Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parlament Europejski - instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani są w bezpośrednich wyborach,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parlament Europejski - instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani są w bezpośrednich wyborach,"— Zapis prezentacji:

1 Parlament Europejski - instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani są w bezpośrednich wyborach, przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję.

2 KOMPETENCJE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
1.procedury legislacyjne 2.uchwalanie budżetu 3.zatwierdzanie składu Komisji Europejskiej 4.stanowienie prawa unijnego 5.kontrola działań innych instytucji unijnych

3 Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego
- prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem krajowym państwa członkowskiego, -państwa mają obowiązek zapewnić skuteczność prawa unijnego, -krajom członkowskim nie wolno jest wprowadzać przepisów prawa krajowego, które byłyby sprzeczne z prawem unijnym, -w razie sprzeczności przepisów prawa unijnego i krajowego, zastosowanie mają przepisy prawa unijnego, - późniejsze prawo krajowe nie pozbawia mocy prawnej wcześniejszego prawa unijnego

4 Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale w Brukseli odbywa się większość obrad parlamentu i mieszczą się biura poselskie, a także komisje parlamentarne i władze klubów. W Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka i część zaplecza technicznego.

5

6

7

8

9 SKŁAD Eurodeputowani wybierani są co pięć lat w powszechnych i bezpośrednich wyborach. Obecna kadencja: -wybranie 736 posłów w wyborach w 2009 r. (na mocy Traktatu z Nicei, który przewidywał 736-osobowy skład izby), -w grudniu 2011 r. uzupełniono skład PE o 18 posłów – w PE zasiadało 754 posłów, -lipiec 2013 r. – wejście 12 chorwackich posłów do PE z chwilą przystąpienia Chorwacji do UE, -aktualna liczba posłów do Parlamentu Europejskiego: 766 W maju 2014 r. wybranych zostanie na nową kadencję 751 posłów zgodnie z ustaleniami Traktatu z Lizbony.

10 Państwo członkowskie Liczba posłów Austria 19 Grecja 22 Portugalia Belgia Hiszpania 54 Rumunia 33 Bułgaria 18 Irlandia 12 Słowacja 13 Chorwacja Litwa Słowenia 8 Cypr 6 Łotwa 9 Szwecja 20 Republika Czeska Luksemburg Węgry Dania Malta Włochy 73 Estonia Niderlandy 26 Zjednoczone Królestwo Finlandia Niemcy 99 Francja 74 Polska 51 Ogółem: 766

11 1.Europejska Partia Ludowa
2.Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów 3.Porozumienie Liberałów i Demokratów 4.Zieloni - Wolny Sojusz Europejski 5.Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 6.Zjednoczona Lewica Europejska 7.Europa Wolności i Demokracji Frakcje polityczne w PE Grupy zrzeszające deputowanych wg przynależności politycznej

12

13

14 FREKWENCJA 2004 Austria – 41.8 % Belgia – 90.8 % Czechy – 27.9 %
Francja – 43.1 % Grecja – 62.8 % Hiszpania – 45.9 % Polska – 20.4 % Słowacja – 16.7 % Węgry – 38.5 % Wielka Brytania – 38.9 % ŁĄCZNIE: 45.5 %

15 FREKWENCJA 2009 Austria – 42.2 % Belgia – 91% Czechy – 28.2%
Francja – 40.5% Grecja – 52.6% Hiszpania – 46 % Polska – 24.5 % Słowacja – 19.6 % Węgry – 36.3% Wielka Brytania – 34.5% ŁĄCZNIE: 42.9 %

16 2014... ? Przyczyny niskiej frekwencji w Polsce:
-słaby poziom informacji na temat wyborów -brak wiedzy na temat kandydatów -słabo rozwinięta świadomość polityczna -kryzys społeczeństwa obywatelskiego -brak akceptacji dla sposobu uprawiania polityki -brak świadomości wpływu decyzji unijnych na codzienne życie

17 Jak zwiększyć frekwencję... ?
Propozycje: -wprowadzenie głosowania dwudniowego -umożliwienie głosowania za pomocą poczty oraz internetu -ułatwienia dla osób niepełnosprawnych -zwiększenie liczby lokali wyborczych -przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat znaczenia wyborów do PE

18 JESTEŚMY CZĘŚCIĄ UNII !

19

20 PRAWYBORY 2014 Prawybory przeprowadzone w ZSOT w Lublińcu
dnia 19 maja 2014 r.

21 TU BĘDZIE STATYSTYKA

22 TUTAJ BĘDĄ WYNIKI


Pobierz ppt "Parlament Europejski - instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani są w bezpośrednich wyborach,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google