Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum nr 41 im. S. Żeromskiego ul

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum nr 41 im. S. Żeromskiego ul"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum nr 41 im. S. Żeromskiego ul
Publiczne Gimnazjum nr 41 im. S. Żeromskiego ul. Bohdanowicza 11   Łódź Tel/fax:

2 Bawimy się podczas wyjazdów integracyjnych, Europejskiego Dnia Języków i zawodów sportowych;

3 - na Koncercie Noworocznym, Pikniku Rodzinnym i balu klas trzecich;

4 Organizujemy Dni Epok Literackich i Poezji

5 Uroczystości szkolne z udziałem uczniów: Dzień Otwarty, rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Patrona.

6 Typy klas na rok szkolny 2014/2015:
Językiem obcym w każdej klasie będzie j. angielski. Jako drugi język, do wyboru: j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański, j. włoski. Oferujemy naukę języka migowego. Klasa ogólna z elementami ekologii Program edukacji ekologicznej będzie realizowany podczas zajęć lekcyjnych., w bloku dwugodzinnym raz na dwa tygodnie. Program opiera się na treściach zawartych w podstawie programowej w gimnazjum, zawiera też zagadnienia wykraczające poza treści ujęte w podstawie programowej. Zajęcia umożliwią uczniom rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, stworzą warunki do rozwiązywania praktycznych i teoretycznych problemów badawczych. W programie zajęcia terenowe, wycieczki przyrodnicze, eksperymenty naukowe, hodowle, doświadczenia biologiczne i chemiczne: np. przygotowywanie map okolicznych parków, wykonywanie rankingu obiektów rekreacyjnych w Łodzi, realizacja projektów o tematyce ekologicznej, udział w konkursach, współpraca z Ośrodkiem Działań Ekologicznych Źródła.

7 Klasa dwujęzyczna Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim jest oddziałem stworzonym dla uczniów pragnących wszechstronnie rozwijać kompetencje językowe. Nauka języka angielskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo z podziałem na grupy pozwoli na osiągnięcie wysokiego poziomu w zakresie wszystkich praktycznych umiejętności językowych oraz pogłębienie wiedzy o kulturze angielskiego obszaru językowego. Elementy języka angielskiego wprowadzane są również na innych przedmiotach, takich jak historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, zajęcia artystyczne i techniczne. W ramach pozalekcyjnych bezpłatnych zajęć zainteresowani uczniowie będą mogli przygotować się do egzaminów First Certificate In English (FCE) oraz The European Language Certificate (TELC). Organizowane będą wycieczki edukacyjne do Wielkiej Brytanii oraz zajęcia prowadzone przez native speakera. Warto też wspomnieć o tym, że co roku odwiedzają nas wolontariusze z Fundacji im. Roberta Schumana, którzy w języku angielskim zapoznają uczniów z ideą i zasadami funkcjonowania Zjednoczonej Europy. Nabór do klasy dwujęzycznej z j. angielskim odbywa się na podstawie prognostycznego testu zdolności językowych oraz testu kompetencji. Test odbędzie się 19 marca 2014 r. o godzinie 1600 w Gimnazjum nr 41

8 Klasa ogólna z elementami dziennikarstwa prasowego, radiowego i internetowego
Klasa jest utworzona z myślą o uczniach zainteresowanych środkami masowego przekazu. Młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach warsztatowych w redakcji Ekspresu Ilustrowanego, będzie nagrywać audycje w Radiu Łódź, spotykać się z dziennikarzami Rozgłośni Polskiego Radia Łódź. Uczniowie tej klasy będą brali udział w konkursach dziennikarskich, fotograficznych i literackich, a podczas dodatkowych zajęć będą realizować projekty dziennikarskie. Młodzież będzie też uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych z wolontariuszami z Fundacji Schumana, prowadzonych w języku polskim, niemieckim i angielskim. Dodatkowo zaplanowane są warsztaty grafiki komputerowej i obróbki zdjęć cyfrowych. Uczniowie tej klasy będą realizować audycje radiowe, których będzie można wysłuchać w szkolnym radiu i w internecie. Każdy uczeń pozna podstawy rejestracji i edycji dźwięku, a w ramach projektu edukacyjnego będzie mógł nagrać i udźwiękowić autorskie słuchowisko radiowe i redagować gazetkę szkolną.

9 Klasa ogólna z elementami praktycznej matematyki
Szczególna uwaga będzie tu zwracana na praktyczne wykorzystywanie matematyki, zastosowanie jej w życiu codziennym. Program będzie realizowany podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Planowana jest współpraca z bankiem, Urzędem Statystycznym. Prowadzone będą zajęcia dodatkowe – koło „praktycznych matematyków” i realizowany będzie projekt „Matematyka w praktyce”. Klasa sportowa o profilu rugby Program klasy sportowej o profilu rugby będzie opierał się na współpracy szkoły z Klubem Sportowym BBRC Łódź i z Łódzkim Okręgowym Związkiem Rugby. Osobą prowadząca treningi będzie instruktor rugby z licencją Trenera kategorii „M, J” – Szymon Walczak. Przewidziane jest 10 jednostek lekcyjnych (4+6) w tygodniu. Dla chętnych możliwość trenowania w Klubie Sportowym BBRC. Uczniowie będą brali udział w rozgrywkach miedzy gimnazjalnych: Gimnazjalna Liga Rugby Tag i Orlikowa Liga Rugby Tag. Nabór do klasy sportowej o profilu rugby odbędzie się na podstawie testu sprawności fizycznej: siła mm. brzucha, rzut piłka lekarską, bieg na 1000m., zwinność – bieg po kopercie. Test odbędzie się 14 marca 2014r. o godzinie 1600 w Gimnazjum nr 41

10 Chwalimy się: kameralną atmosferą; bezpieczną szkołą z monitoringiem;
certyfikatami: „Szkoła zaangażowana społecznie”, „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”, „Bezpieczna szkoła”, „Szkoła innowacyjna”, „Szkoła promująca zdrowie”, „Szkoła bez korepetycji”; stałą opieką pedagoga i psychologa; stałą opieką pielęgniarską; dziennikiem elektronicznym Librus;

11 Realizujemy projekty:
Projekt „Szkoły patronackie” wspólnie ze szkołą w Miednikach na Litwie; Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją – zasady oceniania są dostosowane do możliwości uczniów z dysfunkcjami; Szkoła promująca zdrowie – poprzez zajęcia i warsztaty, promujemy wśród uczniów zdrowy tryb życia;

12 Zajęcia dodatkowe jakie proponujemy w roku szkolnym 2014/2015:
zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów, fakultety przygotowujące do konkursów, zajęcia dziennikarskie i fotograficzne, naukę gry na bębnach afrykańskich w ramach zespołu muzyczno-wokalnego, zajęcia z jogi i aerobiku, zajęcia z rugby, koła przedmiotowe i językowe (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski i j. hiszpański), rajdy z kołem geograficznym, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, Szkolne Koło Caritas i wolontariat.

13 Zaplecze sportowe i medialne
W szkole jest jedna pracownia komputerowa. Uczniowie pracują na 14 komputerach. W kilku pracowniach przedmiotowych są komputery z dostępem do Internetu, a także w dwóch pracowniach są tablice interaktywne i laptopy. W szkole znajdują się 2 boiska do piłki nożnej: trawiaste i betonowe, 2 boiska do koszykówki oraz skocznia do skoków w dal. Zajęcia sportowe odbywają się w sali gimnastycznej. Szkoła posiada też małą salę do zajęć z aerobiku, tenisa stołowego oraz siłownię.

14 Psycholog i pedagog szkolny
Psycholog i pedagog szkolny udzielają wsparcia i pomocy uczniom i ich rodzicom. Uczniowie zgłaszają się z problemami natury emocjonalnej związanej z okresem dojrzewania. Gimnazjaliści poszukują wsparcia w sytuacjach kryzysowych zaistniałych w domu i w szkole, potrzebują poradnictwa psychologicznego. Działa mailowa Skrzynka Zaufania. Psycholog i pedagog współpracują z instytucjami zewnętrznymi, aby udzielana pomoc była efektywna. Pedagog zajmuje się też pomocą materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Psycholog-doradca zawodowy udziela grupowego i indywidualnego doradztwa przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Proces ten oparty jest na diagnozie psychologicznej.

15 Zachęcamy do nauki w naszej szkole!
„Człowiek – jest to rzecz święta,  której krzywdzić nikomu nie wolno.” Stefan Żeromski


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum nr 41 im. S. Żeromskiego ul"

Podobne prezentacje


Reklamy Google