Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE Biblioteka Sopockiej Szkoły Wyższej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIE BIBLIOTECZNE Biblioteka Sopockiej Szkoły Wyższej."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIE BIBLIOTECZNE Biblioteka Sopockiej Szkoły Wyższej

2 Godziny otwarcia poniedziałek / wtorek / czwartek / piątek  8.00 -16.00 środa – sobota – niedziela  9.00 – 17.00

3 CZYTELNIA w czytelni znajduje się 6 komputerów z dostępem do Internetu specjalistyczne czasopisma oraz prasa codzienna !

4 Wyszukiwanie w katalogu online Do dyspozycji czytelnika jest 5 indeksów: autorzy, tytuły, serie wydawnicze, UKD, hasła przedmiotowe. Przeglądanie dostępnych pozycji w obrębie wskazanego katalogu polega na wyborze litery lub cyfry. Po jej „kliknięciu” ukażą się wszystkie skatalogowane pozycje rozpoczynające się od danej litery lub cyfry.

5 Wyszukiwanie Istnieje możliwość wyszukiwania prostego i złożonego. Obydwa sposoby polegają na wprowadzeniu poszukiwanej frazy oraz zawężeniu miejsca wyszukiwania do konkretnego katalogu lub przeszukiwaniu wszystkich pól. Opcja Dowolny fragment pola umożliwia odnalezienie poszukiwanej przez czytelnika frazy (np. dowolne słowo) we wszystkich wyrażeniach (np. w tytułach książek).

6 Wyszukiwanie Wyszukiwanie złożone umożliwia wpisanie bardziej złożonej frazy dzięki użyciu operatorów logicznych. Ponadto istnieje możliwość zawężenia wyszukiwania do danego typu dokumentu oraz określenie daty jego wydania.

7

8 CZYTELNIA W Czytelni udostępnia się pozycje z księgozbioru podręcznego oraz czasopisma. Czytelników obowiązuje wpisanie się do rejestru odwiedzin ;)

9 CZYTELNIA CZASOPISMA Posiadamy kilkadziesiąt tytułów czasopism wykaz czasopism znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Biblioteka” czasopisma są udostępniane na miejscu, w czytelni, a także wypożyczane do domu

10 WYPOŻYCZALNIA zgromadziliśmy ponad 8.100 książek książki wypożycza się na okres miesiąca czasopisma pożycza się na okres 2 tygodni limit wypożyczeń jednorazowo – 5 książek kary za przekroczenie terminu zwrotu książek 0,50 gr. za dzień, za każdy przetrzymany egzemplarz

11 KATALOG istnieje możliwość zamawiania 5 książek przez internet Dostęp do katalogu ze jest możliwy ze strony www.ssw.sopot.plwww.ssw.sopot.pl zakładka: BIBLIOTEKA – WYPOŻYCZALNIA

12 Jeśli czytelnik chce wypożyczyć książkę powinien sprawdzić czy wybrana pozycja jest dostępna.

13 LOGOWANIE do konta bibliotecznego Wpisz imię i nazwisko (login) oraz hasło ustalone wspólnie z bibliotekarzem przy pierwszej wizycie w bibliotece

14 PRZEDŁUŻANIE TERMINU ZWROTU KSIĄŻEK osobiście w bibliotece telefonicznie ( 0 58 555 83 71 ) e-mailem na adres: biblioteka@ssw.sopot.pl

15 Zadania Punktu Informacji Naukowej Udzielanie informacji katalogowych, tj. o zbiorach Biblioteki; Udzielanie informacji rzeczowych, na podstawie materiałów dostępnych w Bibliotece oraz w źródłach zewnętrznych; Udzielanie informacji bibliotecznych, tj. o formie i zasadach funkcjonowania Biblioteki SSW oraz innych bibliotek; Pomoc w doborze literatury i źródeł informacji podczas pisania prac licencjackich i magisterskich Szkolenie Czytelników w zakresie korzystania z instytucji biblioteczno- informacyjnych oraz źródeł informacji; Opieka nad forma elektroniczna witryny Biblioteki; Przyjmowanie dezyderatów czytelniczych (zamówień). Prowadzący Punkt: Kierownik Biblioteki mgr Izabela Szymichowska iszymichowska@ssw.sopot.pl tel. (058) 555 83 71iszymichowska@ssw.sopot.pl

16 BAZA EBSCO – naukowa baza dostępna z komuterów w czytelni! 1.Academic Search Premier - wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, obejmuje oloło 4.500 czasopism pełnotekstowych (m.in.: Annual Review of Genetics, Journal of Applied Physics, Scientific American, Neural Computing and Applications, Applied Physics Letters, Journal of Biogeography, Power Engineering), w tym ponad 3.600 czasopism recenzowanych naukowo oraz cytowania i abstrakty z ok. 8.200 czasopism, m.in. 1.200 abstraktow czasopism Elseviera. Baza zawiera czasopisma z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, medycznych, biomedycznych, rolnictwa, nauk ścisłych, technicznych, informatyki i wielu innych dziedzin. Ponad 100 czasopism zawiera archiwa w formacie PDF od 1975 roku;

17 EBSCO Business Source Premier - baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu zawierająca ok. 9.500 publikacji pełnotekstowych, w tym ok. 2.300 czasopism pełnotekstowych i 140 monografii z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu i wielu innych dziedzin oraz ponad 7.000 raportów pełnotekstowych z zakresu gospodarki poszczególnych krajów, różnych dziedzin przemysłu, badania rynku, handlu międzynarodowego i innych dziedzin. Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism w bazie posiada archiwa w formacie PDF od 1965 r. lub od pierwszego wydanego zeszytu. Oprócz w/w publikacji baza zawiera ponad 10.000 profili przedsiębiorstw i ok. 2.500 analiz ekonomicznych typu SWOT.

18 EBSCO Business Source Complete - najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu zawierająca ponad 25.0000 publikacji pełnotekstowych, w tym ok. 2.800 czasopism pełnotekstowych i ponad 600 monografii z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu i wielu innych dziedzin i ok. 650 obszernych streszczeń najbardziej znanych książek z zakresu ekonomii i biznesu oraz ponad 21.000 raportów pełnotekstowych z zakresu gospodarki poszczególnych krajów, inwestycji, różnych dziedzin przemysłu, badań rynku, handlu międzynarodowego, dane finansowe, materiały konferencyjne, studia przypadków. Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism w bazie posiada archiwa w pełnym tekście w formacie PDF od 1965 r. lub od pierwszego wydanego zeszytu. Oprócz w/w publikacji baza zawiera ponad 10.000 profili przedsiębiorstw, ponad 20.000 profili najczęściej cytowanych w bazie autorów, ponad 18.000 wywiadów z analitykami ekonomicznycmi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie oraz ok. 2.500 analiz ekonomicznych typu SWOT

19 EBSCO Regional Business News - jest dodatkiem do bazy Business Source w obu wersjach i zawiera pełne teksty 50 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu. Health Source-Nursing/Academic Edition - zawiera ok. 550 czasopism pełnotekstowych oraz abstrakty i cytowania z ponad 800 czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia. Health Source-Consumer Edition - zawiera pełne teksty 260 czasopism i informatorów oraz ponad 1.000 broszur z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak rak, cukrzyca, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia i wiele innych. Clinical Pharmacology - jest dodatkiem do bazy Health Source w obu wersjach i zawiera ponad 1.200 monografii oraz ponad 2.700 materiałów informacyjnych na temat leków stosowanych w USA.

20 EBSCO Master File Premier - wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych, zawierająca ponad 1.700 czasopism pełnotekstowych o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza zawiera m.in. ok. 500 różnych informatorów pełnotekstowych, ok. 85.000 biografii, ponad 100.500 dokumentów źródłowych oraz kolekcje ponad 275.000 zdjęć, map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie PDF od 1975 r. takich prestiżowych publikacji jak: American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Natural History i wielu innych. Newspaper Source - baza pełnotekstowa, oferuje dostęp do 285 gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim. Obejmuje pełne teksty m.in.: The Moscow Times, The St. Petersburg Times, The Times (London), Sunday Times (Wlk. Brytania), Budapest Sun, Slovak Spectator, Toronto Star, Bangkok Post, The Australian, Irish Times, Japan Times oraz wielu gazet amerykanskich, jak: The Washington Post, The Washington Times, USA Today, The Christian Science Monitor, Boston Globe, Chicago Tribune, Daily News (New York) i in. gazet regionalnych w USA. Ponadto zawiera transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne.

21 Zapraszamy do biblioteki! Należy pamiętać, że Bibliotkarze pełniący dyżury dołożą wszelkich starań, żeby pomóc Studentom. Zarówno w doborze odpowiedniej literatury, gromadzeniu bibliografii czy wyszukaniu informacji. Zapraszamy również wszystkich tych, którz chcą po prostu odpocząć przy prasie codziennej na wygodnych, czerownych kanapach!

22 Oświadczenie! Po zapoznaniu się z prezentacją oraz po przeczytaniu regulaminu, który również znajduje się na stronie SSW, proszę o wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do Biblioteki SSW oświadczenia o odbytym szkoleniu nie później niż do 31 pażdziernika b.r. Do zobaczenia!


Pobierz ppt "SZKOLENIE BIBLIOTECZNE Biblioteka Sopockiej Szkoły Wyższej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google