Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementy oceniania kształtującego na lekcjach historii Wiosenne Spotkania Metodyczne, Wodzisław Śl. 7 kwietnia 2014 r. Marcin Kopczyński, doradca metodyczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementy oceniania kształtującego na lekcjach historii Wiosenne Spotkania Metodyczne, Wodzisław Śl. 7 kwietnia 2014 r. Marcin Kopczyński, doradca metodyczny."— Zapis prezentacji:

1 Elementy oceniania kształtującego na lekcjach historii Wiosenne Spotkania Metodyczne, Wodzisław Śl. 7 kwietnia 2014 r. Marcin Kopczyński, doradca metodyczny historii i wos

2 Elementy oceniania kształtującego Cel szkolenia: charakterystyka oceniania kształtującego usprawnienie oceniania poprzez stosowanie elementów oceniania kształtującego w procesie dydaktycznym

3 Elementy oceniania kształtującego Ocenianie kształtujące: służy poprawie procesu kształcenia poprzez przekazanie informacji zwrotnej, która pomaga uczniowi uczyć się to nowa koncepcja, ale bazująca na elementach stosowanych w tradycyjnych modelach oceniania (ocenianie to proces, ocenianie to informacja zwrotna pomagająca uczniowi samodzielnie planować swój rozwój)

4 Różnice między ocenianiem kształtującym, a ocenianiem sumującym: Wskazuje, czego uczeń nie umie Nie przewiduje ocen (jedynie informację zwrotną) Jest procesem ciągłym Informuje, gdzie aktualnie uczeń się znajduje Ustala poziom wiedzy – ndst Polega na stosowaniu ocen (ocena wyrażona stopniem) Służy podsumowaniu procesu Mówi o przeszłych osiągnięciach

5 Elementy oceniania kształtującego Ocenianie kształtujące, a polski system oświaty: Ocenianie kształtujące, a polski system oświaty: - przepisy wymagają od nauczyciela wystawiania ocen - O. K. rozmija się ze specyfiką egzaminów zewnętrznych, których celem jest podsumowanie procesu nauczania - ocenianie kształtujące nie zakłada likwidacji oceny sumującej - obowiązkiem nauczyciela jest szukanie optymalnych rozwiązań w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego (prawo oświatowe daje możliwość wykorzystywania elementów oceniania kształtującego)

6 Elementy oceniania kształtującego Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem?

7 Elementy oceniania kształtującego Wybrane elementy oceniania kształtującego Wybrane elementy oceniania kształtującego

8 Elementy oceniania kształtującego Atmosfera sprzyjająca uczeniu się, to taka, w której: Atmosfera sprzyjająca uczeniu się, to taka, w której: - docenia się starania ucznia, a nie rezultat jego pracy - nauczyciel jest sojusznikiem, a nie wrogiem - nie chodzi o przyłapanie ucznia na niewiedzy, lecz przekazaniu mu informacji o tym, co osiągnął i nad czym musi popracować - uczniowie nie rywalizują ze sobą

9 Elementy oceniania kształtującego Cele lekcji to nic innego jak pytania: dlaczego tego uczę, co chcę osiągnąć i po co? Cele lekcji to nic innego jak pytania: dlaczego tego uczę, co chcę osiągnąć i po co? - ustalenie celu lekcji i przekazanie go uczniowi podnosi efektywność nauczania (uczeń wie, co ważne, bierze współodpowiedzialność, wie, na czym się skupić) - cel to nie charakterystyka danej partii materiału (temat), lecz określone wiadomości i umiejętności (efekt) - warto wskazać związek danej wiedzy z rzeczywistością, jej praktyczne zastosowanie - zaleca się formułować cel lekcji językiem ucznia

10 Elementy oceniania kształtującego Przykład: Temat: Kryzys demokracji w Europie Zachodniej. Cel: Uczeń charakteryzuje okoliczności dojścia do władzy Hitlera i Mussoliniego. Cel dla ucznia: Po lekcji będziesz wiedział, w jaki sposób Mussolini i Hitler przejęli rządy w swoich państwach. Temat: Polacy wobec zaborców w drugiej połowie XIX w. Cel: Uczeń ocenia polityczne koncepcje nurtu insurekcyjnego oraz nurtu realizmu politycznego w XIX w. Cel dla ucznia: Po lekcji będziesz potrafił wyrazić opinię, jaka taktyka mogła przynieść Polakom więcej korzyści: zbrojne powstania przeciwko zaborcom, czy współpraca z nimi

11 Elementy oceniania kształtującego Ćwiczenie 1 Do zaproponowanych tematów lekcji ustal cel lekcji oraz sformułuj go językiem ucznia

12 Elementy oceniania kształtującego Zasady oceniania: Zasady oceniania: nauczyciel informuje uczniów, na co będzie zwracał uwagę, co będzie oceniał, czego uczniowie mają się nauczyć nauczyciel ustala zakres wiadomości i umiejętności: zna (powtórzy), rozumie (omówi samodzielnie), stosuje (posługuje się) nauczyciel ocenia tylko to, co zostało zapowiedziane nie należy łączyć oceny sumującej, z oceną kształtującą w tym samym czasie

13 Elementy oceniania kształtującego Przykład: Cel: uczeń charakteryzuje specyfikę działań wojennych podczas I wojny światowej Na co zwracam uwagę: uczeń zna pojęcie wojna pozycyjna, wymienia trzy nowe rodzaje broni użyte podczas walk, ocenia wpływ nowych środków technicznych na przebieg walk, dowodzi, że I wojna światowa miała charakter wojny totalnej Nie: będę pytał o zjazd gnieźnieński Tak: data roczna zjazdu, oficjalny powód wizyty Ottona III, gdzie powstały biskupstwa, lokalizacja na mapie

14 Elementy oceniania kształtującego Pytania kluczowe: Pytania kluczowe: - pokazują szerszą perspektywę - są ściśle związane z celem lekcji - mają spowodować zainteresowanie ucznia tematem - pytanie kluczowe nie sprawdza wiedzy, tylko inspiruje, skłania do zaangażowania w lekcję

15 Elementy oceniania kształtującego Przykład: Cel: Uczeń charakteryzuje okoliczności dojścia do władzy Hitlera i Mussoliniego. Pytanie kluczowe: Czy Hitler musiał użyć siły, by przejąć władzę w Niemczech? Cel: charakteryzuje główne kierunki polskiej polityki zagranicznej w latach międzywojennych Pytanie kluczowe: Czy zastanawialiście się, co by było, gdyby Polska wspólnie z III Rzeszą zaatakowała Związek Radziecki?

16 Elementy oceniania kształtującego Jak robią to inni: Taka wojna jest możliwa. A Polska kupuje używane czołgi. Najpierw są, a później ich nie ma. Znikające piersi Marii Sadowskiej. 3200 emerytury miesięcznie. Emerycie, sprawdź, co musisz zrobić… Kiedy Polak był Putinem. Sanepid ostrzega: pozbądź się tych produktów.

17 Elementy oceniania kształtującego Ćwiczenie 2 Do zaproponowanych celów lekcji stwórz pytania kluczowe, które zaintrygują ucznia tematem zajęć

18 Elementy oceniania kształtującego Techniki zadawania pytań: Techniki zadawania pytań: - wydłużenie czasu na odpowiedź – optymalnie 3 minuty (dzięki temu odpowiedzi są rozbudowane i bardziej treściwe, uczniowie śmielej odpowiadają, bo mieli czas się przygotować, każdy uczeń mobilizuje się) - nie należy wyręczać uczniów w odpowiedzi i nie pozwalać na to innym uczniom (niech każdy się zastanowi) - pytamy bez podnoszenia rąk (po upływie określonego czasu nauczyciel sam wyznacza ucznia) - nie bać się niepoprawnych wypowiedzi (prawidłowo na nie reagować, wykorzystać je do wyjaśnienia) - praca w parze - jakość pytania: otwarte, zrozumiałe

19 Elementy oceniania kształtującego Przykłady: Czy Adolf Hitler był zbrodniarzem? Czy św. Augustyn zgodziłby się z twierdzeniem, że egzystencjalizm jest humanizmem? Czy naprawdę niemieccy żołnierze są niezwyciężeni, jak bezustannie trąbi dumna faszystowska propaganda?

20 Elementy oceniania kształtującego Informacja zwrotna od nauczyciela powinna zawierać: Informacja zwrotna od nauczyciela powinna zawierać: - wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia - odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy (unikaj ogólników) - wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę - wskazówki – w jakim kierunku powinien pracować dalej

21 Elementy oceniania kształtującego Przykłady: Nie - Ty Kowalski to chyba nawet zeszytu w domu nie otworzyłeś? - Z Jagiellonów mocny nie jesteś! - Zbyt mało szczegółów! Tak - Dobrze zdefiniowałeś totalitaryzm, ale nie udało ci się wymienić wymaganych czterech cech wspólnych faszyzmu i nazizmu. Na przyszły tydzień przeczytaj rozdział 3 podręcznika, a we wtorek napiszesz poprawę. Następnym razem nie ograniczaj się do samych definicji. Pamiętaj, że przy porównaniach powinieneś znać oba elementy, aby znaleźć różnice i podobieństwa. To wymaga pogłębienia wiadomości.

22 Elementy oceniania kształtującego Dlaczego warto zainteresować się ocenianiem kształtującym: - sprzyja podnoszeniu efektywności oceniania, odejściu od rutyny oraz krytycznemu spojrzeniu na dotychczasowe metody oceniania - sprzyja współpracy z uczniem, poprawia relacje na linii nauczyciel – uczeń w tak drażliwej kwestii, jak ocenianie - może usprawnić współpracę z rodzicami dzięki właściwej informacji zwrotnej i zmianie perspektywy: Czego się dziś nauczyłeś? zamiast Jaką ocenę dziś dostałeś?

23 Elementy oceniania kształtującego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Elementy oceniania kształtującego na lekcjach historii Wiosenne Spotkania Metodyczne, Wodzisław Śl. 7 kwietnia 2014 r. Marcin Kopczyński, doradca metodyczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google