Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum w Golubiu - Dobrzyniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum w Golubiu - Dobrzyniu"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum w Golubiu - Dobrzyniu

2 szkoła zarządzająca wiedzą

3 Analfabetami w przyszłości
nie będą ludzie nie umiejący czytać, ale tacy, którzy nie będą potrafili się uczyć.

4 Szkoła Zarządzająca Wiedzą
to program, którego celem jest nauczenie jak się uczyć, jak zaplanować i prowadzić proces własnej edukacji. Zależy nam na tym, aby nasi uczniowie byli nie tylko biernymi odtwórcami wiedzy zawartej w podręcznikach szkolnych, ale żeby potrafili podejmować wysiłek intelektualny, planowali własną naukę i osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Program jest realizowany w trzech etapach. Każdy etap trwa jeden rok szkolny. W każdym etapie szkoła może ubiegać się o zdobycie odznaki Szkoły zarządzającej wiedzą. Etap pierwszy prowadzi do srebrnej, drugi do złotej, trzeci do diamentowej odznaki.

5 SZKOŁA ZARZĄDZAJACA WIEDZĄ podzielony jest na pięć modułów:
Srebrny etap projektu SZKOŁA ZARZĄDZAJACA WIEDZĄ podzielony jest na pięć modułów: Planowanie Zdobywanie wiedzy Twórcze myślenie Prezentacja wiedzy Ocena i samoocena.

6 W skład zespołu nauczycieli realizujących program weszli:
1. Sipak Iwona 2. Blonkowska Anna 3. Chylewska Lidia 4. Cieciurska Katarzyna5. Dziadoń Maria 6.Jabłońska Zofia 7. Kałużny Adam 8.Kamińska Iwona 9. Kardaszyńska Ewa 10. Ośka Joanna 11. Rutkowska Małgorzata 12. Sicińska Ewa 13. Starosta Maria 14. Zielińska Maria 15. Żuchowska Stańczyk Wiesława W realizacji programu bierze udział 100 uczniów z czterech wybranych losowo klas.

7 Jak zdobyć odznakę i tytuły: „Mistrz planowania”, „Zdobywca wiedzy”, „Twórczy myśliciel”, „Mistrz prezentacji wiedzy”, „Mistrz oceniania”, „Menedżer wiedzy” 1. Każdy moduł składa się z wielu ćwiczeń, które kształcą określone umiejętności, np. w module „Planowanie” jest to umiejętność ustalania celów, planowania własnej kariery, planowania pojedynczych i długotrwałych działań, gospodarowania czasem, tworzenia planu prac pisemnych i ustnych wypowiedzi 2. Ćwiczenia mogą być realizowane na dowolnej lekcji, dowolnego przedmiotu w bardzo różnorodny sposób 3. Każde ćwiczenie może, zatem być realizowane w bardzo wielu, rozmaitych odmianach 4. Zaliczenie modułu wymaga wykonania poprawnie, co najmniej 10 ćwiczeń

8 5. Uczeń musi uzyskać, co najmniej 20 punktów dla zaliczenia modułu
6. Każdy uczeń, który uzyskuje 20 i więcej punktów ma prawo do tytułu „Mistrz planowania” i do odpowiedniej odznaki 7. Za każde, poprawnie wykonane ćwiczenie uczeń stawia sobie 2 punkty. Za wykonanie częściowe może sobie przyznać 1 punkt 8. Odznaka wklejana jest do indeksu ucznia 9. Aby uzyskać tytuł MENEDŻERA WIEDZY uczeń musi uzyskać mistrzostwo we wszystkich pięciu modułach

9 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta inauguracja programu .Na spotkanie zaproszeni zostali uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrekcja oraz Burmistrz Miasta Golubia - Dobrzynia

10

11

12

13

14

15

16 Po inauguracji odbyło się uroczyste spotkanie nauczycieli i rodziców w świetlicy szkolnej, gdzie w miłej atmosferze dyskutowano korzyściach wynikających z realizacji tego nowatorskiego przedsięwzięcia.

17 1-3. 12. 2006r odbyły się warsztaty szkoleniowe w Górznie
r odbyły się warsztaty szkoleniowe w Górznie. Tu nauczyciele przygotowywali się do realizacji modułu „Zdobywanie wiedzy”

18

19

20 Kilka zasad realizacji programu przez nauczycieli
1. Program ułatwia nauczycielom realizację podstawy programowej w zakresie kształcenia umiejętności uczniów 2. Ważnym zadaniem nauczycieli jest silne motywowanie uczniów. Temu służą umowy zawierane z uczniami, indeksy i odpowiedni sposób prowadzenia lekcji 3. Program uczy nie tylko uczniów. Refleksje, wspólny namysł i projektowanie zmian powinny prowadzić do stałego doskonalenia umiejętności wszystkich nauczycieli 4. Program realizowany jest w atmosferze zabawy, radości i twórczego myślenia

21 Korzyści płynące z programu
Szkoła Zarządzająca Wiedzą Uczniowie uczą się bardziej efektywnie Lekcje są interesujące, a nawet zabawne Uczniowie potrafią się uczyć Nauczyciele nie przekazują gotowej wiedzy, tylko uczą procesu jej zdobywania Zmniejsza się stres i skala niepowodzeń szkolnych Uczniowie stają się zaradni, przedsiębiorczy i samodzielni Poprawiają się ralacje między uczniami a nauczycielami Wzrasta poziom optymizmu uczniów Powraca radość uczenia się uczniów Wzrasta poczucie satysfakcji nauczycieli Dyrektor wykorzystuje program jako priorytet rozwoju szkoły Poprawiają się wyniki uzyskiwane przez uczniów na sprawdzianach Szkoła może uzyskać tytuł i odznakę Szkoła Zarządzająca Wiedzą

22 realizacja modułu III – twórcze myślenie

23

24 Moduł III Twórcze Myślenie
Tworzenie MAP MYŚLI –

25 Dwie półkule mózgu Lewa półkula Mowa Logika Liczenie Szeregowanie
Matematyka Prawa półkula Rytm Rym Muzyka Obrazy Wyobraźnia Realizacja modułu II Zdobywanie Wiedzy

26 Rodzaje inteligencji 1. Językowa 5. Przyrodnicza
2. Matematyczno-logiczna 5. Przyrodnicza 6. Interpersonalna 7. Intrapersonalna 4. Muzyczna 8. Kinestatyczna 3. Wizualno-przestrzenna

27 SZKOŁA ZARZĄDZAJĄCA WIEDZĄ ETAP SREBRNY - rok szkolny 2006-07
„Ci, których fascynuje proces zdobywania wiedzy, to ci, którzy kochają życie. Dla takich osób zmiany nigdy nie stanowią problemu czy zagrożenia, gdyż są kolejną ekscytującą możliwością. Wymaga to jednak z naszej strony czegoś, co można nazwać pozytywnym nastawieniem intelektualnym”. Charles Handy


Pobierz ppt "Gimnazjum w Golubiu - Dobrzyniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google