Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu."— Zapis prezentacji:

1

2 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu

3 P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 w E l b l ą g u I ELBLĄSKIE DNI POPRAWNEJ MOWY 23 - 27 lutego 2004 roku podsumowanie i wnioski

4 I ELBLĄSKIE DNI POPRAWNEJ MOWY CELE: możliwość skorzystania z pomocy logopedycznej przez osoby dorosłe przebadanie dzieci ogólnopolskim programem SŁYSZĘ porady logopedyczne dla osób chcących poprawić dykcję ułatwienie dostępu do logopedy mieszkańcom Elbląga i okolic doradztwo logopedyczne dla osób pracujących głosem – higiena głosu

5 LICZBA UDZIELONYCH KONSULTACJI LOGOPEDYCZNYCH RAZEM młodzież dorośli dzieci 68 18 17 103

6 DIAGNOZA BADANYCH DZIECI najczęściej występujące wady: brak automatyzacji prawidłowej artykulacji - 12 mowa w trakcie rozwoju - 11 dyslalia złożona - 10 seplenienie interdentalne - 9 rotacyzm - 8 opóźniony rozwój mowy - 7

7 DIAGNOZA BADANYCH DZIECI pozostałe przypadki : seplenienie addentalne - 3 mowa bezdźwięczna - 2 seplenienie lateralne - 1 kappacyzm - 1 jąkanie wczesnodziecięce - 1 nosowanie – stan po rozszczepie - 1 mowa prawidłowa - 2

8 DOROŚLI: PRACA GŁOSEM – NAUCZYCIELE- 11 NIEPRAWIDŁOWA DYKCJA - 4 AFAZJA - 2 JĄKANIE - 1 PRACA GŁOSEM – NAUCZYCIELE- 11 NIEPRAWIDŁOWA DYKCJA - 4 AFAZJA - 2 JĄKANIE - 1

9 MŁODZIEŻ: UTRWALONE I NIE KORYGOWANE W DZIECIŃSTWIE WADY WYMOWY- 12 JĄKANIE- 3 NIEPRAWIDŁOWA DYKCJA - 2

10 BADANIA DZIECI PROGRAMEM SŁYSZĘ przebadanych zostało 10 dzieci nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości

11 WNIOSKI: KONTYNUACJA ELBLĄSKICH DNI POPRAWNEJ MOWY W KOLEJNYCH LATACH WYPRACOWANIE METOD SKUTECZNEJ POMOCY NAUCZYCIELOM: higiena głosu – narzędzie pracy nauczyciela praca z dzieckiem z wadami wymowy na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych WYPRACOWANIE METOD SKUTECZNEJ POMOCY NAUCZYCIELOM: higiena głosu – narzędzie pracy nauczyciela praca z dzieckiem z wadami wymowy na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych NAWIĄZANIE ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY Z LEKARZAMI – KONSULTANTAMI (laryngolog, foniatra, neurolog)

12

13 -Koniec- Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google