Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Pożyczki dla pracowników na preferencyjnych warunkach - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Pożyczki dla pracowników na preferencyjnych warunkach - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Pożyczki dla pracowników na preferencyjnych warunkach - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 49

2 Przychód ze stosunku pracy Przychód ze stosunku pracy, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatkach od osób fizycznych, stanowią wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna wszelkich świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a także świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Pożyczka Pożyczka jest świadczeniem zwrotnym, które nie powoduje trwałego przysporzenia majątkowego u pożyczkobiorcy. Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego zawierając umowę pożyczki strona udzielająca pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a strona zaciągająca pożyczkę zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Kiedy pożyczka stanowi przychód? Przychód może powstać wówczas, gdy pożyczka nie jest oprocentowana lub jest oprocentowana poniżej wysokości odsetek rynkowych. Pracownik uzyskując nieodpłatne świadczenie lub częściowo odpłatne z tytułu otrzymania nieoprocentowanej pożyczki lub oprocentowanej poniżej wysokości odsetek rynkowych, wiążących się będzie z powstaniem przychodu ze stosunku pracy, należy ustalić, jakie zasady udzielania pożyczek panują u pracodawcy oraz czy pracodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Pożyczka ze środków obrotowych Jeżeli pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek i zasady udzielania pożyczek są jednolite dla wszystkich pracowników, to udzielenie ze środków obrotowych pożyczki nieoprocentowanej bądź oprocentowanej poniżej wartości rynkowej, nie skutkuje powstaniem po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy. Natomiast gdy pracodawca udziela pożyczek incydentalnie, wybranym pracownikom na warunkach preferencyjnych. Wtedy po stronie pracownika powstanie przychód ze stosunku pracy z tytułu otrzymania świadczenia nieodpłatnego bądź częściowo odpłatnego. Wartość takiego świadczenia należy ustalić na podstawie art. 11 ust. 2a lub 2b ustawy o podatku od osób fizycznych. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Pożyczka ze środków obrotowych – c.d. Przy świadczeniu nieodpłatnym, przychód stanowi kwota odsetek, jaką pracownik musiałby zapłacić, gdyby zaciągnął pożyczkę w instytucji zajmującej się udzielaniem pożyczek. Dla świadczeń częściowo odpłatnych przychodem jest kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą odsetek, jaką pracownik zobowiązany jest wpłacić pracodawcy, a kwotą odsetek, jaką musiałby zapłacić, gdyby zaciągnął pożyczkę we wspomnianej instytucji. Powstały przychód pracodawca powinien doliczyć do pozostałych przychodów ze stosunku pracy uzyskanych przez pracownika w danym miesiącu i od łącznej kwoty ustalić dochód do opodatkowania oraz pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Pożyczka ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.), środki tego funduszu mogą być przeznaczane na finansowanie działalności socjalnej polegającej m.in. na udzielaniu pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (np. pożyczki na cele mieszkaniowe). - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Pożyczka ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – c.d. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony jest w celu prowadzenia działalności socjalnej, zatem udzielenie z tego funduszu nieoprocentowanej lub niskooprocentowanej pożyczki nie spowoduje powstania nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika, a tym samym przychodu podlegającego opodatkowaniu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Zachęcamy do śledzenia dalszych części naszej serii ;) W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, 02-654 Warszawa tel. kom.: 535 513 733, tel.: 22 493 08 67 m.sagala@ksiegi.comm.sagala@ksiegi.com, www.ksiegi.comwww.ksiegi.com - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Pożyczki dla pracowników na preferencyjnych warunkach - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"

Podobne prezentacje


Reklamy Google