Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ryby słodkowodne Polski. Ryby na świecie: ~ 25 000 gatunków W Polsce: > 60 gatunków w tym: > 40 gatunków rodzimych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ryby słodkowodne Polski. Ryby na świecie: ~ 25 000 gatunków W Polsce: > 60 gatunków w tym: > 40 gatunków rodzimych."— Zapis prezentacji:

1 Ryby słodkowodne Polski

2 Ryby na świecie: ~ gatunków W Polsce: > 60 gatunków w tym: > 40 gatunków rodzimych

3 Rodzime gatunki ryb słodkowodnych Polski 12 rodzin: Karpiowate – 21 Łososiowate (łososiowce, głębiele i lipienie) – 6 Okoniowate – 3 Kozowate – 2 Głowaczowate – 2 Ciernikowate – 2 Stynkowate – 1 Szczupakowate – 1 Jesiotrowate – 1 (wymarły) Węgorzowate – 1 Dorszowate – 1 Sumowate – 1

4 1.Lin (Tinca tinca) 2.Płoć (Rutilus rutilus) 3.Wzdręga (Scardinius erythrophthalmus) 4.Kleń (Leuciscus cephalus) 5.Jaź (Leuciscus idus) 6.Jelec (Leuciscus leuciscus) 7.Brzana (Barbus barbus) 8.Brzanka (Barbus peloponnesius) 9.Ciosa (Pelecus cultratus) 10.Certa (Vimba vimba) 11.Piekielnica (Alburnoides bipunctatus) 12.Boleń (Aspius aspius) 13.Leszcz (Abramis brama) 14.Krąp (Abramis bjoerkna) 15.Rozpiór (Abramis ballerus) 16.Świnka (Chondrostoma nasus) 17.Słonecznica (Leucaspius delinaeatus) 18.Różanka (Rhodeus sericeus) 19.Strzebla błotna (Eupallasella percnurus) 20.Strzebla potokowa (Phoxinus phoxinus) 21.Kiełb (Gobio gobio) Rodzina: Karpiowate (Cyprinidae) 1.Karp (Cyprinus carpio) 2.Amur biały (Ctenopharyngodon idella) 3.Tołpyga biała (Hypophtalmichthys molitrix) 4.Tołpyga pstra (Aristichthys nobilis) 5.Karaś pospolity (Carassius carassius) 6.Karaś srebrzysty (Carassius auratus) 7.Sapa (Abramis sapa) 8.Czebaczek amurski (Pseudorasbora parva)

5 Ryby karpiowate – ogólna charakterystyka Zamieszkują prawie wszystkie typy wód śródlądowych (jeziora, rzeki, stawy) oraz wody słonawe (przyujściowe) Nie mają żołądka oraz zębów w szczękach (mają zęby gardłowe), w większości ryby spokojnego żeru – odżywiają się zooplanktonem, bentosem, drobnym nektonem, peryfitonem, roślinami i detrytusem, mają umiarkowane wymagania środowiskowe Odbywają tarło na wiosnę, jajorodne, larwy są planktonożerne

6 Płoć (Rutilus rutilus) Bardzo pospolita w prawie wszystkich wodach śródlądowych, cm (max. 50 cm), stadna, występuje w strefie przybrzeżnej wśród roślinności, żywi się larwami owadów i fragmentami roślin

7 Leszcz (Abramis brama) Ryba pospolita w rzekach i większości jezior, cm, bardzo wolno rośnie, występuje w pelagialu, żywi się głównie bentosem (zasysa muł, wypluwa i wybiera wypłukane bezkręgowce)

8 Lin (Tinca tinca) Ryba pospolita w wolno płynących rzekach i żyznych jeziorach, cm (max. 60 cm), występuje pojedynczo, w dzień kryje się w głębszej wodzie, aktywny w nocy, żywi się bentosem i mięczakami

9 Brzana (Barbus barbus) Ryba reofilna (żyje w wodach szybko płynących, dobrze natlenionych), cm (max. 100 cm), przydenna, odżywia się bentosem, larwami owadów, mięczkami, małymi rybkami, ikra brzany jest trująca

10 Certa (Vimba vimba) Ryba reofilna (żyje w wodach szybko płynących, dobrze natlenionych), wędrowna (na tarło migruje w górę rzek), cm (max. >50 cm), odżywia się bentosem, larwami owadów i zooplanktonem, ma na grzbiecie i brzuchu bezłuski pas i mięsisty pyszczek

11 Świnka (Chondrostoma nasus) Ryba reofilna (żyje w wodach szybko płynących, dobrze natlenionych), cm (max. >50 cm), odżywia się głównie pokarmem roślinnym, larwami owadów, skorupiakami i mięczakami, płetwy parzyste i odbytowa czerwone, mięsisty pyszczek

12 Kleń (Leuciscus cephalus) Ryba reofilna, ale czasem spotykana w jeziorach i zbiornikach zaporowych, cm (max. 60 cm), wszystkożerny: zjada rośliny, mięczaki i małe ryby, ciało wrzecionowate, masywne, pysk szeroki

13 Boleń (Aspius aspius) Występuje w rzekach, jeziorach i zbiornikach zaporowych, cm (max. 120 cm), jedyny drapieżnik wśród ryb karpiowatych, spiczasty pysk, szeroki otwór gębowy

14 1. Łosoś atlantycki (Salmo salar) 2. Troć (Salmo trutta) Troć wędrowna (Salmo trutta m. trutta) Troć jeziorowa (Salmo trutta m. lacustris) Pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario) 3. Głowacica (Hucho hucho) 4. Lipień (Thymallus thymallus) 5. Sielawa (Coregonus lavaretus) 6. Sieja (Coregonus albula) Rodzina: Łososiowate (Salmonidae) 1.Pstrąg źródlany (Salvelinus fontinalis) 2.Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss) 3.Peluga (Coregonus peled) 4.Muksun (Coregonus muksun)

15 Ryby łososiowate – ogólna charakterystyka Ryby półkuli północnej o wysokich wymaganiach środowiskowych (wymagają czystej, zimnej i dobrze natlenionej wody), w większości wędrowne (anadromiczne) Mają żołądek i zęby w szczękach oraz charakterystyczną płetwę tłuszczową bez promieni, w większości ryby drapieżne – odżywiają się bezkręgowcami lub/i rybami Odbywają tarło jesienią lub wczesną wiosną, jajorodne, w jajach duże zapasy żółtka o wysokiej zawartości tłuszczu, rozwój zarodkowy bardzo długi (zachodzi w niskiej temperaturze)

16 Łosoś atlantycki i troć wędrowna Ryby anadromiczne (na tarło wędrują w górę rzek, gdzie młode osobniki żyją przez kilka lat, dorosłe migrują i rosną w morzu) Łosoś atlantycki (Salmo salar) Troć wędrowna (Salmo trutta m. trutta) Wcięcie Brak wcięcia

17 Troć jeziorowa (Salmo trutta m. lacustris) Żyje głębokich czystych jeziorach (Wdzydze, Solina), tarło odbywa w rzekach Pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario) Osiadła karłowata forma troci wędrownej, występuje w górnym biegu rzek

18 Głowacica (Hucho hucho) Występuje w dorzeczu Dunaju (w Polsce naturalnie tylko w Czarnej Orawie i Czadeczce), wsiedlona do Popradu i Dunajca Lipień (Thymallus thymallus)

19 Sieja (Coregonus lavaretus) i sielawa (Coregonus albula) Żyją w głębokich czystych jeziorach

20 Pstrąg źródlany (Salvelinus fontinalis) Ryba północnoamerykańska, wsiedlona do jezior tatrzańskich Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss) Ryba północnoamerykańska, w Polsce wyłącznie w hodowli

21 Okoń (Perca fluviatilis) Sandacz (Stizostedion lucioperca) Jazgarz (Gymnocephalus cernuus) Rodzina: Okoniowate (Percidae) Rodzina: Kolcowate (Centrarchidae) Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides) Bass słoneczny (Lepomis gibbosus)

22 Okoniowate – ogólna charakterystyka Ryby słodkowodne półkuli północnej (w Polsce 3 gatunki), drapieżne, charakteryzują się podwójną płetwą grzbietową, łuski ktenoidalne (ząbkowane), zęby w szczękach

23 Okoń (Perca fluviatilis) Występuje bardzo pospolicie w rzekach, jeziorach i wodach przyujściowych, cm (max. 60 cm), młode osobniki występują często w grupach w wodzie przybrzeżnej, żywi się bezkręgowcami i rybami

24 Sandacz (Lucioperca lucioperca) Występuje w głębokich rzekach, jeziorach i zbiornikach zaporowych o piaszczystym dnie, cm (max. 100 cm), drapieżnik, aktywny w nocy, wrażliwy na niedobór tlenu, larwy rozwijają się w ciemności

25 Jazgarz (Gymnocephalus cernuus) Występuje w rzekach, jeziorach, zbiornikach zaporowych i wodach przyujściowych, cm (max. 25 cm), drapieżnik, aktywny w nocy, dość odporny na zanieczyszczenie wody, żeruje o świcie, żywi się bezkręgowcami

26 Głowacz białopłetwy (Cottus gobio) Głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus) Rodzina: Głowaczowate (Cottidae) Ciernik (Gasterosteus aculeatus) Cierniczek (Pungitius pungitius) Rodzina: Ciernikowate (Gasterosteidae)

27 Rodzina: Stynkowate (Osmeridae) Stynka (Osmerus eperlanus) Rodzina: Szczupakowate (Esocidae) Szczupak (Esox lucius) Rodzina: Jesiotrowate (Acipenseridae) Jesiotr ostronosy (Acipenser oxyrhinchus) Rodzina: Węgorzowate (Angullidae) Węgorz (Anguilla anguilla) Rodzina: Dorszowate (Gadidae) Miętus (Lota lota) Rodzina: Sumowate (Siluridae) Sum (Silurus glanis)

28 Szczupak (Esox lucius) Występuje w wodach nizinnych wolno płynących lub stojących, przybrzeżnych, do 150 cm, drapieżnik (często kanibal), na zdobycz czatuje ukryty wśród roślinności

29 Jesiotr ostronosy (Acipenser oxyrhynchus) W Polsce wymarły, cm (max. 400 cm), bardzo późno dojrzewa, żywi się bezkręgowcami i drobnymi rybami, ryba anadromiczna, ostatnio ponownie pojawia się w Bałtyku

30 Węgorz (Anguilla anguilla) W rzekach, jeziorach i Bałtyku, ryba katadromiczna, przydenna, cm, cm, aktywny nocą, żywi się bezkręgowcami i rybami, rozmnaża się raz w życiu głęboko w Morzu Sargassowym, rozwój larwalny jest bardzo złożony i trwa kilka lat

31 Miętus (Lota lota) Występuje w szybko płynących rzekach i potokach, ok. 60 cm (max. 120 cm), zimnolubny – najaktywniejszy zimą w temperaturze 0-4 o C, drapieżny, tarło odbywa zimą

32 Sum (Silurus glanis) Występuje w dużych rzekach i zbiornikach zaporowych (rzadko w jeziorach), ciepłolubny, największa ryba słodkowodna Europy (max. 500 cm), aktywny nocą, dzień spędza w ukryciu przy dnie, pod korzeniami itp., drapieżny

33 Rodzina: Długowąsowate (Clariidae) Sum afrykański (Clarias gariepinus) Rodzina: Sumikowate (Ictaluridae) Sumik karłowaty (Ictalurus nebulosus) Rodzina: Muławkowate (Umbridae) Muławka bałkańska (Umbra krameri) Muławka wschodnioamerykańska (Umbra pygmaea) Rodzina: Pielęgnicowate (Cichlidae) Tilapia nilowa (Oreochromis niloticus) Rodzina: Babkowate (Gobiidae) Babka bycza (Neogobius melanostomus) Babka łysa (Neogobius gymnotrachelus) Babka szczupła (Neogobius fluviatilis) Rodzina: Bassowate ( Centrarchidae ) Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides) Bass słoneczny (Lepomis gibbosus) Inne gatunki obce

34 Inwazyjne babki w Polsce

35 Babka bycza (Neogobius melanostomus)

36

37 Babka łysa (Neogobius gymnotrachelus)

38 Babka szczupła (Neogobius fluviatilis)

39 Rybackie typy jezior SielawoweLeszczowe Sandaczowe Linowo-szczupakowe Karasiowe

40 Sielawowe - Głębokość > 20 m, dno piaszczyste lub żwirowe - Woda przejrzysta, zimna i dobrze natleniona - Litoral wąski i stromy - Roślinność słabo rozwinięta SUM SIEJA UKLEJA PŁOĆ LESZCZ KRĄP OKOŃ SZCZUPAK

41 - Głębokość 12 – 20 m, dno mulisto-piaszczyste - Woda średnio przejrzysta, okresowo odtleniona - Litoral piaszczysty - Roślinność dobrze rozwinięta Leszczowe WĘGORZ LIN PŁOĆ KRĄP WZDRĘGA UKLEJA SZCZUPAK OKOŃ JAZGARZ

42 LESZCZ - Głębokość m, dno mulisto-piaszczyste - Woda mętna, zielonkawa, dobrze natleniona - Szeroki litoral - Brzeg zarośnięty Sandaczowe KRĄP LIN PŁOĆ WZDRĘGA SZCZUPAK OKOŃ JAZGARZ WĘGORZ UKLEJA

43 - Do 6 m głębokości, dno muliste - Woda mętna zielonkawa lub brunatna, średnio natleniona - Szeroki litoral - Brzeg zarośnięty Linowo-szczupakowe SZCZUPAK LIN KRĄP WZDRĘGA OKOŃ UKLEJA KARAŚ WĘGORZ LESZCZ

44 - Małe jeziora do 4 m głębokości, silnie zamulone - Często brak tlenu - Brzegi silnie zarośnięte Karasiowe LIN

45 Krainy rybne rzek Górny biegŚrodkowy biegDolny bieg

46 Kraina pstrąga Potoki o skalisto-kamienisto-żwirowym dnie, woda zimna, prąd szybki Pstrąg potokowy Głowacz białopłetwy

47 Kraina lipienia Kleń Górne biegi rzek o kamienisto-żwirowym dnie, woda dość zimna, prąd szybki Lipień Świnka

48 Kraina brzany Świnka Środkowe biegi rzek o żwirowo-piaszczystym dnie, woda chłodna, prąd dość szybki Brzana Płoć Wzdręga Okoń

49 Kraina leszcza Leszcz Płoć Rzeki nizinne o piaszczysto-mulistym dnie, woda mętna, ciepła o leniwym nurcie Lin Sandacz Węgorz Szczupak Okoń

50 Kraina jazgarza Jazgarz Płoć Węgorz Ujścia rzek nizinnych, woda miesza się z morską (niewielkie zasolenie) Gładzica


Pobierz ppt "Ryby słodkowodne Polski. Ryby na świecie: ~ 25 000 gatunków W Polsce: > 60 gatunków w tym: > 40 gatunków rodzimych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google