Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dawne pola powierzchni Opracował: Filip Dudewicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dawne pola powierzchni Opracował: Filip Dudewicz"— Zapis prezentacji:

1 Dawne pola powierzchni Opracował: Filip Dudewicz
Matematyka i historia Dawne pola powierzchni Opracował: Filip Dudewicz

2 Czym jest pole powierzchni?
Pole powierzchni (potocznie nazywane powierzchnią figury lub polem figury) – jest miarą, przyporządkowującą danej figurze określoną liczbę charakteryzującą jej rozmiar.

3 Dzisiaj w Polsce pola powierzchni figur określane są jednostkami miary w postaci:
milimetrów kwadratowych centymetrów kwadratowych decymetrów kwadratowych metrów kwadratowych arów (1 ar = 100m2) hektarów (1 hektar = 100 arów) kilometrów kwadratowych

4 Ale czy zawsze w Polsce obowiązywały takie jednostki, służące do obliczania pola powierzchni figur?

5 W dawnych czasach pola powierzchni obliczano stosując inne miary.
Jedną z nich jest łan – który był jednostką podziału pól i służył pomiarom powierzchni i długości ziemi przeznaczonej pod zasiewy. Obszar 1 łana odpowiadał powierzchni średniej wielkości chłopskiego gospodarstwa. Łan dzielił się na zagony, te z kolei na skiby.

6 Zagon to długi, wąski pas zaoranego pola, składający się z kilku lub kilkunastu skib, ograniczony równoległymi bruzdami, np. zagon buraków, zagon ziemniaków. W dawnej Polsce pojęcie określające trudną do ustalenia powierzchnię ziemi uprawnej.

7 Pole powierzchni w dawnej Polsce mierzono też w morgach
Morga (także mórg, jutrzyna) jest historyczną jednostką powierzchni używaną w rolnictwie. Początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa), a jej wielkość wynosiła – zależnie od jakości gleby, zaprzęgu i narzędzi w Europie 0,33–1,07 hektara.

8 Dla oznaczenia powierzchni stosowano również jednostki nazywane stopą kwadratową
Stopa jako jednostka długości mierzy 288 mm, 36 stóp kwadratowych to sążeń

9 Pomiarów dokonywano również za pomocą sążnia.
Sążeń kwadratowy ? dawna jednostka miary – wprowadzona w Rosji ukazem carskim 11 października 1835, w Królestwie Kongresowym w W Rosji obowiązywał do wprowadzenia w 1918 systemu metrycznego. Sążeń kwadratowy = 36 stóp kwadratowych oraz = 4,5522 m2.

10 W Polsce dawniej stosowano wiele systemów miar
W Polsce dawniej stosowano wiele systemów miar. Było to związane z wpływami ośrodków władzy i handlu i wynikało z konieczności ujednolicenia miar stosowanych między innymi do poboru podatków i w wymianie towarowej. W późniejszym okresie duża ilość systemów była wynikiem ujednolicania miar narzucanego przez zaborców na terenie zaborów. Jednocześnie trwały starania o powszechne ujednolicenie miar, którego efektem było wprowadzenie jednostek metrycznych. Jednostki miary, które stanowią ujednolicone miary do dzisiejszych czasów, zostały wprowadzone na ziemiach zaboru pruskiego w 1872, a austriackiego Na terenie zaboru rosyjskiego można ich było używać fakultatywnie od

11 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Dawne pola powierzchni Opracował: Filip Dudewicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google