Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH ZAPRASZA NA POKAZ W PYSKOWICACH ZAPRASZA NA POKAZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH ZAPRASZA NA POKAZ W PYSKOWICACH ZAPRASZA NA POKAZ."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH ZAPRASZA NA POKAZ W PYSKOWICACH ZAPRASZA NA POKAZ

2 Nasza Szkoła jest The Best:D Potrafi: Dobrze uczyć każdego ucznia Dobrze uczyć każdego ucznia Uczy myśleć i rozumieć świat Uczy myśleć i rozumieć świat Pomaga uwierzyć w siebie Pomaga uwierzyć w siebie Tworzy dobry klimat Tworzy dobry klimat Przygotowuje nas do PRZYSZŁOŚCI Przygotowuje nas do PRZYSZŁOŚCI

3 NASZA SZKOŁA :

4 JEST WESOŁA

5

6 Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.) Praca: Technik ekonomista: wszystkie podmioty gospodarcze bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową, banki, zakłady budżetowe, własna działalność gospodarcza, konsulting.

7 Technikum ma na celu przygotowanie absolwenta do sprawnego wykonania różnorodnych zadań w gospodarce rynkowej. Uczeń będzie mógł uzyskać tytuł technika ekonomisty w drodze zewnętrznego egzaminu zawodowego.

8 Program kształcenia: - podstawy biznesu i marketingu, - projektowanie biznes planu, - interpretowanie wskaźników analizy ekonomicznej, - technologia informacyjna. Zawód ekonomisty jest poszukiwany i daje możliwości zatrudnienia w bankach, instytucjach statystycznych i badawczych, administracji państwowej, firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, każdej firmie, która prowadzi działalność gospodarczą.

9 Posiadacz dyplomu upoważniony jest do wykonywania zawodów: Posiadacz dyplomu upoważniony jest do wykonywania zawodów: - technik ekonomista - technik ekonomista - urzędnik podatkowy - urzędnik podatkowy - urzędnik ubezpieczeń społecznych - urzędnik ubezpieczeń społecznych - sekretariat - sekretariat - agent celny - agent celny - pośrednik pracy - pośrednik pracy Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.

10 Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m.in. samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m.in. samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych

11 Przedmioty występujące w trakcie nauczania to : Podstawy ekonomii Rachunkowość przedsiębiorstw Marketing Pracownia ekonomiczno-inforamtyczna Ekonomika przedsiębiorstwa

12

13 Celem kształcenia w Technikum Handlowym jest zdobycie wiedzy, wykształcenie niezbędnych umiejętności i postaw Przyszłego handlowca. Szkoła wykształci w przyszłym absolwencie orientację marketingową, nauczy posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania ze zdobyczy technik komputerowych, zapozna z zasadami nowoczesnej rachunkowości, uczy zasad prawa oraz współpracy z kontrahentami zagranicznymi.

14 Program nauczania obejmuje nowoczesne techniki marketingu i reklamy. Uczeń będzie mógł uzyskać tytuł technika handlowca w drodze zewnętrznego egzaminu zawodowego.

15 Absolwenci będą posiadać umiejętności: -posługiwania się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, interpretowanie ogólnych praw ekonomicznych, interpretowanie ogólnych praw ekonomicznych, -korzystania ze źródeł prawa, wyszukiwanie potrzebnych -korzystania ze źródeł prawa, wyszukiwanie potrzebnych przepisów prawnych, ich rozumienie, interpretacja oraz przepisów prawnych, ich rozumienie, interpretacja oraz rozwiązywanie prostych problemów prawnych, rozwiązywanie prostych problemów prawnych, -uruchomienia i organizowania działalności placówki, firmy -uruchomienia i organizowania działalności placówki, firmy handlowej (detalicznej i hurtowej), handlowej (detalicznej i hurtowej), -realizowania podstawowych funkcji firmy handlowej, -gospodarowania zasobami rzeczowymi, ludzkimi -gospodarowania zasobami rzeczowymi, ludzkimi i finansowymi firmy, i finansowymi firmy,

16 Absolwent szkoły będzie potrafił: - stosować instrumentalny marketing, - wypełniać prace bilansowe, - wykonywać i redagować dokumentacje handlowe, - prowadzić rozliczenia z budżetem, - organizować działalność własnej firmy, - prowadzić negocjacje handlowe. Absolwenci mogą sami podjąć działalność handlową i założyć własną firmę bądź pracować w firmie handlowej, być przedstawicielami handlowymi firm, pracownikami placówek handlu detalicznego i hurtowego, oraz innych jednostek zajmujących się sprzedażą, promocją, reklamą towarów i usług.

17 … oceny możliwości działania firmy handlowej na rynku - oceny możliwości działania firmy handlowej na rynku zagranicznym, zorganizowania małej firmy handlowej, zagranicznym, zorganizowania małej firmy handlowej, - obsługi środków technicznych pracy biurowej, - obsługi środków technicznych pracy biurowej, - redagowania korespondencji w języku polskim i obcym, - posługiwania się językiem obcym w bezpośrednich kontaktach z kontrahentami, kontaktach z kontrahentami, - swobodnego posługiwania się pojęciami towaroznawczymi, towaroznawczymi, - odczytywania i interpretacji symboli cyfrowych (kodów) dla poszczególnych towarów, dla poszczególnych towarów, - organizowania pracy własnej i zespołu

18 Przedmioty występujące w trakcie nauczania to : Podstawy ekonomii Rachunkowość handlowa Marketing Pracownia ekonomiczno-inforamtyczna Ekonomika handlu

19

20 Uczniowie naszej szkoły biorą udział również w konkursach organizowanych przez różne instytucje i wyższe uczelnie zajmując w nich czołowe miejsca. Uczniowie naszej szkoły biorą udział również w konkursach organizowanych przez różne instytucje i wyższe uczelnie zajmując w nich czołowe miejsca. W roku szkolnym 2010 / 2011 uczennice klas technikum handlowego i ekonomicznego brały udział w olimpiadach : Wiedzy o Finansach Banki w Akcji, Przedsiębiorczości i Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikowując się z pośród 1250 uczniów do eliminacji etapów okręgowych. W roku szkolnym 2010 / 2011 uczennice klas technikum handlowego i ekonomicznego brały udział w olimpiadach : Wiedzy o Finansach Banki w Akcji, Przedsiębiorczości i Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikowując się z pośród 1250 uczniów do eliminacji etapów okręgowych. KONKURSY

21 UCZESTNICZKI KONKURSU WIEDZY EKONOMICZNEJ

22 UCZESTNICZKI KONKURSU OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

23 Dzięki zakwalifikowaniu się naszych uczennic do eliminacji okręgowych VI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości otrzymaliśmy nagrodę specjalną w postaci rocznej licencji na Internetowy System Antyplagiatowy. Dzięki zakwalifikowaniu się naszych uczennic do eliminacji okręgowych VI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości otrzymaliśmy nagrodę specjalną w postaci rocznej licencji na Internetowy System Antyplagiatowy. Dzięki niemu będziemy mogli sprawdzać ww systemem wszystkie prace uczniów naszej szkoły. Fundatorem nagrody jest firma Plagiat.pl. Dzięki niemu będziemy mogli sprawdzać ww systemem wszystkie prace uczniów naszej szkoły. Fundatorem nagrody jest firma Plagiat.pl.

24

25 Wszystkie nasze uczennice zakwalifikowały się do okręgowych eliminacji odbywających się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

26 Przyjdź i ucz się razem z nami


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH ZAPRASZA NA POKAZ W PYSKOWICACH ZAPRASZA NA POKAZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google