Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energetická bezpečnost w strategie rozvoje obcí a regionu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energetická bezpečnost w strategie rozvoje obcí a regionu"— Zapis prezentacji:

1 Energetická bezpečnost w strategie rozvoje obcí a regionu
Bezpieczeństwo energetyczne strategią rozwoju gmin Cieszyn Energetická bezpečnost w strategie rozvoje obcí a regionu Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. Juliana Sokołowskiego przy AGH Kraków członek zarządu Bogumił Wrona

2 Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2009/28/WE najważniejszym aktem prawnym w sprawie energetyki odnawialnej w Europie z 2009 r. Směrnice Evropského Parlamentu 2009/28/WE  nejdůležitějším právním předpisem v oblasti energetiky  energie z obnovitelných zdrojů v Evropě v roce 2009

3 Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost
Główne założenia Dyrektywy: - zobligowanie Państw Członkowskich do promowania, zachęcania i wspierania inwestycji i rozwoju na rynku odnawialnych źródeł energii. - usprawnienie i ułatwienie procedur administracyjnych w odniesieniu do realizacji inwestycji w źródła energii odnawialnej. Hlavními předpoklady Směrnice: - požadavek, aby členské státy podporovat, povzbuzovat a   podporovat investice a rozvoj trhu s obnovitelnými energiemi. zlepšení a zjednodušit administrativní postupy ve vztahu k investicím do obnovitelných zdrojů energie.

4 Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost
Bez analizy bilansu energetycznego i oceny możliwości wykorzystywania własnych zasobów energetycznych nie ma niezależności energetycznej i nie ma perspektywy gospodarczego rozwoju !!!!. (Społeczeństwo bez przyszłości staje się tylko konsumentem.) Bez analýzy energetické bilance a hodnocení možnosti pro využití svých energetických zdrojů není energetické nezávislosti, a není perspektiva ekonomického rozvoje!. (společnost bez budoucnosti stane jen spotřebitel).

5 Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost
Analiza energetyczna gminy i regionu obejmuje bilanse : QG - źródła energii - zasoby energetyczne odnawialne - zasoby energetyczne nieodnawialne Qz Qs Qwo Qwi Qzo QTPo Qw QA Analýza energetická obcí a regionu zahrnuje bilance:           - zdroje energie           - obnovitelné zdroje energie           - neobnovitelné zdroje energie

6 Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost
źródła energii: słońce, wiatr, woda, ziemia-geotermia w procesie wytwarzania energii: nie ma emisji szkodliwych związków do atmosfery CO2, NOx i innych. Nie ma odpadów!!!! (Jest praca dla ludzi) zdroje energie: slunce, vítr, voda, země –geotermální zdroje v procesu výroby energie: nejsou k dispozici žádné škodlivé emise do ovzduší CO2, NOx a další. Neexistuje žádný odpad! (To je práce pro lidi)

7 Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost
zasoby energetyczne odnawialne: ( ziarno, słoma, zrębki, pelet, brykiet, biomasa, biogaz,biodizel, bioodpad ) w procesie spalania: emitują do atmosfery CO2 NOx i inne. Odpady stanowią nawóz lub pasza ( jest stała praca dla ludzi) - obnovitelné zdroje energie (grain, sláma, dřevní štěpka, dřevní pelety, brykiet, biomasa, bioplyn, biodizel, bioodpad) ve spalovacím procesu: je emise CO2 a dalších emisí NOx. Odpad je hnojivo nebo krmivo. ( je stálá práce pro lidi)

8 Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost
-zasoby energetyczne nieodnawialne =(węgiel, ropa, gaz, uran) źle spalane - emitują do atmosfery: pyły, sadze, CO, CO2, NOx i inne. popioły węglowe - utylizowane w cementowniach, odpady i opady radioaktywne uranowe !! ?? (eksploatacja daje stałą pracę prace) - neobnovitelné zdroje energie (uhlí, ropa, zemní plyn, uran)         špatně spaleny - emitují do ovzduší: prach, saze, CO,CO2, NOx, a další.         uhlí popel - zlikvidovat v cementu,         radioaktivní odpad a uran srážky! ? Nedostatek možností k likvidaci      ( těžba vám stálou práci )

9 Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost
Czy Uran – jest paliwem ……..przyszłości ? W wyniku awarii reaktorów i eksplozji jądrowych następuje silne skażenie obszarów opadem radioaktywnym. Zachodzą olbrzymie zaburzenia w klimacie na całym globie. Na terenach skażonych wśród ludzi i zwierząt dochodzi do zwiększenia ilości wielopokoleniowych wad genetycznych i mutacji. Wzrasta zachorowalność na nowotwory. Przekroczona dawka promieniowania 100 siwertów powoduje szybką śmierć, zaś po dawce rzędu 3-4 s organizm wykańcza się powoli i umiera w przeciągu kilku tygodni Odpady z elektrowni nadal są radioaktywne i niebezpieczne www……. Uran - je to palivo, budoucnosti?               V důsledku nehod reaktorů a jaderného výbuchu s následným silným radioaktivním spadem kontaminované oblasti . Umístěte obrovské nepokoje v klimatu po celém světě . V oblastech zmanipulovaných lidí a zvířat, je ke zvýšení množství multi - genetických vad a mutací . Zvyšuje se výskyt rakoviny . Radiační dávka nad 100 siwertów způsobuje rychlou smrt , a po dávce řádově 3-4 s tělem nosí pomalu umírá během několika týdnů . Odpady z elektráren jsou stále radioaktivní a nebezpečné www….

10 Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost
Reaktory wykorzystujące uran do produkcji energii ( 450 w roku 2009r ) Jaderné reaktory používají uran k výrobě energie ( 450 rok 2009 )

11 Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost
Światowe zasoby URANU - paliwa nieodnawialnego Světové zdroje uranu - neobnovitelné palivo

12 Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost
Awarie reaktorów Państwowy program opanowania konsekwencji Czarnobyla, na lata i okres do roku 2020 zawiera szczegóły planu, mającego kosztować ponad 2,2 miliarda dolarów amerykańskich Obszar ziemi uprawnej skażony cezem 137 i strontem 90 zmniejszył się o 21%, z km² do km². (ponad 20 lat po katastrofie) Dotyczy obwodu Homel i Mohylew z którego w 1986 roku wysiedlono ponad osób. Státní program na zvládnutí následků Černobylu , na období a na období do roku 2020, obsahuje podrobnosti o plánu, s náklady na více než 2,2 miliardy dolarů orné plochy půdy kontaminované cesia a stroncium - 90 snížil o 21 % , s km ² na km ² ( více než 20 let po katastrofě ) Předmět Homel a Mogilev obvod, který v roce 1986 přemístěn přes lidí.

13 Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost
Czarnobyl Fukushima

14 QG= Qz +Qwo+Qs+Qwi+QTpo
Energetické bilance OZE Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Opracowanie 2002, Warszawa, Roman Ney i Julian Sokołowski, 1987. Instytut G S M i E: PAN- Kraków QG= Qz +Qwo+Qs+Qwi+QTpo Q + zo Halina Lorenc, Instytut M i G W, Warszawa dla h 30m Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut G i P Z: P A N, W-a 1995.

15 QG = Bilans energetyczny gminy Energetická bilance obce-regionu
QG = Bilans gminy - fakty QG = Bilance obci -fakty QG = QA + Qw Qw = Qw + Qr + Qg + Qi

16 QG = Bilans energetyczny gminy Energetická bilance obce-regionu
QA + Qw = QG = OZE QA + Qz +Qwo+Qs+Qwi+QTpo Qw = Q + Min emisje CO2 CO2 = 0!!!

17 Bilans energetyczny dla Polski Energetická bilance dla Polski
1PJ –jednostka przeliczeniowa stanowiąca przybliżoną wartość energii zawartej w 23 tys. ton ropy naftowej

18 QG = Bilans energetyczny gminy Energetická bilance obce-regionu
jeżeli QW = QG < Qoze jestli Mamy sukces: Strategie rozwoju Gminy Strategie pro rozvoj Obce

19 Dziękuję za uwagę Polska Geotermalna Asocjacja
im. prof. Juliana Sokołowskiego przy AGH Kraków członek zarządu Bogumił Wrona


Pobierz ppt "Energetická bezpečnost w strategie rozvoje obcí a regionu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google