Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kolejność realizacji linii tramwajowych w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia do analizy Biuro Rozwoju Gdańska Gdańsk, 6.03.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kolejność realizacji linii tramwajowych w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia do analizy Biuro Rozwoju Gdańska Gdańsk, 6.03.2014."— Zapis prezentacji:

1 Kolejność realizacji linii tramwajowych w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia do analizy Biuro Rozwoju Gdańska Gdańsk, 6.03.2014

2 Wybór analizowanych odcinków Założenia hierarchizacji Założenia do prognoz Pierwsze prognozy Przyjęcie założeń i harmonogramu dalszych prac

3 Istniejące linie tramwajowe

4 Planowane linie tramwajowe wg SUiKZP Jabłoniowa Rakoczego Czerwony Most Polski Hak NOWA ŚWIETOKRZYSKA PODMIEJSKA CHMIELNA BULOŃSKA POŁUDNIOWA STĘŻYCKA WARSZAWSKA ABRAHAMA DROGA ZIELONA NOWA WAŁOWA

5 Planowane linie tramwajowe wraz z PKM Jabłoniowa Rakoczego Czerwony Most Polski Hak Port Lotniczy NOWA ŚWIETOKRZYSKA PODMIEJSKA CHMIELNA BULOŃSKA POŁUDNIOWA WARSZAWSKA DROGA ZIELONA NOWA WAŁOWA STĘŻYCKA ABRAHAMA PKM

6 Planowane linie tramwajowe Jabłoniowa Rakoczego Czerwony Most Polski Hak Port Lotniczy NOWA ŚWIETOKRZYSKA PODMIEJSKA CHMIELNA BULOŃSKA POŁUDNIOWA WARSZAWSKA DROGA ZIELONA NOWA WAŁOWA ABRAHAMA PKM

7 Planowane linie tramwajowe Jabłoniowa Rakoczego Czerwony Most Polski Hak Port Lotniczy NOWA ŚWIETOKRZYSKA PODMIEJSKA CHMIELNA BULOŃSKA POŁUDNIOWA WARSZAWSKA DROGA ZIELONA NOWA WAŁOWA PKM

8 Planowane linie tramwajowe Jabłoniowa Rakoczego Czerwony Most Polski Hak Port Lotniczy NOWA ŚWIETOKRZYSKA PODMIEJSKA CHMIELNA BULOŃSKA POŁUDNIOWA WARSZAWSKA NOWA WAŁOWA PKM

9 Planowane linie tramwajowe Jabłoniowa Rakoczego Polski Hak Port Lotniczy NOWA ŚWIETOKRZYSKA BULOŃSKA POŁUDNIOWA JABŁONIOWA WARSZAWSKA POLITECHNICZNA NOWA WAŁOWA PKM

10 Planowane linie tramwajowe Jabłoniowa Rakoczego Polski Hak Port Lotniczy NOWA ŚWIETOKRZYSKA BULOŃSKA POŁUDNIOWA JABŁONIOWA WARSZAWSKA POLITECHNICZNA NOWA WAŁOWA PKM

11 Planowane linie tramwajowe Jabłoniowa Rakoczego Polski Hak Port Lotniczy NOWA ŚWIETOKRZYSKA BULOŃSKA POŁUDNIOWA JABŁONIOWA WARSZAWSKA POLITECHNICZNA NOWA WAŁOWA PKM

12 Planowane linie tramwajowe Jabłoniowa Rakoczego Polski Hak Port Lotniczy NOWA ŚWIETOKRZYSKA BULOŃSKA POŁUDNIOWA JABŁONIOWA WARSZAWSKA POLITECHNICZNA NOWA WAŁOWA PKM 1.Nowa Politechniczna 2.Nowa Świętokrzyska 3.Nowa Bulońska Południowa 4.Nowa Jabłoniowa 5.Nowa Warszawska 6.Nowa Wałowa 7.Droga Zielona – Obrońców Wybrzeża DROGA ZIELONA

13 Metodologia hierarchizacji linii tramwajowych Kryteria wyboru: Stopień wykorzystania taboru Średni czas podróży transportem zbiorowym Koszt inwestycji Liczba osób wsiadających i wysiadających

14 Metodologia hierarchizacji linii tramwajowych Stopień wykorzystania taboru kryterium o charakterze techniczno-ekonomicznym oceniające efektywność wykorzystania środków transportu zbiorowego w poszczególnych etapach rozbudowy układu transportowego. Wyrażono je jako stosunek liczby pasażero-kilometrów do liczby wozo-kilometrów analizowanego odcinka. Kryterium to jest maksymalizowane. Średni czas podróży transportem zbiorowym kryterium oceniające wpływ nowego odcinka układu transportowego na standard podróży w poszczególnych wariantach. Kryterium to zostało zdefiniowane jako różnica średniego czasu podróży wszystkich pasażerów transportu zbiorowego w mieście w wariancie bezinwestycyjnym i średniego czasu podróży transportem zbiorowym w mieście po zrealizowaniu inwestycji. wyrażono w godzinach i jest maksymalizowane.

15 Metodologia hierarchizacji linii tramwajowych Koszt inwestycjikryterium o charakterze ekonomicznym oceniające wielkość nakładów finansowych poniesionych na realizacje inwestycji. Koszt ten jest wskaźnikowy i zależny od programu oraz przekroju. Kryterium wyrażone w milionach złotych na kilometr trasy i jest ono minimalizowane. Liczba osób wsiadających i wysiadających kryterium oceniające zasadność linii transportu zbiorowego. Im więcej mieszkańców w zasięgu oddziaływania linii tym więcej pasażerów korzysta z transportu zbiorowego. Kryterium to jest wyrażone w liczbie osób wsiadających i wysiadających na przystankach tramwajowych danej linii. Wartość kryterium jest maksymalizowana.

16 Metodologia hierarchizacji linii tramwajowych Kryteria wyboruPunktacjaPrzedziały wartości Stopień wykorzystania taboru1-10W zależności od wyników Średni czas podróży transportem zbiorowym 1-5W zależności od wyników Koszt inwestycji1-10W zależności od wyników Liczba osób wsiadających i wysiadających 1-5W zależności od wyników

17 Podsumowanie - Założenia do prognoz Stan perspektywiczny 2025 Godzina szczytu popołudniowego 15:00-16:00 Analizowane odcinki: 1.Nowa Politechniczna 2.Nowa Świętokrzyska 3.Nowa Bulońska Południowa 4.Nowa Jabłoniowa 5.Nowa Warszawska 6.Nowa Wałowa 7.Droga Zielona – Obrońców Wybrzeża Hierarchizacja – przyjęte kryteria wyboru 1.Stopień wykorzystania taboru 2.Średni czas podróży transportem zbiorowym 3.Koszt inwestycji 4.Liczba osób wsiadających i wysiadających

18 Wstępne prognozy 600 500 700 800 2100 1100 800 1300 1100 1900 1000 900 700 800 1500 1300 1900 1000 1100 1000

19 Dalszy etap prac ZadanieJednostkaTermin Wyliczenie kosztów inwestycjiWPR14.03.2014 Analizy ruchowe i hierarchizacja liniiBRG28.03.2014 Rada technicznaBRG31.03.2014

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kolejność realizacji linii tramwajowych w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia do analizy Biuro Rozwoju Gdańska Gdańsk, 6.03.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google