Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki przemian metabolicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki przemian metabolicznych"— Zapis prezentacji:

1 Kierunki przemian metabolicznych

2 Metabolizm Jest to całość przemian chemicznych i energetycznych
Wyróżnia się: anabolizm ( reakcje syntezy) oraz katabolizm (reakcje rozpadu)

3 Metabolizm

4 Metabolizm

5 ATP- uniwersalny nośnik energii w komórce
ATP (adenozynotrójfosforan) jest nukleotydem zbudowanym z: zasady azotowej adeniny pięciowęglowego cukru rybozy trzech reszt fosforanowych ATP ulega hydrolizie -do ADP (adenozynodifosforan) -do AMP (adenozynomonofosforan)

6 Budowa ATP

7 ATP Energia uzyskana z hydrolizy ATP jest wykorzystana do:
transportu aktywnego przez błony biologiczne reakcji syntez ( synteza białka) pracy mechanicznej (praca mięśni, ruch rzęsek, ruch organelli, ruch chromosomów podczas podziałów komórkowych) wytwarzanie ciepła

8 ATP jest uniwersalnym nośnikiem energii w komórce ponieważ:
jest przenoszony (przez białka transportujące) z miejsca gdzie jest produkowany do miejsca gdzie jest wykorzystywany, wiązania między grupami fosforanowymi zawierają dużą ilość energii chemicznej grupy fosforanowe łatwo odłączają się, powodując ufosforylowanie różnych związków, co zwiększa ich energię oraz zdolność do wykonania pracy natychmiast odzyskuje utracone grupy fosforanowe w drodze fosforylacji

9 Mechanizm syntezy ATP

10 Uniwersalne nośniki elektronów
podczas reakcji zachodzących w komórce następuje przenoszenie elektronów z jednej cząsteczki na drugą, reakcje w których elektrony są przyjmowane to reakcje redukcji, reakcje w których elektrony są oddawane to reakcje utleniania, zawsze utlenianie jednej cząsteczki pociąga za sobą redukcję innej cząsteczki, reakcje oparte na przepływie elektronów nazywany oksydoredukcyjnymi (redoks).

11 Uniwersalne nośniki elektronów:
NAD+ (dinukleotyd nikotynamidoadeninowy) FAD (dinukleotyd flawinoadeninowy) NADP+ (fosforan dinukleotydu nikotynamidoadenionowego) NAD+ oraz FAD są przenośnikami elektronów w oddychaniu komórkowym i służą wyłącznie do syntezy ATP NADP+ w postaci zredukowanej bierze udział w reakcjach anabolicznych – fotosyntezie, syntezie kwasów tłuszczowych dostarczając atomy wodoru i elektrony potrzebne do syntezy nowych zwiazków

12 Przebieg reakcji redoks z udziałem NADP+


Pobierz ppt "Kierunki przemian metabolicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google