Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznajemy Jezioro Balewskie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznajemy Jezioro Balewskie"— Zapis prezentacji:

1 Poznajemy Jezioro Balewskie
NASZE JEZIORO – NASZA SPRAWA Poznajemy Jezioro Balewskie

2 Cele jakie zostały postawione w obecnej edycji programu :
Dwukrotne sprzątanie brzegów naszego jeziora(Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata ). Badanie parametrów fizyko – chemicznych jeziora . Utworzenie atlasu ryb żyjących w jeziorze . Utworzenie atlasu glonów i sinic występujących w jeziorze.

3 Realizacja celów :

4 Sprzątanie świata

5 W ramach akcji Sprzątania Świata i Dnia Ziemi w br
W ramach akcji Sprzątania Świata i Dnia Ziemi w br. szkolnym dwukrotnie porządkowaliśmy teren wokół jeziora. Po sezonie letnim plaża i brzegi jeziora zanieczyszczone zostały szklanymi i plastikowymi butelkami, opakowaniami, papierkami. Śmieci zostały posegregowane, złożone w jednym miejscu i przygotowane do wywiezienia. W akcji brało udział 43 uczniów i cztery nauczycielki: p. Katarzyna Karpowicz , p. Barbara Woźniak, p. Ewa Żuchowska oraz p. Elżbieta Wysocka . Na koniec rozpalono ognisko, na którym upieczono kiełbaski.

6 Atlas ryb żyjących w Jeziorze Balewskim.
Atlas powstał na podstawie danych uzyskanych podczas wywiadu przeprowadzonego z wędkarzami.

7 Jezioro Balewskie Jezioro na Pojezierzu Iławskim (woj. pomorskie), na wysokości 64 m n.p.m., typu rynnowego, o powierzchni około 108 ha, długości 3400 m, szerokości 530 m, głębokości maksymalnej 12 m, głębokości średniej 6 m, linii brzegowej słabo rozwiniętej.

8 Okoń (Perca fluviatilis)
Długość: cm Waga: do 1,5 kg Występowanie: Okoń żyje w wodach prawie całej Europy, zasiedla jeziora, stawy, różne typy rzek, żyje również w wodach przybrzeżnych Bałtyku. Przeważnie przebywa wśród roślinności, np. na płytkich łąkach podwodnych. 

9 Karaś srebrzysty (Carassius gibelio)
Rozmiary  Długość ciała przeciętnie do 15–35 cm Masa ciała przeciętnie do 1,5 kg gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), długo uznawany za podgatunek Carassius auratus gibelio karasia chińskiego. Nazywany jest również japończykiem

10 Szczupak (Esox lucius)
Długość: cm  Waga: 7-10 kg Występowanie: Szczupak żyje w rzekach o umiarkowanym prądzie, w jeziorach i słonawych wodach przybrzeżnych całej Europy z wyj. płw. Iberyjskiego, Bałkanów. W Polsce występuje naturalnie na terenie całego kraju.

11 Ukleja (Alburnus alburnus )
Długość ciała 10–20 cm masa 10–40 g Gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), Młode żywią się zooplanktonem, dorosłe opadającymi do wody owadami, wodnymi larwami owadów, a największe osobniki narybkiem innych gatunków.

12 Węgorz (Anguilla anguilla)
Do 200 cm długości, waga do 9 kg Występowanie: stawy i wyrobiska, jeziora, zb. zaporowe, rzeki górskie, przybrzeżne Bałtyku, otwarte morze.

13 Wzdręga krasnopiórka (Scardinius erythrophthalmus)
Długość 25–30 (maksymalnie 40) cm masa ciała do 1 kg. – gatunek ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae),

14 Lin (Tinca tinca) Długość :30–40 cm Waga: 1–2 kg
Występowanie: jeziora, zb. zaporowe, stawy i wyrobiska, rzeki średnie nizinne, rzeki wielkie nizinne.

15 Krąp (Blicca bjoerkna)
Długość:  cm Waga: 0,5- 1 kg Występowanie: na terenie Polski krąp jest bardzo rozpowszechniony, zarówno w rzekach jak i jeziorach nizinnych, zbiornikach zaporowych, rzekach średnich nizinnych, rzekach wielkich nizinnych, gdzie przebywa głównie przy dni. 

16 Jazgarz (Gymnocephalus cernua)
Długość : 15–20 cm Waga: 100g Występowanie: Żyje w jeziorach, zbiornikach zaporowych, dużych rzekach, starorzeczach, oraz słonawych wodach przybrzeżnych - unika szybko płynących rzek górskich oraz wód silnie zarośniętych. Przebywa w głębszych partiach wody w pobliżu dna, w mniejszych lub większych stadach, często w towarzystwie narybku okonia, sandacza, oraz karpiowatych. Dość odporny na zanieczyszczenia wody.

17 Leszcz (Abramis brama)
Długość: 30-50cm Waga: 2,5-4kg Występowanie : Iberyjskiego, Apenińskiego, zachodniej Francji, południowej części Półwyspu Bałkańskiego, północnej Szkocji oraz północnej Skandynawii. Występuje także w zachodniej Azji, został też zaaklimatyzowany na wielu obszarach Syberii. W Polsce jest pospolity w dużych jeziorach, rzekach nizinnych i w przybrzeżnej strefie Bałtyku.

18 Płoć (Rutilus rutilus)
Długość: 25-30cm Waga: 0,5kg Występowanie : w całej Europie z wyjątkiem Półwyspu Iberyjskiego, zlewiska Adriatyku, Grecji oraz północnej Skandynawii, na wschodzie sięga daleko w głąb Azji. Występuje we wszystkich wodach słodkich w Polsce (w rzekach, jeziorach i stawach , z wyjątkiem gór), także w wodach przybrzeżnych Bałtyku.

19 Sandacz (Sander lucioperca)
Długość: 100–130 cm Waga: 10–15 kg Występowanie :Europa od dorzecza Renu i Rodanu po Morze Kaspijskie oraz południowa Anglia. Brak go w północnej Skandynawii, północnej Rosji oraz na półwyspach Apenińskim i Bałkańskim. Występuje w jeziorach, zbiornikach zaporowych, średnich i dużych nizinnych rzekach, wyrobiskach oraz w płytkich wodach przybrzeżnych Bałtyku. Preferuje głębokie, mętne wody o twardym, piaszczystym, żwirowatym bądź gliniastym dnie. Jest wrażliwy na niedobór tlenu.

20 Ciernik (Gasterosteus aculeatus)
ryby z rodziny ciernikowatych (Gasterosteidae). Pożywienie cierników jest bardzo różnorodne. Młode osobniki żywią się planktonem. Dorosłe żywią się głównie małymi zwierzętami wodnymi, takimi jak larwy owadów i skorupiaki. Poza tym lubią ikrę i narybek innych ryb, w tym także przedstawicieli własnego gatunku.

21 Tołpyga (Hypophthalmichthys nobilis)
- gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych(Cyprinidae) Osiąga do 100 cm długości.

22 Słonecznica („olszówka”) (Leucaspius delineatus)
Długość przeciętnie 6–9 cm gatunek małej słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae)

23 Glony i sinice w jeziorze Balewskim

24 Glony

25 Zielenice Zielenice (Chlorophyta), typ roślin obejmujący ok gatunków roślin o zróżnicowanej budowie - od mikroskopowych jednokomórkowych do dużych form wielokomórkowych. Cechy wspólne: występowanie chlorofilu typu a i b, materiałem zapasowym jest skrobia, a ściany komórkowe zbudowane są głównie z celulozy. Znaczenie biologiczne bardzo duże: jako organizmy samożywne produkują wielką ilość biomasy, dostarczając pożywienia zwierzętom (niektóre spożywane są również przez ludzi), przyczyniają się do oczyszczania i natlenienia wód.

26 Ankistrodesmus falcatus

27 Toczek (Volvox)

28 Chlorella

29 Ramienica (Chara)

30 Skrętnica (Spirogyra)

31 Okrzemki Okrzemki- klasa jednokomórkowych glonów występujących w środowisku wodnym na całym świecie. Znanych jest ok gatunków. Okrzemki występują niekiedy masowo, powodując zakwity wody, co wpływa niekorzystnie na życie w zbiornikach wodnych. Po śmierci okrzemek ich skorupki opadają na dno zbiornika i nie ulegają rozkładowi - w ten sposób tworzą się osady zwane ziemią okrzemkową, złożone w 90% z krzemionki. Ziemia okrzemkowa stosowana jest jako materiał szlifierski, w przemyśle spożywczym i chemicznym jako materiał filtracyjny, a także do wyrobu dynamitu. Mogą żyć pojedynczo lub tworzyć kolonie. Barwnikami asymilacyjnymi są chlorofil a, c, karotenoidy, głównie fukoksantyna, dzięki której okrzemki mają złotobrunatną barwę.

32 Cymatopleura solea

33 Amphora ovalis

34 Scendesmus quadricauda

35 SINICE

36 Gromada organizmów samożywnych, dawniej uznawanych za rośliny, według nowszej taksonomii zaliczanych do Procaryota (prokarioty, królestwo bakterii). Sinice wodne mogą stanowić niepożądany składnik biocenozy w zbiornikach, szczególnie w czasie tzw. zakwitów, zwłaszcza niektóre szczepy wydzielające substancje trujące. Dla organizmów wodnych sinice są marginalnym źródłem pożywienia, gdyż zawierają mało substancji łatwo przyswajalnych. Ponadto forma nitkowata ich kolonii jest utrudnieniem dla typowych fitoplanktonożerców. Nici sinic dostając się do aparatów filtracyjnych wioślarek mechanicznie je blokują, utrudniając dalszą filtrację. W skrajnych przypadkach takie oddziaływanie może prowadzić do zmniejszenia liczebności dużych planktonożerców (nici sinic są zbyt duże, by dostać się do aparatów filtracyjnych małych wioślarek). Ostatnio trwają badania nad hipotezą wpływu obecności sinic w pożywieniu ludzi chorujących na choroby neurologiczne.

37 Oscillatoria rubescens

38 Microcystis aeruginosa

39 Przedstawienie parametrów fizyko – chemicznych wody jeziora balewskiego

40

41 W Balewie zawartość pH wiosną w stosunku do jesieni każdego roku wzrasta .

42 PO4 , jesienią wzrasta. wiosną maleje. PO4

43 Badanie NO2 wykazało , że jego ilość największa była jesienią 2012r
Badanie NO2 wykazało , że jego ilość największa była jesienią 2012r. Następnie znacznie zmalała a potem utrzymywała stały poziom. NO2

44 Poziom NO3 jest niższy jesienią , wzrasta na wiosnę .

45 Poziom Fe wzrasta jesienią każdego roku .

46

47 Wiosną 2014 obserwuje się nieznaczny wzrost.
Zawartość pH utrzymuje się na tym samym poziomie. Wiosną 2014 obserwuje się nieznaczny wzrost. pH

48 Zawartość PO4 jesienią wzrasta, wiosną maleje.

49 Zawartość NO2 gwałtownie wzrosła wiosną 2014 roku.

50 Ilość NO3 gwałtownie wzrosła wiosną 2013 r
Ilość NO3 gwałtownie wzrosła wiosną 2013 r. , następnie zmalała i utrzymuje stały poziom. NO3

51 Zawartość Fe była najwyższa jesienią 2013 r.

52 Wartość pH w miejscowości Stążki jest zazwyczaj wyższa niż w Balewie.

53 W Balewie jesienią w stosunku do wiosny każdego roku poziom PO4 wzrasta, wiosną stężenie w obu miejscowościach jest zbliżone. PO4

54 Zawartość NO2 w wodzie w obydwu miejscowościach wykazuje wartości zmienne .

55 Wiosną każdego roku zawartość NO3 w wodzie jest zbliżona w obydwu miejscowościach .

56 Prócz jesieni 2012 roku zawartość Fe w obydwu miejscowościach jest zbliżona .

57 Wnioski z obserwacji i pomiarów :
Wartość badanych parametrów chemicznych Jeziora Balewskiego wskazuje na różną zawartość poszczególnych związków chemicznych w zależności od pory roku. Przyczyną tego mogą być : Ilość stosowanych nawozów Rodzaj stosowanych nawozów Ilość opadów po okresie nawożenia Brak przepływu wody w jeziorze Jezioro mezotroficzne – o zielonkawej barwie wody, średnio przezroczyste, z obfitą roślinnością i piaszczysto mulistym dnem. Jezioro rynnowe – powstałe w rynnie polodowcowej, posiadające strome brzegi, długie i wąskie.

58 W ramach tegorocznego projektu do szkoły zakupiono rzutnik multimedialny oraz tablicę interaktywną o wartości 7 tys. zł.

59 Założenia na przyszły rok :
Wraz z p. K. Karpowicz zgłosiliśmy szkołę do kolejnej edycji konkursu „ Nasze jezioro – nasza sprawa ‘’. Uczniowie po raz trzeci będą brali udział w tym przedsięwzięciu .

60 W przyszłym roku planujemy :
Monitorować punkty konfliktowe jeziora – sprawdzać jego przepływowość. Zbadać parametry fizyko – chemiczne. Zbadać wpływ antropopresji. Poszerzyć atlas gatunkowy ryb i glonów jeziora. Utworzyć atlas bezkręgowców występujących w jeziorze i strefie przybrzeżnej jeziora. Sprzątać brzegi jeziora.

61 Projekt powstał pod opieką i nadzorem p. Katarzyny Karpowicz
oraz p. Elżbiety Wysockiej Badaniem parametrów fizyko-chemicznych zajęli się uczniowie klas 2 : Daria Kerber, Julia Kolińska, Julia Ciosek, Katarzyna Kruszyńska, Arkadiusz Branicki . Opracowaniem pomiarów a także sporządzeniem prezentacji zajęli się uczniowie klas 3 : Joanna Jarzembińska, Patrycja Lenga, Małgorzata Książak, Dawid Lewandowski, Dawid Dudziński .

62 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Poznajemy Jezioro Balewskie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google