Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie na wdrożenie działań CSR. Nowa perspektywa dla firmy SZKŁO. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie na wdrożenie działań CSR. Nowa perspektywa dla firmy SZKŁO. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie na wdrożenie działań CSR. Nowa perspektywa dla firmy SZKŁO. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ. www.szklohartowane.pl 1.Opracowanie i wdrożenie strategii odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa (obszar zaangażowanie społeczne). 2.Ograniczenie wpływu działań przedsiębiorstwa na środowisko naturalne poprzez przeprowadzenie audytu pod kątem wdrożenia zrównoważonego łańcucha dostaw (obszar środowisko naturalne). 3.Budowanie kultury społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez zwiększenie udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz poprzez zaangażowanie pracowników we wdrażanie strategii CSR (obszar relacje z personelem). 4.Wzmocnienie pozytywnych relacji z personelem przedsiębiorstwa poprzez poprawę równego traktowania pracowników produkcji bez względu na płeć. (obszar relacje z personelem). 5.Podwyższanie standardów w relacjach z klientami oraz komunikowanie o idei CSR w bliskim otoczeniu biznesowym, jak również na poziomie regionalnym. (obszar zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne).

2 2 www.szklohartowane.pl CEL 1: Opracowanie i wdrożenie strategii odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa (obszar zaangażowanie społeczne) Grupa docelowa: interesariusze - pracownicy firmy, dostawcy klienci, społeczność lokalna, środowisko naturalne. Uczestnictwo przedstawicieli firmy SZKŁO w licznych inicjatywach i konferencjach o tematyce CSR. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Stworzenie koncepcji zbudowania strategii CSR pozwalającej na usystematyzowanie prowadzonych działań i na włączenie ich do strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Sformułowanie strategii odpowiedzialnego podejścia do biznesu będącej zbieżną z wartościami, misją oraz wizją firmy SZKŁO, a także sposobem podejmowania decyzji oraz kulturą organizacyjną. Włączenie działań CSR do strategii długoterminowej zarządzania przedsiębiorstwem.

3 3 www.szklohartowane.pl CEL 2: Ograniczenie wpływu działań przedsiębiorstwa na środowisko naturalne poprzez przeprowadzenie audytu pod kątem wdrożenia zrównoważonego łańcucha dostaw (obszar środowisko naturalne) Grupa docelowa: środowisko naturalne, pracownicy, klienci, dostawcy. Zarządzanie siecią podmiotów w zakresie zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Współpraca wewnętrzna pomiędzy pracownikami firmy SZKŁO i zewnętrzna z dostawcami i klientami. Na zarządzanie łańcuchem dostaw w firmie SZKŁO wpływają: większy wolumen zaopatrzenia i zbytu poza rynek krajowy, rosnące wymagania klientów odnośnie stopnia gotowości dostaw (obowiązuje 7-dniowy termin dostawy); wzrost wymagań klientów w odniesieniu do produktów w zakresie bezpieczeństwa przetworzonego szkła; wysokie ceny surowca - szkła, potrzebnego do obróbki, narzucane przez dostawców; wysokie koszty stałe - ekonomiczne i środowiskowe magazynowania i transportu produktów.

4 4 www.szklohartowane.pl CEL 2: Ograniczenie wpływu działań przedsiębiorstwa na środowisko naturalne poprzez przeprowadzenie audytu pod kątem wdrożenia zrównoważonego łańcucha dostaw (obszar środowisko naturalne) Grupa docelowa: środowisko naturalne, pracownicy, klienci, dostawcy. Optymalizacja zarządzania łańcuchem dostaw ze względu na wysokie Wprowadzenie odpowiedzialnego łańcucha dostaw uwzględniającego aspekty społeczne i środowiskowe. Optymalizacja organizacji pracy i procesu obsługi klienta. Zwiększenie efektywności materiałowej i surowcowej procesu produkcji, w tym recycling szkła i luster do ponownego wykorzystania w produkcji, czy wielokrotne zużycie wody w procesie przetwarzania szkła. Redukcja wykorzystywanej energii, poprzez m.in. optymalizację procesu produkcji i procesu magazynowania. W związku z generowaniem wysokich kosztów ekonomicznych i środowiskowych, istotne jest skrócenie czasu magazynowania. Z dotrzymaniem krótkiego terminu dostawy wiąże się też częste wysyłanie transportu - proces wymagający racjonalizacji. Płynne połączenie wszystkich aspektów (ekonomicznych, społecznych i środowiskowych) po przez minimalizację wpływu na otoczenie, jak również maksymalizację zysku. Przeprowadzenie audytu obejmującego analizę następujących obszarów działalności przedsiębiorstwa: analizę procesów obsługi klienta, analizę procesów produkcyjnych, analizę procesów zaopatrzenia, analizę procesów logistyki wewnętrznej, analizę systemu oceny pracowników, analizę poziomu danych kosztowych.

5 5 www.szklohartowane.pl CEL 3: Budowanie kultury społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez zwiększenie udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz poprzez zaangażowanie pracowników we wdrażanie strategii CSR (obszar relacje z personelem) Grupa docelowa: interesariusze - pracownicy firmy. Innowacyjność dzięki wykwalifikowanej kadrze menadżerskiej i jej właściwej współpracy z podwładnymi. Firma SZKŁO zatrudnia coraz wyżej wykwalifikowanych pracowników. Bardziej doświadczeni, kompetentni i zaangażowani w proces zarządzania pracownicy gwarantuje sukces firmy. Motywacja, umiejętności i chęci zależy jak firma będzie postrzegana na rynku i na ile stanie się konkurencyjna - partycypacja pracownicza. Uczestnictwo w procesie zarządzania umożliwia pracownikom poczuć się odpowiedzialnym za losy firmy oraz za jej wyniki, ich zachowanie i zaangażowanie spowoduje, iż ich kreatywność wzrośnie, a tym samym zwiększy to możliwości rozwojowe całego przedsiębiorstwa. Niezbędne jest opracowanie i wprowadzenie wewnętrznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Udział pracowników we wdrażania strategii CSR. Tylko pełne zaangażowanie personelu pozwoli odnieść firmie sukces w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

6 6 www.szklohartowane.pl CEL 4: Wzmocnienie pozytywnych relacji z personelem przedsiębiorstwa poprzez poprawę równego traktowania pracowników produkcji bez względu na płeć. (obszar relacje z personelem) Grupa docelowa: interesariusze - pracownicy firmy. Firma SZKŁO zatrudnia w dziale produkcyjnym łącznie 78 osób, w tym 66 mężczyzn i 12 kobiet. Praca odbywa się w dwóch budynkach – halach produkcyjnych, w ruchu ciągłym, w systemie trzyzmianowy. Żaden pracownik nie jest przypisany do określonego stanowiska pracy, wszyscy pracownicy (kobiety i mężczyźni) rotują i wykonują zadania zarówno w pierwszej hali produkcyjnej jak i drugiej w zależności od zlecenia. Jedna hala produkcyjna, wybudowana w 2008 r., została wyposażona w klimatyzację, w jadalnie oraz pomieszczenia socjalne (łazienki i szatnie), urządzone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Druga hala produkcyjna, powstała wcześniej i wyposażona jest w starszą infrastrukturę, a zlokalizowane w niej pomieszczenia higieniczno-sanitarne przeznaczone są głównie dla mężczyzn, przez co kobiety które wykonują tam pracę, celem skorzystania z szatni czy łazienki, są zmuszone udać się do pierwszej, nowszej hali. Mężczyźni mają zapewniony lepszy dostęp do pomieszczeń socjalnych w porównaniu do kobiet. Niezbędne jest dostosowanie pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych dla kobiet w starszej hali, co wpłynie na poprawę równego traktowania pracowników produkcji ze względu na płeć.

7 7 www.szklohartowane.pl CEL 5: Podwyższanie standardów w relacjach z klientami, komunikowanie o idei CSR w bliskim otoczeniu biznesowym i poziomie regionalnym (obszar zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne) Grupa docelowa: interesariusze - pracownicy firmy. Wdrażanie określonych krajowych, europejskich i międzynarodowych standardów i norm przy obróbce szkła. Wysokiej jakości produkty firmy SZKŁO posiadają wiele certyfikatów i wyróżnień. Przetworzone przez firmę SZKŁO produkty podlegają procesowi ciągłej kontroli i certyfikacji w zakresie ekologii, bezpieczeństwa i wytrzymałości. W roku 2014, z uwagi na wymagania stawiane przez kontrahentów, niezbędne jest ponowne wystąpienie o potwierdzenie do organizacji certyfikującej TÜV Rheinland, że produkty wytwarzane przez firmę spełniają podstawowe wymagania bezpieczeństwa chemicznego i normy wytrzymałościowe według specyfikacji IOS-MAT, określonej przez koncern IKEA. Konsekwentnie wzmacnianie wizerunku firmy, jako wiarygodnego partnera w biznesie. SZKŁO planuję wyodrębnić punkt kontaktowy tzw. „showroom” w siedzibie spółki. W pomieszczeniu zostanie zaprezentowana ekspozycja wytwarzanych przez firmę SZKŁO produktów oraz uzyskanych potwierdzeń certyfikatów, zostanie zamieszczona tablica informacyjna o dobrych praktykach realizowanych przez firmę związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Tablica będzie na bieżąco aktualizowana.

8 8 www.szklohartowane.pl CEL 5: Podwyższanie standardów w relacjach z klientami, komunikowanie o idei CSR w bliskim otoczeniu biznesowym i poziomie regionalnym (obszar zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne) Grupa docelowa: interesariusze - pracownicy firmy. Firma SZKŁO planuje dotrzeć do jak najszerszego grona interesariuszy i informować o działaniach realizowanych w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Kadrze zarządzającej spółką zależy na tym, żeby przedsiębiorstwo było postrzegane przez społeczność lokalną i kontrahentów jako dobry partner w biznesie, dobry obywatel, otwarty na dialog. Firma planuje utworzyć na stronie internetowej głównej widoczną zakładkę dotyczącą CSR, w wersji językowej polskiej, angielskiej i niemieckiej. Firma planuje podjąć współpracę z instytucjami regionalnymi i wziąć aktywny udział w konferencji związanej z tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu organizowanej na poziomie województwa warmińsko-mazurskiego. Cele projektu wpisują się w realizację polityk horyzontalnych, są zgodne z trzema podstawowymi politykami: zrównoważonym rozwojem, równością szans oraz społeczeństwem informacyjnym..

9 Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy ponownie. 3 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ SZKŁO Sp. z o.o. 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Olsztyńska 2 tel. +48 89 767 03 80, fax +48 89 767 03 81 www.szklohartowane.pl


Pobierz ppt "Wsparcie na wdrożenie działań CSR. Nowa perspektywa dla firmy SZKŁO. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google