Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu"— Zapis prezentacji:

1 Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu Szanowni Państwo, Chciałbym w kilku słowach przedstawić Państwu wyniki zorganizowanych przez moją poradnię I-szych Elbląskich Dni Poprawnej Mowy. Pragnę podkreślić słowo pierwszych, ponieważ było to przedsięwzięcie innowacyjne w Elblągu, a może nawet w naszym województwie warmińsko-mazurskim. Jak Państwo widzą na slajdzie przedsięwzięcie to trwało przez cały tydzień - 9 godzin dziennie. Dodam tylko, że w naszej akcji wzięło udział 2 logopedów i 2 neurologopedów, a wszelka pomoc była świadczona bezpłatnie.

2 podsumowanie i wnioski
P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 w E l b l ą g u I ELBLĄSKIE DNI POPRAWNEJ MOWY lutego 2004 roku podsumowanie i wnioski Szanowni Państwo, Chciałbym w kilku słowach przedstawić Państwu wyniki zorganizowanych przez moją poradnię I-szych Elbląskich Dni Poprawnej Mowy. Pragnę podkreślić słowo pierwszych, ponieważ było to przedsięwzięcie innowacyjne w Elblągu, a może nawet w naszym województwie warmińsko-mazurskim. Jak Państwo widzą na slajdzie przedsięwzięcie to trwało przez cały tydzień - 9 godzin dziennie. Dodam tylko, że w naszej akcji wzięło udział 2 logopedów i 2 neurologopedów, a wszelka pomoc była świadczona bezpłatnie.

3 I ELBLĄSKIE DNI POPRAWNEJ MOWY
CELE: ułatwienie dostępu do logopedy mieszkańcom Elbląga i okolic możliwość skorzystania z pomocy logopedycznej przez osoby dorosłe doradztwo logopedyczne dla osób „pracujących głosem” – higiena głosu Pomysł zorganizowania takiej akcji powstał w zeszłym roku, podczas „Dnia Otwartego Poradni”, który odbył się w ramach Tygodnia Walki O równe prawa Osób Niepełnosprawnych. Okazało się, wtedy, że największym zainteresowaniem cieszyły się konsultacje logopedyczne. Szczególnie zaskoczyła nas duża ilość osób dorosłych, którzy chcieli skorzystać z pomocy logopedy. Były to nie tylko osoby z wadami wymowy, ale także ludzie pracujący głosem, najczęściej nauczyciele. Postanowiliśmy temu problemowi wyjść im naprzeciw. Podczas naszej akcji dodatkowo umożliwiliśmy sprawdzenie słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i z młodszych klas szkolnych ogólnopolskim programem „Słyszę”. porady logopedyczne dla osób chcących poprawić dykcję przebadanie dzieci ogólnopolskim programem „SŁYSZĘ”

4 LICZBA UDZIELONYCH KONSULTACJI LOGOPEDYCZNYCH
68 dzieci 18 dorośli 17 młodzież Z naszej propozycji, w ciągu tygodnia skorzystały 103 osoby. Najczęściej przychodziły rodziny z dziećmi w wieku od 2 do 12 lat, dla których była to pierwsza w życiu wizyta u logopedy. Chcieli oni rozwiać swoje wątpliwości związane z prawidłowością rozwoju mowy ich dzieci. Odwiedzali nas nie tylko elblążanie ale także mieszkańcy oddalonych o kilkanaście kilometrów wsi popegerowskich. 103 RAZEM

5 DIAGNOZA BADANYCH DZIECI najczęściej występujące wady:
brak automatyzacji prawidłowej artykulacji mowa w trakcie rozwoju dyslalia złożona seplenienie interdentalne rotacyzm opóźniony rozwój mowy Na slajdzie możecie Państwo zobaczyć najczęściej występujące wady wymowy. Są to pojęcia używane przez specjalistów i nie jest moim zamiarem szczegółowe ich omawianie. Powiem jednak, że po badaniach rodzice otrzymywali zestawy ćwiczeń do pracy w domu. Osobom, które znajdowały się w rejonie oddziaływania poradni proponowano konsultacje kontrolne lub systematyczną terapię logopedyczną. Osobom spoza rejonu wskazywano placówki, które oferują bezpłatna pomoc logopedyczną.

6 DIAGNOZA BADANYCH DZIECI
pozostałe przypadki : seplenienie addentalne mowa bezdźwięczna seplenienie lateralne kappacyzm jąkanie wczesnodziecięce nosowanie – stan po rozszczepie mowa prawidłowa Spośród przebadanych dzieci tylko dwoje nie posiadało żadnych wad wymowy. Świadczy to o tym, że zgłaszający się rodzice nie bezpodstawnie czuli potrzebę kontaktu z logopedą, jednak dopiero nasza akcja, którą staraliśmy się rozpowszechnić w mediach skłoniła ich do skorzystania z bezpłatnej pomocy specjalisty.

7 PRACA GŁOSEM – NAUCZYCIELE - 11 NIEPRAWIDŁOWA DYKCJA - 4 AFAZJA - 2
DOROŚLI: PRACA GŁOSEM – NAUCZYCIELE - 11 NIEPRAWIDŁOWA DYKCJA AFAZJA JĄKANIE Drugą grupą pod względem ilości zgłaszających się osób stanowili dorośli. Ponieważ na dzień dzisiejszy poradnia nie zajmuje się osobami dorosłymi, musieliśmy ograniczyć się do demonstracji ćwiczeń oraz przekazania wskazówek do dalszej samodzielnej pracy.

8 MŁODZIEŻ: UTRWALONE I NIE KORYGOWANE W DZIECIŃSTWIE WADY WYMOWY - 12
JĄKANIE - 3 NIEPRAWIDŁOWA DYKCJA Niewiele mniejszą grupą odwiedzającą poradnię była młodzież – uczniowie gimnazjów, liceów i studenci. Proszę zwrócić uwagę jak wielki problem stanowią wady nie korygowane w dzieciństwie. Dla wielu osób z tej grupy, z powodu wad wymowy zamknięta jest możliwość wykonywania pewnych zawodów. Chciałbym także podkreślić, że osobom jąkającym się zaproponowaliśmy uczestnictwo w organizowanych na terenie poradni warsztatach.

9 przebadanych zostało 10 dzieci
nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości BADANIA DZIECI PROGRAMEM „SŁYSZĘ” Jak wspominałem na początku mojej prezentacji prowadziliśmy także badania słuchu dzieci. Program „Słyszę”, który umożliwia wykrywanie nieprawidłowości u dzieci w wieku przedszkolnym. Na szczęście w badanej przez nas grupie nie stwierdziliśmy wad słuchu.

10 WNIOSKI: KONTYNUACJA ELBLĄSKICH DNI POPRAWNEJ MOWY W KOLEJNYCH LATACH
WYPRACOWANIE METOD SKUTECZNEJ POMOCY NAUCZYCIELOM: higiena głosu – narzędzie pracy nauczyciela praca z dzieckiem z wadami wymowy na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych Duże zainteresowanie taką formą działalności poradni jest dla nas zachętą do kontynuowania Elbląskich Dni Poprawnej Mowy w kolejnych latach, Zamierzamy także rozszerzyć naszą ofertę o pomoc nauczycielom, prowadzoną w formie warsztatów na terenie szkół i przedszkoli. Ich tematyką będzie doskonalenie emisji głosu. Jest on podstawowym narzędziem pracy nauczyciela, które niewłaściwie wykorzystywane, prowadzi do szeregu chorób zawodowych. Będziemy też przypominać i rozszerzać wiedzę potrzebną nauczycielowi do pracy z dzieckiem z wadami wymowy. Chcę podkreślić, że kolejnym wymiernym efektem prowadzonych przez nas Dni było poszerzenie współpracy z lekarzami zajmującymi się narządami mowy, którzy słysząc o naszej akcji sami zgłaszali chęć współpracy. Nawiązaliśmy współpracę z Centrum Laryngologii, Audiologii i Foniatrii w Elblągu, które w przyszłym roku weźmie udział w naszej akcji i przeprowadzi bezpłatne badania zaburzeń słuchu, głosu i mowy od strony medycznej. NAWIĄZANIE ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY Z LEKARZAMI – KONSULTANTAMI (laryngolog, foniatra, neurolog)

11 A teraz pozwólcie Państwo, że chwilę pomilczę dając wam możliwości przeczytania jednej z wielu publikacji prasowych, która ukazała się w Dzienniku Elbląskim i jest ona najlepszym podsumowaniem naszego przedsięwzięcia.

12 Koniec- Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google