Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie środowiskiem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie środowiskiem"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie środowiskiem
Izabela Rutkowska Rodzaje zanieczyszczeń wód, jakość wody, oczyszczanie ścieków, racjonalizacja zużycia wody, monitoring wód, metody oczyszczania wód.

2 Rodzaje zanieczyszczeń
Naturalne – pochodzącą z domieszek znajdujących się w wodach śródlądowych, czyli np. zasolenie, związki żelaza czy zanieczyszczenie humusem. Sztuczne – wpływ działalności ludzkiej, pochodzą najczęściej ze ścieków, spływów powierzchniowych i gruntowych z terenów przemysłowych, rolniczych, wysypisk śmieci.

3 Dodatkowo w zanieczyszczeniach sztucznych dokonano podziału na:
Zanieczyszczenia biologiczne – spowodowane obecnością organizmów takich jak: bakteria, wirusy, glony, grzyby czy pierwotniaki oraz zawartych w nich toksynach Zanieczyszczenia chemiczne – czyli zmian w składzie chemicznym i odczynie pH, pochodzących m.in. z olei, nawozów sztucznych, soli metali ciężkich, kwasów, fenoli

4 Charakterystyka klas jakości wód powierzchniowych od 2004
Klasa I – wody bardzo dobrej jakości, w których wartość czynników fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów, oraz nie wskazują na wpływ działalności człowieka. Klasa II – wody dobrej jakości, w których wartość niektórych czynników fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów , oraz nie wskazują na wpływ działalności człowieka albo jest to bardzo słaby wpływ. Klasa III - wody zadowalającej jakości Klasa IV - wody zadowalającej jakości, w których wartości są podwyższone Klasa V – wartości fizykochemiczne potwierdzają działalność człowieka

5 Charakterystyka klas jakości wód podziemnych od 2004
Klasa I –bardzo dobra jakość: wartości wskaźników jakości wody są kształtowane jedynie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w warstwie wodonośnej. Klasa II –wody o dobrej jakości: wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na oddziaływania antropogeniczne lub wskazują na bardzo słabe oddziaływania. Klasa III – wody o zadowalającej jakości: wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub słabego oddziaływania antropogenicznego. Klasa IV – wody niezadowalającej jakości: wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów oraz wyraźnego oddziaływania antropogenicznego. Klasa V – wody o złej jakości: wartości wskaźników jakości wody potwierdzają oddziaływania antropogeniczne.

6 Oczyszczalnie ścieków
Mechaniczne I stopień oczyszczania, w którym zachodzi jedynie oczyszczanie ścieków w wyniku procesów fizycznych, takich jak rozdrabnianie, cedzenie, filtrowanie czy sedymentacja; często nazywana oczyszczalnią wstępną. Na tym etapie ze ścieku eliminuje się tłuszcze – przez wykorzystanie separatora tłuszczu i piasek przy wykorzystaniu piaskownika. piaskownik w oczyszczalni ścieków

7 Oczyszczalnie ścieków
Biologiczne Podstawowym celem biologicznego oczyszczania ścieków jest usunięcie ze ścieków biologicznie rozkładalnych zanieczyszczeń. Do prowadzenia procesów biologicznego rozkładu zanieczyszczeń organicznych wykorzystuje się populacje mikroorganizmów zawieszone w toni ścieków lub mikroorganizmy tworzące utwierdzoną biomasę. Oczyszczanie chemiczne – flotator ciśnieniowy wraz ze stacją przygotowania flokulantu oraz flokulator rurowy.

8 Oczyszczalnie ścieków
Chemiczne To wspomaganie mechanicznego oczyszczania ścieków poprzez działanie koagulantów. Ścieki mieszane są z roztworem koagulantu, w wyniku czego wytwarzają się kłaczki wodorotlenku glinu lub żelaza, adsorbujące zanieczyszczenia zawarte w ściekach i przyspieszające proces sedymentacji zawiesin w osadniku. Metody chemiczne stosuje się do usuwania ze ścieków (głównie przemysłowych) substancji nieulegających biologicznemu rozkładowi. Polegają one na koagulacji, sorpcji i chlorowaniu. Chlorowanie ma na celu unieszkodliwieniu bakterii chorobotwórczych i usunięcie przykrej woni ze ścieków.

9 Racjonalizacja zużycia wody
Pod pojęciem racjonalnego używania wody, rozumiemy taką jej ilość, która zaspokaja potrzeby człowieka. Jedynym sposobem na oszczędności w tym zakresie w gospodarstwie domowym jest zmiana przyzwyczajeń mieszkańców i świadome z niej korzystanie.

10 Monitoring wód Monitoring jakości wód – systematyczne pomiary, oceny i prognozy stanu środowiska wodnego. W Polsce monitoring jakości wód jest jednym z podsystemów Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem monitoringu jest ustalenie stanu jakościowego wód, a przez to podstaw do podejmowania działań na rzecz jej poprawy w razie potrzeby.

11 Metody oczyszczania wód
Są 3 rodzaje oczyszczania wód: oczyszczanie mechaniczne oczyszczanie biologiczne oczyszczanie chemiczne

12 Oczyszczanie mechaniczne
Oczyszczanie mechaniczne polega na tym, że ścieki przechodzą przez kraty oraz sita, następnie przez piaskownik i w oczyszczonej postaci wędrują do osadnika gdzie zawiesiny opadają na dno.

13 Oczyszczanie biologiczne
Oczyszczanie biologiczne jest to oczyszczanie, które polega na kontakcie ścieków z mikroorganizmami, które mają za zadanie oczyszczać wodę ze szkodliwych związków. W tym procesie dostarczany jest również tlen.

14 Oczyszczanie chemiczne
Oczyszczanie chemiczne stosuje się gdy nie zostaną zniszczone związki (na przykład posforu) przez mikroorganizmy. Poddaje się wówczas procesom beztlenowego rozkładu w komorze fermentacji.


Pobierz ppt "Zarządzanie środowiskiem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google