Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1989-91. 1989 17 Stycznia POLSKA: X plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wobec groźby dymisji przywódców partii, wyraża.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1989-91. 1989 17 Stycznia POLSKA: X plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wobec groźby dymisji przywódców partii, wyraża."— Zapis prezentacji:

1

2 Stycznia POLSKA: X plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wobec groźby dymisji przywódców partii, wyraża zgodę na pluralizm związkowy, a więc na ponowną legalizację Solidarności. 30 Stycznia POLSKA: W Białymstoku nieznani sprawcy zamordowali ks. Stanisława Suchowolca, duchownego związanego z opozycją. 6 Luty POLSKA: Początek obrad okrągłego stołu, po posiedzeniu plenarnym pracę rozpoczęły zespoły robocze. 5 Kwietnia POLSKA: Zakończenie obrad Okrągłego Stołu, podpisanie porozumienia zakładającego m.in. legalizację Solidarności i przeprowadzenie częściowo wolnych wyborów parlamentarnych.

3 Kwietnia POLSKA: Ponowna rejestracja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. 8 Maja POLSKA: Ukazał się pierwszy numer Gazety Wyborczej, pierwszego niezależnego dziennika w Europie Środkowo-Wschodniej. 16 Maja POLSKA: W Krakowie początek trzydniowych burzliwych manifestacji; ich uczestnicy domagali się przeprowadzenia wolnych wyborów i wycofania wojsk sowieckich z Polski. 23 Maja POLSKA: Odmowa rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów wywołuje serię demonstracji i strajków na wyższych uczelniach.

4 Czerwca POLSKA: Pierwsza tura częściowo wolnych wyborów parlamentarnych; kandydaci Solidarności zdobywają 160 ze 161 możliwych miejsc w Sejmie i 92 w Senacie; przepadają kandydaci z listy krajowej, złożonej z prominentnych przedstawicieli władz. 18 Czerwca POLSKA: Druga tura wyborów; kandydaci Solidarności zdobywają ostatnie z wolnych miejsc w Sejmie i 7 dodatkowych w Senacie (łącznie 99 na 100); przy bardzo niskiej frekwencji wybrani zostają kandydaci z puli miejsc gwarantowanych dla koalicji rządzącej. 30 Czerwca POLSKA: W Warszawie odbywa się manifestacja zorganizowana przez radykalne ugrupowania opozycyjne (m.in. Solidarność Walcząca i Federacja Młodzieży Walczącej) pod hasłem Jaruzelski musi odejść; podobne protesty odbywają się w tym okresie w całym kraju.

5 Lipca POLSKA: Nieznani sprawcy zamordowali związanego z opozycją duchownego, ks. Sylwestra Zycha. 19 Sierpnia POLSKA: Większością jednego głosu gen. Wojciech Jaruzelski wybrany zostaje na urząd prezydenta. 24 Sierpnia POLSKA: Sejm zatwierdza pierwszego niekomunistycznego premiera, Tadeusza Mazowieckiego; tworzy on rząd oparty o koalicję wszystkich sił parlamentarnych. 22 Września POLSKA: Rejestracja Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

6 Listopada POLSKA: We Wrocławiu rozpoczyna się zorganizowany przez Solidarność Polsko-Czechosłowacką Przegląd Niezależnej Kultury Czechosłowackiej; oprócz twórców z emigracji i kraju bierze w nim udział kilka tysięcy młodych obywateli CSRS. 29 Grudnia POLSKA: Zmiana konstytucji; zniesiono zapis o przewodniej roli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przywrócono tradycyjne godło (orzeł w koronie) i nazwę państwa (Rzeczpospolita Polska).

7 Stycznia XI Zjazd PZPR, podczas którego uchwalono rozwiązanie partii, z której powstała Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. 8 Marca Ustawa sejmowa przywracająca samorząd terytorialny. 12 Kwietnia Została zlikwidowana cenzura. 10 Maja Wałęsa ogłosił tezę o wojnie na górze, tzn. uznał, że wszyscy są przeciwko wszystkim. 27 Maja Wybory do rad gmin przez Prezesa Rady Ministrów. 1 Września Wprowadzono religię do szkół.

8 Listopada Traktat między Polską a Niemcami potwierdzający granicę między obu państwami. 25 Listopada I tura wyborów prezydenckich (dodajmy: pierwsze powszechne wybory prezydenckie w historii Polski) - do drugiej tury przechodzą: Lech Wałęsa ( głosów) i Stanisław Tymiński ( głosów) (Tadeusz Mazowiecki dostaje głosy). 9 Grudnia II tura wyborów prezydenckich - wygrywa nasz legendarny elektryk z Stoczni Gdańskiej - vivat Lech Wałęsa (Wałęsa głosów, Tymiński głosów).

9 Grudnia Mazowiecki po przegranych wyborach podaje się do dymisji. 22 Grudnia Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent na uchodźstwie przekazuje insygnia władzy prezydenckiej II RP Lechowi Wałęsie.

10 Stycznia Jan Krzysztof Bielecki powołany na stanowisko premiera. 24 Lutego Marian Krzaklewski zastępuje Wałęsę na stanowisko przewodniczącego NSZZ Solidarność. 1-9 Czerwca Czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. 18 lipca Ujawniono aferę FOZZ. 27 października Pierwsze w pełni demokratyczne wybory do Sejmu i Senatu. 26 listopada Przyjęcie Polski do Rady Europy. 6 grudnia Powołanie nowego premiera - masona Olszewskiego. 16 grudnia Podpisanie Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi.

11 Koniec Dziękujemy za obejrzenie naszej prezentacji. Przygotowali: Tomasz Diduszko Maciej Śmigiel Bibliografia: - -


Pobierz ppt "1989-91. 1989 17 Stycznia POLSKA: X plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wobec groźby dymisji przywódców partii, wyraża."

Podobne prezentacje


Reklamy Google