Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technik Organizacji Reklamy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technik Organizacji Reklamy"— Zapis prezentacji:

1 Technik Organizacji Reklamy
TechnikOrganizacjiReklamyTechnikOrganizacjiReklamyTechnikOrganizacjiReklamy Technik Organizacji Reklamy Jedyny kierunek w Legnicy i okolicach TechnikOrganizacjiReklamyTechnikOrganizacjiReklamyTechnikOrganizacjiReklamy

2 „Reklama Dźwignią handlu”
Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną , plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

3 Ucząc się w Technikum Organizacji Reklamy zdobywasz dwie kwalifikacje:
Sprzedaż produktów i usług reklamowych Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

4 Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY potrafi: planować i organizować działalność reklamową i promocyjną, określać cele reklamowej działalności przedsiębiorstwa, sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych, stosować różne formy reklamy w kampaniach reklamowych, planować i dokonywać zakupu przestrzeni reklamowej w mediach, oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej, wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej, opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych i promocyjnych, prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracować z klientami,

5 Przedmioty zawodowe podstawa ekonomii
ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, marketing, elementy towaroznawstwa, psychologia reklamy, public relations, organizacja reklamy, prawo, pracownia techniki reklamy, grafika komputerowa, techniki poligraficzne fotografia reklamowa

6 Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

7 Zawody, do wykonywania których upoważniony jest technik organizacji reklamy:
specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży), specjalista do spraw public relations, specjalista do spraw reklamy, administrator produkcji filmowej, handlowiec, organizator usług sprzedaży internetowej, przedstawiciel handlowy, telemarketer, sprzedawca na telefon.

8 Technik Handlowiec tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. Absolwenci Technikum Handlowego mogą być zatrudnieni: na stanowisku przedstawiciela handlowego, w punktach sprzedaży detalicznej, w hurtowniach i magazynach, w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności.

9 Technik Ekonomista W węższym sensie ekonomista to osoba (możliwie ekspert) zajmująca się ściśle pojętą ekonomią teoretyczną, zazwyczaj makroekonomią, często przy tym także narzędziami prognostycznymi takimi jak ekonometria czy ekonomia matematyczna, a nawet finansami czy teorią wyboru publicznego. Do tej kategorii zalicza się nielicznych naukowców i analityków; kryteria uznania za "prawdziwego" ekonomistę są rozmyte.

10 Telemarketing jest jednym z narzędzi marketingu bezpośredniego wykorzystującym komunikację telefoniczną z aktualnymi lub potencjalnymi klientami. Dzieli się na telemarketing: wychodzący i przychodzący. aktywny (in – bound) / reaktywny (out - bound) wewnętrzny / zewnętrzny instytucjonalny / indywidualny.

11 ZAPRASZAMY DO HENRYKÓWKI
Reklama dźwignią handlu - wszyscy znają to hasło. Zapotrzebowanie na pracowników w tej branży jest ogromne. Czekają na nich agencje reklamowe, agencje public relations, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw, biura ogłoszeń, działy promocji środków masowego przekazu i wiele innych. Warto zainteresować się tą propozycją!!

12 Myśl przyszłościowo!


Pobierz ppt "Technik Organizacji Reklamy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google