Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Rozwoju Gdańska Gdańsk,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Rozwoju Gdańska Gdańsk,"— Zapis prezentacji:

1 Biuro Rozwoju Gdańska Gdańsk, 6.03.2014
Kolejność realizacji linii tramwajowych w perspektywie finansowej Założenia do analizy Biuro Rozwoju Gdańska Gdańsk,

2 Wybór analizowanych odcinków
Założenia hierarchizacji Założenia do prognoz Pierwsze prognozy Przyjęcie założeń i harmonogramu dalszych prac

3 Istniejące linie tramwajowe

4 Planowane linie tramwajowe wg SUiKZP
DROGA ZIELONA ABRAHAMA Rakoczego NOWA WAŁOWA Polski Hak STĘŻYCKA CHMIELNA WARSZAWSKA Czerwony Most Jabłoniowa PODMIEJSKA BULOŃSKA POŁUDNIOWA NOWA ŚWIETOKRZYSKA

5 Planowane linie tramwajowe wraz z PKM
DROGA ZIELONA Port Lotniczy ABRAHAMA Rakoczego NOWA WAŁOWA PKM Polski Hak STĘŻYCKA CHMIELNA WARSZAWSKA Czerwony Most Jabłoniowa PODMIEJSKA BULOŃSKA POŁUDNIOWA NOWA ŚWIETOKRZYSKA

6 Planowane linie tramwajowe
DROGA ZIELONA Port Lotniczy ABRAHAMA Rakoczego NOWA WAŁOWA PKM Polski Hak CHMIELNA WARSZAWSKA Czerwony Most Jabłoniowa PODMIEJSKA BULOŃSKA POŁUDNIOWA NOWA ŚWIETOKRZYSKA

7 Planowane linie tramwajowe
DROGA ZIELONA Port Lotniczy Rakoczego NOWA WAŁOWA PKM Polski Hak CHMIELNA WARSZAWSKA Czerwony Most Jabłoniowa PODMIEJSKA BULOŃSKA POŁUDNIOWA NOWA ŚWIETOKRZYSKA

8 Planowane linie tramwajowe
Port Lotniczy Rakoczego NOWA WAŁOWA PKM Polski Hak CHMIELNA WARSZAWSKA Czerwony Most Jabłoniowa PODMIEJSKA BULOŃSKA POŁUDNIOWA NOWA ŚWIETOKRZYSKA

9 Planowane linie tramwajowe
Port Lotniczy Rakoczego POLITECHNICZNA NOWA WAŁOWA PKM Polski Hak JABŁONIOWA WARSZAWSKA Jabłoniowa BULOŃSKA POŁUDNIOWA NOWA ŚWIETOKRZYSKA

10 Planowane linie tramwajowe
Port Lotniczy Rakoczego POLITECHNICZNA NOWA WAŁOWA PKM Polski Hak JABŁONIOWA WARSZAWSKA Jabłoniowa BULOŃSKA POŁUDNIOWA NOWA ŚWIETOKRZYSKA

11 Planowane linie tramwajowe
Port Lotniczy Rakoczego POLITECHNICZNA NOWA WAŁOWA PKM Polski Hak JABŁONIOWA WARSZAWSKA Jabłoniowa BULOŃSKA POŁUDNIOWA NOWA ŚWIETOKRZYSKA

12 Planowane linie tramwajowe
DROGA ZIELONA Port Lotniczy Rakoczego POLITECHNICZNA NOWA WAŁOWA Nowa Politechniczna Nowa Świętokrzyska Nowa Bulońska Południowa Nowa Jabłoniowa Nowa Warszawska Nowa Wałowa Droga Zielona – Obrońców Wybrzeża PKM Polski Hak JABŁONIOWA WARSZAWSKA Jabłoniowa BULOŃSKA POŁUDNIOWA NOWA ŚWIETOKRZYSKA

13 Metodologia hierarchizacji linii tramwajowych
Kryteria wyboru: Stopień wykorzystania taboru Średni czas podróży transportem zbiorowym Koszt inwestycji Liczba osób wsiadających i wysiadających

14 Metodologia hierarchizacji linii tramwajowych
Stopień wykorzystania taboru kryterium o charakterze techniczno-ekonomicznym oceniające efektywność wykorzystania środków transportu zbiorowego w poszczególnych etapach rozbudowy układu transportowego. Wyrażono je jako stosunek liczby pasażero-kilometrów do liczby wozo-kilometrów analizowanego odcinka. Kryterium to jest maksymalizowane. Średni czas podróży transportem zbiorowym kryterium oceniające wpływ nowego odcinka układu transportowego na standard podróży w poszczególnych wariantach. Kryterium to zostało zdefiniowane jako różnica średniego czasu podróży wszystkich pasażerów transportu zbiorowego w mieście w wariancie bezinwestycyjnym i średniego czasu podróży transportem zbiorowym w mieście po zrealizowaniu inwestycji. wyrażono w godzinach i jest maksymalizowane.

15 Metodologia hierarchizacji linii tramwajowych
Koszt inwestycji kryterium o charakterze ekonomicznym oceniające wielkość nakładów finansowych poniesionych na realizacje inwestycji. Koszt ten jest wskaźnikowy i zależny od programu oraz przekroju. Kryterium wyrażone w milionach złotych na kilometr trasy i jest ono minimalizowane. Liczba osób wsiadających i wysiadających kryterium oceniające zasadność linii transportu zbiorowego. Im więcej mieszkańców w zasięgu oddziaływania linii tym więcej pasażerów korzysta z transportu zbiorowego. Kryterium to jest wyrażone w liczbie osób wsiadających i wysiadających na przystankach tramwajowych danej linii. Wartość kryterium jest maksymalizowana.

16 Metodologia hierarchizacji linii tramwajowych
Kryteria wyboru Punktacja Przedziały wartości Stopień wykorzystania taboru 1-10 W zależności od wyników Średni czas podróży transportem zbiorowym 1-5 Koszt inwestycji Liczba osób wsiadających i wysiadających

17 Podsumowanie - Założenia do prognoz
Stan perspektywiczny 2025 Godzina szczytu popołudniowego 15:00-16:00 Analizowane odcinki: Nowa Politechniczna Nowa Świętokrzyska Nowa Bulońska Południowa Nowa Jabłoniowa Nowa Warszawska Nowa Wałowa Droga Zielona – Obrońców Wybrzeża Hierarchizacja – przyjęte kryteria wyboru Stopień wykorzystania taboru Średni czas podróży transportem zbiorowym Koszt inwestycji Liczba osób wsiadających i wysiadających

18 Wstępne prognozy 900 1100 700 1000 2100 1900 1900 700 800 1300 1100 1100 1000 1500 1300 1000 600 800 800 500 800 800

19 Dalszy etap prac Zadanie Jednostka Termin
Wyliczenie kosztów inwestycji WPR Analizy ruchowe i hierarchizacja linii BRG Rada techniczna

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Biuro Rozwoju Gdańska Gdańsk,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google