Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy CBDG Wojciech Paciura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy CBDG Wojciech Paciura."— Zapis prezentacji:

1 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy CBDG Wojciech Paciura

2 coraz bardziej dostępna geologia CBDG Centralna Baza Danych Geologicznych www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

3 Baza danych Baza danych jest to zbiór danych o określonej strukturze, mogący zaspokoić potrzeby wielu użytkowników korzystających z niego w sposób selektywny w dogodnym dla siebie czasie (1962-1963). System zarządzana bazą danych To usystematyzowany zbiór danych, które mogą być dostępne natychmiast i być przetwarzane przez system przetwarzania danych w konkretnym celu. System zarządzana bazą danych to oprogramowanie umożliwiające współpracę użytkownika z bazą danych (np. Oracle, MS SQL Serwer) System (informatyczny) System (informatyczny) to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych, to zespół lub zespoły elementów wzajemnie powiązanych w układy, realizujących jako całość funkcję nadrzędną. W praktyce wyodrębnienie wszystkich elementów systemu bywa niekiedy bardzo trudne (np. CBDG, MhP) Podystem Podystem to grupa niezależnych ale silnie ze sobą powiązanych elementów tworzących jednolitą całość, to podzbiór danych w bazie danych (np. Otwory CBDG, Dokumenty CBDG) Aplikacja Aplikacja to program użytkowy – konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność. www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Słownik pojęć Centralna Baza Danych Geologicznych

4 1994 – inicjatywa utworzenia CBDG 1996 – powołanie CBDG przy Centralnym Archiwum Geologicznycm 2014 – Centrala + Współpracownicy w 6. Oddziałach ~20 osób Historia Źródła danych – archiwa i bazy archiwalne ARCHIDOK, ARCHIGEO, ARCHIMAP, ARCHIKOW i OTWORY_1997, ARCHIMAG, ARCHIMUZ, GEOFLOG, ARGEOL, Baza fiszek, Baza LZW, Atlasy geologiczno- inżynierskie wielkich aglomeracji, Baza SKM, Baza fanerozoiku Pomorza Wschodniego i Zachodniego, Baza dokumentacji magnetycznych i grawimetr., Baza archiwalnych materiałów magnetycznych, Baza materiałów grawimetrycznych, Baza danych właściwości skał w północno-zachodniej Polsce, Sejsmika 2D i 3D, BPS, Baza kredy górnej i paleocenu dolnego z otworów Niżu Polskiego, Komputerowy bank informacji sejsmicznej … Centralna Baza Danych Geologicznych www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

5 Architektura systemu (1/2) Centralna Baza Danych Geologicznych www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

6 Architektura systemu (2/2) Słowniki + GIS = „dwie szyny” Centralna Baza Danych Geologicznych www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

7 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Centralna Baza Danych Geologicznych GOSPODARKA, GRUPY_TEMATYCZNE, INNE_HASLA, INSTYTUCJE, INSTYTUCJE_ADRESY, INSTYTUCJE_FUNKCJE, INSTYTUCJE_NAZWY, INSTYTUCJE_OLD, INSTYTUCJE_RODZAJE, KARTA_WYPOZYCZEN, MIEJSCOWOSCI, MINERALY_SZRAF, OBSZARY, OSOBY, PODZIALY_ADMINISTRACYJNE, PRAWA_INSTYTUCJE, PRAWA_PODSTAWA_PRAWNA, PRAWA_RODZ_OBCIAZEN, PRAWA_STATUS, SATELITY, SKAMIENIALOSCI, SL_BADANIA_REL, SL_BAZY_ZRODLOWE, SL_CECHY_SKAL, SL_CECHY_STRUKTUR, SL_CELE_KOLEKCJI, SL_CELE_WIERCENIA, SL_DECYDENCI, SL_DZIALY_CAG, SL_DZIEDZINY, SL_DZIEDZINY_GEOLOGII, SL_EFEKT_WIERC, SL_FORMY_WYSTAP_MINERALU, SL_FUNKCJI_INSTYTUCJI, SL_GF_PLATFORMA, SL_GF_RANGA_PKT, SL_GF_RODZ_ZDJECIA, SL_GF_TYP_PKT, SL_GRUPY_ANALIZ, SL_GRUPY_DANYCH_UDOST, SL_INST_OSOBY_UDOST, SL_JEDNOSTKI_MIARY, SL_JEDNOSTKI_REL, SL_JEDNOSTKI_SYSTEMATYKI, SL_JEZYKI, SL_KAT_ROZPOZNANIA, SL_KATEGORIE_DOKUMENTOW, SL_KOLUMNY_PROFILI, SL_LOKALNE_STRUKTURY_GEOL, SL_MATERIALY_PROBKI, SL_METODY_BADAWCZE, SL_METODY_POBIERANIA, SL_METODY_WIERCEN, SL_METRYKI_OTWORU, SL_MINERALY, SL_MT_MEAS_DAT_TYPE, SL_MT_MEAS_TYPE, SL_MT_OPIS_PKT, SL_NAZWY_LITOLOGICZNE, SL_NOSNIKI_ZDJEC, SL_OBSERWACJE, SL_ODMIANY_POZIOMOW_BIO, SL_OPISY_WARTOSCI, SL_OT_TYPY_OPISOW_STANOW, SL_PARAMETRY_REL, SL_PODSTAWY_LOKALIZACJI, SL_PROCESY_GEOLOGICZNE, SL_PROFILE_SEJSMICZNE, SL_PRZEDMIOT_BADAN, SL_PRZEZNACZENIA_PUNKTU, SL_RANG, SL_REGIONY_GEO, SL_RODZAJE_CECH_SKAL, SL_RODZAJE_DOKUMENTOW, SL_RODZAJE_INSTYTUCJI, SL_RODZAJE_INTENSYFIKACJI, SL_RODZAJE_KOL_OK, SL_RODZAJE_KONTAKTOW, SL_RODZAJE_MAP, SL_RODZAJE_MIEJSCOWOSCI, SL_RODZAJE_NARZEDZI, SL_RODZAJE_NOSNIKOW, SL_RODZAJE_PARAMETROW, SL_RODZAJE_PLUCZKI, SL_RODZAJE_PODZIALOW, SL_RODZAJE_PRAC, SL_RODZAJE_PROBEK, SL_RODZAJE_PRZYPLYWOW, SL_RODZAJE_PUNKTOW, SL_RODZAJE_ZBIORNIKOW_WODNYCH, SL_RODZAJE_ZDJEC, SL_RODZAJOW_FILTROW, SL_RODZAJOW_OBSYPKI, SL_SONDY_GEOFIZYCZNE_REL, SL_SPOSOBY_NABYCIA, SL_SPOSOBY_UDOSTEPNIANIA, SL_SSM_CEL_PRAC, SL_SSM_CORR_STATIC, SL_SSM_RODZAJE_BAD_SEJSM, SL_SSM_ROZSTAW, SL_SSM_SEIS_PRF_TYPE, SL_SSM_SEN_TYPE, SL_SSM_SRC_TYPE, SL_SSM_SUMY_KONC, SL_STANOWISKA, SL_STATUSY_KOLEKCJI, SL_STATUSY_OKAZOW, SL_STRUKTURY, SL_STRUKTURY_CECHY, SL_STRUKTURY_PARAMETRY, SL_SUBSTANCJE_CHEMICZNE, SL_SUROWCE, SL_TWORCY, SL_TYPY_ALUWIUM, SL_TYPY_GLEBY, SL_TYPY_JEDNOSTEK_ADMIN, SL_TYPY_OBIEKTOW, SL_TYPY_STRATYGRAFII, SL_UKLADY_WSP, SL_URZADZENIA_WIERTNICZE, SL_UZYTKOWANIA_GRUNTU, SL_WALUTY, SL_ZABUDOWY, SL_ZLEWNI, SL_ZLOZA, SL_ZRODLO_INF, SLOWA_KLUCZOWE, STRATYGRAFIE, UZYTKOWNICY, UZYTKOWNICY_ARCH 130 Wspólne słowniki – klucz do sukcesu

8 Centralna Baza Danych Geologicznych www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Zasoby danych przestrzennych (1/4) Dane wytwarzane w PIG-PIB lub we współpracy z Instytutem: CBDG: Mapa geologiczna Polski bez kenozoiku 1:1 000 000, Mapy geologiczne ścięcia poziomego 1:750 000 (5000, 4000, 3000, 2000, 1000, 500 m p.p.m.,) Regiony fizyczno-geograficzne wg Kondrackiego Geofizyka sejsmika 2D i 3D, grawimetria, magnetyka, magnetotelluryka sondowania elektrooporowe, dokumentacje geoelektryczne Jaskinie Skorowidze map topograficznych, tematycznych (SMGP, MLP, MHP, MGSP map geoturystycznych), zdjęć lotniczych, bloków koncesyjnych

9 Centralna Baza Danych Geologicznych www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Zasoby danych przestrzennych (2/4) Dane wytwarzane w PIG-PIB lub we współpracy z Instytutem: Hydrogeologia: Jednolite Części Wód Podziemnych (3) Główne Zbiorniki Wód Podziemnych Punkty pomiarowe monitoringu chemicznego Punkty pomiarowe monitoringu ilościowego Obszary objęte monitoringiem lokalnym Przewodność Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego Stopień zagrożenia Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego Obniżenie Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego (2) Obniżenie Pierwszego Poziomu Wodonośnego (2) Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego Wrażliwość na zanieczyszczenie (wg Witczaka) Regiony hydrogeologiczne (wg Paczyńskiego) Regiony hydrogeologiczne (wg Paczyńskiego i Sadurskiego) Mapa wskaźnika infiltracji efektywnej

10 Centralna Baza Danych Geologicznych www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Zasoby danych przestrzennych (3/4) Dane wytwarzane w PIG-PIB lub we współpracy z Instytutem: Geologia morza: Mapa litologiczna dna Bałtyku 1:200 000 Mapa geologiczna odkryta południowego Bałtyku Geofizyka morska - sejsmoakustyka Punkty badawcze na obszarze dna morskiego Kartografia: projekty map seryjnych: SMGP (547), MLP (20), MGP 1:200 000 (1 ) projekty inne: mapy geoturystyczne (5) – prace projektowe geobazy „Punkty dokumentacyjne SMGP” „Profilowanie inwestycji liniowych” – punkty dokumentacyjne odsłonięć OneGeology – geologia 1:500 000, mapy ścięcia poziomego, glacitektonika Osuwiska (SOPO) – osuwiska i obszary zagrożone osuwiskami Surowce mineralne (MIDAS) – złoża, obszary i tereny górnicze, koncesje Centralny Rejestr Geostanowisk Polski – geostanowiska Geologia inżynierska – Atlasy geologiczno-inżynierskie, inwestycje drogowe i kolejowe Geologia środowiskowa – mogilniki

11 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Dane geograficzno-topograficzne GGK/CODGiK Państwowy Rejestr Granic Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych, Obręby ewidencyjne Mapa wektorowa poziomu 2 w skali 1:50 000 (VMap Level 2) Ciągłe warstwy map topograficznych: 1:500 000, 1:250 000, 1:100 000, 1:50 000, częściowe pokrycie: 1:10 000 Regiony fizyczno-geograficzne według Jerzego Kondrackiego DTM (30 m) GUS – coroczna aktualizacja słownika podziału administracyjnego i nazw miejscowości GDOŚ – coroczna aktualizacja „Formy Ochrony Przyrody”: Natura2000, Rezerwaty, Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, Obszary Chronionego Krajobrazu, Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe IMGW – Mapa Podziału Hydrograficznego Polski Centralna Baza Danych Geologicznych Zasoby danych przestrzennych (4/4)

12 GeologiaHydrogeologia Surowce mineralne Geologia środowiskowa Geologia inżynierska Dane biblioteczne Dane geograficzno-topograficzne (referencyjne) (referencyjne) www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Mapa informacji (dostępnej on-line) Formy udostępniania danych: online - strona www lub aplikacja (może też zawierać komponent mapowy), download - dane do pobrania w formacie SHP, GIS online - aplikacja mapowa, WMS - web map service, WFS - web feature service, ArcGIS - dane w formacie LYR. Centralna Baza Danych Geologicznych

13 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Dane 1/5 Aktualność czasu rzeczywistego: Kontury złóż, osuwiska, różnego typu monitoringi dotyczące np. chemizmu, hydrodynamiki.Kontury złóż, osuwiska, różnego typu monitoringi dotyczące np. chemizmu, hydrodynamiki. Aktualność „czasu geologicznego”: Zmiany granic wydzieleń geologicznych w wyniku np.: nowych badań (metod), pomiarów geofizycznych, powtórnego przetworzenia zgromadzonych już danych, nowych wierceń.Zmiany granic wydzieleń geologicznych w wyniku np.: nowych badań (metod), pomiarów geofizycznych, powtórnego przetworzenia zgromadzonych już danych, nowych wierceń. Aktualność Centralna Baza Danych Geologicznych

14 Dokładność 1/2 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Dane 2/5 OdDoOpis 0,0028,00czwartorzęd 28,0081,00pliocen 81,00154,00miocen 154,00245,00oligocen 245,00290,00paleocen 290,00485,00mastrycht górny 485,00580,00mastrycht dolny 580,00745,00kampan 745,00940,00santon 940,001 040,00turon 1 040,001 061,50cenoman 1 061,501 085,00alb - barrem 1 085,001 090,00hoteryw 1 090,001 165,00kimeryd 1 165,001 342,00oksford górny 1 342,001 456,00oksford środkowy 1 456,001 470,00oksford dolny 1 470,001 475,00kelowej 1 475,001 520,00baton 1 520,001 552,00toark dolny 1 552,001 579,00domer - karyks 1 579,001 591,00hetang 1 591,001 831,00trias górny 1 831,001 887,50trias środkowy 1 887,502 071,50trias dolny 2 071,502 283,50perm górny 2 283,502 302,00perm dolny 2 302,002 965,00westfal B - westfal 2 965,003 094,50namur - wizen górny 3 094,503 141,50fran 3 141,503 552,00dewon dolny 2000 OdDoOpis 0,0028,00czwartorzęd 28,0081,00pliocen 81,00154,00miocen 154,00245,00oligocen 245,00290,00paleocen 290,00485,00mastrycht górny 485,00580,00mastrycht dolny 580,00745,00kampan 745,00940,00santon 940,001 040,00turon 1 040,001 061,50cenoman 1 061,501 085,00alb - barrem 1 085,001 090,00hoteryw 1 090,001 165,00kimeryd 1 165,001 342,00oksford górny 1 342,001 456,00oksford środkowy 1 456,001 470,00oksford dolny 1 470,001 475,00kelowej 1 475,001 520,00baton 1 520,001 552,00toark dolny 1 552,001 579,00domer - karyks 1 579,001 591,00hetang 1 591,001 831,00trias górny 1 831,001 887,50trias środkowy 1 887,502 071,50trias dolny 2 071,502 283,50perm górny 2 283,502 302,00perm dolny 2 302,002 965,00westfal B - westfal 2 965,003 094,50namur - wizen górny 3 094,503 141,50fran 3 141,503 552,00dewon dolny 2000 OdDoOpis 0,0028,00czwartorzęd 28,00250,00neogen, paleogen 250,00485,00mastrycht górny 485,00580,00mastrycht dolny 580,00745,00kampan 745,00944,00santon - koniak 944,001 040,00turon 1 040,001 059,50cenoman 1 059,501 061,50alb górny 1 061,501 085,00alb środkowy - barrem 1 085,001 090,00hoteryw 1 090,001 165,00kimeryd dolny 1 165,001 470,00oksford 1 470,001 475,00kelowej 1 475,001 521,00baton górny 1 521,001 551,00toark dolny 1 551,001 578,50pliensbach - synemur górny 1 578,501 591,00synemur dolny - hetang 1 591,001 811,00noryk 1 811,001 887,50trias środkowy 1 887,502 034,50trias dolny 2 034,502 283,50perm górny 2 283,502 302,00perm 2 302,002 431,50moskow 2 431,502 988,00baszkir 2 988,003 038,50serpuchow 3 038,503 094,50wizen 3 094,503 142,00fran 3 142,003 552,00lochkow 2008 OdDoOpis 0,0028,00czwartorzęd 28,00250,00neogen, paleogen 250,00485,00mastrycht górny 485,00580,00mastrycht dolny 580,00745,00kampan 745,00944,00santon - koniak 944,001 040,00turon 1 040,001 059,50cenoman 1 059,501 061,50alb górny 1 061,501 085,00alb środkowy - barrem 1 085,001 090,00hoteryw 1 090,001 165,00kimeryd dolny 1 165,001 470,00oksford 1 470,001 475,00kelowej 1 475,001 521,00baton górny 1 521,001 551,00toark dolny 1 551,001 578,50pliensbach - synemur górny 1 578,501 591,00synemur dolny - hetang 1 591,001 811,00noryk 1 811,001 887,50trias środkowy 1 887,502 034,50trias dolny 2 034,502 283,50perm górny 2 283,502 302,00perm 2 302,002 431,50moskow 2 431,502 988,00baszkir 2 988,003 038,50serpuchow 3 038,503 094,50wizen 3 094,503 142,00fran 3 142,003 552,00lochkow 2008 OdDoOpis 0,00240,00czwartorzęd – trzeciorzęd 240,001 105,00kreda 1 105,001 530,00jura 1 530,002 085,00trias 2 085,002 303,00perm 2 303,003 097,00karbon 3 097,003 500,00dewon 3 500,003 552,00sylur1999 OdDoOpis 0,00240,00czwartorzęd – trzeciorzęd 240,001 105,00kreda 1 105,001 530,00jura 1 530,002 085,00trias 2 085,002 303,00perm 2 303,003 097,00karbon 3 097,003 500,00dewon 3 500,003 552,00sylur1999 Rok wiercenia: 1975 Centralna Baza Danych Geologicznych

15 Dokładność 2/2 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Dane 3/5 Centralna Baza Danych Geologicznych

16 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy KompletnośćDokładność Dane 4/5 Centralna Baza Danych Geologicznych

17 Niekompletna, bo: Brak w niej zbiorów danych używanych na co dzień ale rozproszonych na komputerach użytkowników – wytwórców danych.Brak w niej zbiorów danych używanych na co dzień ale rozproszonych na komputerach użytkowników – wytwórców danych. Brak kompletu archiwalnych zbiorów danych wytworzonych w ramach realizacji zadań: „temat się skończył płyta nagrana - oddana do archiwum i zapomniana”.Brak kompletu archiwalnych zbiorów danych wytworzonych w ramach realizacji zadań: „temat się skończył płyta nagrana - oddana do archiwum i zapomniana”. www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Dane + Mapa informacji 1/2 (przykładowe problemy) Centralna Baza Danych Geologicznych

18 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Dane + Mapa informacji 2/2 (przykładowe sukcesy) Centralna Baza Danych Geologicznych

19 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Centralna Baza Danych Geologicznych Życie danych w systemie Przetwarzanie, Uzupełnianie, Wytwarzanie nowych danych Zakończenie tematu, Nowa jakość danych, Nowy wolumen danych Inicjatywa nowego tematu, wstępne konsultacje z administratorami zasobu centralnego Rozbudowa podstawowego zasobu danych na potrzeby kolejnych projektów, społeczeństwa, administracji… Synchronizacja uzupełnionych i wytworzonych danych w docelowych podsystemach Uzgodnienia, eksportowanie, danych do realizacji tematu, inne działania wspomagające Szczegółowe uzgodnienia harmonizacji nowych danych Przekazywanie wytworzonego zasobu danych do zasobu centralnego

20 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Integracja System zintegrowany: Specjalistyczne podsystemy korzystające z jednolitej koncepcji działania i rozwoju, wspólnej platformy technologicznej, sposobów uwierzytelnienia, słowników itd. Integracja rzeczywista: Zasoby danych wytwarzane w różnych systemach i docelowo eksportowane na serwery, gdzie stają się zasobem normatywnym. Ich struktura i sposoby powiązań z innymi podsystemami na serwerze są uzgodnione (np.: słowniki, identyfikatory). Integracja minimalna (wstępna): Zasoby danych wytwarzane w różnych systemach i docelowo eksportowane na serwery, gdzie stają się zasobem normatywnym. Nie łączą się logicznie a tylko technicznie. Antyintegracja: Zasoby danych wytwarzane „prywatnie” i w dalszym ciągu wykorzystywanie do „własnych” projektów, prawie zawsze w oparciu o dane z zasobów udostępnianych przez inne systemy. Centralna Baza Danych Geologicznych

21 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Użytkownicy zewnętrzni podstawowy, publiczny punkt dostępu do danych przestrzennych Użytkownicy wewnętrzni dostęp do danych dla pracowników PIG-PIB realizujących zadania PSG i PSH czyli zaloguj się i korzystaj! Dostęp do danych – Portal CBDG (http://geoportal.pgi.gov.pl)

22 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Centralna Baza Danych Geologicznych Portal CBDG – systemy dziedzinowe

23 Centralna Baza Danych Geologicznych www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Rozwój aplikacji dla danych przestrzennych: Przeglądarka ArcIMS Przeglądarka GIS (REST/WMS) Przeglądarka mobilna „Geologia” (WMS) … GIS w internecie

24 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Dziękuję za uwagę http://geoportal.pgi.gov.pl/wojciech.paciura


Pobierz ppt "Www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy CBDG Wojciech Paciura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google