Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cieszyn 21.05.2014 Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. Juliana Sokołowskiego przy AGH Kraków członek zarządu Bogumił Wrona Energetická bezpečnost w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cieszyn 21.05.2014 Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. Juliana Sokołowskiego przy AGH Kraków członek zarządu Bogumił Wrona Energetická bezpečnost w."— Zapis prezentacji:

1 Cieszyn 21.05.2014 Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. Juliana Sokołowskiego przy AGH Kraków członek zarządu Bogumił Wrona Energetická bezpečnost w strategie rozvoje obcí a regionu Bezpieczeństwo energetyczne strategią rozwoju gmin

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2009/28/WE najważniejszym aktem prawnym w sprawie energetyki odnawialnej w Europie z 2009 r. Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost Směrnice Evropského Parlamentu 2009/28/WE nejdůležitějším právním předpisem v oblasti energetiky energie z obnovitelných zdrojů v Evropě v roce 2009

3 Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost Główne założenia Dyrektywy: - zobligowanie Państw Członkowskich do promowania, zachęcania i wspierania inwestycji i rozwoju na rynku odnawialnych źródeł energii. - usprawnienie i ułatwienie procedur administracyjnych w odniesieniu do realizacji inwestycji w źródła energii odnawialnej. Hlavními předpoklady Směrnice: - požadavek, aby členské státy podporovat, povzbuzovat a podporovat investice a rozvoj trhu s obnovitelnými energiemi. - zlepšení a zjednodušit administrativní postupy ve vztahu k investicím do obnovitelných zdrojů energie.

4 Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost Bez analizy bilansu energetycznego i oceny możliwości wykorzystywania własnych zasobów energetycznych nie ma niezależności energetycznej i nie ma perspektywy gospodarczego rozwoju !!!!. (Społeczeństwo bez przyszłości staje się tylko konsumentem.) Bez analýzy energetické bilance a hodnocení možnosti pro využití svých energetických zdrojů není energetické nezávislosti, a není perspektiva ekonomického rozvoje!. (společnost bez budoucnosti stane jen spotřebitel).

5 Analiza energetyczna gminy i regionu obejmuje bilanse : Q G - źródła energii - zasoby energetyczne odnawialne - zasoby energetyczne nieodnawialne Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost Analýza energetická obcí a regionu zahrnuje bilance: - zdroje energie - obnovitelné zdroje energie - neobnovitelné zdroje energie QzQz QsQs QwoQwo QwiQwi QzoQzo QwQw QAQA Q TPo

6 Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost - źródła energii: słońce, wiatr, woda, ziemia-geotermia w procesie wytwarzania energii: nie ma emisji szkodliwych związków do atmosfery CO2, NOx i innych. Nie ma odpadów!!!!. ( Jest praca dla ludzi) - zdroje energie: slunce, vítr, voda, země –geotermální zdroje v procesu výroby energie: nejsou k dispozici žádné škodlivé emise do ovzduší CO2, NOx a další. Neexistuje žádný odpad!. (To je práce pro lidi)

7 Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost - zasoby energetyczne odnawialne: ( ziarno, słoma, zrębki, pelet, brykiet, biomasa, biogaz,biodizel, bioodpad ) w procesie spalania: emitują do atmosfery CO 2 NOx i inne. Odpady stanowią nawóz lub pasza ( jest stała praca dla ludzi) - obnovitelné zdroje energie (grain, sláma, dřevní štěpka, dřevní pelety, brykiet, biomasa, bioplyn, biodizel, bioodpad) ve spalovacím procesu: je emise CO 2 a dalších emisí NOx. Odpad je hnojivo nebo krmivo. ( je stálá práce pro lidi)

8 Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost - neobnovitelné zdroje energie (uhlí, ropa, zemní plyn, uran) špatně spaleny - emitují do ovzduší: prach, saze, CO,CO2, NOx, a další. uhlí popel - zlikvidovat v cementu, radioaktivní odpad a uran srážky! ? Nedostatek možností k likvidaci ( těžba vám stálou práci ) -zasoby energetyczne nieodnawialne = (węgiel, ropa, gaz, uran) źle spalane - emitują do atmosfery: pyły, sadze, CO, CO2, NOx i inne. popioły węglowe - utylizowane w cementowniach, odpady i opady radioaktywne uranowe !! ?? (eksploatacja daje stałą pracę prace)

9 Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost W wyniku awarii reaktorów i eksplozji jądrowych następuje silne skażenie obszarów opadem radioaktywnym. Zachodzą olbrzymie zaburzenia w klimacie na całym globie. Na terenach skażonych wśród ludzi i zwierząt dochodzi do zwiększenia ilości wielopokoleniowych wad genetycznych i mutacji. Wzrasta zachorowalność na nowotwory. Przekroczona dawka promieniowania 100 siwertów powoduje szybką śmierć, zaś po dawce rzędu 3- 4 s organizm wykańcza się powoli i umiera w przeciągu kilku tygodni. Odpady z elektrowni nadal są radioaktywne i niebezpieczne www……. Czy Uran – jest paliwem ……..przyszłości ? V důsledku nehod reaktorů a jaderného výbuchu s následným silným radioaktivním spadem kontaminované oblasti. Umístěte obrovské nepokoje v klimatu po celém světě. V oblastech zmanipulovaných lidí a zvířat, je ke zvýšení množství multi - genetických vad a mutací. Zvyšuje se výskyt rakoviny. Radiační dávka nad 100 siwertów způsobuje rychlou smrt, a po dávce řádově 3-4 s tělem nosí pomalu umírá během několika týdnů. Odpady z elektráren jsou stále radioaktivní a nebezpečné www…. Uran - je to palivo,......... budoucnosti?

10 Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost Reaktory wykorzystujące uran do produkcji energii ( 450 w roku 2009r ) Jaderné reaktory používají uran k výrobě energie ( 450 rok 2009 )

11 Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost Světové zdroje uranu - neobnovitelné palivo Światowe zasoby URANU - paliwa nieodnawialnego

12 Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost Państwowy program opanowania konsekwencji Czarnobyla, na lata 2011-2015 i okres do roku 2020 zawiera szczegóły planu, mającego kosztować ponad 2,2 miliarda dolarów amerykańskich Obszar ziemi uprawnej skażony cezem 137 i strontem 90 zmniejszył się o 21%, z 12970 km² do 10210 km². (ponad 20 lat po katastrofie) Dotyczy obwodu Homel i Mohylew z którego w 1986 roku wysiedlono ponad 137 000 osób. Státní program na zvládnutí následků Černobylu, na období 2011- 2015 a na období do roku 2020, obsahuje podrobnosti o plánu, s náklady na více než 2,2 miliardy dolarů orné plochy půdy kontaminované cesia - 137 a stroncium - 90 snížil o 21 %, s 12.970 km ² na 10210 km ². ( více než 20 let po katastrofě ) Předmět Homel a Mogilev obvod, který v roce 1986 přemístěn přes 137 000 lidí. http://pl.wikinews.org/wiki/Bia%C5%82oru%C5%9B:_tereny_ska%C5%BCone_po_awarii_czarnobylskiej_b%C4%99d%C4%85_ponownie_zasiedlone Awarie reaktorów

13 Bezpieczeństwo energetyczne Energetická bezpečnost www.2010.wordpress.com/2013/09/02/fukushima-takiego-skazenia-oceanu-nie-notowano-je FukushimaCzarnobyl

14 Energetické bilance OZE Q G = Roman Ney i Julian Sokołowski, 1987. Instytut G S M i E: PAN- Kraków Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Opracowanie 2002, Warszawa, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut G i P Z: P A N, W-a 1995. Halina Lorenc, Instytut M i G W, Warszawa 2002 dla h 30m zozo

15 Q G = Bilans energetyczny gminy Energetická bilance obce-regionu Q G = Bilans gminy - fakty Q G = Q A + Q w Q w = Qw + Qr + Qg + Qi Q G = Bilance obci -fakty

16 Q G = Bilans energetyczny gminy Energetická bilance obce-regionu CO 2 CO 2 = 0!!! Min emisje

17 Bilans energetyczny dla Polski Energetická bilance dla Polski 1PJ –jednostka przeliczeniowa stanowiąca przybliżoną wartość energii zawartej w 23 tys. ton ropy naftowej

18 Q W = Q G Q G = Bilans energetyczny gminy Energetická bilance obce-regionu jeżeli jestli Q oze < Strategie rozwoju Gminy Mamy sukces: Strategie pro rozvoj Obce

19 Dziękuję za uwagę Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. Juliana Sokołowskiego przy AGH Kraków członek zarządu Bogumił Wrona


Pobierz ppt "Cieszyn 21.05.2014 Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. Juliana Sokołowskiego przy AGH Kraków członek zarządu Bogumił Wrona Energetická bezpečnost w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google