Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOP PRZEMOCY DOMOWEJ! Poradnik opracowany przez uczniów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOP PRZEMOCY DOMOWEJ! Poradnik opracowany przez uczniów"— Zapis prezentacji:

1 STOP PRZEMOCY DOMOWEJ! Poradnik opracowany przez uczniów
(konsultacje pedagoga szkolnego i pracowników Ośrodka „Tęcza”) POMÓŻ SOBIE .. POMÓŻ INNYM…

2 Wstęp Nasza grupa przystąpiła do dość trudnego zagadnienia. Rzadko rozmawiamy na lekcjach wychowawczych o przemocy w domu. A przecież jesteśmy świadomi, że przemoc to nadal poważny problem społeczny. Boimy się mówić o przykrych sprawach, nawet od nich uciekamy… Nasz projekt polegał na zgłębieniu wiedzy na temat przemocy w domu, odwiedzeniu placówek, które pomagają ofiarom przemocy. Odwiedziliśmy Ośrodek Pomocy Społecznej „Tęcza” przy pl. Zawadzkiego 4 oraz Ośrodek „Przystań” przy ul. Zubrzyckiego 36 w Świętochłowicach. Dzięki spotkaniom z pracującymi tam psychologami, pozyskaliśmy przedstawione w tej prezentacji informacje. Było to dla nas ciekawe doświadczenie, choć ze względu na temat – nie ukrywamy - przykre. Najważniejszy wniosek – STOP przemocy!

3 Przemoc domowa (przemoc w rodzinie)
… gdy członek rodziny lub partner próbuje zdominować fizycznie lub psychicznie drugiego partnera, dzieci, rodziców, dziadków, teściów, itp., używając przewagi fizycznej, gróźb, szantażu, w celu zranienia (emocjonalnego lub fizycznego).

4 Przemoc domowa charakteryzuje się tym, że:
Jest intencjonalna. Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Siły są nierównomierne. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy. Narusza prawa i dobra osobiste. Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.). Powoduje cierpienie i ból. Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

5 Pamiętajcie! Przemoc w rodzinie bardzo często bywa ukrywana. Bardzo rzadko ludzie mówią o tym problemie otwarcie, częściej dzielą się uwagami na temat osób, które są ofiarami przemocy (sąsiedzi, znajomi, przyjaciele, krewni, koledzy ze szkoły, z czy z pracy). Milczenie jest przyzwoleniem na przemoc! Macie dylemat co zrobić? Wiecie, że w najbliższym Wam środowisku dochodzi do aktów przemocy – czytajcie dalej!

6 Trochę prawa! Przemoc domowa jest przestępstwem. Przestępstwo to znane jest w polskim kodeksie karnym jako przestępstwo znęcania się nad rodziną. Według artykułu 207 KODEKSU KARNEGO: § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

7 Przemoc a niebieska karta
Znęcanie się nad rodziną należy do przestępstw ściganych z urzędu, czyli organy ścigania są zobowiązane do wszczęcia postępowania, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że doszło do przestępstwa. PAMIĘTAJ!! Do wszczęcia postępowania nie jest, wiec wymagana skarga osoby pokrzywdzonej. Od 1998 obowiązuje procedura niebieskiej karty. Określa ona m.in. sposoby postępowania funkcjonariuszy policji podczas interwencji dotyczącej przemocy domowej, pomocy pracowników socjalnych i nauczycieli.

8 Co możesz, jeśli stałeś się ofiarą przemocy:
Powiedz swojemu mężowi, partnerowi, rodzicowi: NIE! DOSYĆ! To jest bardzo trudne, ale jeżeli będziesz nadal zwlekać, to tylko pogorszy Twoją sytuacje, coraz trudniej będzie Ci sprzeciwić sie przemocy. Pamiętaj przede wszystkim o swoim bezpieczeństwie! Poszukaj bezpiecznego schronienia dla siebie i swoich bliskich, najlepiej jeśli będą to Twoi znajomi, bliska rodzina, ale może to być miejsce publiczne jak PRZYSTAŃ Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Świętochłowice, ul. Zubrzyckiego 36; Tel: (czynny całą dobę)

9 najlepiej zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej
Szukaj porad prawnych, najlepiej zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej OPS Ul. Katowicka 35; Świętochłowice Tel.: , , Tam możesz uzyskać pomoc w kwestiach prawnych – prawnik pomoże Ci napisać skargę, pomóc pozbierać dowody, wskaże Ci możliwe drogi postępowania. Nie bój sie poprosić o pomoc, spróbuj, a na pewno uda Ci sie uciec od przemocy. Musisz podjąć tę trudną decyzję, pamiętaj przy tym, że nikt nie ma prawa Cię bić. PRZEMOC MUSI BYĆ UKARANA!

10 Jesteś uczniem? Może warto zapytać w Twojej szkole?
DZIECI z rodzin, w których jest przemoc mogą zgłosić się do wychowawcy, szkolnego psychologa lub pedagoga ( Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Świętochłowicach: psycholog/pedagog pokój 221, pielęgniarka szkolna pok. 105)

11 Od czerwca 2007 roku istnieje Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" Poradnia działa w dni powszednie w godzinach  ; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy. Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.

12 Jeśli doszło do aktu przemocy…
Bardzo ważne są dowody Zeznania świadków (sąsiadów, którzy słyszeli, jak np. mąż/ojciec Cię bił; znajomych, krewnych). Jeśli zostałaś pobity lub zgwałcona idź również do lekarza, tak szybko jak to będzie możliwe i poproś go, aby wystawił zaświadczenie o stanie zdrowia (obdukcje) opisujące obrażenia jakich doznałaś. Spisujcie wszystkie incydenty, pamięć jest czasami zawodna, a informacje te mogą okazać sie bardzo ważne. Zadzwoń lub idź na policje i poproś o interwencje Za każdym razem, gdy dojdzie do przemocy, zgłaszaj to policji, to również jest dowód na to, że padłaś ofiarą przemocy. Policja ma obowiązek zareagować na Twoje wezwanie.

13 Pamiętaj o swoich prawach!
Interwencja policji w Twoim domu!? Masz prawo: § domagać się, aby policjanci zrobili notatkę służbową (niebieska karta) na temat zajścia § zapisać nazwiska policjantów lub ich numery służbowe; ich obowiązkiem jest pokazać Ci legitymację służbową § dowiedzieć się o numer pod jakim interwencja została zarejestrowana i poprosić o kopie notatki służbowej (lub karty meldunku o przeprowadzonej interwencji). Zanotuj i przechowuj w bezpiecznym miejscu wszystkie informacje na temat zajść przemocy.

14 Jak jeszcze reagować na przemoc w rodzinie?!
Złóż zawiadomienie o przestępstwie lub wniosek o ściganie. Jeśli chcesz, aby sprawca był ukarany domagaj się, aby policja lub prokuratura wszczęła postępowanie karne.

15 Życzymy każdemu rodzinnego szczęścia!
Dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy państwa do refleksji, a może do działań, aby walczyć z przemocą! Nie bójmy się reagować! Życzymy każdemu rodzinnego szczęścia!


Pobierz ppt "STOP PRZEMOCY DOMOWEJ! Poradnik opracowany przez uczniów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google