Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje dla uczniów i słuchaczy w gimnazjach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje dla uczniów i słuchaczy w gimnazjach"— Zapis prezentacji:

1 Informacje dla uczniów i słuchaczy w gimnazjach
Organizacja i przeprowadzanie egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 Gdańsk, luty 2014 Informacje dla uczniów i słuchaczy w gimnazjach Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

2 Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w 2014 r.
Komunikat dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2013 r. Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w 2014 r. Data Część egzaminu Godzina rozpoczęcia Czas trwania regulaminowy wydłużony dla uprawnionych 23 kwietnia (środa) humanistyczna Historia i wiedza o społeczeństwie 9.00 60 min 80 min Język polski 11.00 90 min 135 min 24 kwietnia (czwartek) matematyczno- -przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze Matematyka 25 kwietnia (piątek) język obcy nowożytny Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

3 + Czas egzaminu Czas egzaminu czas czynności organizacyjnych
czas pracy ucznia z zestawem liczonych od rozdania zestawów zdającym (Va, §46, p.1) Rozpoczęcie godz. 9.00 historia i wos przedmioty przyrodnicze poziom podstawowy języka obcego nowożytnego Rozpoczęcie godz język polski matematyka poziom rozszerzony języka obcego nowożytnego Czas pracy ucznia z zestawem 9.00 – 60 min + 20 minut 11.00 – 90 minut + 45 minut lub 60 minut + 30 min poziom rozszerzony Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

4 Informacje dla ucznia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

5 Informacje dla uczniów (słuchaczy) o warunkach przebiegu egzaminu
przydział do sal egzaminacyjnych wyznaczenie miejsca i czasu zgłoszenia się przez uczniów do szkoły przebieg egzaminu (w tym organizacja przerw) Serwis dla uczniów prawa i obowiązki zdającego zasady kodowania zestawu zadań zasady postępowania z arkuszem zasady wypełniania karty odpowiedzi Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu (VI, Procedura 8) Instrukcja/Informacja zamieszczona na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

6 Serwis dla uczniów Adres: Logowanie się:
Serwis OKE Serwis dla uczniów Adres: Logowanie się: Uczeń może skorzystać z Serwisu dla uczniów, aby sprawdzić poprawność swoich danych osobowych i ewentualne błędy zgłosić dyrektorowi szkoły*. * Dyrektor szkoły wprowadza zmiany w aplikacji Hermes. uzyskać informacje o indywidualnych wynikach egzaminu gimnazjalnego. LOGIN nadany przez OKE, przekazany przez dyrektora szkoły HASŁO – PESEL zdającego od 4 lutego 2014 r. od dnia uwolnienia wyników - 18 czerwca 2014 r., od godz (Va, §51, p.2) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

7 Czynności organizacyjne zdającego
Zdający bez uprawnień do dostosowania warunków i/lub formy egzaminu zapoznaje się z Informacją /Instrukcją z pierwszej strony zestawu sprawdza liczbę stron zestawu i jakość wydruku zgłasza braki i usterki w celu wymiany zestawu (w razie potrzeby) koduje zestaw umieszczając na pierwszej stronie zestawu i karcie odpowiedzi trzyznakowy kod numer PESEL naklejkę z kodem kreskowym wypełniając matrycę znaków – na karcie odpowiedzi zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi zapisuje rozwiązania zadań otwartych w wyznaczonych miejscach zgłasza wcześniejsze zakończenie pracy z zestawem po zakończeniu pracy odkłada zestaw na brzeg ławki. (VI, Procedura 8) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

8 Przykładowa karta odpowiedzi
Nie zaklejać ! Kod kreskowy zestawu Naklejkę z kodem kreskowym szkoły należy umieścić w miejscu na nie przeznaczonym, nie na kodzie kreskowym zestawu. Naklejka z kodem kreskowym szkoły !

9 Unieważnienie egzaminu z danego zakresu/poziomu (1)
(VI, Procedura 2, p.4.6; Vc, §6. p.1-2, §11 – zmiana §47. p.1-2 z Va) Unieważnienie nastąpi w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia/słuchacza wniesienia przez ucznia/słuchacza do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystanie z niego podczas egzaminu zakłócania przez ucznia/słuchacza prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, np. zasłabnięcie ucznia/ słuchacza. O zaistniałych przypadkach dyrektor szkoły zobowiązany jest natychmiast powiadomić OKE faksem ( ). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

10 Unieważnienie egzaminu z danego zakresu/poziomu
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań z zakresu/poziomu unieważnienie dotyczy tylko tego zakresu/poziomu, którego dotyczy stwierdzenie niesamodzielności rozwiązania. historii i wiedzy o społeczeństwie albo języka polskiego przedmiotów przyrodniczych albo matematyki poziomu podstawowego języka obcego poziomu rozszerzonego języka obcego albo (Vc, §6, p.1-5) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

11 Pamiętajcie o tym a byście :
samodzielnie pracowali z zestawem stosowali ołówek wyłącznie do rysowania poprawnie wpisali trzyznakowy kod wpisali właściwy numer PESEL poprawnie wypełnili matrycę znaków na karcie odpowiedzi uważnie umieszczali naklejki z kodem kreskowym we właściwych miejscach zestawu wypełniali karty odpowiedzi wyłącznie długopisem/piórem z czarnym tuszem/ atramentem przenieśli na kartę odpowiedzi wszystkie zaznaczenia do zadań zamkniętych (VI) ! nie sporządzali notatek na karcie odpowiedzi nie używali korektora nie wpisywali w zestawie danych umożliwiających identyfikację nie stosowali innych niż wskazane w instrukcji oznaczeń wyboru odpowiedzi (z wyjątkiem zdających uprawnionych do nieprzenoszenia) nie wnosili urządzeń telekomunikacyjnych do sali egzaminacyjnej. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,


Pobierz ppt "Informacje dla uczniów i słuchaczy w gimnazjach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google