Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INNOWACJA PEDAGOGICZNA"— Zapis prezentacji:

1 INNOWACJA PEDAGOGICZNA
„Zaczarowany świat mowy” realizowana SP 13w latach 2006/2009 Opracowała . Bożena Bełkot

2 O PROGRAMIE: program stanowi innowację organizacyjno-programową
jest formą profilaktyki logopedycznej, propagowaną wśród dzieci szkolnych w czasie zająć zintegrowanych oraz grupowych zajęć logopedycznych od klasy pierwszej zakłada ścisłą współpracę logopedy z nauczycielem prowadzącym zajęcia zintegrowane oraz rodzicami

3 CELE PROGRAMU: likwidowanie u dzieci błędów wymowy i jej doskonalenie
wdrażanie do poprawnego oddychania doskonalenie sprawności narządów mowy, artykulacji i fonacji rozwijanie słuchu fonemowego, analizy i syntezy słuchowej wzbogacanie słownika czynnego i biernego dziecka, pod względem poprawności językowej, gramatycznej i stylistycznej

4 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Warsztaty dla rodziców „Prawidłowy rozwój mowy”:- wrzesień. Przeprowadzenie badań przesiewowych mowy za zgodą rodziców. Ocena stanu rozwoju mowy – diagnoza. Konsultacje z rodzicami, przedstawienie kierunku działań- prezentacja metod i form pracy Cykliczne zajęcia logopedyczne – 1 raz w miesiącu.

5 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 6. Systematyczne powtarzanie ćwiczeń w trakcie zajęć zintegrowanych – 3 razy w tygodniu. 7. Podjęcie współpracy z PPP w celu przeprowadzenia komputerowych badań przesiewowych wzroku i słuchu oraz poprawności dekodowania słów i zdań. 8. Opracowanie zestawu ćwiczeń logopedycznych do pracy w domu. 9.  Kontrolne badania przesiewowe na zakończenie każdego roku szkolnego.

6 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 10.  Indywidualnie ukierunkowane oddziaływanie logopedyczne - rodzica, logopedy i nauczyciela w/ g indywidualnych potrzeb. 11.  Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców nt. Stanu mowy dziecka. 12.  Podsumowanie realizacji programu. 13.  Przedstawienie na Konferencji Rady Pedagogicznej wniosków z przeprowadzonej innowacji.

7 Gwarancją sukcesu edukacyjnego dziecka.
SPODZIEWANE EFEKTY Osiągnięcie: odpowiedniego poziomu mowy dziecka prawidłowego słuchu fonemowego i norm językowych obniżenie ryzyka dysleksji. Gwarancją sukcesu edukacyjnego dziecka.

8 EWALUACJA 1.Badanie stanu mowy dziecka (na początku i końcu każdego roku szkolnego)-tabele porównawcze. 2. Informacje od rodziców o stanie mowy ich dzieci – ankieta. 3.  Wywiad z nauczycielami (na bieżąco). 4. Przedstawienie sprawozdania z wyników innowacji Radzie Pedagogicznej i Rodzicom.

9 WYNIKI BADAŃ MOWY zorganizowanie przesiewowych badań mowy u 90 uczniów, określić stan rozwoju mowy wszystkich uczniów klas pierwszych, podjęcie konkretnych działań wspierających rozwój uczniów.

10 Z ZABURZONYM SŁUCHEM FONEMAYCZNYM WYMAGAJACYCH OBSERWACJI
WYNIKI BADAŃ KLASA LICZBA UCZNIÓW PRZEBADANYCH Z WADĄ WYMOWY Z ZABURZONYM SŁUCHEM FONEMAYCZNYM WYMAGAJACYCH OBSERWACJI Z PRAWIDŁOWĄ WYMOWĄ I B 25 23 9 6 5 RAZEM 100% 92 39 26 22

11 PORÓWNANIE

12 Z ZABURZONYM SŁUCHEM FONEMAYCZNYM WYMAGAJACYCH OBSERWACJI
DIAGNOZA KLAS I KLASA LICZBA UCZNIÓW PRZEBADANYCH Z WADĄ WYMOWY Z ZABURZONYM SŁUCHEM FONEMAYCZNYM WYMAGAJACYCH OBSERWACJI WYMOWĄ Z PRAWIDŁOWĄ I A 20 6 7 3 11 I B 25 23 9 5 I C 10 I D 13 RAZEM 90 88 30 17 40 % 100 98 34,1 26,2 19,3 46

13 DIAGNOZA UCZNIÓW KLAS I

14 BADANIA WZROKU I SŁUCH W miesiącach styczeń- luty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemianowicach Śląskich przeprowadziła przesiewowe badania wzroku i słuchu uczniów klas I za pomocą systemu komputerowego „Słyszę” i „Widzę”.

15 WYNIKI BADAŃ WZROKU I SŁUCHU
KLASA LICZBA UCZNIÓW LICZBA PRZEBADANYCH -WZROK DO KONTROLI LICZBA PRZEBADANYCH SLUCH DO KONROLI I A 20 16 2 18 6 I B 25 22 3 24 1 I C 19 I D RAZEM 90 81 9 82 11 % 100 91 13

16 BADANIE SŁUCHU badania przeprowadzono u 80 uczniów,
brak wady słuchu stwierdzono u 82uczniów do kontroli skierowano 11 uczniów

17 BADANIE WZROKU badania przeprowadzono u 80 uczniów
brak wady wzroku stwierdzono u 81uczniów do kontroli skierowano 9 uczniów


Pobierz ppt "INNOWACJA PEDAGOGICZNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google