Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY PROGRAMU Ms PowerPoint

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY PROGRAMU Ms PowerPoint"— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY PROGRAMU Ms PowerPoint
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Rolnictwa i Biologii w Leśnej Podlaskiej PODSTAWY PROGRAMU Ms PowerPoint FAKULTET Rok IV sem.8 rok ak.2007/2008 Kierunek: rolnictwo mgr Magdalena Kondraciuk

2 POSTAWY PROGRAMU Ms PowerPoint
Rozpoczęcie pracy w programie Wstawianie obiektów Przygotowanie animacji i przejść między slajdami Ustawienie akcji Sortowanie slajdów Pokaz prezentacji

3 Ad.1. Rozpoczęcie pracy w programie(1)

4 Ad.1. Rozpoczęcie pracy w programie(2)
Do przygotowania prezentacji elektronicznej potrzebny jest komputer multimedialny z zainstalowanym programem do tworzenia prezentacji (MS PowerPoint), dobry pomysł i materiały. Następnie przechodzi się już do przygotowania pokazu w programie prezentacyjnym, który przejmie zada-nie odpowiedniego połączenia dźwięku i obrazu, pozwalając na sterowanie pokazem za pomocą kilku kliknięć myszą.

5 Ad.1. Rozpoczęcie pracy w programie(3)
Nową prezentację można utworzyć na kilka sposobów. Najprostszym sposobem jest użycie Kreatora zawartości, który proponuje użytkownikowi prezentację o sugerowanej treści i dostosowaną do sugerowanego szablonu projektowego. Kreator zawartości zawiera szereg przykładowych prezentacji na przykład prezentacji związanych z zebraniem zespołu czy planowaniem zajęć, a ponadto zawiera prezentacje przeznaczone do wykorzystania w Internecie. Innym sposobem rozpoczęcia tworzenia prezentacji jest wybór odpowiedniego szablonu projektowego, który określa ogólną formę prezentacji, ale nie jej treść. Prezentację można utworzyć rozpoczynając pracę od pustej prezentacji, która nie zawiera żadnej treści.

6 Ad.1. Rozpoczęcie pracy w programie(4)
Po uruchomieniu programu PowerPoint pojawia się okno powitania. Należy wybrać w nim pozycję Szablon, po czym zatwierdzić przyciskiem OK. Następnie ukaże się okno Nowa prezentacja. W nim wybrać z zakładki Szablon projektu gotowy szablon slajdu. Do wyboru jest wiele różnorodnych szablonów np. Wir wodny; obok widać podgląd wybranego szablonu. Aby zatwierdzić wybór należy wcisnąć przycisk Zastosuj. Wtedy wyświetlone zostaje okno Nowy slajd

7 Ad.1. Rozpoczęcie pracy w programie(5)
W oknie tym pokazane są autoukłady slajdów. Należy wybrać w nim układ Pusty i kliknąć Zastosuj. I tak zostaje utworzony pierwszy slajd na którym można już umieszczać zgromadzone materiały.

8 Ad.1. Rozpoczęcie pracy w programie(6)
Jeśli w wybranym szablonie występuje grafika (linie, spirale itp.) można to usunąć. Aby to zrobić należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na slajdzie i w rozwiniętym menu wybrać polecenie Tło. Gdy pokaże się okno, zaznaczyć (umieszczone na dole okna) Pomijanie grafiki w tle z wzorca i zaakceptować przyciskiem Zastosuj lub Zastosuj do wszystkich. Wtedy uzyskuje się widok slajdu bez żadnej grafiki w tle

9 Ad.1. Rozpoczęcie pracy w programie(7)
Na tak przygotowanym pierwszym slajdzie przystąpić można do kontynuowania tworzenia prezentacji. Aby utworzyć następny slajd, trzeba kliknąć przycisk i po pojawieniu się okna Nowy slajd znów wybrać autoukład Pusty i zatwierdzić.

10 POSTAWY PROGRAMU Ms PowerPoint
Rozpoczęcie pracy w programie Wstawianie obiektów Przygotowanie animacji i przejść między slajdami Ustawienie akcji Sortowanie slajdów Pokaz prezentacji

11 Ad.2.Wstawianie obiektów(1)
Do prezentacji wstawiać można różne obiekty oferowane przez program t.j. ClipArt-y (w skład których wchodzą oprócz rysunków, filmy i zdjęcia) oraz obiekty WordArt. Obiekty WordArt są to różne ozdobne rodzaje tekstu, np. WordArt

12 Ad.2.Wstawianie obiektów(2)
Aby wstawić do prezentacji ClipArt, obiekt WordArt lub inny rysunek z pliku, z menu Wstaw należy wybrać Rysunek, a następnie rodzaj obiektu jaki będzie wstawiony, np. obiekt WordArt. Po wybraniu tego obiektu pokazuje się okno

13 Ad.2.Wstawianie obiektów(2)
Po wybraniu odpowiedniego rodzaju tekstu należy zatwierdzić i po pojawieniu się następnego okna Edytuj tekst WordArt wpisać tekst, wybrać czcionkę, jej rozmiar i zatwierdzić przyciskiem OK. Podobnie wykonuje się wstawianie zdjęć z pliku i ClipArt-ów. Po wstawieniu obiektów uzyskuje się efekt, jak np. Mój pierwszy WordArt

14 Ad.2.Wstawianie obiektów(4)
Wstawione obiekty można również obrabiać, np: kadrować zdjęcia, wstawiać cienie, obramowania czy wypełnienia. Po zaznaczeniu obiektu pokazują się paski narzędzi. Za ich pomocą dokonuje się potrzebnych wykończeń wstawionych już obiektów.

15 POSTAWY PROGRAMU Ms PowerPoint
Rozpoczęcie pracy w programie Wstawianie obiektów Przygotowanie animacji i przejść między slajdami Ustawienie akcji Sortowanie slajdów Pokaz prezentacji

16 Ad.3. Przygotowanie animacji i przejść...(1)
Aby oglądający prezentację byli bardziej nią zainteresowani należy zastosować animację. Jeśli wykorzystuje się animację, kolejne elementy slajdu (tekst lub rysunki) pojawiają się po każdorazowym naciśnięciu myszy lub automatycznie.

17 Ad.3. Przygotowanie animacji i przejść...(2)
Aby zastosować animację wystarczy zaznaczyć obiekt, przy którym będzie wprowadzona, następnie z menu Pokaz należy użyć polecenie Ustawienia animacji lub Animacja niestandardowa. Po wybraniu tego polecenia wyświetli się okno

18 Ad.3. Przygotowanie animacji i przejść...(3)
W oknie tym można określić dla danego obiektu umieszczonego na slajdzie rodzaj efektów (np. żaluzja pozioma, przylot z lewej), jak również kolejność animacji poszczególnych obiektów

19 Ad.3. Przygotowanie animacji i przejść...(4)
Poza tym program pozwala wprowadzić specjalne przejścia pomiędzy slajdami. Przejście do następnego slajdu automatycznie uaktywnia wprowadzone efekty przejścia (które mogą zawierać również efekty dźwiękowe). Z menu Pokaz wybiera się polecenie Przejście slajdu. Po wybraniu tego polecenia pokazuje się okno Przejście slajdu

20 Ad.3. Przygotowanie animacji i przejść...(5)
W oknie tym wybieramy sposób przejścia slajdu, jego szybkość. Oprócz tego zaznaczamy czy przejście ma nastąpić po kliknięciu myszą czy też automatycznie po określonym czasie. Możemy również wprowadzić dźwięk towarzyszący przejściu slajdu. Może to być dźwięk z galerii, jak również inny plik dźwiękowy.

21 POSTAWY PROGRAMU Ms PowerPoint
Rozpoczęcie pracy w programie Wstawianie obiektów Przygotowanie animacji i przejść między slajdami Ustawienie akcji Sortowanie slajdów Pokaz prezentacji

22 Ad.4. Ustawienie akcji (1) Ułatwiając poruszanie się w prezentacji można wprowadzić do niej przyciski akcji, umożliwiające łatwe ręczne przełączanie do poprzedniego, następnego lub innego dowolnego slajdu. Przyciski akcji umożliwiają również uruchomienie innej prezentacji, innego programu, jak również adresu stron WWW. Program oferuje nam kilka gotowych przycisków akcji.

23 Ad.4. Ustawienie akcji (2) Z menu Pokaz należy wybrać polecenie Ustawienie akcji. Pojawia się wtedy okno

24 POSTAWY PROGRAMU Ms PowerPoint
Rozpoczęcie pracy w programie Wstawianie obiektów Przygotowanie animacji i przejść między slajdami Ustawienie akcji Sortowanie slajdów Pokaz prezentacji

25 Ad.5. Sortowanie slajdów (1)
Przejścia do widoku posortowanych slajdów dokonuje się wciskając przycisk umieszczony w dolnym, lewym rogu widoku slajdu. Otrzymuje się wtedy zbiór slajdów jak na rysunku

26 Ad.5. Sortowanie slajdów (2)
Na pasku sortowania slajdów znajduje się przycisk Przejścia slajdu (pozwala ustalić sposób przechodzenia, przenikania jednego slajdu w drugi podczas pokazu na ekranie monitora), Efekt przejścia slajdu (pozwala wybrać z listy rozwijanej jeden z proponowanych sposobów przechodzenia jednego slajdu w drugi podczas pokazu), Ustawienia animacji tekstu (pozwala wybrać z rozwijanej listy sposób animacji tekstu wskazanego slajdu, podczas pokazu), Ukryj slajd (pozwala czasowo wyłączyć wskazany slajd z pokazu prezentacji), Próba tempa (pozwala wypróbować i zarejestrować czasy wyświetlania poszczególnych slajdów podczas pokazu). Po zastosowaniu wyżej wymienionych efektów do wybranych wcześniej slajdów pod obrazami slajdów pojawiają się ikony. Informują one o tym czy do slajdu zastosowano efekt animacji, efekt przejścia oraz czas wyświetlania slajdu.

27 Ad.5. Sortowanie slajdów (2)
Na pasku sortowania slajdów znajduje się przycisk Przejścia slajdu (pozwala ustalić sposób przechodzenia, przenikania jednego slajdu w drugi podczas pokazu na ekranie monitora), Efekt przejścia slajdu (pozwala wybrać z listy rozwijanej jeden z proponowanych sposobów przechodzenia jednego slajdu w drugi podczas pokazu), Ustawienia animacji tekstu (pozwala wybrać z rozwijanej listy sposób animacji tekstu wskazanego slajdu, podczas pokazu), Ukryj slajd (pozwala czasowo wyłączyć wskazany slajd z pokazu prezentacji), Próba tempa (pozwala wypróbować i zarejestrować czasy wyświetlania poszczególnych slajdów podczas pokazu). Po zastosowaniu wyżej wymienionych efektów do wybranych wcześniej slajdów pod obrazami slajdów pojawiają się ikony. Informują one o tym czy do slajdu zastosowano efekt animacji, efekt przejścia oraz czas wyświetlania slajdu.

28 POSTAWY PROGRAMU Ms PowerPoint
Rozpoczęcie pracy w programie Wstawianie obiektów Przygotowanie animacji i przejść między slajdami Ustawienie akcji Sortowanie slajdów Pokaz prezentacji

29 Ad.6. Pokaz animacji (1) Aby uruchomić prezentację powinno zaznaczyć się pierwszy slajd (pokaz prezentacji zaczyna się zawsze od zaznaczonego slajdu) i kliknąć w przełączniku trybów widoku przycisk uruchamiający pokaz na ekranie monitora. Naciśnięcie w czasie prezentacji: lewym przyciskiem myszy powoduje przejście do następnego slajdu (to samo można uzyskać za pomocą klawiszy kursora: w prawo lub w dół, klawisze kursora w lewo i w górę powodują cofnięcie do poprzedniego slajdu, prawym przyciskiem uruchamia podręczne menu dające pełną kontrolę nad pokazem na ekranie monitora, klawisza ESC, kończy pokaz. Aby prezentacja była przeprowadzona płynnie, możemy sprawić, że slajdy przełączane będą przez komputer w określonych odstępach czasowych. W tym celu z menu Pokaz wybiera się polecenie Próba tempa. Wtedy zostaje uruchomiona prezentacja, ale z dodatkowym panelem kontrolnym i timerem. Wszystkie odstępy czasu wykorzystane na pokaz poszczególnych slajdów są rejestrowane.

30 POSTAWY PROGRAMU Ms PowerPoint PODSUMOWANIE
WIEMY JUŻ JAK PRZEBIEGA: Rozpoczęcie pracy w programie Wstawianie obiektów Przygotowanie animacji i przejść między slajdami Ustawienie akcji Sortowanie slajdów Pokaz prezentacji

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ☻


Pobierz ppt "PODSTAWY PROGRAMU Ms PowerPoint"

Podobne prezentacje


Reklamy Google