Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obrady Okrągłego Stołu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obrady Okrągłego Stołu"— Zapis prezentacji:

1 Obrady Okrągłego Stołu
Negocjacje prowadzone przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej

2 O Okrągłym Stole Rozmowy Okrągłego Stołu odbyły się w dniach 6 II 5 IV 1989 r. Odbyły się one pomiędzy przedstawicielami Solidarności , władzami PRL (związani przede wszystkim z PZPR ), przedstawicielami Kościoła oraz miedzy działaczami OPPZ(Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych).Działacze OPPZ byli związani z PZPR ale próbowali odegrać rolę czwartej strony. Otwarcie i zakończenie obrad odbyło się w Pałacu Namiestnikowskim(teraz prezydenckim) w Warszawie, a większość rozmów w podwarszawskiej Magdalence. Obrady zakończono porozumieniem z 5 kwietnia 1989 roku, zwanym porozumieniem Okrągłego Stołu.

3 Uczestnicy Okrągłego Stołu
Uczestnicy: Głównymi uczestnikami obrad Okrągłego Stołu byli: ze strony partyjno - rządowej ówczesny minister spraw wewnętrznych oraz szef delegacji tej strony Czesław Kiszczak, prezes NBP Władysław Baka, ministrowie Aleksander Kwaśniewski i Stanisław Ciosek, oraz działacze partyjni Janusz Reykowski, Kazimierz Cypryniak, Andrzej Gdula i szef OPZZ Alfred Miodowicz. Stronę solidarnościowo opozycyjną reprezentowali (jako główni przedstawiciele)  Lech Wałęsa (szef delegacji tej strony) , Jacek Kuroń, Adam Michnik, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Władysław Frasyniuk, Andrzej Wielowieyski, Waldemar Kuczyński, Lech Kaczyński, Andrzej Stelmachowski, Zbigniew Bujak i Alojzy Pietrzyk. 

4 Powód Zorganizowania Okrągłego Stołu.
Idea zorganizowania Okrągłego Stołu została po raz pierwszy sformułowana 31 VI 1988 r. podczas spotkania gen. Kiszczaka z Lechem Wałęsą.  Władze doszły do wniosku, że z powodu niestabilnej sytuacji społecznej w kraju potrzebne są istotne zmiany w systemie politycznym, czego efektem było propozycja rozpoczęcia obrad . Warunkiem otwarcia rozmów było wygaszenie strajków organizowanych przez Solidarność.

5 Cele Okrągłego stołu Opozycja Władza
Celami opozycji były: stopniowa zmiana ustroju politycznego Polski z komunistycznego na ustrój demokratyczny, legalizacja Solidarności i ściśle związane z tym zniesienie obowiązującego od czasów stanu wojennego zakazu istnienia więcej niż jednego związku w zakładzie pracy. Celem, jaki przyświecały władze, było włączenie opozycji w istniejący system polityczny państwa, który uległby pewnym, dość istotnym zmianom, lecz w dalszym ciągu pozostałby systemem niedemokratycznym. 

6 Przebieg Obrad Merytoryczna część obrad okrągłego stołu toczyła się głównie w ośrodku MSW w podwarszawskiej miejscowości Magdalenka. Z pośród uczestników Okrągłego Stołu wyłonione zostały trzy zespoły robocze: do spraw gospodarki i polityki społecznej (przewodniczyli Władysław Baka i Witold Trzeciakowski), do spraw pluralizmu związkowego (przewodniczyli Aleksander Kwaśniewski, Tadeusz Mazowiecki i Romuald Sosnkowski) i zespół do spraw reform politycznych (Bronisław Geremek i Janusz Reykowski). Dyskutowano m.in. na temat nowej ordynacji wyborczej do Sejmu, koncepcji drugiej izby parlamentu i powołania, w miejsce istniejącej Rady Państwa, urzędu Prezydenta. W trakcie rozmów, Okrągły Stół był ostro atakowany przez część opozycji. Biorących udział w rozmowach działaczy Solidarności nazywano zdrajcami i kolaborantami. Padały oskarżenia, że to samozwańcze elity porozumiewają się ponad głowami społeczeństwa i wbrew jego interesom. Krytykowany był niedemokratyczny styl wyłonienia reprezentacji Solidarności (uczestnicy obrad zostali wybrani przez Lecha Wałęsę).

7 Postanowienia Obrad *Utworzono Senat z liczbą 100 senatorów, których wybierano w całkowicie wolnych wyborach. *W wyborach do Sejmu 65% miejsc (299 mandatów) miało być zagwarantowane dla PZPR, ZSL(Zjednoczone Stronnictwo Ludowe) i SD (60%) oraz dla prokomunistycznych organizacji katolików PAX, UChS i PZKS (5%). O pozostałe 35% miejsc (161 mandatów) mieli walczyć w wolnych wyborach kandydaci bezpartyjni *Utworzenie urzędu Prezydenta PRL, którego wybierało Zgromadzenie Narodowe(Sejm i Senat) na 6-letnią kadencję Przyznane miały mu zostać bardzo szerokie kompetencje m.in. prawo veta wobec ustaw uchwalonych przez Sejm (możliwego do przełamania większością 2/3), a także prawo do rozwiązania parlamentu w wypadku, gdyby ten uchwalił ustawę godzącą w konstytucyjne uprawnienia prezydenta związane z szeroko pojętą obronnością i przestrzeganiem istniejących sojuszy wojskowych. *Zagwarantowano wolność powoływania i działalności partii politycznych i związków zawodowych,  co pozwoliło na legalizację Solidarności. *Wprowadzono wolność słowa, zniesiono cenzurę ,opozycja otrzymała dostęp do mediów (np. raz w tygodniu półgodzinna audycja w TVP, reaktywowanie Tygodnika Solidarność). * Wolny rynek i zrównanie własności państwowej z prywatną.

8 Efekty Obrad Porozumienie Okrągłego Stołu doprowadziło do wygrania przez opozycję związaną z NSZZ. Solidarność wyborów z dnia 4 VI 1989 roku, oraz przejęcie przez nią władzy i utworzenie pierwszego powojennego niekomunistycznego rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego.

9 Prezentację Przygotował: Patryk Abramczyk
Strona źródłowa :


Pobierz ppt "Obrady Okrągłego Stołu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google