Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkursy przedmiotowe organizowane dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa wielkopolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkursy przedmiotowe organizowane dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa wielkopolskiego."— Zapis prezentacji:

1 Konkursy przedmiotowe organizowane dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa wielkopolskiego

2 KONKURSY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014:
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Wojewódzki Konkurs Matematyczny Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy KONKURSY DLA UCZNÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Wojewódzki Konkursu Biologiczny Wojewódzki Konkursu Chemiczny Wojewódzki Konkursu Fizyczny Wojewódzki Konkursu Geograficzny Wojewódzki Konkursu Historyczny Wojewódzki Konkursu Języka Angielskiego Wojewódzki Konkursu Języka Francuskiego Wojewódzki Konkursu Języka Niemieckiego Wojewódzki Konkursu Języka Polskiego Wojewódzki Konkursu Języka Rosyjskiego Wojewódzki Konkursu Matematyczny Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

3 W TEGOROCZNYCH KONKURSACH UCZESTNICZYŁO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z 939 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (tj. 77,28% wszystkich szkół podstawowych)

4 Wojewódzki Konkurs Matematyczny
Zestawienie (liczba uczniów na poszczególnych etapach konkursów) rok szkolny 2013/2014 ETAP Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Wojewódzki Konkurs Matematyczny Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy RAZEM etap szkolny 11 339 11 933 12 027 35 299 etap rejonowy 1 042 515 1 548 3 105 etap wojewódzki 78 70 131 279 Liczba finalistów 45 24 67 136 Liczba laureatów 32 46 63 141

5 W TEGOROCZNYCH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH UCZESTNICZYŁO UCZNIÓW Z 574 GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (tj. 85,16% wszystkich gimnazjów)

6 Zestawienie rok szkolny 2013/2014 (liczba uczniów na poszczególnych etapach konkursów)
etap rejonowy etap wojewódzki finalistów laureatów Biologia 5 843 173 55 20 35 Chemia 4 497 396 123 47 76 Fizyka 4 024 342 111 83 28 Geografia 5 704 209 45 10 Historia 6 394 443 116 71 J. angielski 9 085 474 109 30 77 J. francuski 277 112 38 24 14 J. niemiecki 2 909 50 29 21 J. polski 6 426 644 90 56 33 J. rosyjski 161 7 3 4 Matematyka 7 822 235 17 KWOiE 1 996 196 42 32 RAZEM 55 138 3 417 831 432

7 Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych
od 1 września 2014 roku .

8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046). Egzamin gimnazjalny od 2012 r. Część pierwsza – humanistyczna: zakres języka polskiego zakres historii i wiedzy o społeczeństwie Część druga – matematyczno-przyrodnicza: zakres matematyki zakres przedmiotów przyrodniczych – biologia, chemia, fizyka, geografia Część trzecia – język obcy nowożytny nauczany jako przedmiot obowiązkowy

9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 520). Sprawdzian od 2015 r. Część pierwsza – język polski i matematyka Część druga – język obcy nowożytny nauczany jako przedmiot obowiązkowy

10 Szkoła podstawowa - laureaci konkursu przedmiotowego
Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 zwolnienie z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu uzyskanie ze sprawdzianu najwyższego wyniku celująca roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranego publicznego gimnazjum zwolnienie z obowiązku przystąpienia do: - części pierwszej sprawdzianu -laureaci konkursu z języka polskiego lub matematyki - części drugiej – laureaci konkursu z języka obcego nowożytnego, nauczanego jako przedmiot obowiązkowy uzyskanie z danej części sprawdzianu najwyższego wyniku celująca roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranego publicznego gimnazjum

11 Gimnazjum - laureaci konkursu przedmiotowego oraz laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej
Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 zwolnienie z obowiązku przystąpienia do odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego uzyskanie najwyższego wyniku z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego celująca roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego, nauczanego jako język obowiązkowy - z części trzeciej egzaminu uzyskanie najwyższego wyniku z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego; w przypadku części trzeciej egzaminu – uzyskanie najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym celująca roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej

12 wstępne ustalenia organizacji konkursów przedmiotowych
Dyrektor szkoły odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie etapu szkolnego danego konkursu przedmiotowego i prawidłowe przesłanie dokumentacji po etapie szkolnym.

13 Zadania Dyrektora zgłoszenie szkoły do udziału w konkursach
Zebranie przez dyrektora szkoły informacji zbiorczej nt. liczby uczniów chcących wziąć udział w poszczególnych konkursach, Dyrektor lub osoba wyznaczona przez dyrektora zgłasza do kuratorium poprzez formularz on-line liczbę dzieci biorących udział we wszystkich konkursach w danej szkole, Adres dostępu do formularza zostanie wysłany na adresy owe szkół podstawowych i gimnazjów województwa wielkopolskiego (podanych w SIO), 29 września 2014 r. Szkoły, które tego dnia nie otrzymają a proszone są o niezwłoczny kontakt tel Ostateczny termin zgłoszenia szkoły do udziału w konkursach  - 6 października 2014 r. godz (po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane)

14 Zadania Dyrektora przed etapem szkolnym konkursu
Zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z Regulaminami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 (Regulaminy zgodnie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, olimpiad i turniejów zostaną opublikowane do 30 września br.), Zapisy regulaminów co roku są zmieniane i nie można wzorować się na tych ubiegłorocznych. Uzyskanie oświadczeń rodziców o akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych dziecka (uczestnika konkursu) oraz jego wyników na poszczególnych etapach konkursów, Powołanie Szkolnych Komisji Konkursowych zgodnie z regulaminem, Odebranie, na dzień przed konkursem, zadań testowych oraz kluczy odpowiedzi, przesyłanych drogą elektroniczną przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu na adres owy szkoły, podany przez dyrektora w formularzu on-line, Szkoły, które tego dnia nie otrzymają a proszone są o niezwłoczny kontakt tel powielenie, zabezpieczenie i przechowywanie ww. materiałów konkursowych z zachowaniem tajemnicy służbowej.

15 Zadania Dyrektora po etapie szkolnym konkursu
ogłoszenie wyników etapu szkolnego konkursu w formie komunikatu, w wersji papierowej oraz elektronicznej w ciągu trzech dni od daty przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu w dostępny dla uczniów i rodziców sposób, zgłoszenie uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego, w terminie do 7 dni od daty przeprowadzenia etapu szkolnego, poprzez wprowadzenie danych osobowych ww. uczniów do Bazy Konkursowej (formularza on-line). Adres dostępu do Bazy Konkursowej zostanie wysłany w dniu konkursu na adresy owe szkół podstawowych/gimnazjów uczestniczących w danym konkursie podane przez dyrektora w formularzu on-line, przesłanie, drogą elektroniczną, w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia etapu szkolnego, protokołu z prac Szkolnej Komisji Konkursowej do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wyłącznie w formie elektronicznej (format *.doc) na adresy owe odpowiednio według rejonu nadzoru, UWAGA! Każda szkoła obowiązkowo musi przysłać protokół, niezależnie od liczby zakwalifikowanych uczniów do etapu rejonowego! uporządkowanie, zabezpieczanie i przechowywanie dokumentacji przez 5 lat w szkole - miejscu przeprowadzenia etapu szkolnego.

16 OGŁOSZENIE Szkoły, które są chętne zorganizować etap rejonowy danego konkursu proszone są o kontakt z Anną Bzowską Wojewódzkim Koordynatorem Konkursów tel lub

17 DZIĘKUJĘ Przygotowała: Anna Bzowska Wojewódzki Koordynator konkursów


Pobierz ppt "Konkursy przedmiotowe organizowane dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa wielkopolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google