Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?"— Zapis prezentacji:

1 Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?

2

3 HISTORIA Historia Parlamentu Europejskiego sięga 1957 roku. Wtedy to utworzono Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne. Od 1962 roku przyjęło ono nazwę Parlament Europejski. Siedziba Parlamentu Europejskiego mieści się w Strasburgu, gdzie odbywają się obrady. Dodatkowe posiedzenia mogą odbywać się także w Brukseli. Sekretariat Generalny Parlamentu Europejskiego mieści się w Luksemburgu. Podział mandatów zmieniał się w zależności od obowiązującego traktatu. Traktat ustanawiający Unię Europejską stanowił, że liczba członków Parlamentu Europejskiego nie może przekraczać 750 posłów. Traktat z Nicei określał liczbę posłów na poziomie 736. Z kolei według Traktatu z Lizbony ogólna liczba posłów ma wynosić 754 i jest to związane z przejściowym wzrostem.

4 S K Ł AD W skład Parlamentu Europejskiego wchodzą przedstawiciele Unii Europejskie. Podział miejsc odbywa się na zasadzie proporcjonalności degresywnej. Minimalna liczba posłów z danego państwa członkowskiego wynosi 6, a maksymalna 99 posłów. Posłowie wybierani są w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Głosowanie jest wolne i tajne. Kadencja posła Parlamentu Europejskiego wynosi 5 lat. Mandat może zostać odnowiony. Wybory przeprowadzane są zgodnie z jednolitą procedurą we wszystkich krajach członkowskich lub zgodnie ze wspólnymi wytycznymi. Warto podkreślić, że mandat posła Parlamentu Europejskiego ma charakter europejski. Poseł PE nie jest związany żadnymi instrukcjami czy wytycznymi otrzymywanymi ze strony swojego państwa. Reprezentuje on bowiem Unię Europejską a nie swój kraj. W czasie kadencji parlamentarzyści nie mogą łączyć funkcji członka PE z inną funkcją w Unii Europejskiej. Nie mogą także być członkami rządów w swoich państwach. Posłowie Parlamentu Europejskiego posiadają szereg licznych przywilejów związanych z pełnioną funkcją.

5 S TRUKTURA PE 1) Organy kierownicze - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego – jest on wybierany w tajnym głosowaniu. Jego kadencja trwa 2,5 roku, może zostać wybrany ponownie. Kandydata na przewodniczącego może zgłosić grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów PE. Do głównych zadań Przewodniczącego należy kierowanie pracami Parlamentu, prowadzenie obrad i zarządzanie głosowań. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego jest instytucjonalnym przedstawicielem PE w stosunkach zewnętrznych oraz w stosunkach z innymi instytucjami unijnymi. - Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego – obecnie jest ich 14. Są wybierani w podobny sposób co Przewodniczący, na taką samą kadencję. Wspomagają oni oraz zastępują Przewodniczącego. - Prezydium – w jego skład wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz 5 kwestorów z głosem doradczym.

6 2) Organy funkcjonalne - Komisje stałe – obecnie jest ich 20 i są podzielone według poszczególnych dziedzin prawa unijnego. - Komisje tymczasowe – powoływane przez PE do zbadania konkretnej sprawy na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (możliwość przedłużenia) - Komisje śledcze – powoływane w przypadku naruszenia lub złego stosowania prawa unijnego. - Delegacje – grupy posłów wybrane przez Parlament do reprezentowania w organach międzyparlamentarnych - Konferencja Przewodniczących – ich głównym zadaniem jest wspomaganie prac Parlamentu Europejskiego. W skład wchodzi Przewodniczący PE oraz przedstawiciele grup politycznych i posłów niezrzeszonych. - Konferencja Przewodniczących Komisji - Konferencja Przewodniczących Delegacji

7 3) Organy polityczne Posłowie zasiadają w Parlamencie według przynależności do wybranej ogólnoeuropejskiej frakcji politycznej. Mogą oni łączyć się w grupy mając podobne poglądy polityczne. Do utworzenia grupy potrzeba 25 posłów, którzy reprezentują co najmniej ¼ państw członkowskich.

8 T ERMIN WYBORÓW DO PE 22 maja (czwartek): Holandia, Wielka BrytaniaHolandiaWielka Brytania 23 maja (piątek): IrlandiaIrlandia 23 i 24 maja (piątek i sobota): CzechyCzechy 24 maja (sobota): Cypr, Łotwa, Malta, SłowacjaCyprŁotwaMaltaSłowacja 24 i 25 maja (sobota i niedziela): Francja, WłochyFrancjaWłochy 25 maja (niedziela): Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, WęgryAustriaBelgiaBułgariaChorwacja DaniaEstoniaFinlandiaGrecjaHiszpania LitwaLuksemburgNiemcyPolskaPortugaliaRumuniaSłoweniaSzwecjaWęgry

9 P RZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Martin Schulz - niemiecki polityk. Od 17 stycznia 2012 przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

10 P ARLAMENT E UROPEJSKI

11 W NĘTRZE PE

12 Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?


Pobierz ppt "Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google