Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LICZBA PI kliknij. O LICZBIE π Jest to liczba niewymierna. Tzn. nie można jej zapisać w postaci ułamka o całkowitym liczniku i mianowniku, jej postać.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LICZBA PI kliknij. O LICZBIE π Jest to liczba niewymierna. Tzn. nie można jej zapisać w postaci ułamka o całkowitym liczniku i mianowniku, jej postać."— Zapis prezentacji:

1 LICZBA PI kliknij

2 O LICZBIE π Jest to liczba niewymierna. Tzn. nie można jej zapisać w postaci ułamka o całkowitym liczniku i mianowniku, jej postać dziesiętna jest nieskończona i nieokresowa. Inaczej mówiąc ułamka tego nie da się zapisać dokładnie, jego cyfry bowiem ciągną się w nieskończoność, tworząc losowy, chaotyczny deseń. Niewymierność π została udowodniona w połowie XVIII wieku przez Johanna Lamberta ( ). Oto część liczby π: 3, itd. - nieskończenie wiele cyfr! Jest to liczba niewymierna. Tzn. nie można jej zapisać w postaci ułamka o całkowitym liczniku i mianowniku, jej postać dziesiętna jest nieskończona i nieokresowa. Inaczej mówiąc ułamka tego nie da się zapisać dokładnie, jego cyfry bowiem ciągną się w nieskończoność, tworząc losowy, chaotyczny deseń. Niewymierność π została udowodniona w połowie XVIII wieku przez Johanna Lamberta ( ). Oto część liczby π: 3, itd. - nieskończenie wiele cyfr!

3 Liczba PI w szoleLiczba PI w szole Do większości obliczeń szkolnych wystarczy nam przybliżenie 3,14. Oznaczenie tej liczby literą π wprowadził w 1706 roku angielski matematyk William Jones Anglik, a przyjęło się powszechnie dopiero po roku 1736 po użyciu jej przez Leonarda Eulera.

4 Dzie ń ten obchodzony jest 14 marca. Dlaczego akurat taka data? Poniewa ż, π = 3, Z tego te ż powodu uroczysto ś ci powinny rozpoczyna ć si ę o godzinie 1 59 (mam nadziej ę, ż e po południu). W Internecie mo ż na znale źć przygotowane specjalnie na t ę okazj ę kartki owe. Mo ż esz zajrze ć na stron ę i przesła ć znajomym 14 marca wirtualn ą kartk ę. Przy okazji, tak niesamowicie si ę składa, ż e jest to dzie ń urodzin Alberta Einsteina! Dzie ń ten obchodzony jest 14 marca. Dlaczego akurat taka data? Poniewa ż, π = 3, Z tego te ż powodu uroczysto ś ci powinny rozpoczyna ć si ę o godzinie 1 59 (mam nadziej ę, ż e po południu). W Internecie mo ż na znale źć przygotowane specjalnie na tętę okazj ę kartki owe. Mo ż esz zajrze ć na stron ę i przesła ć znajomym 14 marca wirtualn ą kartk ę. Przy okazji, tak niesamowicie si ę składa, ż e jest to dzie ń urodzin Alberta Einsteina!

5 Jeśli wejdziesz na stronę dowiesz się, czy twoja data urodzenia jest częścią liczby π. Jeśli wejdziesz na stronę dowiesz się, czy twoja data urodzenia jest częścią liczby π. Chcesz posłuchać jak brzmi melodia, którą utworzono odczytując kolejne cyfry liczby π, przyporządkowując im odpowiednie dźwięki? Wejdź na stronę i słuchaj!http://www.geocities.com/Vienna/9349/index.html Chcesz posłuchać jak brzmi melodia, którą utworzono odczytując kolejne cyfry liczby π, przyporządkowując im odpowiednie dźwięki? Wejdź na stronę i słuchaj!http://www.geocities.com/Vienna/9349/index.html Liczba zestawiona z początkowych 38 cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π, jest pierwsza. 1 rok świetlny równa się w przybliżeniu π·10 7 ·c (km), gdzie c oznacza prędkość światła (w kilometrach na sekundę). Liczba sekund w roku wynosi 365·24·60·60= , co w przybliżeniu wynosi π·10 7 ·c. Uczeni szukając kontaktu z cywilizacjami pozaziemskimi, wysłali w kosmos drogą radiową informację o wartości liczby π. Wierzą, że inteligentne istoty spoza Ziemi znają tę liczbę i rozpoznają nasz komunikat.

6 Mnemotechnika jak sama nazwa wskazuje jest techniką ułatwiającą zapamiętanie pewnych rzeczy. W tym przypadku użyjemy jej do zapamiętania kolejnych cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π. Są to zazwyczaj krótkie wierszyki, w których liczba liter w danym słowie to kolejna cyfra π. Mnemotechnika jak sama nazwa wskazuje jest techniką ułatwiającą zapamiętanie pewnych rzeczy. W tym przypadku użyjemy jej do zapamiętania kolejnych cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π. Są to zazwyczaj krótkie wierszyki, w których liczba liter w danym słowie to kolejna cyfra π.

7 „Kuć i orać” wiersz Kazimierza Cwojdzińskiego, zachowano dawną pisownię „Kuć i orać” wiersz Kazimierza Cwojdzińskiego, zachowano dawną pisownię Kuć i orać W dzień zawzięcie Bo plonów niema bez trudu Złocisty szczęścia okręcie Kołyszesz... Kuć. My nie czekajmy cudu. Robota To potęga ludu. 3,

8 Inwokacja do Mnemozyny – pi-emat Witolda Rybczyńskiego (nazwę pi-emat nadał takim wierszom sam autor), zaznaczył też, że jedna cyfra jest błędna, należy słowo "zadania" zastąpić słowem nowocześniejszym i niepasującym do języka wiersza - "problemu": Inwokacja do Mnemozyny – pi-emat Witolda Rybczyńskiego (nazwę pi-emat nadał takim wierszom sam autor), zaznaczył też, że jedna cyfra jest błędna, należy słowo "zadania" zastąpić słowem nowocześniejszym i niepasującym do języka wiersza - "problemu": Daj, o pani, o boska Mnemozyno, pi liczbę, którą też zowią ponętnie ludolfiną, pamięci przekazać tak, by jej dowolnie oraz szybko do pomocy użyć, gdy się zadania nie da inaczej rozwiązać pauza - to zastąpić liczbami Daj, o pani, o boska Mnemozyno, pi liczbę, którą też zowią ponętnie ludolfiną, pamięci przekazać tak, by jej dowolnie oraz szybko do pomocy użyć, gdy się zadania nie da inaczej rozwiązać pauza - to zastąpić liczbami 3, (7)

9 Oto dwa inne wierszyki. Są krótkie, pozwalają na zapamiętanie tylko kilkunastu początkowych cyfr: Kto z woli i myśli zapragnie Pi spisać cyfry, ten zdoła Kto i bada i liczy, Myśliciel to wielki. Mylić się zwykł jednakże Matematyk wszelki

10 Występuje we wzorze na pole koła, długość okręgu, pole powierzchni i objętość stożka, walca i kuli. Mówiąc dokładniej występuje we wzorach na pola figur krzywoliniowych, brył obrotowych. Jeszcze bardziej mądrze: występuje we wzorach rachunku całkowego, w przybliżonym wzorze na silnie wielkich liczb oraz w rachunku prawdopodobieństwa. Liczbę π znajdujemy nie tylko w czystej matematyce. Jest obecna również w mechanice radio- i teletechnice (wszędzie tam, gdzie występują drgania), w rachunkach wytrzymałościowych, statyce i akustyce. Spotykamy ją w różnych zjawiskach fizycznych a nawet kosmologicznych. Jeżeli każdą gwiazdę na niebieskim sklepieniu określimy za pomocą dwóch współrzędnych, wysokości i deklinacji, wyrażonych w liczbach całkowitych, prawdopodobieństwo, że te dwie liczby będą względnie pierwsze, to znaczy, że nie posiadają żadnego wspólnego dzielnika, wynosi 6/π 2 A na ziemi liczba π jest związana z rzekami, które posiadają meandry i zakola. Jeśli porównamy odległość pomiędzy źródłem i ujściem a rzeczywistą długością rzeki z jej wszystkimi meandrami, to okaże się, że ten stosunek jest bliski 3,14. Im bardziej teren jest płaski, tym ten stosunek jest bliższy π. Najlepszym tego przykładem jest Amazonka.

11 Wszystko zaczyna się około 2000 r. p.n.e. Wówczas liczbą tą posługiwali się już Babilończycy i Egipcjanie, a około 1200 r. p.n.e. również Chińczycy. W wyznaczaniu przybliżeń liczby mają swój udział Archimedes, Hindus Aryabhata, Chińczyk Zu Chongshi... Słynny Archimedes ( p.n.e.) przyjmował, iż ta stała jest liczbą zawartą między a. Wszystko zaczyna się około 2000 r. p.n.e. Wówczas liczbą tą posługiwali się już Babilończycy i Egipcjanie, a około 1200 r. p.n.e. również Chińczycy. W wyznaczaniu przybliżeń liczby mają swój udział Archimedes, Hindus Aryabhata, Chińczyk Zu Chongshi... Słynny Archimedes ( p.n.e.) przyjmował, iż ta stała jest liczbą zawartą między a. Al-Kashi ( ) uzyskał czternaście cyfr po przecinku, Ludolph van Ceulen ( ) - trzydzieści pięć cyfr po przecinku, kazał je wyryć na swoim grobie. Od jego imienia liczbę π nazywamy też ludolfiną. Al-Kashi ( ) uzyskał czternaście cyfr po przecinku, Ludolph van Ceulen ( ) - trzydzieści pięć cyfr po przecinku, kazał je wyryć na swoim grobie. Od jego imienia liczbę π nazywamy też ludolfiną.

12 Francois Viete ( ) John Wallis ( ). William Brouncker ( ) Gottfried Wilhelm von Leibniz Leonharda Eulera (ur. w 1707 r. Liczba π nie dawało spokoju wielu osobom. Isaac Newton (Anglik, ) napisał do jednego ze swoich przyjaciół: "Nie miałem przed chwilą nic innego do roboty, więc obliczyłem szesnaście cyfr po przecinku, w rozwinięciu dziesiętnym π." Johnowi Machinowi (Anglik) pierwszemu udało się dotrzeć do stu takich cyfr. Wszystkie te wzory, choć bardzo "piękne", nie są koniecznie "dobre", w tym znaczeniu, że nie wszystkie są równie skuteczne w produkowaniu cyfr po przecinku liczby π. Niektóre zbiegają się bardzo wolno inne szybko. Rozpoczyna się wyścig w znajdowaniu cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π. Dwusetną cyfrę obliczono w 1844 r. Niedługo potem William Rutherford znajduje 440 cyfr, a dwa lata później William Shanks (Anglik, ) dochodzi do 707 cyfr. Na znalezienie tak długiego rozwinięcia dziesiętnego potrzebował dwudziestu lat życia! Jego rekord przetrwał 71 lat. Niejaki Ferguson, obliczając wszystko od nowa, odkrył, że 528 cyfra jest niepoprawna, a zatem i wszystkie następne! W 1949 roku przekroczono granicę 1000 cyfr. I tak oto dobrnęliśmy do ery najpierw szybkich a potem super szybkich komputerów, które zastąpiły żmudne obliczenia człowieka. I tak z pomocą maszyn bariera 10 tys. została przekroczona w 1958 r., 100 tys. w 1961 r., miliona w 1973 r., 10 milionów w 1987 r., miliarda w 1989 r.!

13 Z liczbą π związany jest bardzo ciekawy problem postawiony przez starożytnych Greków zwany kwadraturą koła. Przez ponad dwa tysiące lat było to jedno z najbardziej znanych zagadnień matematycznych. Dzięki pracom nad tym trudnym "orzechem do zgryzienia" opracowano nowe teorie matematyczne i odkryto nowe metody rozumowania. NIE MO Ż NA PRZEPROWADZI Ć KWADRATURY KOŁA! Na pocieszenie istniej ą konstrukcje, które z całkiem niezł ą dokładno ś ci ą "rozwi ą zuj ą " problem kwadratury koła. Ale to ju ż inna historia. Równie ż w ż yciu codziennym, obecnie, ż eby podkre ś li ć niemo ż liwo ść rozwi ą zania jakiego ś problemu i podkre ś li ć bezsens zastanawiania si ę nad nim, nazywamy go kwadratur ą koła. Zakończ pokaz


Pobierz ppt "LICZBA PI kliknij. O LICZBIE π Jest to liczba niewymierna. Tzn. nie można jej zapisać w postaci ułamka o całkowitym liczniku i mianowniku, jej postać."

Podobne prezentacje


Reklamy Google