Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1994 Powstanie PJWSTK na mocy porozumienia pomiędzy rządami Polski i Japonii Wpis do rejestru niepaństwowych szkół wyższych pod numerem 51 Uzyskanie uprawnień.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1994 Powstanie PJWSTK na mocy porozumienia pomiędzy rządami Polski i Japonii Wpis do rejestru niepaństwowych szkół wyższych pod numerem 51 Uzyskanie uprawnień."— Zapis prezentacji:

1

2 1994 Powstanie PJWSTK na mocy porozumienia pomiędzy rządami Polski i Japonii Wpis do rejestru niepaństwowych szkół wyższych pod numerem 51 Uzyskanie uprawnień do nadawania tytułu inżyniera informatyki 1998 Uzyskanie uprawnień do nadawania tytułu magistra inżyniera informatyki 2002 Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka 2009 Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka

3 WYDZIAŁY W WARSZAWIE: Informatyka: studia pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia Sztuka Nowych Mediów: studia pierwszego, drugiego stopnia Architektura Wnętrz: studia pierwszego, drugiego stopnia Zarządzanie Informacją: studia pierwszego stopnia Kultura Japonii: studia pierwszego, drugiego stopnia WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE: BYTOM I GDAŃSK

4 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PIERWSZE MIEJSCA W PRESTIŻOWYCH RANKINGACH SZKÓŁ WYŻSZYCH - Wprost, Polityka, Perspektywy Rzeczpospolita, Newsweek -„Uczelnia Przyjazna Studentom”, tytuł przyznany przez Parlament Studentów RP - Akredytacja KAUT, KRASP

5

6 Liceum Ogólnokształcące przy Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych (PJWSTK) rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2007 roku jako Informatyczne Liceum Ogólnokształcące z programem nauczania nastawionym na nauki ścisłe, przede wszystkim informatykę. Jako, że nasza oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem, w następnym roku szkolnym utworzyliśmy klasy o innych niż Informatyka kierunkach. Od września 2008 roku działamy jako Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy PJWSTK.

7 Nowatorski program nauczania zawiera aktualne dziedziny informatyki, kulturoznawstwa, gwarantuje wysoki poziom nauczania plastyki i doskonale przygotowuje na studia kierunkowe. Zapewniamy dobrą atmosferę nauki, wszechstronne pogłębianie wiedzy i rozwój indywidualnych zainteresowań ucznia. Nasi uczniowie uczestniczą także w zajęciach i wykładach z historii i kultury Japonii oraz w kołach naukowych organizowanych przez Uczelnię. Niezależnie od profilu klasy, proponujemy bogatą ofertę języków obcych, w tym możliwość nauki języka japońskiego. Akademickie Liceum Ogólnokształcące działa przy jednej z najlepszych uczelni niepaństwowych w Polsce.

8 Koła zainteresowań ALO: MATEMATYCZNE INFORMATYCZNE PLASTYCZNE FILM I TEATR JAPOŃSKI GIER TOWARZYSKICH RPG

9 WARSZTATY : -Kimono – rzecz do noszenia -Kanzashi – japońskie kwiaty -ASTRONAUT find your own moon (Warsztaty edukacyjne) - SOROBAN - japońskie liczydło

10 NASZE SUKCESY Wyróżnienia w konkursie matematycznym „KANGUR”. Zakwalifikowanie uczniów ALO do kolejnych etapów olimpiady przedsiębiorczości, informatycznej, matematycznej, konkursów z języka angielskiego. Stypendia ufundowane przez TOSHIBA International Foundation dla uczniów i nauczycieli liceum, w ramach którego uczestniczyli w Toshiba Youth Conference, w Japonii w latach 2009, 2010 i 2011.

11 NASZE SUKCESY Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów ALO za najwyższą średnią ocen. Nagrody w konkursach algorytmicznych organizowanych przez uczelnię. Miejsce 7 w rankingu niepublicznym liceów ogólnokształcących przygotowany w oparciu o średnie procentowe wyników z matur z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego z 2010 roku (portal WIADOMOŚCI24).

12 NASZE SUKCESY II miejsce w VIII Mistrzostwach Warszawy Szkół Niepublicznych w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 2014 (WF)

13 PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

14 KLASA INFORMATYCZNO - MATEMATYCZNA Język obcy obowiązkowy – angielski Języki obce do wyboru – niemiecki, francuski, hiszpański lub japoński Przedmioty kierunkowe Klasa 1Klasa 2Klasa 3Godz. Programowanie komputerowe2226 Podstawy systemów komputerowych 1--1 Użytkowanie komputerów1-1 Tworzenie aplikacji multimedialnych -1-1 Algorytmy i struktury danych-1-1 Projektowanie systemów komputerowych --22 Relacyjne bazy danych--22 Geometria2215

15 KLASA KULTUROZNAWCZA Język obowiązkowy – angielski Język obowiązkowy orientalny – japoński lub chiński Języki obce do wyboru – niemiecki, francuski, hiszpański 1 1- - Antropologia Kultur Dalekiego Wschodu 11-- Filozofie i religie Dalekiego Wschodu 11-- Komunikacja międzykulturowa 1-1-Film i teatr japoński 1--1Życie codzienne w Japonii 1-1- Historia Dalekiego Wschodu 2-2- Obyczajowość kultur Wschodu 1--1 Wstęp do kulturoznawstwa Godz.Klasa 3Klasa 2Klasa 1 Przedmioty kierunkowe

16 KLASA PLASTYCZNO - INFORMATYCZNA Język obcy obowiązkowy – angielski Języki obce do wyboru – niemiecki, francuski, hiszpański lub japoński Przedmioty kierunkoweKlasa 1Klasa 2Klasa 3Godz. Rysunek1113 Malarstwo1214 Podstawy projektowania graficznego 1113 Podstawy fotografii-1-1 Grafika komputerowa-112 Tworzenie stron www1--1 Użytkowanie komputerów1--1 Historia sztuki-448 Rzeźba--11

17 ZASADY REKRUTACJI

18 KLASA INFORMATYCZNO - MATEMATYCZNA O przyjęciu do ALO decyduje suma punktów za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum (matematyka, informatyka, fizyka) i punkty z matematyczno – przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego F inaliści olimpiad z przedmiotów: matematyka, informatyka i fizyka ; a także finaliści innych konkursów informatycznych, będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

19 KLASA KULTUROZNAWCZA O przyjęciu do ALO decyduje suma punktów za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum (język polski, język angielski, historia) i punkty z humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego. F inaliści olimpiad z przedmiotów: j. polski, nowożytny język europejski; a także finaliści innych konkursów, będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

20 KLASA PLASTYCZNO - INFORMATYCZNA Kandydaci składają teczkę z własnymi pracami. Teczka powinna zawierać od 10 do 20 prac – rysunkowych malarskich (w technice dowolnej), najlepiej o formacie zbliżonym do 50 x 70 cm (B2). Szkice i prace o wymiarach mniejszych niż A4, powinny być przymocowane do kartonu o większym formacie. - O zakwalifikowaniu do klasy decyduje ocena prac z teczki. - W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc, o przyjęciu do szkoły decyduje średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym. Prace należy składać od 5 maja do 22 czerwca

21 HARMONOGRAM REKRUTACJI 2014/2015

22 od 5.05. Składanie podań o przyjęcie do Liceum podpisanych przez Rodziców (prawnych opiekunów) w sekretariacie szkoły lub rejestracja internetowa. Złożenie teczki z własnymi pracami dla klasy plastyczno- informatycznej. 23.06.–4.07.(do godz. 16:00) Złożenie poświadczonych przez gimnazjum kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 4.07.(godz. 16:00) Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do Liceum i listy rezerwowej. 7 -10.07. (do godz.16:00) Składanie oryginałów dokumentów, wpłata wpisowego, podpisywanie kontraktów, deklarowanie drugiego języka obcego. 11.07.(godz. 15:00) Ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy osób przyjętych do Liceum i kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej. 14–18.07.(do godz. 15:00) Składanie oryginałów dokumentów, wpłata wpisowego, podpisywanie kontraktów, deklarowanie drugiego języka dla uczniów z listy rezerwowej. 18.07.(godz. 16:00) Ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych.

23 ZAPRASZAMY NA WARSZTATY PLASTYCZNE prowadzone przez absolwentów i asystentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Zajęcia odbywają się w soboty, w godz.: 9:00 – 12:00, w siedzibie ALO i trwają przez miesiąc. Program obejmuje wybrane zagadnienia z: - malarstwa - rysunku - projektowania graficznego Dodatkowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły: tel. 22 408 53 52

24 ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "1994 Powstanie PJWSTK na mocy porozumienia pomiędzy rządami Polski i Japonii Wpis do rejestru niepaństwowych szkół wyższych pod numerem 51 Uzyskanie uprawnień."

Podobne prezentacje


Reklamy Google