Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan debaty i zasady. Debata przewidziana jest na ok. 50 minut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan debaty i zasady. Debata przewidziana jest na ok. 50 minut."— Zapis prezentacji:

1 Plan debaty i zasady. Debata przewidziana jest na ok. 50 minut.
Nad jej przebiegiem będą czuwać moderatorzy. Po prezentacji o opinię w tym temacie poprosimy naszych ekspertów. Zaproszeni do debaty uczniowie będą zadawać pytania naszym ekspertom. Czas odpowiedzi na pytanie nie może przekraczać 3 minut. Moderator ma prawo przerwać wypowiedź, jeżeli przekroczy ona przewidziany czas. Jeśli uczestnik debaty będzie chciał zadać dodatkowe pytanie, sygnalizuje to przez podniesienie ręki. Poszczególne etapy debaty będą podsumowywane. Spotkanie zakończymy wyciagnięciem wniosków.

2 Demokratyczne sposoby wpływania obywateli na władzę.

3 Wybory Jak powszechnie wiadomo jest to proces, w którym obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy. Jest to podstawowy mechanizm demokracji, który działa również w naszym państwie.

4 referendum W naszym państwie demokratycznym obecne jest referendum (głosowanie ludowe). Jest to forma głosowania, w której udział mogą brać wszyscy obywatele do tego uprawnieni. Taka forma głosowania ma zarówno swoje dobre jak i złe strony. Niektórzy ludzie dzięki oddawaniu głosu czują, że w niewielkim procencie działają na rzecz państwa.

5 Obywatelska inicjatywa ustawodawcza
Jest to jedno z podstawowych narzędzi demokracji bezpośredniej. Inicjatywa pozwala obywatelom zdynamizować publiczną debatę i samodzielnie tworzyć prawo. Obywatele mogą wnieść do Sejmu własne pomysły w formie konkretnych projektów ustaw lub niesformułowanych idei, o ile poprze je podpisem 100 tys. obywateli.

6 Konsultacje społeczne
Jest to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.

7 Weto ludowe Jest to wyrażenie sprzeciwu wobec rozwiązań istniejących w obowiązującym systemie prawa. Weto ludowe jest praktycznym narzędziem demokracji bezpośredniej, jednak osłabia również organy państwa.

8 petycja Petycja jest to pismo zawierające jakąś prośbę, kierowane do władz czy osób na wyższym stanowisku. Petycja może mieć formę skargi lub wniosku, może również zawierać indywidualny wniosek, skargę lub komentarz dotyczący stosowania wspólnotowego prawa. Dzięki petycji jest możliwość zwrócenia uwagi na ważny problem, możliwość przebicia do odpowiednich osób, istnieje jednak ryzyko nadużycia, a tym samym zmniejszenia płynności administracji.

9 protest Jest to oficjalna skarga w danej sprawie. Z reguły powodem składania protestów jest oszukiwanie lub niesprawiedliwe traktowanie. Jednak taka forma prób wyrażania się przez społeczeństwo często prowadzi do poważnych konfliktów.

10 demonstracja Jest to wystąpienie zbiorowe, zgromadzenie, mające na celu wyrażenie protestującej przeciw czemuś lub popierającej coś części opinii publicznej. Jest to publiczne okazywanie uczuć, postawy wobec czegoś lub kogoś przez jednostkę lub grupę. Jest to jeden ze sposobów próby wpływania społeczeństwa na władzę. Może on prowadzić jednak do poważnych konfliktów.

11 Formą takiej demonstracji może być pikieta, gdzie grupa osób obnosi plakaty w sprawie społecznej lub politycznej, z reguły pod ważnym budynkiem, siedzibą władz.

12 To były przykłady demokratycznych sposobów wpływania obywateli na władzę.


Pobierz ppt "Plan debaty i zasady. Debata przewidziana jest na ok. 50 minut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google