Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBRADY OKRĄGŁEGO STOŁU Negocjacje prowadzone przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBRADY OKRĄGŁEGO STOŁU Negocjacje prowadzone przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej."— Zapis prezentacji:

1 OBRADY OKRĄGŁEGO STOŁU Negocjacje prowadzone przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej

2 O OKRĄGŁYM STOLE Rozmowy Okrągłego Stołu odbyły się w dniach 6 II 5 IV 1989 r. Odbyły się one pomiędzy przedstawicielami Solidarności, władzami PRL (związani przede wszystkim z PZPR ), przedstawicielami Kościoła oraz miedzy działaczami OPPZ(Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych).Działacze OPPZ byli związani z PZPR ale próbowali odegrać rolę czwartej strony. Otwarcie i zakończenie obrad odbyło się w Pałacu Namiestnikowskim(teraz prezydenckim) w Warszawie, a większość rozmów w podwarszawskiej Magdalence. Obrady zakończono porozumieniem z 5 kwietnia 1989 roku, zwanym porozumieniem Okrągłego Stołu.

3  Uczestnicy: Głównymi uczestnikami obrad Okrągłego Stołu byli: ze strony partyjno - rządowej ówczesny minister spraw wewnętrznych oraz szef delegacji tej strony Czesław Kiszczak, prezes NBP Władysław Baka, ministrowie Aleksander Kwaśniewski i Stanisław Ciosek, oraz działacze partyjni Janusz Reykowski, Kazimierz Cypryniak, Andrzej Gdula i szef OPZZ Alfred Miodowicz. UCZESTNICY OKRĄGŁEGO STOŁU  Stronę solidarnościowo opozycyjną reprezentowali (jako główni przedstawiciele) Lech Wałęsa (szef delegacji tej strony), Jacek Kuroń, Adam Michnik, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Władysław Frasyniuk, Andrzej Wielowieyski, Waldemar Kuczyński, Lech Kaczyński, Andrzej Stelmachowski, Zbigniew Bujak i Alojzy Pietrzyk.

4 Idea zorganizowania Okrągłego Stołu została po raz pierwszy sformułowana 31 VI 1988 r. podczas spotkania gen. Kiszczaka z Lechem Wałęsą. Władze doszły do wniosku, że z powodu niestabilnej sytuacji społecznej w kraju potrzebne są istotne zmiany w systemie politycznym, czego efektem było propozycja rozpoczęcia obrad. Warunkiem otwarcia rozmów było wygaszenie strajków organizowanych przez Solidarność. Powód Zorganizowania Okrągłego Stołu.

5  Celami opozycji były: stopniowa zmiana ustroju politycznego Polski z komunistycznego na ustrój demokratyczny, legalizacja Solidarności i ściśle związane z tym zniesienie obowiązującego od czasów stanu wojennego zakazu istnienia więcej niż jednego związku w zakładzie pracy.  Celem, jaki przyświecały władze, było włączenie opozycji w istniejący system polityczny państwa, który uległby pewnym, dość istotnym zmianom, lecz w dalszym ciągu pozostałby systemem niedemokratycznym. CELE OKRĄGŁEGO STOŁU Opozycja Władza

6 Merytoryczna część obrad okrągłego stołu toczyła się głównie w ośrodku MSW w podwarszawskiej miejscowości Magdalenka. Z pośród uczestników Okrągłego Stołu wyłonione zostały trzy zespoły robocze: do spraw gospodarki i polityki społecznej (przewodniczyli Władysław Baka i Witold Trzeciakowski), do spraw pluralizmu związkowego (przewodniczyli Aleksander Kwaśniewski, Tadeusz Mazowiecki i Romuald Sosnkowski) i zespół do spraw reform politycznych (Bronisław Geremek i Janusz Reykowski). Dyskutowano m.in. na temat nowej ordynacji wyborczej do Sejmu, koncepcji drugiej izby parlamentu i powołania, w miejsce istniejącej Rady Państwa, urzędu Prezydenta. W trakcie rozmów, Okrągły Stół był ostro atakowany przez część opozycji. Biorących udział w rozmowach działaczy Solidarności nazywano zdrajcami i kolaborantami. Padały oskarżenia, że to samozwańcze elity porozumiewają się ponad głowami społeczeństwa i wbrew jego interesom. Krytykowany był niedemokratyczny styl wyłonienia reprezentacji Solidarności (uczestnicy obrad zostali wybrani przez Lecha Wałęsę). Przebieg Obrad

7 POSTANOWIENIA OBRAD *Utworzono Senat z liczbą 100 senatorów, których wybierano w całkowicie wolnych wyborach. *W wyborach do Sejmu 65% miejsc (299 mandatów) miało być zagwarantowane dla PZPR, ZSL(Zjednoczone Stronnictwo Ludowe) i SD (60%) oraz dla prokomunistycznych organizacji katolików PAX, UChS i PZKS (5%). O pozostałe 35% miejsc (161 mandatów) mieli walczyć w wolnych wyborach kandydaci bezpartyjni *Utworzenie urzędu Prezydenta PRL, którego wybierało Zgromadzenie Narodowe(Sejm i Senat) na 6- letnią kadencję Przyznane miały mu zostać bardzo szerokie kompetencje m.in. prawo veta wobec ustaw uchwalonych przez Sejm (możliwego do przełamania większością 2/3), a także prawo do rozwiązania parlamentu w wypadku, gdyby ten uchwalił ustawę godzącą w konstytucyjne uprawnienia prezydenta związane z szeroko pojętą obronnością i przestrzeganiem istniejących sojuszy wojskowych. *Zagwarantowano wolność powoływania i działalności partii politycznych i związków zawodowych, co pozwoliło na legalizację Solidarności. *Wprowadzono wolność słowa, zniesiono cenzurę,opozycja otrzymała dostęp do mediów (np. raz w tygodniu półgodzinna audycja w TVP, reaktywowanie Tygodnika Solidarność). * Wolny rynek i zrównanie własności państwowej z prywatną.

8 EFEKTY OBRAD Porozumienie Okrągłego Stołu doprowadziło do wygrania przez opozycję związaną z NSZZ. Solidarność wyborów z dnia 4 VI 1989 roku, oraz przejęcie przez nią władzy i utworzenie pierwszego powojennego niekomunistycznego rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego.

9 PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁ: PATRYK ABRAMCZYK Strona źródłowa : http://www.sciaga.pl/tekst/88223-89obrady_okraglego_stolu


Pobierz ppt "OBRADY OKRĄGŁEGO STOŁU Negocjacje prowadzone przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google