Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1989-91.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1989-91."— Zapis prezentacji:

1

2 1989 17 Stycznia 30 Stycznia 6 Luty 5 Kwietnia
POLSKA: X plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wobec groźby dymisji przywódców partii, wyraża zgodę na pluralizm związkowy, a więc na ponowną legalizację „Solidarności”. 30 Stycznia POLSKA: W Białymstoku „nieznani sprawcy” zamordowali ks. Stanisława Suchowolca, duchownego związanego z opozycją. 6 Luty POLSKA: Początek obrad okrągłego stołu, po posiedzeniu plenarnym pracę rozpoczęły zespoły robocze. 5 Kwietnia POLSKA: Zakończenie obrad Okrągłego Stołu, podpisanie porozumienia zakładającego m.in. legalizację „Solidarności” i przeprowadzenie częściowo wolnych wyborów parlamentarnych.

3 1989 17 Kwietnia 8 Maja 16 Maja 23 Maja
POLSKA: Ponowna rejestracja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 8 Maja POLSKA: Ukazał się pierwszy numer „Gazety Wyborczej”, pierwszego niezależnego dziennika w Europie Środkowo-Wschodniej. 16 Maja POLSKA: W Krakowie początek trzydniowych burzliwych manifestacji; ich uczestnicy domagali się przeprowadzenia wolnych wyborów i wycofania wojsk sowieckich z Polski. 23 Maja POLSKA: Odmowa rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów wywołuje serię demonstracji i strajków na wyższych uczelniach.

4 1989 4 Czerwca 18 Czerwca 30 Czerwca
POLSKA: Pierwsza tura częściowo wolnych wyborów parlamentarnych; kandydaci „Solidarności” zdobywają 160 ze 161 możliwych miejsc w Sejmie i 92 w Senacie; przepadają kandydaci z „listy krajowej”, złożonej z prominentnych przedstawicieli władz. 18 Czerwca POLSKA: Druga tura wyborów; kandydaci „Solidarności” zdobywają ostatnie z wolnych miejsc w Sejmie i 7 dodatkowych w Senacie (łącznie 99 na 100); przy bardzo niskiej frekwencji wybrani zostają kandydaci z puli miejsc gwarantowanych dla koalicji rządzącej. 30 Czerwca POLSKA: W Warszawie odbywa się manifestacja zorganizowana przez radykalne ugrupowania opozycyjne (m.in. Solidarność Walcząca i Federacja Młodzieży Walczącej) pod hasłem „Jaruzelski musi odejść”; podobne protesty odbywają się w tym okresie w całym kraju.

5 1989 11 Lipca 19 Sierpnia 24 Sierpnia 22 Września
POLSKA: „Nieznani sprawcy” zamordowali związanego z opozycją duchownego, ks. Sylwestra Zycha. 19 Sierpnia POLSKA: Większością jednego głosu gen. Wojciech Jaruzelski wybrany zostaje na urząd prezydenta. 24 Sierpnia POLSKA: Sejm zatwierdza pierwszego niekomunistycznego premiera, Tadeusza Mazowieckiego; tworzy on rząd oparty o koalicję wszystkich sił parlamentarnych. 22 Września POLSKA: Rejestracja Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

6 1989 3 Listopada POLSKA: We Wrocławiu rozpoczyna się zorganizowany przez Solidarność Polsko-Czechosłowacką Przegląd Niezależnej Kultury Czechosłowackiej; oprócz twórców z emigracji i kraju bierze w nim udział kilka tysięcy młodych obywateli CSRS. 29 Grudnia POLSKA: Zmiana konstytucji; zniesiono zapis o „przewodniej roli” Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przywrócono tradycyjne godło (orzeł w koronie) i nazwę państwa (Rzeczpospolita Polska).

7 1990 27 Stycznia 8 Marca 12 Kwietnia 10 Maja 27 Maja 1 Września
XI Zjazd PZPR, podczas którego uchwalono rozwiązanie partii, z której powstała Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. 8 Marca Ustawa sejmowa przywracająca samorząd terytorialny. 12 Kwietnia Została zlikwidowana cenzura. 10 Maja Wałęsa ogłosił tezę o wojnie na górze, tzn. uznał, że wszyscy są przeciwko wszystkim. 27 Maja Wybory do rad gmin przez Prezesa Rady Ministrów. 1 Września Wprowadzono religię do szkół.

8 1990 14 Listopada 25 Listopada 9 Grudnia
Traktat między Polską a Niemcami potwierdzający granicę między obu państwami. 25 Listopada I tura wyborów prezydenckich (dodajmy: pierwsze powszechne wybory prezydenckie w historii Polski) - do drugiej tury przechodzą: Lech Wałęsa ( głosów) i Stanisław Tymiński ( głosów) (Tadeusz Mazowiecki dostaje głosy). 9 Grudnia II tura wyborów prezydenckich - wygrywa nasz legendarny elektryk z Stoczni Gdańskiej - vivat Lech Wałęsa (Wałęsa głosów, Tymiński głosów).

9 1990 14 Grudnia Mazowiecki po przegranych wyborach podaje się do dymisji. 22 Grudnia Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent na uchodźstwie przekazuje insygnia władzy prezydenckiej II RP Lechowi Wałęsie.

10 1991 4 Stycznia 24 Lutego 1-9 Czerwca 18 lipca 27 października
Jan Krzysztof Bielecki powołany na stanowisko premiera. 24 Lutego Marian Krzaklewski zastępuje Wałęsę na stanowisko przewodniczącego NSZZ Solidarność. 1-9 Czerwca Czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. 18 lipca Ujawniono aferę FOZZ. 27 października Pierwsze w pełni demokratyczne wybory do Sejmu i Senatu. 26 listopada Przyjęcie Polski do Rady Europy. 6 grudnia Powołanie nowego premiera - masona Olszewskiego. 16 grudnia Podpisanie Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi.

11 Koniec Dziękujemy za obejrzenie naszej prezentacji. Bibliografia:
- - Przygotowali: Tomasz Diduszko Maciej Śmigiel


Pobierz ppt "1989-91."

Podobne prezentacje


Reklamy Google