Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CBDG Wojciech Paciura Państwowy Instytut Geologiczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CBDG Wojciech Paciura Państwowy Instytut Geologiczny"— Zapis prezentacji:

1 CBDG Wojciech Paciura www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

2 Centralna Baza Danych Geologicznych coraz bardziej dostępna geologia
CBDG Centralna Baza Danych Geologicznych coraz bardziej dostępna geologia Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

3 Centralna Baza Danych Geologicznych
Słownik pojęć Baza danych jest to zbiór danych o określonej strukturze, mogący zaspokoić potrzeby wielu użytkowników korzystających z niego w sposób selektywny w dogodnym dla siebie czasie ( ). To usystematyzowany zbiór danych, które mogą być dostępne natychmiast i być przetwarzane przez system przetwarzania danych w konkretnym celu. System zarządzana bazą danych to oprogramowanie umożliwiające współpracę użytkownika z bazą danych (np. Oracle, MS SQL Serwer) System (informatyczny) to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych, to zespół lub zespoły elementów wzajemnie powiązanych w układy, realizujących jako całość funkcję nadrzędną. W praktyce wyodrębnienie wszystkich elementów systemu bywa niekiedy bardzo trudne (np. CBDG, MhP) Podystem to grupa niezależnych ale silnie ze sobą powiązanych elementów tworzących jednolitą całość, to podzbiór danych w bazie danych (np. Otwory CBDG, Dokumenty CBDG) Aplikacja to program użytkowy – konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

4 Centralna Baza Danych Geologicznych
Historia 1994 – inicjatywa utworzenia CBDG 1996 – powołanie CBDG przy Centralnym Archiwum Geologicznycm 2014 – Centrala + Współpracownicy w 6. Oddziałach ~20 osób Źródła danych – archiwa i bazy archiwalne ARCHIDOK, ARCHIGEO, ARCHIMAP, ARCHIKOW i OTWORY_1997, ARCHIMAG, ARCHIMUZ, GEOFLOG, ARGEOL, Baza fiszek, Baza LZW, Atlasy geologiczno-inżynierskie wielkich aglomeracji, Baza SKM, Baza fanerozoiku Pomorza Wschodniego i Zachodniego, Baza dokumentacji magnetycznych i grawimetr., Baza archiwalnych materiałów magnetycznych, Baza materiałów grawimetrycznych, Baza danych właściwości skał w północno-zachodniej Polsce, Sejsmika 2D i 3D, BPS, Baza kredy górnej i paleocenu dolnego z otworów Niżu Polskiego, Komputerowy bank informacji sejsmicznej … Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

5 Centralna Baza Danych Geologicznych
Architektura systemu (1/2) Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

6 Centralna Baza Danych Geologicznych
Architektura systemu (2/2) Słowniki + GIS = „dwie szyny” Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

7 Centralna Baza Danych Geologicznych
Wspólne słowniki – klucz do sukcesu GOSPODARKA, GRUPY_TEMATYCZNE, INNE_HASLA, INSTYTUCJE, INSTYTUCJE_ADRESY, INSTYTUCJE_FUNKCJE, INSTYTUCJE_NAZWY, INSTYTUCJE_OLD, INSTYTUCJE_RODZAJE, KARTA_WYPOZYCZEN, MIEJSCOWOSCI, MINERALY_SZRAF, OBSZARY, OSOBY, PODZIALY_ADMINISTRACYJNE, PRAWA_INSTYTUCJE, PRAWA_PODSTAWA_PRAWNA, PRAWA_RODZ_OBCIAZEN, PRAWA_STATUS, SATELITY, SKAMIENIALOSCI, SL_BADANIA_REL, SL_BAZY_ZRODLOWE, SL_CECHY_SKAL, SL_CECHY_STRUKTUR, SL_CELE_KOLEKCJI, SL_CELE_WIERCENIA, SL_DECYDENCI, SL_DZIALY_CAG, SL_DZIEDZINY, SL_DZIEDZINY_GEOLOGII, SL_EFEKT_WIERC, SL_FORMY_WYSTAP_MINERALU, SL_FUNKCJI_INSTYTUCJI, SL_GF_PLATFORMA, SL_GF_RANGA_PKT, SL_GF_RODZ_ZDJECIA, SL_GF_TYP_PKT, SL_GRUPY_ANALIZ, SL_GRUPY_DANYCH_UDOST, SL_INST_OSOBY_UDOST, SL_JEDNOSTKI_MIARY, SL_JEDNOSTKI_REL, SL_JEDNOSTKI_SYSTEMATYKI, SL_JEZYKI, SL_KAT_ROZPOZNANIA, SL_KATEGORIE_DOKUMENTOW, SL_KOLUMNY_PROFILI, SL_LOKALNE_STRUKTURY_GEOL, SL_MATERIALY_PROBKI, SL_METODY_BADAWCZE, SL_METODY_POBIERANIA, SL_METODY_WIERCEN, SL_METRYKI_OTWORU, SL_MINERALY, SL_MT_MEAS_DAT_TYPE, SL_MT_MEAS_TYPE, SL_MT_OPIS_PKT, SL_NAZWY_LITOLOGICZNE, SL_NOSNIKI_ZDJEC, SL_OBSERWACJE, SL_ODMIANY_POZIOMOW_BIO, SL_OPISY_WARTOSCI, SL_OT_TYPY_OPISOW_STANOW, SL_PARAMETRY_REL, SL_PODSTAWY_LOKALIZACJI, SL_PROCESY_GEOLOGICZNE, SL_PROFILE_SEJSMICZNE, SL_PRZEDMIOT_BADAN, SL_PRZEZNACZENIA_PUNKTU, SL_RANG, SL_REGIONY_GEO, SL_RODZAJE_CECH_SKAL, SL_RODZAJE_DOKUMENTOW, SL_RODZAJE_INSTYTUCJI, SL_RODZAJE_INTENSYFIKACJI, SL_RODZAJE_KOL_OK, SL_RODZAJE_KONTAKTOW, SL_RODZAJE_MAP, SL_RODZAJE_MIEJSCOWOSCI, SL_RODZAJE_NARZEDZI, SL_RODZAJE_NOSNIKOW, SL_RODZAJE_PARAMETROW, SL_RODZAJE_PLUCZKI, SL_RODZAJE_PODZIALOW, SL_RODZAJE_PRAC, SL_RODZAJE_PROBEK, SL_RODZAJE_PRZYPLYWOW, SL_RODZAJE_PUNKTOW, SL_RODZAJE_ZBIORNIKOW_WODNYCH, SL_RODZAJE_ZDJEC, SL_RODZAJOW_FILTROW, SL_RODZAJOW_OBSYPKI, SL_SONDY_GEOFIZYCZNE_REL, SL_SPOSOBY_NABYCIA, SL_SPOSOBY_UDOSTEPNIANIA, SL_SSM_CEL_PRAC, SL_SSM_CORR_STATIC, SL_SSM_RODZAJE_BAD_SEJSM, SL_SSM_ROZSTAW, SL_SSM_SEIS_PRF_TYPE, SL_SSM_SEN_TYPE, SL_SSM_SRC_TYPE, SL_SSM_SUMY_KONC, SL_STANOWISKA, SL_STATUSY_KOLEKCJI, SL_STATUSY_OKAZOW, SL_STRUKTURY, SL_STRUKTURY_CECHY, SL_STRUKTURY_PARAMETRY, SL_SUBSTANCJE_CHEMICZNE, SL_SUROWCE, SL_TWORCY, SL_TYPY_ALUWIUM, SL_TYPY_GLEBY, SL_TYPY_JEDNOSTEK_ADMIN, SL_TYPY_OBIEKTOW, SL_TYPY_STRATYGRAFII, SL_UKLADY_WSP, SL_URZADZENIA_WIERTNICZE, SL_UZYTKOWANIA_GRUNTU, SL_WALUTY, SL_ZABUDOWY, SL_ZLEWNI, SL_ZLOZA, SL_ZRODLO_INF, SLOWA_KLUCZOWE, STRATYGRAFIE, UZYTKOWNICY, UZYTKOWNICY_ARCH 130 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

8 Centralna Baza Danych Geologicznych
Zasoby danych przestrzennych (1/4) Dane wytwarzane w PIG-PIB lub we współpracy z Instytutem: CBDG: Mapa geologiczna Polski bez kenozoiku 1: , Mapy geologiczne ścięcia poziomego 1: (5000, 4000, 3000, 2000, 1000, 500 m p.p.m.,) Regiony fizyczno-geograficzne wg Kondrackiego Geofizyka sejsmika 2D i 3D, grawimetria, magnetyka, magnetotelluryka sondowania elektrooporowe, dokumentacje geoelektryczne Jaskinie Skorowidze map topograficznych, tematycznych (SMGP, MLP, MHP, MGSP map geoturystycznych), zdjęć lotniczych, bloków koncesyjnych Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

9 Centralna Baza Danych Geologicznych
Zasoby danych przestrzennych (2/4) Dane wytwarzane w PIG-PIB lub we współpracy z Instytutem: Hydrogeologia: Jednolite Części Wód Podziemnych (3) Główne Zbiorniki Wód Podziemnych Punkty pomiarowe monitoringu chemicznego Punkty pomiarowe monitoringu ilościowego Obszary objęte monitoringiem lokalnym Przewodność Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego Stopień zagrożenia Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego Obniżenie Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego (2) Obniżenie Pierwszego Poziomu Wodonośnego (2) Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego Wrażliwość na zanieczyszczenie (wg Witczaka) Regiony hydrogeologiczne (wg Paczyńskiego) Regiony hydrogeologiczne (wg Paczyńskiego i Sadurskiego) Mapa wskaźnika infiltracji efektywnej Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

10 Centralna Baza Danych Geologicznych
Zasoby danych przestrzennych (3/4) Dane wytwarzane w PIG-PIB lub we współpracy z Instytutem: Geologia morza: Mapa litologiczna dna Bałtyku 1: Mapa geologiczna odkryta południowego Bałtyku Geofizyka morska - sejsmoakustyka Punkty badawcze na obszarze dna morskiego Kartografia: projekty map seryjnych: SMGP (547), MLP (20), MGP 1: (1) projekty inne: mapy geoturystyczne (5) – prace projektowe geobazy „Punkty dokumentacyjne SMGP” „Profilowanie inwestycji liniowych” – punkty dokumentacyjne odsłonięć OneGeology – geologia 1: , mapy ścięcia poziomego, glacitektonika Osuwiska (SOPO) – osuwiska i obszary zagrożone osuwiskami Surowce mineralne (MIDAS) – złoża, obszary i tereny górnicze, koncesje Centralny Rejestr Geostanowisk Polski – geostanowiska Geologia inżynierska – Atlasy geologiczno-inżynierskie, inwestycje drogowe i kolejowe Geologia środowiskowa – mogilniki Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

11 Centralna Baza Danych Geologicznych
Zasoby danych przestrzennych (4/4) Dane geograficzno-topograficzne GGK/CODGiK Państwowy Rejestr Granic Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych, Obręby ewidencyjne Mapa wektorowa poziomu 2 w skali 1: (VMap Level 2) Ciągłe warstwy map topograficznych: 1: , 1: , 1: , 1:50 000, częściowe pokrycie: 1:10 000 Regiony fizyczno-geograficzne według Jerzego Kondrackiego DTM (30 m) GUS – coroczna aktualizacja słownika podziału administracyjnego i nazw miejscowości GDOŚ – coroczna aktualizacja „Formy Ochrony Przyrody”: Natura2000, Rezerwaty, Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, Obszary Chronionego Krajobrazu, Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe IMGW – Mapa Podziału Hydrograficznego Polski Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

12 Centralna Baza Danych Geologicznych
Mapa informacji (dostępnej on-line) Geologia Hydrogeologia Surowce mineralne Geologia środowiskowa Geologia inżynierska Dane biblioteczne Dane geograficzno-topograficzne (referencyjne) Formy udostępniania danych: online - strona www lub aplikacja (może też zawierać komponent mapowy), download - dane do pobrania w formacie SHP, GIS online - aplikacja mapowa, WMS - web map service, WFS - web feature service, ArcGIS - dane w formacie LYR. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

13 Centralna Baza Danych Geologicznych
Dane 1/5 Aktualność Aktualność czasu rzeczywistego: Kontury złóż, osuwiska, różnego typu monitoringi dotyczące np. chemizmu, hydrodynamiki. Aktualność „czasu geologicznego”: Zmiany granic wydzieleń geologicznych w wyniku np.: nowych badań (metod), pomiarów geofizycznych, powtórnego przetworzenia zgromadzonych już danych, nowych wierceń. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

14 Centralna Baza Danych Geologicznych
Dane 2/5 Dokładność 1/2 Od Do Opis 0,00 28,00 czwartorzęd 28,00 81,00 pliocen 81,00 154,00 miocen 154,00 245,00 oligocen 245,00 290,00 paleocen 290,00 485,00 mastrycht górny 485,00 580,00 mastrycht dolny 580,00 745,00 kampan 745,00 940,00 santon 940, ,00 turon 1 040, ,50 cenoman 1 061, ,00 alb - barrem 1 085, ,00 hoteryw 1 090, ,00 kimeryd 1 165, ,00 oksford górny 1 342, ,00 oksford środkowy 1 456, ,00 oksford dolny 1 470, ,00 kelowej 1 475, ,00 baton 1 520, ,00 toark dolny 1 552, ,00 domer - karyks 1 579, ,00 hetang 1 591, ,00 trias górny 1 831, ,50 trias środkowy 1 887, ,50 trias dolny 2 071, ,50 perm górny 2 283, ,00 perm dolny 2 302, ,00 westfal B - westfal 2 965, ,50 namur - wizen górny 3 094, ,50 fran 3 141, ,00 dewon dolny 2000 Od Do Opis 0,00 28,00 czwartorzęd 28,00 250,00 neogen, paleogen 250,00 485,00 mastrycht górny 485,00 580,00 mastrycht dolny 580,00 745,00 kampan 745,00 944,00 santon - koniak 944, ,00 turon 1 040, ,50 cenoman 1 059, ,50 alb górny 1 061, ,00 alb środkowy - barrem 1 085, ,00 hoteryw 1 090, ,00 kimeryd dolny 1 165, ,00 oksford 1 470, ,00 kelowej 1 475, ,00 baton górny 1 521, ,00 toark dolny 1 551, ,50 pliensbach - synemur górny 1 578, ,00 synemur dolny - hetang 1 591, ,00 noryk 1 811, ,50 trias środkowy 1 887, ,50 trias dolny 2 034, ,50 perm górny 2 283, ,00 perm 2 302, ,50 moskow 2 431, ,00 baszkir 2 988, ,50 serpuchow 3 038, ,50 wizen 3 094, ,00 fran 3 142, ,00 lochkow 2008 Od Do Opis 0,00 240,00 czwartorzęd – trzeciorzęd 240, ,00 kreda 1 105, ,00 jura 1 530, ,00 trias 2 085, ,00 perm 2 303, ,00 karbon 3 097, ,00 dewon 3 500, ,00 sylur 1999 Rok wiercenia: 1975 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

15 Centralna Baza Danych Geologicznych
Dane 3/5 Dokładność 2/2 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

16 Centralna Baza Danych Geologicznych
Dane 4/5 Kompletność Dokładność Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

17 Centralna Baza Danych Geologicznych
Dane + Mapa informacji 1/2 (przykładowe problemy) Niekompletna, bo: Brak w niej zbiorów danych używanych na co dzień ale rozproszonych na komputerach użytkowników – wytwórców danych. Brak kompletu archiwalnych zbiorów danych wytworzonych w ramach realizacji zadań: „temat się skończył płyta nagrana - oddana do archiwum i zapomniana”. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

18 Centralna Baza Danych Geologicznych
Dane + Mapa informacji 2/2 (przykładowe sukcesy) Nazwa projektu Kierownik Baza danych geochemicznych dotyczących permskich utworów solnych w Polsce, znajdujących się w zasobach Państwowego Instytutu Geologicznego Hanna Tomassi-Morawiec Historia oraz geneza zdarzeń termicznych w basenie polskim i jego osadowym podłożu - ich znaczenie dla rekonstrukcji procesów generowania węglowodorów Paweł Poprawa Komputerowa Baza Danych Geologiczno-Surowcowa utworów Mezozoicznych północnego obrzeżenia GZW Longin Wielgomas Komputerowa baza danych petrofizycznych skał w północno-zachodniej części Polski Olga Polechońska Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce Adam Wójcicki Paleozoiczna akrecja Polski (PAP) Jerzy Nawrocki Realizowany na zamówienie MŚ i finansowany z NFOŚiGW, umowa nr 233/2008/Wn-07/FG-sm- tx/D z dnia r. Olga Rosowiecka Rozbudowa oraz weryfikacja i uzupełnianie danych podsystemu "OTWORY” Centralnej Bazy Danych Geologicznych Mirosław Słowakiewicz Rozpoznanie basenów węglowodorowych Polski pod kątem możliwości występowania i zasobów oraz możliwości koncesjonowania poszukiwań niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego - etap I Hubert Kiersnowski, Paweł Poprawa Wprowadzenie do Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) danych pomiarowych z badań geoelektrycznych - sondowań geoelektrycznych elektrooporowych (SGE) - etap I Magdalena Jakóbczak Wybrane z Katalogu analiz chemicznych skał i minerałów Polski, Ryka, Rygiel, 1987; Prace Państwowego Instyt Geol. CXXIII, cz. Platforma Prekambryjska, str Ewa Krzemińska Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

19 Centralna Baza Danych Geologicznych
Życie danych w systemie Przetwarzanie, Uzupełnianie, Wytwarzanie nowych danych Zakończenie tematu, Nowa jakość danych, Nowy wolumen danych Inicjatywa nowego tematu, wstępne konsultacje z administratorami zasobu centralnego Rozbudowa podstawowego zasobu danych na potrzeby kolejnych projektów, społeczeństwa, administracji… Synchronizacja uzupełnionych i wytworzonych danych w docelowych podsystemach Uzgodnienia, eksportowanie, danych do realizacji tematu, inne działania wspomagające Szczegółowe uzgodnienia harmonizacji nowych danych Przekazywanie wytworzonego zasobu danych do zasobu centralnego 4 1 2 3 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

20 Centralna Baza Danych Geologicznych
Integracja System zintegrowany: Specjalistyczne podsystemy korzystające z jednolitej koncepcji działania i rozwoju, wspólnej platformy technologicznej, sposobów uwierzytelnienia, słowników itd. Integracja rzeczywista: Zasoby danych wytwarzane w różnych systemach i docelowo eksportowane na serwery, gdzie stają się zasobem normatywnym. Ich struktura i sposoby powiązań z innymi podsystemami na serwerze są uzgodnione (np.: słowniki, identyfikatory). Integracja minimalna (wstępna): Zasoby danych wytwarzane w różnych systemach i docelowo eksportowane na serwery, gdzie stają się zasobem normatywnym. Nie łączą się logicznie a tylko technicznie. Antyintegracja: Zasoby danych wytwarzane „prywatnie” i w dalszym ciągu wykorzystywanie do „własnych” projektów, prawie zawsze w oparciu o dane z zasobów udostępnianych przez inne systemy. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

21 Centralna Baza Danych Geologicznych
Dostęp do danych – Portal CBDG (http://geoportal.pgi.gov.pl) Użytkownicy zewnętrzni podstawowy, publiczny punkt dostępu do danych przestrzennych Użytkownicy wewnętrzni dostęp do danych dla pracowników PIG-PIB realizujących zadania PSG i PSH czyli zaloguj się i korzystaj! Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

22 Centralna Baza Danych Geologicznych
Portal CBDG – systemy dziedzinowe Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

23 Centralna Baza Danych Geologicznych
GIS w internecie Rozwój aplikacji dla danych przestrzennych: Przeglądarka ArcIMS Przeglądarka GIS (REST/WMS) Przeglądarka mobilna „Geologia” (WMS) Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

24 Dziękuję za uwagę http://geoportal.pgi.gov.pl/wojciech.paciura
Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy


Pobierz ppt "CBDG Wojciech Paciura Państwowy Instytut Geologiczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google