Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 1 GEODEZJA INŻYNIERYJNA dr hab. inż. Andrzej Kwinta Katedra Geodezji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 1 GEODEZJA INŻYNIERYJNA dr hab. inż. Andrzej Kwinta Katedra Geodezji."— Zapis prezentacji:

1 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 1 GEODEZJA INŻYNIERYJNA dr hab. inż. Andrzej Kwinta Katedra Geodezji ul. Balicka 253A pokój 222 tel. (12) 662-45-13 e-mail: andrzej.kwinta@ur.krakow.pl

2 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 2 Organizacja zajęć: Semestr 6: 15h wykładów 25h ćwiczeń 10h praktyka ZALICZENIE EGZAMIN — Ćwiczenia prowadzą: dr hab. inż. Andrzej Kwinta mgr inż. Agnieszka Szeptalin

3 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 2 http://matrix.ur.krakow.pl/~akwinta/SN1_GI.html Adres strony przedmiotu:

4 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 3 ZAGADNIENIA: 1. Geodezja w budownictwie ogólnym, 2. Geodezja w drogownictwie, 3. Geodezja w hydrotechnice, 4. Geodezja w przemyśle maszynowym, 5. Geodezja w górnictwie.

5 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 4 Wymiar Kształt Położenie ODCHYŁKATOLERANCJA

6 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 5 Dokładność pomiaru – jest to zbieżność zachodząca pomiędzy wartością wielkości zmierzoną a wartością wielkości prawdziwą. Pomiar jest dokładny wówczas, gdy różnica pomiędzy wartością zmierzoną a wartością prawdziwą jest bardzo mała. Precyzja pomiaru – jest to zbieżność zachodząca pomiędzy wartościami wielkości, otrzymanymi przy powtarzalnych pomiarach. Duża precyzja otrzymana zostaje wówczas, gdy wartości zmierzone są położone blisko siebie.

7 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 6 POMIARY długości kąty różnice wysokości nachylenia Przyczyny powstawania błędów: Instrumentalne (błędy instrumentów np. błąd libell) Technologiczne (błędy przyjętej metodyki pomiarowej np. centrowanie) Zewnętrzne (błędy środowiskowe np. zmiany temperatury) Podział błędów ze względu na rodzaj: * grube * systematyczne * przypadkowe W 1838 Bessel sklasyfikował 11 rodzajów błędów losowych przy obserwacjach przez teleskop

8 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Dobrze ???  Źle??? Wykład 1 Str. 7 Pomiar → długość d=123.456m Mało ???  Dużo??? d=123.456±1.000m d=123.456±0.100m d=123.456±0.010m d=123.456±0.001m

9 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 8 Wyniki -Rozkład normalnyPOMIAR Błędy przypadkowe

10 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 9 Carl Friedrich GaussCarl Friedrich Gauss (1777-1855) niemiecki matematyk, fizyk, astronom i geodeta Funkcja gęstości Dystrybuanta Rozkład normalny Abraham de Moivre (1667-1754)

11 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 10 Prawdopodobieństwo wystąpienia wartości X

12 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 10 Prawdopodobieństwo wystąpienia wartości X

13 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 11 Dokładność ??? Sprzęt Metoda Warunki 

14 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 12 Dokładność tyczenia Instrukcja techniczna “G–3 Geodezyjna obsługa inwestycji” §24 dotyczy ustalenia dokładności tyczenia M t - graniczny błąd tyczenia dL - graniczna odchyłka usytuowania tyczonego elementu obiektu dL t gr. odch. tyczenia dL b gr. odch. budowlana K – parametr określający, jaka częścią granicznej odchyłki dL może być graniczny błąd tyczenia (na ogół K=0.7) m t – błąd średni tyczenia r – współczynnik prawdopodobieństwa określający poziom ufności (dla rozkładu normalnego): r = 3.0 P = 0.9973 r = 2.5 P= 0.9876 r = 2.0 P= 0.9545 r=4.0 gdy rozkład błędu tyczenia nie jest rozkładem normalnym

15 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 13 Dokładność tyczenia PRZYKŁAD: z jakim średnim błędem należy dokonać tyczenia aby nie przekroczyć dopuszczalnej odchyłki dL = 6 [mm] (dopuszczalna odchyłka ) K =0.7 (jaka część granicznej odchyłki błędem tyczenia) M t  [mm] (graniczny błąd tyczenia) r=2.0 (poziom ufności P= 0.9545) WYNIK: m t  [mm] (średni błąd tyczenia)

16 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 14 Zastosowanie odpowiednio dokładnego sprzętu jest warunkiem koniecznym ale niewystarczającym do uzyskania potrzebnej dokładności pomiaru

17 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 15 błąd pomiaru koszt Stany graniczne A B Koszty pomiaru Pkt A – na granicy możliwości sprzętu i metody Pkt B – na granicy błędu maksymalnego

18 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 16 Proste jest piękne !!!!! Koszt pomiaru cechy Ilość mierzonych cech Koszt pomiaru cechy ~ Ilość mierzonych cech 1 Niezawodność pomiaru ~ (Ilość mierzonych cech) 2 1

19 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 17 (w budownictwie ogólnym) PRACE GEODEZYJNE W BUDOWNICTWIE

20 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 18 (w budownictwie ogólnym) PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE: PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE - Dz.U. Nr 240/2005, poz. 2027; tekst ujednolicony Ustawy z dnia 17.05.1989 ROZP. MIN. GOSP. PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. nr 25 z dnia 13 marca 1995 r. poz. 133) ROZP. MIN. SPRAW WEWN. I ADM. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik (Dz. U. Nr 263 z dnia 09.11.2011r poz. 1572) PRZEPISY BRANŻOWE

21 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 19 (w budownictwie ogólnym) INSTRUKCJE TECHNICZNE: O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1998 O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1987 O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992 O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.). drugie 1987 G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1986 G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1988 G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji (z 1980 r.). piąte 1988 G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1988 G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998 K-1 Mapa zasadnicza (z 1979 r., ze zmianą z 1984 r.). trzecie 1987 K-1 Podstawowa mapa kraju (z 1995 r.). 1995 K-1 Mapa zasadnicza (z 1998 r.). 1998 K-2 Mapy topograficzne do celów gospodarczych (z 1979 r.). drugie 1980 K-3 Mapy tematyczne (z 1980 r.). drugie 1984 G-3.1 Osnowy realizacyjne. drugie 1987 G-3.2 Pomiary realizacyjne. drugie 1987 G-3.4 Inwentaryzacja zespołów urbanistycznych, zespołów zieleni i obiektów architektury. pierwsze 1981 WYBRANE WYTYCZNE TECHNICZNE: PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE: Instrukcje i wytyczne techniczne obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. uchylone zostały 8 czerwca 2012 r. w związku z wejściem w życie zapisów ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

22 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 20 (w budownictwie ogólnym) - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia - obsługa geodezyjna budowy -pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie Ogół czynności mających na celu wytyczenie wskaźników konstrukcyjnych niezbędnych przy montażu elementów i kontrolowanie ich położenia

23 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 20 (w budownictwie ogólnym) - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia - obsługa geodezyjna budowy -pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie Ogół czynności mających na celu wyznaczenie w terenie położenia, wymiarów i kształtu obiektów budowlanych zgodnie z planem realizacyjnym projektu technicznego oraz kontrola geometrii obiektów z ustalonymi wymaganiami

24 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 20 (w budownictwie ogólnym) - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia - obsługa geodezyjna budowy -pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie Osnowa przeznaczona do geodezyjnej obsługi budowy oraz montażu urządzeń i konstrukcji

25 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 20 (w budownictwie ogólnym) - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia - obsługa geodezyjna budowy -pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie Osnowa realizacyjna w kształcie prostokąta, związana geometrycznie z układem osi głównych obiektu

26 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 20 (w budownictwie ogólnym) - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia - obsługa geodezyjna budowy -pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie Linia realizacyjnej osnowy budowlano montażowej pozostająca w określonej zależności względem osi głównej lub osi konstrukcyjnych obiektu

27 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 20 (w budownictwie ogólnym) - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia - obsługa geodezyjna budowy -pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie Wybrana płaszczyzna modularna pokrywająca się z płaszczyzną symetrii elementu konstrukcyjnego

28 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 20 (w budownictwie ogólnym) - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia - obsługa geodezyjna budowy -pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie Sieć przestrzenna o strukturze prostopadłościennej złożona z poziomych i pionowych płaszczyzn konstrukcyjnych

29 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 20 (w budownictwie ogólnym) - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia - obsługa geodezyjna budowy -pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie Znak przeznaczony do wskazania miejsca usytuowania elementu konstrukcyjnego podczas montażu i kontroli

30 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 20 (w budownictwie ogólnym) - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia - obsługa geodezyjna budowy -pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie Ślad płaszczyzny konstrukcyjnej oznaczony na powierzchni obiektu budowlanego

31 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 20 (w budownictwie ogólnym) - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia - obsługa geodezyjna budowy -pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie Szkic zawierający dane z geodezyjnego opracowania planu realizacyjnego lub projektu technicznego określający lokalizację obiektu i jego elementów względem osnowy budowlano montażowej

32 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 20 (w budownictwie ogólnym) - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia - obsługa geodezyjna budowy -pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie Szkic przedstawiający położenie wytyczonych punktów zawierający miary ze szkicu dokumentacyjnego, odłożone przy tyczeniu i uzyskane w wyniku kontroli

33 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 20 (w budownictwie ogólnym) - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia - obsługa geodezyjna budowy -pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie Ogół czynności geodezyjnych mających na celu określenie położenia, wymiarów i kształtu obiektów budowlanych

34 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 20 (w budownictwie ogólnym) - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia - obsługa geodezyjna budowy -pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie Zmiana przestrzennego położenia punktu lub układu punktów w stosunku do układu odniesienia, bez zmiany kształtu i wymiarów (translacja)

35 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 20 (w budownictwie ogólnym) - pomiary realizacyjne - osnowa realizacyjna - rama geodezyjna - baza tyczenia - płaszczyzna konstrukcyjna - siatka konstrukcyjna - wskaźnik konstrukcyjny - oś konstrukcyjna - szkic dokumentacyjny - szkic tyczenia - obsługa geodezyjna budowy -pomiary inwentaryzacyjne - przemieszczenie - odkształcenie Zmiana kształtu lub wymiarów obiektu związana ze wzajemnym przemieszczaniem się punktów obiektu

36 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 21 (w budownictwie ogólnym) PRACE GEODEZYJNE W BUDOWNICTWIE Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla celów projektowych Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Czynności w toku budowy: - obsługa budowy i montażu - pomiary przemieszczeń i odkształceń - inwentaryzacja obiektu Czynności po zakończeniu budowy: - inwentaryzacja powykonawcza - okresowe pomiary przemieszczeń i odkształceń

37 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 22 (w budownictwie ogólnym) Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla celów projektowych Aktualna mapa zasadnicza (dopuszcza się mapę jednostkową) Dodatkowe elementy: - granice władania - granice nieruchomości - linie zabudowy - osie ulic itp. - lokalizację wysokiej zieleni i pomników przyrody - obiekty i szczegóły związane z celem wykonywanej pracy Skala mapy od 1:500 do 1:2000 (dopuszcza się dwukrotne przeskalowanie) Klauzula na mapie o przydatności do celów projektowych Zakres opracowania – teren inwestycji + minimum 30m

38 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 23 (w budownictwie ogólnym) Opracowanie planu realizacyjnego Część graficzna planu - na aktualnej mapie w skali nie mniejszej niż 1:1000 Część graficzna powinna zawierać (w zależności od rodzaju inwestycji): 1) granice terenu inwestycji z podziałem na tereny o rożnym przeznaczeniu, 2) granice strefy ochronnej z określeniem zasad zagospodarowania i użytkowania tej strefy, 3) granice złóż kopalin lub obszaru górniczego – przy inwestycjach związanych z eksploatacją złóż, 4) usytuowanie i obrys oraz układy projektowanych obiektów budowlanych, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości tych obiektów oraz ich przeznaczenia, układ zieleni wysokiej i niskiej, 5) oznaczenie elementów istniejącego zagospodarowania terenu, do adaptacji lub likwidacji, 6) rzędne w charakterystycznych punktach projektowanego ukształtowania terenu (przekroje), 7) widoki ciągów elewacyjnych ulic i placów miejskich (z uwzględnieniem kolorów), 8) projekty koncepcyjne lub posiadane dokładniejsze opracowania projektowanych indywidualnie obiektów budowlanych, 9) niezbędne profile oraz przekroje projektowanych komunikacyjnych obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu, z oznaczeniem charakterystycznych elementów, wymiarów i rzędnych. Plan realizacyjny – określa urbanistyczne i architektoniczne zagospodarowanie terenu inwestycji lub działki budowlanej

39 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 24 (w budownictwie ogólnym) Opracowanie planu realizacyjnego Część opisowa powinna zawierać (w zależności od rodzaju inwestycji): 1) określenie przedmiotu i zakresu inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów (zadań inwestycji), 2) opis istniejącego zagospodarowanie terenu, z omówieniem przewidzianych w nim zmian, adaptacji i likwidacji, 3) zestawienie charakterystycznych danych o przydatności gruntów do celów budowy, 4) opis rozwiązania układu komunikacyjnego, transportowego, urządzenia terenu i ochrony przeciwpożarowej, 5) opis wpływu inwestycji na środowisko oraz zwięzły sposób rozwiązania problemu ochrony przed hałasem, ochrony powietrza atmosferycznego, wód i gleby przed zanieczyszczeniem, 6) opis zagospodarowania strefy ochronnej i ograniczeń w użytkowaniu jej terenów, 7) bilanse terenu, kubatur i powierzchni obiektów budowlanych, 8) zestawienie zastosowanych projektów typowych z załączonymi kartami katalogowymi oraz projektów powtarzalnych z charakterystycznymi danymi, 9) określenie powierzchni i objętości wierzchniej warstwy ziemi uprawnej, podlegającej zdjęciu i dostarczeniu we wskazane miejsce stosownie do przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów.

40 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 25 (w budownictwie ogólnym) Opracowanie planu realizacyjnego Etapy opracowania planu realizacyjnego: 1)przyjęcie układu współrzędnych osnowy (w zależności od opracowania obiekt można realizować w układzie państwowym lub lokalnym), 2) ustalenie danych geodezyjnych w celu zlokalizowania punktów osnowy realizacyjnej, 3) wyliczenie współrzędnych punktów tyczonych, 4) wybranie odpowiednich metod tyczenia (należy wybrać najlepszą metodę, która zapewni nam wymaganą dokładność), 5) obliczenie wymaganych elementów pomiarowych które służyć będą nam do wytyczenia w terenie punktów o znanych współrzędnych, 6) kontrola wykonanych prac realizacyjnych (należy kontrolować się czy wyznaczone elementy są poprawnie zrealizowane), 7) sporządzenie szkiców dokumentacyjnych (przed przystąpieniem do poszczególnych etapów obsługi sporządza się szkice)

41 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 26 (w budownictwie ogólnym) Osnowa realizacyjna Wytyczne g-3.1 1. Sieć dowolnego kształtu „A” - punkty położone w większości poza terenem obiektu, sygnalizacja sygnałami wieżowymi lub znakami na budowlach 2. Sieć dowolnego kształtu „B” - punkty położone poza terenem obiektu we wzajemnych odległościach do 500 m, stabilizacja głównie tarczami na ścianach sąsiadujących budynków 3. Sieć regularna - punkty rozmieszczone regularnie ( np. siatka prostokątów), 4. Sieć wydłużona – poligonowa, łańcuchy figur mikrotriangulacji 5. Układ baz – punkty rozmieszczone nieregularnie 6. Szczególne rodzaje osnów (np. czworoboki geodezyjne)

42 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 26 (w budownictwie ogólnym) Osnowa realizacyjna Osnowa typu A

43 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 26 (w budownictwie ogólnym) Osnowa realizacyjna Wytyczne g-3.1 1. Sieć dowolnego kształtu „A” - punkty położone w większości poza terenem obiektu, sygnalizacja sygnałami wieżowymi lub znakami na budowlach 2. Sieć dowolnego kształtu „B” - punkty położone poza terenem obiektu we wzajemnych odległościach do 500 m, stabilizacja głównie tarczami na ścianach sąsiadujących budynków 3. Sieć regularna - punkty rozmieszczone regularnie ( np. siatka prostokątów), 4. Sieć wydłużona – poligonowa, łańcuchy figur mikrotriangulacji 5. Układ baz – punkty rozmieszczone nieregularnie 6. Szczególne rodzaje osnów (np. czworoboki geodezyjne)

44 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 26 (w budownictwie ogólnym) Osnowa realizacyjna Osnowa typu B

45 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 26 (w budownictwie ogólnym) Osnowa realizacyjna Wytyczne g-3.1 1. Sieć dowolnego kształtu „A” - punkty położone w większości poza terenem obiektu, sygnalizacja sygnałami wieżowymi lub znakami na budowlach 2. Sieć dowolnego kształtu „B” - punkty położone poza terenem obiektu we wzajemnych odległościach do 500 m, stabilizacja głównie tarczami na ścianach sąsiadujących budynków 3. Sieć regularna - punkty rozmieszczone regularnie ( np. siatka prostokątów), 4. Sieć wydłużona – poligonowa, łańcuchy figur mikrotriangulacji 5. Układ baz – punkty rozmieszczone nieregularnie 6. Szczególne rodzaje osnów (np. czworoboki geodezyjne)

46 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 26 (w budownictwie ogólnym) Osnowa realizacyjna Osnowa regularna

47 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 27 (w budownictwie ogólnym) Stabilizacja punktów

48 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 28 (w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Identyfikacja istniejącej osnowy Opracowanie osnowy realizacyjnej Wybór metody tyczenia

49 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 29 (w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Identyfikacja istniejącej osnowy Opracowanie osnowy realizacyjnej Wybór metody tyczenia

50 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 30 (w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Identyfikacja istniejącej osnowy Opracowanie osnowy realizacyjnej Wybór metody tyczenia

51 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 31 (w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Identyfikacja istniejącej osnowy Opracowanie osnowy realizacyjnej Wybór metody tyczenia

52 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 32 (w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Identyfikacja istniejącej osnowy Opracowanie osnowy realizacyjnej Wybór metody tyczenia m. ortogonalna m. biegunowa m. wcięć m. przecięć m. kombinowana

53 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 32 (w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Identyfikacja istniejącej osnowy Opracowanie osnowy realizacyjnej Wybór metody tyczenia m. ortogonalna m. biegunowa m. wcięć m. przecięć m. kombinowana

54 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 32 (w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Identyfikacja istniejącej osnowy Opracowanie osnowy realizacyjnej Wybór metody tyczenia m. ortogonalna m. biegunowa m. wcięć m. przecięć m. kombinowana

55 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 32 (w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Identyfikacja istniejącej osnowy Opracowanie osnowy realizacyjnej Wybór metody tyczenia m. ortogonalna m. biegunowa m. wcięć m. przecięć m. kombinowana

56 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 32 (w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Identyfikacja istniejącej osnowy Opracowanie osnowy realizacyjnej Wybór metody tyczenia m. ortogonalna m. biegunowa m. wcięć m. przecięć m. kombinowana ?

57 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 32 (w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie Identyfikacja istniejącej osnowy Opracowanie osnowy realizacyjnej Wybór metody tyczenia m. ortogonalna m. biegunowa m. wcięć m. przecięć m. kombinowana

58 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 33 (w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie  Wytyczeniu podlegają elementy określające usytuowanie obiektu zgodnie z projektem budowlanym a w szczególności: Główne osie obiektów Punkty charakterystyczne obiektów Stałe punkty wysokościowe  Wytyczenie ramy ciesielskiej

59 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 34 (w budownictwie ogólnym) Wyznaczenie lokalizacji obiektów budowlanych w terenie  Wytyczeniu podlegają elementy określające usytuowanie obiektu zgodnie z projektem budowlanym a w szczególności: Główne osie obiektów Punkty charakterystyczne obiektów Stałe punkty wysokościowe  Wytyczenie ramy ciesielskiej  Kontrola stanu zerowego

60 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 35 (w budownictwie ogólnym) Przykład I – zespół hal produkcyjnych i magazynowych

61 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 36 (w budownictwie ogólnym) Przykład II – hala sklepowa

62 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 37 (w budownictwie ogólnym) Nietypowe (?) punkty osnowy

63 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 38 (w budownictwie ogólnym) Geodezyjna obsługa w trakcie budowy Osnowa budowlano-montażowa zewnętrzną wewnętrzną Cel - przenoszenie na poszczególne kondygnacje siatki konstrukcyjnej Struktura - dowolna – najlepiej linie równoległe do pionowych płaszczyzn konstrukcyjnych Typ - w zależności od usytuowania względem obiektu wyróżniamy osnowę: Rozmieszczenie elementów - zależy od przyjętej metody tyczenia wskaźników konstrukcyjnych Metody tyczenia wskaźników 1.Metoda stałej prostej 2.Metoda rzutowania 3.Metoda pionowania

64 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 39 (w budownictwie ogólnym) Geodezyjna obsługa w trakcie budowy Metoda stałej prostej

65 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 40 (w budownictwie ogólnym) Geodezyjna obsługa w trakcie budowy Metoda rzutowania

66 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 41 (w budownictwie ogólnym) Geodezyjna obsługa w trakcie budowy Metoda pionowania

67 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 42 (w budownictwie ogólnym) Geodezyjna obsługa w trakcie budowy

68 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 43 (w budownictwie ogólnym) Geodezyjna obsługa w trakcie budowy Wtyczanie się instrumentem w płaszczyznę pionową Punkt wewnątrz Punkt na zewnątrz

69 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 44 (w budownictwie ogólnym) Geodezyjna obsługa w trakcie budowy Tyczenie prostej równoległej

70 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 45 (w budownictwie ogólnym) Geodezyjna obsługa w trakcie budowy  Tyczenie elementów obiektu  Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektu  Pomiary inwentaryzacyjne

71 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 46 (w budownictwie ogólnym) Geodezyjna obsługa w trakcie budowy  Pomiary inwentaryzacyjne (np. szyb windy)

72 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 46 (w budownictwie ogólnym) Geodezyjna obsługa w trakcie budowy  Pomiary inwentaryzacyjne (np. element konstrukcyjny wiaduktu)

73 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 47 (w budownictwie ogólnym) Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne Cele: – zebranie aktualnych (po zakończeniu budowy) danych o przestrzennym zagospodarowaniu działki – wykonanie pomiaru wyjściowego przed okresowymi pomiarami przemieszczeń i odkształceń – umożliwienie wniesienia zmian na mapę zasadniczą, ewidencji gruntów i ewidencji sieci uzbrojenia terenu

74 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 48 (w budownictwie ogólnym) Kompletowanie dokumentacji Instrukcja techniczna O-3: Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Załącznik nr 8: Pomiary realizacyjne i geodezyjna obsługa inwestycji Zasób bazowy ZB Zasób użytkowy ZU Zasób przejściowy OT

75 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 49 (w budownictwie ogólnym) Kompletowanie dokumentacji Instrukcja techniczna O-3: Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Załącznik nr 8: Pomiary realizacyjne i geodezyjna obsługa inwestycji Zasób bazowy ZB 1. Materiały dostarczone przez inwestora, w tym warunki techniczne i ustalenia parametrów normatywnych. 2. Kopie szkiców dokumentacyjnych i szkiców tyczenia. 3. Szkice i dzienniki polowe pomiarów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zebrane w zbiorach obejmujących sekcje mapy zasadniczej. 4. Szkice zbiorowe pomiarów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 5. Mapy obiektu (zakładu) po geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (pierworysy). 6. Sprawozdanie techniczne. 7. Szkice podstawowej i szczegółowej osnowy realizacyjnej na odbitkach map przeglądowych osnowy. 8. Inne dokumenty o wartości dokumentacyjnej.

76 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 50 (w budownictwie ogólnym) Kompletowanie dokumentacji Instrukcja techniczna O-3: Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Załącznik nr 8: Pomiary realizacyjne i geodezyjna obsługa inwestycji Zasób użytkowy ZU 1. Wykazy miar, współrzędnych i wysokości osnowy realizacyjnej zebrane w zbiorach obejmujących sekcje mapy w skali 1 : 10 000. 2. Opisy topograficzne punktów osnowy realizacyjnej (matryce) zebrane w zbiorach obejmujących sekcje mapy w skali 1 : 10 000. 3. Nakładka tematyczna “R” mapy zasadniczej. 4. Mapy obiektu (zakładu) po geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (matryce). 5. Inne dokumenty o wartości u ż ytkowej.

77 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 51 (w budownictwie ogólnym) Kompletowanie dokumentacji Instrukcja techniczna O-3: Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Załącznik nr 8: Pomiary realizacyjne i geodezyjna obsługa inwestycji Zasób przejściowy OT 1. Protokoły międzyoperacyjnej i końcowej kontroli technicznej (kopie). 2. Dokumenty nie włączone do zasobu bazowego i u ż ytkowego o charakterze opracowań przejściowych.

78 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 52 (w budownictwie ogólnym) Kompletowanie dokumentacji PRZYKŁAD: Inwentaryzacja powykonawcza hali I. Zasób bazowy: 1. Sprawozdanie techniczne 2. Szkic osnowy pomiarowej 3. Szkic polowy 4. Mapa wywiadu terenowego II. Zasób użytkowy: 1. Wykaz współrzędnych osnowy 2. Wykaz współrzędnych szczegółów III. Zasób przejściowy: 1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej 2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 3. Raport pomiaru RTK 4. Wykaz współrzędnych z pomiaru GPS 5. Obliczenie współrzędnych pikiet 6. Obliczenie powierzchni budynku 7. Arkusz zmiany danych budynku 8. Materiały z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej 9. Zgłoszenie danych ewidencyjnych budynku 10. Wykaz zmian gruntowych

79 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 53 Literatura S. Przewłocki : Miernictwo budowlane. Wydawnictwo ART. Olsztyn 1994 T. Lazzarini i inni : Geodezyjne pomiary przemieszczeń budowli i ich otoczenia. Wydawnictwo PPWK. Warszawa 1977 M. Gałda : Geodezja w budownictwie i inżynierii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 1998    J. Czaja : Wybrane zagadnienia z geodezji inżynieryjnej. Wydawnictwa AGH. Kraków 1996

80 GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 54 Zapraszam na następny wykład


Pobierz ppt "GEODEZJA INŻYNIERYJNA Rok akad. 2013/2014dr hab. inż. Andrzej Kwinta Wykład 1 Str. 1 GEODEZJA INŻYNIERYJNA dr hab. inż. Andrzej Kwinta Katedra Geodezji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google