Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gramatyka - przydatna terminologia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gramatyka - przydatna terminologia"— Zapis prezentacji:

1 Gramatyka - przydatna terminologia
Poniżej znajduje się lista słówek często spotykanych w różnego rodzaju ćwiczeniach leksykalnych i gramatycznych. Przykłady znajdują się w poszczególnych diagramach. Ułatwią one zrozumienie zależności i związków wyrazowych. Przygotowała: Agnieszka Kucharska

2 adjective - przymiotnik
adverb - przysłówek article – rodzajnik, przedimek auxiliary – czasownik posiłkowy comparative – stopień wyższy conjunction - spójnik countable – policzalny (rzeczownik) definite article – rodzajnik określony demonstrative – wyrażenie wskazujące determiner - określnik

3 direct/indirect object – dopełnienie bliższe/dalsze
direct/indirect speech – mowa zależna/niezależna gerund – rzeczownik odczasownikowy imperative – tryb rozkazujący indefinite article – rodzajnik nieokreślony infinitive (full/bare) - bezokolicznik intransitive verb – czasownik nieprzechodni (nie da się utworzyć strony bierniej) modal auxiliary – czasownik modalny posiłkowy noun - rzeczownik object - dopełnienie parfect infinitive past participle – imiesłów czasu przeszłego plural – liczba mnoga preposition - przyimek

4 pronoun (personal, possessive, reflexive, relative) – zaimek osobowy, dzierżawczy, zwrotny, względny
quantifier – kwantyfikator ogólny singular – liczba pojedyncza subject - podmiot superlative – stopień najwyższy transitive - czasownik przechodni (da się utworzyć stronę bierną) uncountable – niepoliczalny (rzeczownik) verb - czasownik

5 noun - rzeczownik

6

7 verb Verb - auxiliary (be, do, have) czasownik posiłkowy
- auxiliary modal (can, may…) czasownik modalny posiłkowy - gerund (going) rzeczownik odczasownikowy - infinitive (to go) bezokolicznik - perfect infinitive (have gone) - past participle (gone) imiesłów czasu przeszłego - transitive (do) czasownik przechodni - intransitive (go) czasownik nieprzechodni - progressive (going) forma ciągła czasownika

8 article – przedimek, rodzajnik

9 adjective - przymiotnik

10 pronouns - zaimki

11 determiners - określniki


Pobierz ppt "Gramatyka - przydatna terminologia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google