Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podział wyrazu na podstawę słowotwórczą i formant Lekcja dla klasy IV lub dla I klasy gimnazjum 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podział wyrazu na podstawę słowotwórczą i formant Lekcja dla klasy IV lub dla I klasy gimnazjum 1."— Zapis prezentacji:

1 Podział wyrazu na podstawę słowotwórczą i formant Lekcja dla klasy IV lub dla I klasy gimnazjum 1

2 Drogi Uczniu Celem lekcji jest przypomnienie podstawowych wiadomości oraz utrwalenia umiejętności, w które wyposażyła Cię szkoła podstawowa. Dlatego  Czytaj uważnie polecenia.  W karcie pracy, którą masz przed sobą, rozwiązuj kolejne zadania.  Dopiero wtedy przechodź do następnego slajdu. 2

3 Wiadomości Wyraz podstawowy składa się z podstawy słowotwórczej i formantu chleb - ak podstawa słowotwórcza formant powrót 3

4 Podstawa słowotwórcza Jest to część wyrazu pochodnego, która jest wspólna dla wyrazu pochodnego i podstawowego chlebak chleb wyraz pochodnywyraz podstawowy powrót 4

5 Formant Jest to element, za pomocą którego został utworzony wyraz pochodny i którym różni się od wyrazu podstawowego. chleb - ak podstawa słowotwórczaformant powrót 5

6 Dwa podstawowe formanty przyrostek i przedrostek przyrostki przedrostki koń - ski biał - awy pisz - ący góral - ka nad - wrażliwy prze - jechać niedo - myć do - jechać powrót 6

7 Przyrostki i przedrostki mają znaczenie. koń – ski mający związek z koniem pisz – ący wykonujący czynność pisania niedokładnie wykonać czynność niedo - myć wyraża wzmocnienie cechy nad - wrażliwy 7

8 Ćwiczenia 1.Wyrazy pochodne utworzone przez dodanie tych samych przyrostków. Przykład: góra + nik = górnik rola strona komora + nik = rolnik + nik = stronnik + nik = komornik Zapamiętaj zasadę powrót 8

9 Przykład Kreślić + -arz = kreślarz nudzić pisać stół kolej + -arz = nudziarz + - arz = pisarz + - arz = stolarz + - arz = kolejarz SPRAWDŹSPRAWDŹ powrót 9

10 Karta pracy Jeżeli ćwiczenia nie sprawiły Ci trudności, przejdź do wykonania zadania nr 1 w karcie pracy. Jeżeli pojawiły się trudności, wróć do poprzednich slajdów Podstawa słowotwórcza i formant – slajdy nr 3 i 4.nr 3 4. Formant Formant i formantformant Ćwiczenia - slajdy nr 8 i 9.89. 10

11 Wiadomości Są takie wyrazy pochodne, które zostały utworzone przez równoczesne dodanie przedrostka i przyrostka. za - les - ić przedrostekprzyrostek Slajd nr 1411

12 Ćwiczenia Przykład: polepszyć = po + lepszy + yć zaludnić wydobrzeć rozeźlić SPRAWDŹSPRAWDŹ za + ludny + ić wy + dobry + eć roze + zły + ić Slajd nr 14 12

13 Łączenie wyrażeń przyimkowych Za lasem – zalesie Przed szkołą - przedszkole Przed polem - przedpole przed murem przed progiem sprawdź przedmurze przedproże przedrostek podstawa słowotwórcza Slajd nr 14 13

14 Karta pracy Jeżeli ćwiczenia nie sprawiły Ci trudności, przejdź do wykonania zadania nr 2 w karcie pracy. Jeżeli pojawiły się trudności, wróć do poprzednich slajdów Wiadomości: slajd nr 11Ćwiczenia slajdy nr 12 i 13nr 12 13 14

15 To nie wszystkie sposoby tworzenia wyrazów. Inne poznasz na kolejnej lekcji. Sprawdź kartę pracy i oddaj ją nauczycielowi języka polskiego. Do zobaczenia 15


Pobierz ppt "Podział wyrazu na podstawę słowotwórczą i formant Lekcja dla klasy IV lub dla I klasy gimnazjum 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google