Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Zaczarowany świat mowy realizowana SP 13w latach 2006/2009 Opracowała. Bożena Bełkot.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INNOWACJA PEDAGOGICZNA Zaczarowany świat mowy realizowana SP 13w latach 2006/2009 Opracowała. Bożena Bełkot."— Zapis prezentacji:

1 INNOWACJA PEDAGOGICZNA Zaczarowany świat mowy realizowana SP 13w latach 2006/2009 Opracowała. Bożena Bełkot

2 O PROGRAMIE: p rogram stanowi innowację organizacyjno- programową j est formą profilaktyki logopedycznej, propagowaną wśród dzieci szkolnych w czasie zająć zintegrowanych oraz grupowych zajęć logopedycznych od klas y pierwszej zakłada ścisłą współpracę logopedy z nauczycielem prowadzącym zajęcia zintegrowane oraz rodzicami

3 CELE PROGRAMU : likwidowanie u dzieci błęd ó w wymowy i jej doskonalenie wdrażanie do poprawnego oddychania doskonalenie sprawności narząd ó w mowy, artykulacji i fonacji rozwijanie słuchu fonemowego, analizy i syntezy słuchowej wzbogacanie słownika czynnego i biernego dziecka, pod względem poprawności językowej, gramatycznej i stylistycznej

4 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 1.Warsztaty dla rodziców Prawidłowy rozwój mowy:- wrzesień. 2.Przeprowadzenie badań przesiewowych mowy za zgodą rodziców. 3.Ocena stanu rozwoju mowy – diagnoza. 4.Konsultacje z rodzicami, przedstawienie kierunku działań- prezentacja metod i form pracy 5. Cykliczne zajęcia logopedyczne – 1 raz w miesiącu.

5 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 6. Systematyczne powtarzanie ćwiczeń w trakcie zajęć zintegrowanych – 3 razy w tygodniu. 7. Podjęcie współpracy z PPP w celu przeprowadzenia komputerowych badań przesiewowych wzroku i słuchu oraz poprawności dekodowania słów i zdań. 8. Opracowanie zestawu ćwiczeń logopedycznych do pracy w domu. 9. Kontrolne badania przesiewowe na zakończenie każdego roku szkolnego.

6 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 10. Indywidualnie ukierunkowane oddziaływanie logopedyczne - rodzica, logopedy i nauczyciela w/ g indywidualnych potrzeb. 11. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców nt. Stanu mowy dziecka. 12. Podsumowanie realizacji programu. 13. Przedstawienie na Konferencji Rady Pedagogicznej wniosków z przeprowadzonej innowacji.

7 SPODZIEWANE EFEKTY O siągnięcie: o dpowiedniego poziomu mowy dziecka p rawidłowego słuchu fonemowego i norm językowych o bniżenie ryzyka dysleksji. Gwarancją sukcesu edukacyjnego dziecka.

8 EWALUACJA 1. Badanie stanu mowy dziecka (na początku i końcu każdego roku szkolnego)-tabele porównawcze. 2. Informacje od rodziców o stanie mowy ich dzieci – ankieta. 3. Wywiad z nauczycielami (na bieżąco). 4. Przedstawienie sprawozdania z wyników innowacji Radzie Pedagogicznej i Rodzicom.

9 WYNIKI BADAŃ MOWY zorganizowanie przesiewowych badań mowy u 90 uczniów, określić stan rozwoju mowy wszystkich uczniów klas pierwszych, podjęcie konkretnych działań wspierających rozwój uczniów.

10 WYNIKI BADAŃ KLASA LICZBA UCZNIÓW PRZEBADANYCH Z WADĄ WYMOWY Z ZABURZONYM SŁUCHEM FONEMAYCZNYM WYMAGAJACYCH OBSERWACJI Z PRAWIDŁOWĄ WYMOWĄ I B25239659 RAZEM 100%9239262239

11 PORÓWNANIE

12 DIAGNOZA KLAS I KLASA LICZBA UCZNIÓW PRZEBAD ANYCH Z WADĄ WYMOWY Z ZABURZO NYM SŁUCHEM FONEMAY CZNYM WYMAGAJ ACYCH OBSERWA CJI Z PRAWIDŁO WĄ WYMOWĄ I A20 67311 I B25239659 I C20 10537 I D 25 55613 RAZEM 908830231740 % 1009834,126,219,346

13 DIAGNOZA UCZNIÓW KLAS I

14 BADANIA WZROKU I SŁUCH W miesiącach styczeń- luty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemianowicach Śląskich przeprowadziła przesiewowe badania wzroku i słuchu uczniów klas I za pomocą systemu komputerowego Słyszę i Widzę.

15 WYNIKI BADAŃ WZROKU I SŁUCHU KLASALICZBA UCZNIÓW LICZBA PRZEBADANYCH -WZROK DO KONTROLILICZBA PRZEBADANYCH SLUCH DO KONROLI I A 20 162186 I B 25 223241 I C 20 192181 I D 25 242 3 RAZEM 90 8198211 % 100 90119113

16 BADANIE SŁUCHU badania przeprowadzono u 80 uczniów, brak wady słuchu stwierdzono u 82uczniów do kontroli skierowano 11 uczniów

17 BADANIE WZROKU badania przeprowadzono u 80 uczniów brak wady wzroku stwierdzono u 81uczniów do kontroli skierowano 9 uczniów


Pobierz ppt "INNOWACJA PEDAGOGICZNA Zaczarowany świat mowy realizowana SP 13w latach 2006/2009 Opracowała. Bożena Bełkot."

Podobne prezentacje


Reklamy Google