Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FRAKTAL Oprogramowanie do obsługi procedury uproszczonej w wywozie i przywozie. PROCEDURA++

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FRAKTAL Oprogramowanie do obsługi procedury uproszczonej w wywozie i przywozie. PROCEDURA++"— Zapis prezentacji:

1 FRAKTAL Oprogramowanie do obsługi procedury uproszczonej w wywozie i przywozie. PROCEDURA++

2 FRAKTAL Procedura++ to nowoczesne oprogramowanie należące do rodziny programów FRAKTAL STUDIO++. Wraz z programami SAD++, Faktury ++, Rejestr ++, ECS ++, NCTS++, Intrastat++ tworzy pakiet rozwiązań programistycznych do obsługi odpraw i międzynarodowego obrotu towarowego w ramach FRAKTAL STUDIO. Program Procedura ++ jest przeznaczony dla podmiotów odprawiających towary w procedurze uproszczonej w wywozie i przywozie. Program Procedura++ wymaga do prawidłowego działania współpracy z SAD++. FRAKTAL STUDIO ++

3 Program FRAKTAL Procedura++ jest aplikacją 32-bitową pracującą w środowisku Windows pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Vista/XP/2000/NT/Millennium/98/95. Program przechowuje wszelkie dane w bazie danych Microsoft SQL Server 2000 lub w wersji Desktop Engine tego serwera. Dla systemu operacyjnego Windows Vista program przechowuje dane w bazie danych Microsoft SQL Server 2005 lub w jego darmowej wersji Express Edition. Program zabezpieczony jest kluczem sprzętowym. Technologia wykonania

4 Zadania programu Procedura ++ zarządzanie posiadanymi pozwoleniami na stosowanie procedury uproszczonej obsługa powiadomień w formacie XML i wydruku (komunikat PWD) wysyłka powiadomień do systemu CELINA-OPUS pobieranie informacji z systemu CELINA-OPUS prowadzenie rejestru procedury uproszczonej z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania informacji z możliwością wydruku kontrola statusów powiadomień (wysłany, potwierdzony, do rewizji)

5 Menu programu Boczne Górne

6 Menu boczne wspólne KARTOTEKI Kontrahenci Kursy walut Taryfa celna ADMINISTRACJA Użytkownicy Parametry Wzorce SADów Numerator SADów Ustawienia wydruku SAD Import danych

7 Menu boczne modułu Procedura++ PROCEDURA UPROSZCZONA Powiadomienia Rejestr PU Serie powiadomień Serie rejestru PU Pozwolenia

8 Menu górne w programie rozwija się po kliknięciu na dany element. Menu górne – elementy stałe

9 Menu górne – elementy kontekstowe Elementy kontekstowe menu górnego są powiązane logicznie z działaniami podejmowanymi przez użytkownika programu. Wybrane opcje menu górnego w trakcie pracy użytkownika w: Zakładce Kartoteki Zakładce Dokumenty SAD Zakładce Administracja Zakładce Zlecenia Zakładce Fakturowanie Zakładce Procedura uproszczona

10 Konfiguracja programu Przed rozpoczęciem pracy w programie należy wprowadzić do programu dane dotyczące pozwoleń na stosowanie procedury. W oknie Pozwolenie wprowadzamy następujące dane: numer pozwolenia, symbol podmiotu, datę udzielenia pozwolenia, dane urzędów celnych, rodzaj procedury, okres ważności, numer i datę ważności zabezpieczenia Nowe pozwolenie wprowadzamy wciskając przycisk Dodaj. oraz - na oddzielnej zakładce - listę towarów objętych pozwoleniem.

11 Konfiguracja programu Przed rozpoczęciem pracy w programie należy zdefiniować s erie powiadomień. Seria powiadomień definiowana jest w kartotece serii powiadomień. W oknie Seria powiadomień definiujemy nazwę serii, numer pozwolenia (z kartoteki pozwoleń), adres e-mail podmiotu, identyfikator UC, typ miejsca i kod miejsca oraz miejsce wystawienia. Za pomocą numeratora definiowana jest także numeracja w serii. Nową serię zakładamy wciskając przycisk Dodaj.

12 Konfiguracja programu Sposób numerowania kolejnych powiadomień w serii definiowany jest w Numeratorze powiadomień. Cykl numeracji może być: ciągły roczny kwartalny miesięczny Użytkownik definiuje także czas obowiązywania numeratora i format numeru.

13 Konfiguracja programu Przed rozpoczęciem pracy w programie należy zdefiniować seri e rejestru procedury uproszczonej. Serie rejestru dodawane są w Kartotece serii rejestru PU. W oknie Seria rejestru definiujemy typ serii i nazwę. Za pomocą numeratora definiowana jest także numeracja w serii. Nową serię zakładamy wciskając przycisk Dodaj.

14 Konfiguracja programu Sposób numerowania kolejnych pozycji rejestru w danej serii definiowany jest w Numeratorze serii rejestru. Cykl numeracji może być: ciągły roczny kwartalny miesięczny Użytkownik definiuje także czas obowiązywania numeratora i format numeru.

15 Tworzenie powiadomienia Nowe powiadomienie (a zarazem SAD uzupełniający) tworzone jest w module SAD++ na zakładce dokumenty SAD. Nowy dokument SAD jest tworzony po wciśnięciu przycisku Dodaj. Nowy dokument SAD można utworzyć: od podstaw - nowy, czysty formularz na podstawie zdefiniowanego wcześniej wzorca na podstawie istniejącego już dokumentu

16 Tworzenie powiadomienia Dla SAD-u, który ma być podstawą utworzenia powiadomienia i SAD-em uzupełniającym, w polu Deklaracja 1B, należy wybrać symbol Z. Tylko w takim przypadku na podstawie dokumentu SAD zostanie wygenerowane powiadomienie (w przywozie) oraz pozycje rejestru procedury uproszczonej (przywóz i wywóz). W trakcie obsługi sprawy SAD uzupełniający zostanie automatycznie uzupełniony potrzebnymi danymi.

17 Tworzenie powiadomienia Po uzupełnieniu danych dokumentu SAD uzupełniającego należy dokument zapisać i zatwierdzić za pomocą przycisku ZATWIERDŹ. Program w tym momencie zatwierdzi i nada numer dokumentowi SAD oraz wygeneruje powiadomienie i pozycje rejestru procedury.

18 Tworzenie powiadomienia Wygenerowane powiadomienie jest dostępne w kartotece powiadomień w module Procedura++ (zakładka Procedura Uproszczona). Wszelkie zmiany powiadomienia i pozycji rejestru wprowadzane są poprzez zmiany dokumentu SAD uzupełniającego.

19 Tworzenie pozycji rejestru W momencie generowania powiadomienia jednocześnie tworzone są pozycje rejestru procedury uproszczonej. Pozycje te są widoczne w kartotece rejestru procedury uproszczonej. Pozycje nie są dostępne do edycji – zmiany wprowadzane są na dokumencie SAD.

20 Tworzenie powiadomienia Statusy powiadomień: w przygotowaniu zatwierdzone wysłane w trakcie kontroli celnej potwierdzone odrzucone anulowane Statusy służą do kontroli stanu obsługi zlecenia. W programie dostępne jest także wygodne filtrowanie powiadomień według statusów. Statusy odzwierciedlają kolejność działań związanych z obsługą sprawy.

21 Zatwierdzenie powiadomienia Zatwierdzone powiadomienia otrzymuje kolejny numer własny zgodnie z definicją serii powiadomień Zatwierdzone powiadomienie nie może być skasowane. Powiadomienie po zatwierdzeniu może być wysłane do systemu CELINA – OPUS.

22 Wysyłka powiadomienia Powiadomienie jest wysyłane w formacie XML do systemu Celina – OPUS za pomocą opcji Wyślij do systemu OPUS.

23 Wysyłka powiadomienia W przypadku wysyłki powiadomienia bezpośrednio z programu, program automatycznie zapisuje dane wysyłki powiadomienia. W przypadku wysyłki powiadomienia w inny sposób należy oznaczyć powiadomienie jako wysłane i podać konieczne dane.

24 Wydruk powiadomienia

25 Obsługa powiadomienia Status wysłanego do systemu CELINA może być sprawdzony bezpośrednio z programu. Program automatycznie zmienia status powiadomienia w kartotece powiadomień na zgodny z informacja z systemu CELINA -OPUS. Możliwe zdarzenia: potwierdzenie przyjęcia odrzucenie powiadomienia zatrzymanie towaru do kontroli celnej Stan powiadomienia w systemie OPUS sprawdzany jest za pomocą opcji Sprawdź stan w systemie OPUS.

26 Obsługa powiadomienia Statusy mogą być także zmieniane poprzez wybór polecenia z menu. W takim przypadku należy ręcznie uzupełnić wymagane dane.

27 Potwierdzenie powiadomienia W momencie wprowadzenia do programu informacji o potwierdzeniu powiadomienia przez Urząd Celny: status powiadomienia zmienia się na Potwierdzone pozycje rejestru są zatwierdzane, towary otrzymują kolejne numery w rejestrze procedury zgodnie z definicją serii pozycji rejestru dokument SAD jest uzupełniany o numery pozycji rejestru i daty wpisu - na liście dokumentów powstaje dokument kategorii "Y" o kodzie "CLE" zawierający numer i datę wpisu danej pozycji dokumentu SAD do rejestru procedury uproszczonej.

28 SAD uzupełniający SAD uzupełniony automatycznie danymi z rejestru procedury stanowi właściwy dokument SAD uzupełniający i może już zostać wysłany do systemu. Wydruk i wysyłka dokumentów SAD uzupełniających odbywa się w sposób identyczny, jak wydruk i wysyłka do systemu CELINA innych dokumentów SAD. Więcej informacji na temat obsługi dokumentów SAD znajduje się w prezentacji programu FRAKTAL SAD++.

29 Wydruk rejestru pozycji

30 Dziękujemy za zainteresowanie oprogramowaniem Fraktal Studio moduł Procedura ++ Niniejsza prezentacja jest przeglądem głównych funkcji programu. W przypadku pytań prosimy o kontakt. Chętnie udzielimy wszelkich informacji na temat oprogramowania.

31 Studio Oprogramowania FRAKTAL ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa Tel. (22) 339 02 06 Fax. (22) 339 02 07 biuro@fraktal.com.pl www.fraktal.com.pl


Pobierz ppt "FRAKTAL Oprogramowanie do obsługi procedury uproszczonej w wywozie i przywozie. PROCEDURA++"

Podobne prezentacje


Reklamy Google