Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr hab. inż. Andrzej Kwinta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr hab. inż. Andrzej Kwinta"— Zapis prezentacji:

1 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZJA INŻYNIERYJNA dr hab. inż. Andrzej Kwinta Katedra Geodezji ul. Balicka 253A pokój 222 tel. (12) dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 1

2 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
Organizacja zajęć: Semestr 6: 15h wykładów 25h ćwiczeń 10h praktyka ZALICZENIE EGZAMIN Ćwiczenia prowadzą: dr hab. inż. Andrzej Kwinta mgr inż. Agnieszka Szeptalin dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 2

3 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
Adres strony przedmiotu: dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 2

4 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
ZAGADNIENIA: 1. Geodezja w budownictwie ogólnym, 2. Geodezja w drogownictwie, 3. Geodezja w hydrotechnice, 4. Geodezja w przemyśle maszynowym, 5. Geodezja w górnictwie. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 3

5 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
Wymiar Kształt Położenie ODCHYŁKA TOLERANCJA dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 4

6 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
Dokładność pomiaru – jest to zbieżność zachodząca pomiędzy wartością wielkości zmierzoną a wartością wielkości prawdziwą. Pomiar jest dokładny wówczas, gdy różnica pomiędzy wartością zmierzoną a wartością prawdziwą jest bardzo mała. Precyzja pomiaru – jest to zbieżność zachodząca pomiędzy wartościami wielkości, otrzymanymi przy powtarzalnych pomiarach. Duża precyzja otrzymana zostaje wówczas, gdy wartości zmierzone są położone blisko siebie. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 5

7 POMIARY Przyczyny powstawania błędów:
różnice wysokości długości nachylenia kąty Przyczyny powstawania błędów: Instrumentalne (błędy instrumentów np. błąd libell) Technologiczne (błędy przyjętej metodyki pomiarowej np. centrowanie) Zewnętrzne (błędy środowiskowe np. zmiany temperatury) Podział błędów ze względu na rodzaj: * grube *systematyczne * przypadkowe W 1838 Bessel sklasyfikował 11 rodzajów błędów losowych przy obserwacjach przez teleskop dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 6

8 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
Pomiar → długość d= m Dobrze ??? D Źle??? Mało ??? D Dużo??? d= ±1.000m d= ±0.100m d= ±0.010m d= ±0.001m dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 7

9 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
POMIAR Wyniki -Rozkład normalny Błędy przypadkowe dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 8

10 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
Rozkład normalny Abraham de Moivre ( ) Funkcja gęstości Dystrybuanta Carl Friedrich Gauss ( ) niemiecki matematyk, fizyk, astronom i geodeta dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 9

11 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
Prawdopodobieństwo wystąpienia wartości X dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 10

12 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
Prawdopodobieństwo wystąpienia wartości X dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 10

13 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
Dokładność Sprzęt ??? Metoda J Warunki L dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 11

14 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
Dokładność tyczenia Instrukcja techniczna “G–3 Geodezyjna obsługa inwestycji” §24 dotyczy ustalenia dokładności tyczenia Mt - graniczny błąd tyczenia dL - graniczna odchyłka usytuowania tyczonego elementu obiektu dLt gr. odch. tyczenia dLb gr. odch. budowlana K – parametr określający, jaka częścią granicznej odchyłki dL może być graniczny błąd tyczenia (na ogół K=0.7) mt – błąd średni tyczenia r – współczynnik prawdopodobieństwa określający poziom ufności (dla rozkładu normalnego): r = 3.0 P = r = 2.5 P= r = 2.0 P= r=4.0 gdy rozkład błędu tyczenia nie jest rozkładem normalnym dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 12

15 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
Dokładność tyczenia PRZYKŁAD: z jakim średnim błędem należy dokonać tyczenia aby nie przekroczyć dopuszczalnej odchyłki dL = 6 [mm] (dopuszczalna odchyłka ) K = (jaka część granicznej odchyłki błędem tyczenia) Mt £4.2 [mm] (graniczny błąd tyczenia) r= (poziom ufności P= ) WYNIK: mt £ 2.1 [mm] (średni błąd tyczenia) dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 13

16 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
Zastosowanie odpowiednio dokładnego sprzętu jest warunkiem koniecznym ale niewystarczającym do uzyskania potrzebnej dokładności pomiaru dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 14

17 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
Koszty pomiaru Pkt A – na granicy możliwości sprzętu i metody błąd pomiaru koszt Stany graniczne A B Pkt B – na granicy błędu maksymalnego dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 15

18 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
Proste jest piękne !!!!! Koszt pomiaru cechy ~ Ilość mierzonych cech 1 Koszt pomiaru cechy Ilość mierzonych cech Niezawodność pomiaru ~ (Ilość mierzonych cech)2 1 dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 16

19 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) PRACE GEODEZYJNE W BUDOWNICTWIE dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 17

20 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE: PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE - Dz.U. Nr 240/2005, poz. 2027; tekst ujednolicony Ustawy z dnia ROZP. MIN. GOSP. PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. nr 25 z dnia 13 marca 1995 r. poz. 133) ROZP. MIN. SPRAW WEWN. I ADM. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik (Dz. U. Nr 263 z dnia r poz. 1572) PRZEPISY BRANŻOWE dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 18

21 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE: INSTRUKCJE TECHNICZNE: O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1998 O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1987 O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992 O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.). drugie 1987 G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1986 G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1988 G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji (z 1980 r.). piąte 1988 G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1988 G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998 K-1 Mapa zasadnicza (z 1979 r., ze zmianą z 1984 r.). trzecie 1987 K-1 Podstawowa mapa kraju (z 1995 r.). 1995 K-1 Mapa zasadnicza (z 1998 r.). 1998 K-2 Mapy topograficzne do celów gospodarczych (z 1979 r.). drugie 1980 K-3 Mapy tematyczne (z 1980 r.). drugie 1984 G-3.1 Osnowy realizacyjne. drugie 1987 G-3.2 Pomiary realizacyjne. drugie 1987 G-3.4 Inwentaryzacja zespołów urbanistycznych, zespołów zieleni i obiektów architektury. pierwsze 1981 WYBRANE WYTYCZNE TECHNICZNE: Instrukcje i wytyczne techniczne obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. uchylone zostały 8 czerwca 2012 r. w związku z wejściem w życie zapisów ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 19

22 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) - obsługa geodezyjna budowy Ogół czynności mających na celu wytyczenie wskaźników konstrukcyjnych niezbędnych przy montażu elementów i kontrolowanie ich położenia - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 20

23 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) - obsługa geodezyjna budowy Ogół czynności mających na celu wyznaczenie w terenie położenia, wymiarów i kształtu obiektów budowlanych zgodnie z planem realizacyjnym projektu technicznego oraz kontrola geometrii obiektów z ustalonymi wymaganiami - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 20

24 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) - obsługa geodezyjna budowy Osnowa przeznaczona do geodezyjnej obsługi budowy oraz montażu urządzeń i konstrukcji - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 20

25 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) - obsługa geodezyjna budowy Osnowa realizacyjna w kształcie prostokąta, związana geometrycznie z układem osi głównych obiektu - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 20

26 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) - obsługa geodezyjna budowy Linia realizacyjnej osnowy budowlano montażowej pozostająca w określonej zależności względem osi głównej lub osi konstrukcyjnych obiektu - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 20

27 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) - obsługa geodezyjna budowy Wybrana płaszczyzna modularna pokrywająca się z płaszczyzną symetrii elementu konstrukcyjnego - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 20

28 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) - obsługa geodezyjna budowy Sieć przestrzenna o strukturze prostopadłościennej złożona z poziomych i pionowych płaszczyzn konstrukcyjnych - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 20

29 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) - obsługa geodezyjna budowy Znak przeznaczony do wskazania miejsca usytuowania elementu konstrukcyjnego podczas montażu i kontroli - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 20

30 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) - obsługa geodezyjna budowy Ślad płaszczyzny konstrukcyjnej oznaczony na powierzchni obiektu budowlanego - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 20

31 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) - obsługa geodezyjna budowy Szkic zawierający dane z geodezyjnego opracowania planu realizacyjnego lub projektu technicznego określający lokalizację obiektu i jego elementów względem osnowy budowlano montażowej - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 20

32 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) - obsługa geodezyjna budowy Szkic przedstawiający położenie wytyczonych punktów zawierający miary ze szkicu dokumentacyjnego, odłożone przy tyczeniu i uzyskane w wyniku kontroli - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 20

33 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) - obsługa geodezyjna budowy Ogół czynności geodezyjnych mających na celu określenie położenia, wymiarów i kształtu obiektów budowlanych - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 20

34 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) - obsługa geodezyjna budowy Zmiana przestrzennego położenia punktu lub układu punktów w stosunku do układu odniesienia, bez zmiany kształtu i wymiarów (translacja) - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 20

35 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) - obsługa geodezyjna budowy Zmiana kształtu lub wymiarów obiektu związana ze wzajemnym przemieszczaniem się punktów obiektu - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 20

36 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) PRACE GEODEZYJNE W BUDOWNICTWIE Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla celów projektowych Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Czynności w toku budowy: - obsługa budowy i montażu - pomiary przemieszczeń i odkształceń - inwentaryzacja obiektu Czynności po zakończeniu budowy: - inwentaryzacja powykonawcza - okresowe pomiary przemieszczeń i odkształceń dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 21

37 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla celów projektowych Zakres opracowania – teren inwestycji + minimum 30m Aktualna mapa zasadnicza (dopuszcza się mapę jednostkową) Dodatkowe elementy: - granice władania - granice nieruchomości - linie zabudowy - osie ulic itp. - lokalizację wysokiej zieleni i pomników przyrody - obiekty i szczegóły związane z celem wykonywanej pracy Skala mapy od 1:500 do 1:2000 (dopuszcza się dwukrotne przeskalowanie) Klauzula na mapie o przydatności do celów projektowych dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 22

38 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Opracowanie planu realizacyjnego Plan realizacyjny – określa urbanistyczne i architektoniczne zagospodarowanie terenu inwestycji lub działki budowlanej Część graficzna planu - na aktualnej mapie w skali nie mniejszej niż 1:1000 Część graficzna powinna zawierać (w zależności od rodzaju inwestycji): 1) granice terenu inwestycji z podziałem na tereny o rożnym przeznaczeniu, 2) granice strefy ochronnej z określeniem zasad zagospodarowania i użytkowania tej strefy, 3) granice złóż kopalin lub obszaru górniczego – przy inwestycjach związanych z eksploatacją złóż, 4) usytuowanie i obrys oraz układy projektowanych obiektów budowlanych, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości tych obiektów oraz ich przeznaczenia, układ zieleni wysokiej i niskiej, 5) oznaczenie elementów istniejącego zagospodarowania terenu, do adaptacji lub likwidacji, 6) rzędne w charakterystycznych punktach projektowanego ukształtowania terenu (przekroje), 7) widoki ciągów elewacyjnych ulic i placów miejskich (z uwzględnieniem kolorów), 8) projekty koncepcyjne lub posiadane dokładniejsze opracowania projektowanych indywidualnie obiektów budowlanych, 9) niezbędne profile oraz przekroje projektowanych komunikacyjnych obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu, z oznaczeniem charakterystycznych elementów, wymiarów i rzędnych. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 23

39 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Opracowanie planu realizacyjnego Część opisowa powinna zawierać (w zależności od rodzaju inwestycji): 1) określenie przedmiotu i zakresu inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów (zadań inwestycji), 2) opis istniejącego zagospodarowanie terenu, z omówieniem przewidzianych w nim zmian, adaptacji i likwidacji, 3) zestawienie charakterystycznych danych o przydatności gruntów do celów budowy, 4) opis rozwiązania układu komunikacyjnego, transportowego, urządzenia terenu i ochrony przeciwpożarowej, 5) opis wpływu inwestycji na środowisko oraz zwięzły sposób rozwiązania problemu ochrony przed hałasem, ochrony powietrza atmosferycznego, wód i gleby przed zanieczyszczeniem, 6) opis zagospodarowania strefy ochronnej i ograniczeń w użytkowaniu jej terenów, 7) bilanse terenu, kubatur i powierzchni obiektów budowlanych, 8) zestawienie zastosowanych projektów typowych z załączonymi kartami katalogowymi oraz projektów powtarzalnych z charakterystycznymi danymi, 9) określenie powierzchni i objętości wierzchniej warstwy ziemi uprawnej, podlegającej zdjęciu i dostarczeniu we wskazane miejsce stosownie do przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 24

40 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Opracowanie planu realizacyjnego Etapy opracowania planu realizacyjnego: 1)przyjęcie układu współrzędnych osnowy (w zależności od opracowania obiekt można realizować w układzie państwowym lub lokalnym), 2) ustalenie danych geodezyjnych w celu zlokalizowania punktów osnowy realizacyjnej, 3) wyliczenie współrzędnych punktów tyczonych, 4) wybranie odpowiednich metod tyczenia (należy wybrać najlepszą metodę, która zapewni nam wymaganą dokładność), 5) obliczenie wymaganych elementów pomiarowych które służyć będą nam do wytyczenia w terenie punktów o znanych współrzędnych, 6) kontrola wykonanych prac realizacyjnych (należy kontrolować się czy wyznaczone elementy są poprawnie zrealizowane), 7) sporządzenie szkiców dokumentacyjnych (przed przystąpieniem do poszczególnych etapów obsługi sporządza się szkice) dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 25

41 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Wytyczne g-3.1 Osnowa realizacyjna 1. Sieć dowolnego kształtu „A” - punkty położone w większości poza terenem obiektu, sygnalizacja sygnałami wieżowymi lub znakami na budowlach 2. Sieć dowolnego kształtu „B” - punkty położone poza terenem obiektu we wzajemnych odległościach do 500 m, stabilizacja głównie tarczami na ścianach sąsiadujących budynków 3. Sieć regularna - punkty rozmieszczone regularnie ( np. siatka prostokątów), 4. Sieć wydłużona – poligonowa, łańcuchy figur mikrotriangulacji 5. Układ baz – punkty rozmieszczone nieregularnie 6. Szczególne rodzaje osnów (np. czworoboki geodezyjne) dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 26

42 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Osnowa realizacyjna Osnowa typu A dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 26

43 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Wytyczne g-3.1 Osnowa realizacyjna 1. Sieć dowolnego kształtu „A” - punkty położone w większości poza terenem obiektu, sygnalizacja sygnałami wieżowymi lub znakami na budowlach 2. Sieć dowolnego kształtu „B” - punkty położone poza terenem obiektu we wzajemnych odległościach do 500 m, stabilizacja głównie tarczami na ścianach sąsiadujących budynków 3. Sieć regularna - punkty rozmieszczone regularnie ( np. siatka prostokątów), 4. Sieć wydłużona – poligonowa, łańcuchy figur mikrotriangulacji 5. Układ baz – punkty rozmieszczone nieregularnie 6. Szczególne rodzaje osnów (np. czworoboki geodezyjne) dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 26

44 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Osnowa realizacyjna Osnowa typu B dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 26

45 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Wytyczne g-3.1 Osnowa realizacyjna 1. Sieć dowolnego kształtu „A” - punkty położone w większości poza terenem obiektu, sygnalizacja sygnałami wieżowymi lub znakami na budowlach 2. Sieć dowolnego kształtu „B” - punkty położone poza terenem obiektu we wzajemnych odległościach do 500 m, stabilizacja głównie tarczami na ścianach sąsiadujących budynków 3. Sieć regularna - punkty rozmieszczone regularnie ( np. siatka prostokątów), 4. Sieć wydłużona – poligonowa, łańcuchy figur mikrotriangulacji 5. Układ baz – punkty rozmieszczone nieregularnie 6. Szczególne rodzaje osnów (np. czworoboki geodezyjne) dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 26

46 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Osnowa realizacyjna Osnowa regularna dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 26

47 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Stabilizacja punktów dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 27

48 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Identyfikacja istniejącej osnowy Opracowanie osnowy realizacyjnej Wybór metody tyczenia dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 28

49 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Identyfikacja istniejącej osnowy Opracowanie osnowy realizacyjnej Wybór metody tyczenia dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 29

50 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Identyfikacja istniejącej osnowy Opracowanie osnowy realizacyjnej Wybór metody tyczenia dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 30

51 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Identyfikacja istniejącej osnowy Opracowanie osnowy realizacyjnej Wybór metody tyczenia dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 31

52 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Identyfikacja istniejącej osnowy Opracowanie osnowy realizacyjnej Wybór metody tyczenia m. ortogonalna m. biegunowa m. wcięć m. przecięć m. kombinowana dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 32

53 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Identyfikacja istniejącej osnowy Opracowanie osnowy realizacyjnej Wybór metody tyczenia m. ortogonalna m. biegunowa m. wcięć m. przecięć m. kombinowana dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 32

54 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Identyfikacja istniejącej osnowy Opracowanie osnowy realizacyjnej Wybór metody tyczenia m. ortogonalna m. biegunowa m. wcięć m. przecięć m. kombinowana dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 32

55 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Identyfikacja istniejącej osnowy Opracowanie osnowy realizacyjnej Wybór metody tyczenia m. ortogonalna m. biegunowa m. wcięć m. przecięć m. kombinowana dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 32

56 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Identyfikacja istniejącej osnowy Opracowanie osnowy realizacyjnej Wybór metody tyczenia m. ortogonalna m. biegunowa ? m. wcięć m. przecięć m. kombinowana dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 32

57 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Identyfikacja istniejącej osnowy Opracowanie osnowy realizacyjnej Wybór metody tyczenia m. ortogonalna m. biegunowa m. wcięć m. przecięć m. kombinowana dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 32

58 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Wytyczeniu podlegają elementy określające usytuowanie obiektu zgodnie z projektem budowlanym a w szczególności: Główne osie obiektów Punkty charakterystyczne obiektów Stałe punkty wysokościowe Wytyczenie ramy ciesielskiej dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 33

59 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Wytyczeniu podlegają elementy określające usytuowanie obiektu zgodnie z projektem budowlanym a w szczególności: Główne osie obiektów Punkty charakterystyczne obiektów Stałe punkty wysokościowe Wytyczenie ramy ciesielskiej Kontrola stanu zerowego dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 34

60 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Przykład I – zespół hal produkcyjnych i magazynowych dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 35

61 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Przykład II – hala sklepowa dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 36

62 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Nietypowe (?) punkty osnowy dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 37

63 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Geodezyjna obsługa w trakcie budowy Osnowa budowlano-montażowa Cel - przenoszenie na poszczególne kondygnacje siatki konstrukcyjnej Struktura - dowolna – najlepiej linie równoległe do pionowych płaszczyzn konstrukcyjnych Typ - w zależności od usytuowania względem obiektu wyróżniamy osnowę: zewnętrzną wewnętrzną Rozmieszczenie elementów - zależy od przyjętej metody tyczenia wskaźników konstrukcyjnych Metody tyczenia wskaźników Metoda stałej prostej Metoda rzutowania Metoda pionowania dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 38

64 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Geodezyjna obsługa w trakcie budowy Metoda stałej prostej dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 39

65 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Geodezyjna obsługa w trakcie budowy Metoda rzutowania dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 40

66 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Geodezyjna obsługa w trakcie budowy Metoda pionowania dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 41

67 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Geodezyjna obsługa w trakcie budowy dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 42

68 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Geodezyjna obsługa w trakcie budowy Wtyczanie się instrumentem w płaszczyznę pionową Punkt wewnątrz Punkt na zewnątrz dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 43

69 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Geodezyjna obsługa w trakcie budowy Tyczenie prostej równoległej dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 44

70 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Geodezyjna obsługa w trakcie budowy Tyczenie elementów obiektu Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektu Pomiary inwentaryzacyjne dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 45

71 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Geodezyjna obsługa w trakcie budowy Pomiary inwentaryzacyjne (np. szyb windy) dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 46

72 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Geodezyjna obsługa w trakcie budowy Pomiary inwentaryzacyjne (np. element konstrukcyjny wiaduktu) dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 46

73 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne Cele: – zebranie aktualnych (po zakończeniu budowy) danych o przestrzennym zagospodarowaniu działki – wykonanie pomiaru wyjściowego przed okresowymi pomiarami przemieszczeń i odkształceń – umożliwienie wniesienia zmian na mapę zasadniczą, ewidencji gruntów i ewidencji sieci uzbrojenia terenu dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 47

74 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Kompletowanie dokumentacji Instrukcja techniczna O-3: Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Załącznik nr 8: Pomiary realizacyjne i geodezyjna obsługa inwestycji Zasób bazowy ZB Zasób użytkowy ZU Zasób przejściowy OT dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 48

75 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Kompletowanie dokumentacji Instrukcja techniczna O-3: Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Załącznik nr 8: Pomiary realizacyjne i geodezyjna obsługa inwestycji Zasób bazowy ZB Materiały dostarczone przez inwestora, w tym warunki techniczne i ustalenia parametrów normatywnych. Kopie szkiców dokumentacyjnych i szkiców tyczenia. Szkice i dzienniki polowe pomiarów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zebrane w zbiorach obejmujących sekcje mapy zasadniczej. Szkice zbiorowe pomiarów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Mapy obiektu (zakładu) po geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (pierworysy). Sprawozdanie techniczne. Szkice podstawowej i szczegółowej osnowy realizacyjnej na odbitkach map przeglądowych osnowy. Inne dokumenty o wartości dokumentacyjnej. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 49

76 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Kompletowanie dokumentacji Instrukcja techniczna O-3: Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Załącznik nr 8: Pomiary realizacyjne i geodezyjna obsługa inwestycji Zasób użytkowy ZU Wykazy miar, współrzędnych i wysokości osnowy realizacyjnej zebrane w zbiorach obejmujących sekcje mapy w skali 1 : Opisy topograficzne punktów osnowy realizacyjnej (matryce) zebrane w zbiorach obejmujących sekcje mapy w skali 1 : Nakładka tematyczna “R” mapy zasadniczej. Mapy obiektu (zakładu) po geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (matryce). Inne dokumenty o wartości użytkowej. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 50

77 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Kompletowanie dokumentacji Instrukcja techniczna O-3: Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Załącznik nr 8: Pomiary realizacyjne i geodezyjna obsługa inwestycji Zasób przejściowy OT Protokoły międzyoperacyjnej i końcowej kontroli technicznej (kopie). Dokumenty nie włączone do zasobu bazowego i użytkowego o charakterze opracowań przejściowych. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 51

78 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
(w budownictwie ogólnym) Kompletowanie dokumentacji PRZYKŁAD: Inwentaryzacja powykonawcza hali I. Zasób bazowy: 1. Sprawozdanie techniczne 2. Szkic osnowy pomiarowej 3. Szkic polowy 4. Mapa wywiadu terenowego II. Zasób użytkowy: 1. Wykaz współrzędnych osnowy 2. Wykaz współrzędnych szczegółów III. Zasób przejściowy: 1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej 2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 3. Raport pomiaru RTK 4. Wykaz współrzędnych z pomiaru GPS 5. Obliczenie współrzędnych pikiet 6. Obliczenie powierzchni budynku 7. Arkusz zmiany danych budynku 8. Materiały z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej 9. Zgłoszenie danych ewidencyjnych budynku 10. Wykaz zmian gruntowych dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 52

79 & Literatura J. Czaja : Wybrane zagadnienia z geodezji inżynieryjnej. Wydawnictwa AGH. Kraków 1996 M. Gałda : Geodezja w budownictwie i inżynierii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 1998 T. Lazzarini i inni : Geodezyjne pomiary przemieszczeń budowli i ich otoczenia. Wydawnictwo PPWK. Warszawa 1977 S. Przewłocki : Miernictwo budowlane. Wydawnictwo ART. Olsztyn 1994 & & dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 53

80 Zapraszam na następny wykład
dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2013/2014 Wykład 1 Str. 54


Pobierz ppt "dr hab. inż. Andrzej Kwinta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google