie są rekomendowane do finansowania.

12 IRSES - B1: Quality of the Exchange Programme
B 1.1 Objectives and relevance of the joint exchange programme (1) Describe the objectives of the joint exchange programme. Give an overall description of the exchange scheme and the planned scientific activities. Please provide in this section: the description of the Work Packages divided by specific tasks; the list of milestones, where appropriate; the Gantt Chart of secondments. Demonstrate that the numbers of exchanged staff and the duration of their exchange are adequate to achieve the objectives of the programme.

13 IRSES - B1: Quality of the Exchange Programme
B 1.1 Objectives and relevance of the joint exchange programme (2) WAŻNE cele i metodyka badawcza z podaniem „state of the art „ oraz opisem nowości; program badawczy: przejrzysty, logiczny, do zrealizowania w czasie trwania projektu; wyjaśnienie w kontekście naukowym dlaczego potrzebujemy współpracy (wymiany) pomiędzy partnerami europejskimi i instytucji z kraju trzeciego; OGÓLNE UWAGI EKSPERTÓW „(…)score on scientific and technological quality of any proposal is the most important pre-requisite for the other criteria (…)” „Applicants should be asked to explain what are the novelty and the added-value of their networking with respect to other networks operating in the subject-matter.”

14 IRSES - B1: Quality of the Exchange Programme
B 1.2 Scientific quality of the partners Describe the expertise of the partners in the scientific fields of the cooperation and list their experience in international cooperation „(…)sometimes, despite good articulation of transfer of knowledge and even of the design of implementation process, do not give adequate and/or appropriate information on the personal/institutional quality/excellence(…)” WAŻNE uzasadnienie wyboru partnerów pod względem naukowym; opis każdego z partnerów: osiągnięcia i umiejętności, współpraca międzynarodowa, key persons, wybrane publikacje (ostatnie 5 lat, uznane czasopisma)

15 IRSES - B1: Quality of the Exchange Programme
B 1.3 Complementarities/synergies between the partners Describe the complementarities and synergies between the partners Illustrate how these complementarities and synergies will contribute to achieve the objectives of the programme „Several proposals allowed for the main partner to have exchange programmes with individual partners, but there was no connection or staff exchange between these other partners. There should be also a justification for the selection of partners.” WAŻNE uzasadnienie składu konsorcjum, w tym udział krajów trzecich; współpraca pomiędzy krajami EU i krajami trzecimi, ale też pomiędzy partnerami z EU (mimo braku funduszy UE na wizyty); komplementarność i synergia w kontekście naukowym oraz udziału w konferencjach i szkoleniach; forma opisu i /lub wykresu, rysunku, tabeli.

16 B 1.3 Complementarities/synergies between the partners

17 B 1.3 Complementarities/synergies between the partners

18 B 1.3 Complementarities/synergies between the partners

19 IRSES – B2: Transfer of Knowledge
B 2.1 Quality and mutual benefit of the transfer of knowledge Describe the programme for the transfer of knowledge between the partners. Please give detailed information about e.g. the number of workshops/conferences/ training, the target audience, sustainability of the knowledge transfer, etc. Describe the added value (in terms of gained knowledge) for the partners involved „(…)many applicants failed to provide any information on the quality of science, since this was not specifically requested in the “Guide”.” „(…) applicants should be asked to provide a short section on the state of the art for the subject-matter. This is a relevant component of the quality of the Transfer of Knowledge (TOK) to be evaluated and should be reflected in the score.” WAŻNE TOK poprzez: wymianę, szkolenia, kontakty, prace badawcze, wykłady, udział doświadczonych i młodych naukowców, studentów, techników, kadry zarządzającej; wykłady/ seminaria- specjalnie organizowane (raczej brak funduszy UE) albo wykorzystanie istniejących w instytucji; opis korzyści z projektu dla każdego partnera, w tym np.. wspólne publikacje, projekty, nowe metody, wyniki badań,..

20 IRSES – B2: Transfer of Knowledge
B 2.2 Adequacy and role of staff exchanged with respect to the transfer of knowledge Describe the role of the exchanged researchers and their specific expertise. Define the goals to be achieved through their exchange If applicable: describe the reasons for exchanging managerial/technical staff and explain their specific role and the goals to be achieved through their exchange „Applicants should be advised in the “Guide” to provide information on short term and longer term stays, and to discuss benefits of these to different categories of staff .” WAŻNE argumenty za wybranymi partnerami uzupełniająca się wiedza / likwidacja fragmentaryzacji wcześniejsza współpraca istotni partnerzy w danej dziedzinie: przyszłe publikacje , szkolenia, zachęcenie młodych naukowców; wiedza z zarządzania badaniami/ instytucją

21 IRSES – B3: Implementation
B 3.1 Capacities (expertise/human resources/facilities/infrastructure) to achieve the objectives of the planned cooperation Give a detailed description of the expertise and the human resources/facilities/ infrastructure at the partner institutions B 3.2 Appropriateness of the plans for the overall management of the exchange programme Describe the management plan of the exchange scheme (e.g. support for detached and incoming personnel) Demonstrate that the complementarities and synergies between the partners are well exploited „(…)applicants should be guided towards elaborating a clear work plan with adequate milestones and expected outcomes. Some tangible potential results such as the number and content of workshops, number of meetings and exchange visits with indication of short and longer exchanges should be outlined in the proposal.”

22 IRSES – B3: Implementation
WAŻNE opis partnerów (w tym kraj trzeci) pod kątem zasobów: - liczba osób zaangażowanych, nazwiska „szefów”; - infrastruktura badawcza; - doświadczenie w zarządzaniu projektami; - współpraca międzynarodowa (wymiana osobowa) opis struktury zarządzającej; - Steering Committee (koordynator + WP liderzy); zadania - codzienna komunikacja; spotkania zarządzające; raporty - doświadczenie koordynatora w zarządzaniu; - mechanizmy opieki nad przyjeżdżającymi naukowcami; - administracja wyjazdami/ przyjazdami; organizacją spotkań; - współpraca ze służbami instytucji/uczelni; - budżet: uzupełnienie środków KE poprzez wykorzystanie własnych, dofinansowanie z krajów trzecich (w tym uzasadnienie): spotkania, szkolenia, niefinansowana z KE wymiana pracowników

23 IRSES – B4: Impact B 4.1 Relevance of the proposed partnership to the area of collaboration and for the ERA Describe the partnership's contribution to the area of collaboration Describe the relevance of the exchange between the partner countries for ERA B 4.2 Potential to develop lasting collaboration with the eligible Third Country partners. Give a detailed overview over the measures taken to create or reinforce a lasting cooperation between the partners „The need for balanced exchanges out of Europe and into Europe is mentioned in the “Guide for applicants” (page 6) but this issue is not reflected in the evaluation criteria. Consequently, this balance which is relevant for assessing the impact is not given sufficient attention in the proposals.” „Big networks tended to be rather general whereas small network addressed very specific areas for the international research staff exchange. Information was often missing on the relevance for different partners. The “Guide” should advise applicants to explain the expected broader impact, and impact for different partners.”

24 B4: Impact WAŻNE poznanie / pogłębienie nowych obszarów i metod badawczych; wymiana wiedzy pomiędzy partnerami; publikacje/ szkolenia nawiązanie nowej/ ściślejszej współpracy; likwidacja fragmentaryzacji; przejście od kontaktów bilateralnych z partnerami z krajów trzecich do współpracy międzynarodowej; szkolenie młodej kadry; szukanie pomysłów na projekty badawcze, w tym do 7PR (wymienić priorytety/ obszary badawcze, SICA); poszukiwanie nowych źródeł finansowania: poziom międzynarodowy i krajowy; rozpowszechnianie wyników projektu; włączanie partnerów z krajów trzecich do istniejącej / nowej współpracy/ projektów z innymi partnerami. Może nowy impact?

25 IRSES - B5 & Annex 1 B 5 Ethical Issues ETHICAL ISSUES TABLE
Informed Consent Research on Human embryo/foetus Privacy Research on Animals Research Involving Developing Countries Dual Use and potential for terrorist abuse

26 Dziękuję za uwagę Renata Downar-Zapolska rdzap@pg.gda.pl
Kontakt: Anna Wiśniewska Bogna Hryniszyn Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy 7. PR UE Dział Projektów Europejskich Politechnika Gdańska Tel Tel Tel Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 Warszawa tel: fax: Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Międzynarodowa Wymiana Pracowników – IRSES Program Ludzie w 7PR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google